งานวิจัยและนวัตกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล
ปีก่อนหน้าปี 2000 , ปี 2000 , ปี 2001 , ปี 2002 , ปี 2003 , ปี 2004 , ปี 2005 , ปี 2006 , ปี 2007 , ปี 2008 , ปี 2009 ,
ปี 2010 , ปี 2011 , ปี 2012 , ปี 2013 , ปี 2014 , ปี 2015 , ปี 2016 , ปี 2017 , ปี 2018 , ปี 2019 ,
ปี 2020 , ปี 2021 , ปี 2022 , ปี 2023 , ปี 2024
  ผลงานตีพิมพ์ปี 2024
  วารสารระดับนานาชาติ
 1. Keisuke Kaneko, Fumihito Sasamori, Masao Okuhara, Suchinda Jarupat Maruo(สุจินดา จารุพัฒน์ มารุโอ) , Kazuki Ashida, Hisaaki Tabuchi, Kazuki Kobayashi, Yuya Aoyagi, Noriaki Watanabe, Tomoyuki Nishino, Koji Terasawa

  [inpress 2022] Evaluation of a dementia prevention program to improve health and social care and promote human rights among older adults

  Journal : International Journal of Human Rights in Healthcare 2024;0 ARTICLE No. inpress.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Social care; Cognitive; Prevention; Dementia; Public services; Older adults; Health care; Civil society; Dual task 2. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Karl Peltzer(Karl Peltzer)

  [inpress 2023] Chronic conditions and incident and persistent depressive symptoms among ageing adults in rural South Africa

  Journal : Psychology, Health and Medicine 2024;0 ARTICLE No. inpress.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Chronic diseases; Cohort study; Depressive symptoms; Rural South Africa 3. Manida S. Neubert, Naris Charoenporn, Wattana Jalayondeja, Sakol Teeravarunyou, Teeraphun Kaewdok, Keerin Mekhora, Sasitorn Taptagaporn, Sara Arporn(สรา อาภรณ์)

  [inpress 2023] Development of a certification system and core competencies for professional ergonomists in Thailand

  Journal : Theoretical Issues in Ergonomics Science 2024;0 ARTICLE No. inpress.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Certified professional ergonomist; Core competency; Ergonomics education; Ergonomics skill requirement 4. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Karl Peltzer(Karl Peltzer)

  [inpress 2023] Longitudinal Correlates of Grandparenting with Depressive Symptoms and Poor Sleep Quality Among Middle-Aged and Older Women and Men in South Africa

  Journal : Clinical Gerontologist 2024;0 ARTICLE No. inpress.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Depression; Grandparenting; Longitudinal study; Sleep quality; South Africa 5. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Karl Peltzer(Karl Peltzer)

  Suicidal behaviour among adults in Cabo Verde in 2020

  Journal : International Journal of Social Psychiatry 2024;70(1):157–165.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Adults; Cabo Verde; National survey; Suicidal behaviour 6. Kewarin Nitikorn, Densak Yogyorn(เด่นศักดิ์ ยกยอน) , Amarin Kongtawelert(อัมรินทร์ คงทวีเลิศ) , Chaiyanun Tangtong(ไชยนันต์ แท่งทอง)

  The Application of Neoprene Diving Boots in Reduction of Feet Injuries in the Sowing Process Among the Rice Farmers in Thailand

  Journal : Journal of Agromedicine 2024;29(1):18-25.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Neoprene diving boots; Foot injuries; Rice sowing process 7. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Karl Peltzer(Karl Peltzer) , Dararatt Anantanasuwong

  Marital status, marital transition and health behaviour and mental health outcomes among middle-aged and older adults in Thailand: A national longitudinal study

  Journal : Archives of Gerontology and Geriatrics 2024;117 ARTICLE No. 105196.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Mental health; Lifestyle; Marital status; Longitudinal study; Thailand 8. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Karl Peltzer(Karl Peltzer)

