งานวิจัยและนวัตกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล
ปีก่อนหน้าปี 2000 , ปี 2000 , ปี 2001 , ปี 2002 , ปี 2003 , ปี 2004 , ปี 2005 , ปี 2006 , ปี 2007 , ปี 2008 , ปี 2009 ,
ปี 2010 , ปี 2011 , ปี 2012 , ปี 2013 , ปี 2014 , ปี 2015 , ปี 2016 , ปี 2017 , ปี 2018 , ปี 2019 ,
ปี 2020 , ปี 2021 , ปี 2022 , ปี 2023
  ผลงานตีพิมพ์ปี 2023
  วารสารระดับนานาชาติ
 1. Sadakan Eamchunprathip, Nantiya Watthayu, Siriorn Sindhu, Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม)

  Factors Influencing Quality of Life in Older Adults Following Hip Surgery

  Journal : Ageing International 2023;48(1):78-94.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Older adults; Hip surgery; Quality of life; Health service system 2. Omjit Sillaparassamee, Sopa Chinwetkitvanich(โสภา ชินเวชกิจวานิชย์) , Suwimon Kanchanasuta(สุวิมล กาญจนสุธา) , Nipon Pisutpaisal, Verawat Champreda

  [inpress 2021] Metabolic flux analysis on succinic acid production from crude glycerol by Actinobacillus succinogenes

  Journal : Biomass Conversion and Biorefinery 2023;0 ARTICLE No. inpress.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Actinobacillus succinogenes; Crude glycerol; Succinic acid; Metabolic fux analysis 3. Chadatip Lokmit, Kamonwat Nakason(กมลวัฒน์ นาคะสรรค์) , Sanchai Kuboon, Anan Jiratanachotikul, Bunyarit Panyapinyopol(บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล)

  [inpress 2022] Enhancing lignocellulosic energetic properties through torrefaction and hydrothermal carbonization processes

  Journal : Biomass Conversion and Biorefinery 2023;0 ARTICLE No. inpress.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Solid fuel; Renewable energy; Thermochemical conversion process; Biochar; Hydrochar; Biomass utilization 4. Savitree Moungsree, Thanakrit Neamhom(ธนกฤต เนียมหอม) , Supawadee Polprasert(สุภาวดี ผลประเสริฐ) , Withida Patthanaissaranukool(วิธิดา พัฒนอิสรานุกูล)

  [inpress 2022] Carbon footprint and life cycle costing of maize production in Thailand with temporal and geographical resolutions

  Journal : International Journal of Life Cycle Assessment 2023;0 ARTICLE No. inpress.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Carbon emission; Economic benefits; Maize cultivation; Cropping seasons; Dry season; Rainy season 5. Karl Peltzer, Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ)

  [inpress 2022] Current tobacco use is associated with mental morbidity and health risk behaviours among school-going adolescents in Liberia and Mauritius

  Journal : Journal of Substance Use 2023;0 ARTICLE No. inpress.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Mental health; health behavior; tobacco use; Liberia; Mauritius; adolescents 6. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Karl Peltzer

  Traditional and cyberbullying victimization and adverse mental and behavioural outcomes among school adolescents from Saint Vincent and the Grenadines

  Journal : Journal of Human Behavior in the Social Environment 2023;33(3):393-406.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Traditionally bullied; Cyberbullied; Mental health; Behavioral outcomes; Adolescents, Saint Vincent and the Grenadines 7. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Karl Peltzer

  Work participation and mental and physical health outcomes among a national community-dwelling sample of older adult men and women in India

  Journal : Journal of Human Behavior in the Social Environment 2023;33(3):407-418.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Work participation; Health outcomes; Physical health; Mental health; Older adults; India 8. Withida Patthanaissaranukool(วิธิดา พัฒนอิสรานุกูล) , Supawadee Polprasert(สุภาวดี ผลประเสริฐ) , Thanakrit Neamhom(ธนกฤต เนียมหอม)

  [inpress 2022] Carbon smart agriculture: lower carbon emissions and higher economic benefits of maize production in Thailand

  Journal : International Journal of Environmental Science and Technology 2023;0 ARTICLE No. inpress.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Carbon fxation efciency; Carbon reduction; Crop seasons; Maize cultivation 9. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Karl Peltzer

  Health risk behaviour and persistent and incident depression among middle-aged and older adults in South Africa

  Journal : South African Journal of Psychology 2023;53(1):134-142.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Incident depressive symptoms; Longitudinal study; Persistent depressive symptoms; South Africa 10. Jintana Jankhotkaew, Sally Casswell, Taisia Huckle, Surasak Chaiyasong, Payao Phonsuk(พเยาว์ ผ่อนสุข)

  [Review] Quantitative tools and measurements for assessing the implementation of regulatory policies in reducing alcohol consumption and alcohol-related harms: A scoping review

  Journal : Drug and Alcohol Review 2023;42(1):157-168.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Alcohol policy; Policy implementation; Quantitative measurement; Scoping review, Tool 11. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Karl Peltzer

  [inpress 2022] Religiosity and Depression Among Community-Dwelling Older Adults in India: Results of a National Survey in 2017–2018

