:: เอกสารประกอบการขอคัดสำเนาเอกสารที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 

 

 

1. แบบฟอร์มขอคัดสำเนาเอกสารที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 
 
Thai


สำหรับบุคลากร


Click to Download

 

สำหรับนักศึกษา

 

Click to Download