  [inpress 2023] Lifestyle factors and incident functional disability among a rural ageing population in South Africa

  Journal : Australasian Journal on Ageing 2024;0 ARTICLE No. inpress.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Cohort study; Disability; Lifestyle factors; South Africa 9. Dorn Sornsil, Kouji H. Harada, Arthit Phosri(อาทิตย์ โพธิ์ศรี)

  [inpress 2023] History of Changes in the Protocol of Clinical Trial of Zinc Supplementation in Treatment of COVID-19 by Hydroxychloroquine

  Journal : Biological Trace Element Research 2024;0 ARTICLE No. inpress.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Zinc supplement; Hydroxychloroquine; COVID-19; Clinical trial; Registration; Protocol 10. Udomsak Saengow, Surasak Chaiyasong, Jiraluck Nontarak(จิราลักษณ์ นนทารักษ์) , Surasak Saokaew, Ali Artaman, Polathep Vichitkunakorn, Orratai Waleewong

  Estimated cost of extra work hours from co-workers drinking in Thailand

  Journal : Drug and Alcohol Review 2024;43(1):188-198.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Alcohol; Co-worker; Cost; Harm to others; Workplace 11. Pumipat Pukkawanna, Chaiyanun Tangtong(ไชยนันต์ แท่งทอง) , Sarawut Thepanondh(สราวุธ เทพานนท์) , Vorakamol Boonyayothin(วรกมล บุณยโยธิน)

  Simulation of the threat zone of benzene released from the safety relief valve in the petrochemical plant in accordance with occupational health, safety, and environmental standards

  Journal : Process Safety Progress 2024;43(1):187-194.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : ALOHA; Atmospheric dispersion model; Benzene; Safety relief valve 12. Wanarit Jitsamai(วนฤทธิ์ จิตสมัย) , Patchana Kamkong, Rebecca J. Traub, Piyanan Taweethavonsawat

  [inpress 2023] New insight into genetic diversity of zoonotic-potential Ancylostoma ceylanicum in stray cats living in Bangkok, Thailand, based on deep amplicon sequencing

  Journal : Zoonoses and Public Health 2024;0 ARTICLE No. inpress.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Key Words : Ancylostoma ceylanicum; Genetic diversity; Stray cat; Zoonoses 13. Prakaikeaw Siripoon, Pairin Yodsuban, Ruangurai Amornchai, Bualun Hinkaew, Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ)

  Perceptions of Service Recipients on the Roles of Community Health Nurses in Children s Primary Care During the COVID-19 Outbreak in Northeastern Thailand

  Journal : Journal of Population and Social Studies 2024;32:170-185.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Children services; Community health nurse; COVID-19 pandemic; Nurse roles; Primary care units 14. Thant Sin Aye, Ann Jirapongsuwan(แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ) , Sukhontha Siri(สุคนธา ศิริ)

  [inpress 2023] Pesticide safety behaviours among agricultural workers and farmers: A cross-sectional study

  Journal : International Journal of Nursing Practice 2024;0 ARTICLE No. inpress.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Agriculture; Attitudes; Behaviour; Knowledge; Myanmar; Nursing; Pesticides; Safety 15. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Karl Peltzer(Karl Peltzer)

  [inpress 2023] Prevalence and correlates of psychological distress among national community-based adult populations in Nauru, Tukelau and Tuvalu

  Journal : International Journal of Social Psychiatry 2024;0 ARTICLE No. inpress.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Adults; Nauru; Psychological distress; Tukelau; Tuvalu 16. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Karl Peltzer(Karl Peltzer)

  [inpress 2023] Prevalence and correlates of unintentional nonfatal injuries among school-going adolescents in Central America

  Journal : International Journal of Adolescent Medicine and Health 2024;0 ARTICLE No. inpress.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Mental health; Health risk behavior; School adolescents; Injury; Central America 17. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Karl Peltzer(Karl Peltzer)

  Associations of history of intimate partner violence with mental ill-health and lifestyle factors in middle-aged and older men and women in South Africa

  Journal : Archives of Gerontology and Geriatrics 2024;118 ARTICLE No. 105286.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Health behavior; Intimate partner violence; Mental health; South Africa 18. Karn Chaladthanyagid, Noppawan Piaseu, Sunee Lagampan(สุนีย์ ละกำปั่น) , Suwanna Junprasert, Sang-arun Isaramalai

  Development and Psychometric Evaluation of the Job Satisfaction Scale for Thai Nurses in Primary Care Units
  การพัฒนาและทดสอบคุณภาพของมาตรวัดความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของพยาบาลไทย ณ หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ

  Journal : Pacific rim International Journal of Nursing Research 2024;28(1):132-149.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Job Satisfaction; Nurses; Primary Care; Scale Development 19. Chatchai Siripattanakulkajorn, Piraporn Sombutsuwan, Akkaradech Nakornsadet, Salisa Chumsantea, Supathra Lilitchan(สุภัทรา ลิลิตชาญ) , Kanit Krisnangkura, Kornkanok Aryusuk

  Policosanol and other bioactive compounds in different Thai rice varieties

  Journal : Journal of Food Composition and Analysis 2024;126 ARTICLE No. 105891.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Fatty acid profile; Long chain fatty alcohol; Policosanol; Rice bran oil; Rice varieties; Tocols; Total lipid; γ-Oryzanol 20. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Karl Peltzer(Karl Peltzer)

  Rural-urban health differences among aging adults in India

  Journal : Heliyon 2024;10(1) ARTICLE No. e23397.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Health; India; Middle-aged; Older adults; Rural; Urban 21. Julia M. Lemp, Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Doungjai Buntup, Bundit Sornpaisarn, Karl Peltzer(Karl Peltzer) , Pascal Geldsetzer, Charlotte Probst

  [inpress 2023] Stakeholder-Informed Solutions To Address Barriers for Alcohol Screening and Brief Intervention in Thai Hypertension Care

  Journal : Journal of Prevention 2024;1 ARTICLE No. inpress.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Alcohol use Screening; Brief Intervention; Digital Health; Hypertension; Primary Health Care 22. Pornphan Sureeyatanapas, Panitas Sureeyatanapas, Uthumporn Panitanarak(อุทุมพร ปณิธานะรักษ์) , Jittima Kraisriwattana, Patchanan Sarootyanapat, Daniel O’Connell

  The analysis of marking reliability through the approach of gauge repeatability and reproducibility (GR&R) study: a case of English-speaking test

  Journal : Language Testing in Asia 2024;14(1) ARTICLE No. 1.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : GR&R; ICC; Inter-rater reliability; Intra-rater reliability; Language assessment; Marking reliability; Measurement system analysis; Rubric; Scoring consistency; Speaking proficiency 23. Passakorn Suanrueang(ภาสกร สวนเรือง)

  A comparison of the disease occurrence of cerebrovascular diseases, diabetes mellitus, hypertensive diseases, and ischaemic heart diseases among hospitalized older adults in Thailand

  Journal : Scientific Reports 2024;14(1) ARTICLE No. 123.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   24. Kamonwat Nakason(กมลวัฒน์ นาคะสรรค์) , Punnarai Sumrannit, Saran Youngjan, Wanwitoo Wanmolee, Wasawat Kraithong, Pongtanawat Khemthong, Vorapot Kanokkantapong, Bunyarit Panyapinyopol(บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล)

  Environmental impact of 5-hydroxymethylfurfural production from cellulosic sugars using biochar-based acid catalyst

  Journal : Chemical Engineering Science 2024;287 ARTICLE No. 119729.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : 5-Hydroxymethylfurfural; Biofuel; Building block chemical; Cassava rhizome; Environmental impact assessment; Solid acidic biochar-based catalyst 25. Alongkon Srilerd, Nipapun Kungskulniti(นิภาพรรณ กังสกุลนิติ) , Yutthana Tumnoi, Naowarut Charoenca(เนาวรัตน์ เจริญค้า)

  Radiological risk assessment in the Asian green mussel (Perna viridis) and the Thai seafood consumers

  Journal : Environmental Advances 2024;15 ARTICLE No. 100487.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Radionuclides in seafood; Annual Committed Effective Dose; Lifetime Cancer Risk; Radiation dose; Asian green mussels (Perna viridis) 26. Savitree Moungsree, Thanakrit Neamhom(ธนกฤต เนียมหอม) , Supawadee Polprasert(สุภาวดี ผลประเสริฐ) , Kowit Suwannahong, Chongchin Polprasert(จงจินต์ ผลประเสริฐ) , Withida Patthanaissaranukool(วิธิดา พัฒนอิสรานุกูล)

  Greenhouse gas emissions and carbon footprint of maize-based feed products for animal farming in Thailand

  Journal : Environmental Science and Pollution Research 2024;31(2):2657-2670.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Animal feed; CO2 emissions; CO2 fixation efficiency; Cycle analysis; Economic benefits; Emissions reduction; Sustainable production  วารสารระดับชาติ
 1. Chardsumon Prutipinyo(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ)

  [บทความ] Problems and guidelines for controlling alcoholic beverages

  Journal : Public Health Policy and Laws Journal 2024;10(1):121-131.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Alcohol drinking problems; Alcoholic beverages control; Marketing communication; Alcohol addicts 2. Suthida Tawitsang, Chardsumon Prutipinyo(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ) , Natnaree Aimyong(ณัฐนารี เอมยงค์) , Natnaree Aimyong(ณัฐนารี เอมยงค์)

  Burnout of registered nurses in a medical correctional hospital
  ภาวะหมดไฟของพยาบาลวิชาชีพในทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

  Journal : Public Health Policy and Laws Journal 2024;10(1):17-27.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : ฺBurnout syndrome; Stress; A medical correctional hospital
  คำสำคัญ : ภาวะหมดไฟ; ความเครียด; ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 3. Sutatchaya Jumnong, Chardsumon Prutipinyo(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ) , Sariyamon Tiraphat(ศริยามน ติรพัฒน์)

  Participation of village health volunteers in the prevention and control of Coronavirus disease 2019 in Mueang Samut Sakhon District, Samut Sakhon Province
  การมีส่วนร่วมในการปัองกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ้าน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

  Journal : Public Health Policy and Laws Journal 2024;10(1):79-90.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Prevention and control; Participation; Communicable disease; Village health volunteers; Coronavirus 2019
  คำสำคัญ : การป้องกันและควบคุม; การมีส่วนร่วม; โรคติดต่อ; อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน; ไวรัสโคโรนา 2019 4. Poonyanuch Kerdwan, Phiyathida Khajornchaikul(ปิยะธิดา ขจรชัยกุล) , Phitaya Charupoonphol(พิทยา จารุพูนผล) , Vanvisa Sresumatchai(วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย) , Sittichai Thongworn(สิทธิชัย ทองวร)

  Sexual Harassment Preventive Behaviors Among Junior High School Students Under Bangkok Metropolitan Schools
  พฤติกรรมป้องกันการคุกคามทางเพศของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

  Journal : Public Health Policy and Laws Journal 2024;10(1):91-104.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Prevention; Sexual harassment; Knowledge; Attitudes; Junior high school students
  คำสำคัญ : การป้องกัน; การคุกคามทางเพศ; ความรู้; เจตคติ; นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 

หมายเหตุ : [co] - Correspondence

 

ค้นค่า Impact Factor ได้ที่

 

- ดัชนี IMPACT FACTORS ของ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

 

- ค่า Thai Journal Impact Factors ของ Thai-Journal Citation Index Centre