  Journal : Journal of Religion and Health 2023;0 ARTICLE No. inpress.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Religiosity; Major depressive disorder; Depressive symptoms; Older adults; India 12. Wanida Pimpeach, Chongchin Polprasert(จงจินต์ ผลประเสริฐ) , Bunyarit Panyapinyopol(บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล) , Supawadee Polprasert(สุภาวดี ผลประเสริฐ) , Suwisa Mahasandana(สุวิสา มหาสันทนะ) , Withida Patthanaissaranukool(วิธิดา พัฒนอิสรานุกูล)

  Enhancing anaerobic co-digestion of primary settled-nightsoil sludge and food waste for phosphorus extraction and biogas production: effect of operating parameters and determining phosphorus transformation

  Journal : Environmental Science and Pollution Research 2023;30(9):23173 - 23183.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Biowaste; Co-substrate; Hydraulic retention time (HRT); Phosphorus fractionation; Phosphorus release; Process stability; Resource recovery; Waste utilization 13. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Karl Peltzer

  [inpress 2022] Combined victimization of face-to-face and cyberbullying and adverse health outcomes among school-age adolescents in Argentina

  Journal : Psychology, Health and Medicine 2023;0 ARTICLE No. inpress.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Face-to-face bullied; Cyberbullied; Health outcomes; Adolescents; Argentina 14. Keisuke Kaneko, Fumihito Sasamori, Masao Okuhara, Suchinda Jarupat Maruo(สุจินดา จารุพัฒน์ มารุโอ) , Kazuki Ashida, Hisaaki Tabuchi, Kazuki Kobayashi, Yuya Aoyagi, Noriaki Watanabe, Tomoyuki Nishino, Koji Terasawa

  [inpress 2022] Evaluation of a dementia prevention program to improve health and social care and promote human rights among older adults

  Journal : International Journal of Human Rights in Healthcare 2023;0 ARTICLE No. inpress.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Social care; Cognitive; Prevention; Dementia; Public services; Older adults; Health care; Civil society; Dual task 15. Karl Peltzer, Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ)

  Tobacco use associations with multi-dimensional adverse health outcomes among in-school adolescents in four Caribbean countries

  Journal : Vulnerable Children and Youth Studies 2023;18(1):66-75.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Adverse health outcomes; Tobacco use; adolescents 16. Latda Chandeng, Khotamy Saphongxay, Amornrat Lertworasirikul, Chakrapan Tuakta, Suphaphat Kwonpongsagoon(สุพพัต ควรพงษากุล) , Oratai Jonprateep

  Using Biowastes and Nonmetallic Fraction from Printed Circuit Board Waste to Fabricate Ecofriendly Lightweight Cement Blocks

  Journal : Journal of Materials in Civil Engineering 2023;35(1) ARTICLE No. 04022371.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Cement-like material; Nonmetallic fraction; Printed circuit board; Waste 17. Arthit Phosri(อาทิตย์ โพธิ์ศรี) , Kayo Ueda, Xerxes Seposo, Akiko Honda, Hirohisa Takano

  Effect modification by temperature on the association between O3 and emergency ambulance dispatches in Japan: A multi-city study

  Journal : Science of the Total Environment 2023;861 ARTICLE No. 160725.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Ozone; High temperature; Emergency ambulance dispatch; Effect modification 18. Sukanda Bunkong, Manee Arpanantikul, Yupapin Sirapo-ngam, Supreeda Monkong, Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม) , Karin Olson

  A Model of Factors Influencing Health-Related Quality of Life among Thais with Colorectal Cancer and a Permanent Colostomy
  โมเดลทำนายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตคนไทยที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงที่มีทวารเทียมแบบถาวร

  Journal : Pacific rim International Journal of Nursing Research 2023;27(1):185-199.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Causal model; Colorectal cancer; Health-related quality of life; Model testing; Permanent colostomy; Thailand
  คำสำคัญ : แบบจำลองเชิงสาเหตุ มะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง คุณภาพชีวิต การทดสอบแบบจำลอง ทวารเทียมแบบถาวร คนไทย 19. Piyawadee Thongyost, Porntip Malathum, Renu Pookboonmee, Mukda Detprapon, Pratana Satitvipawee(ปรารถนา สถิตย์วิภาวี) , Sudawadee Somboonthanakij

  Effectiveness of a Self- and Family Management Support Program among Older People with Diabetic Retinopathy and Visual Impairment: A Randomized Controlled Trial
  ผลของโปรแกรมการสนับสนุนการจัดการตนเองของบุคคลและครอบครัวในผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตาและมีความบกพร่องในการมองเห็น: การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม

  Journal : Pacific rim International Journal of Nursing Research 2023;27(1):105-120.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Diabetic retinopathy; Family support; Management program; Older people; Randomized controlled trial; Visual Impairment
  คำสำคัญ : เบาหวานขึ้นจอประสาทตา; การสนับสนุนจากครอบครัว; โปรแกรมการจัดการ; ผู้สูงอายุ; การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม; ความบกพร่องในการมองเห็น 20. Siriporn Santre(ศิริพร แสนตรี)

  [Review] Cyberbullying in adolescents: a literature review

  Journal : International Journal of Adolescent Medicine and Health 2023;35(1).
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Adolescents; Cyberbullying; Literature review 21. Sirapong Sooktawee, Suwimon Kanchanasuta(สุวิมล กาญจนสุธา) , Natthaya Bunplod

  Assessment of 24‑h moving average PM2.5 concentrations in Bangkok, Thailand against WHO guidelines

  Journal : Sustainable Environment Research 2023;33(1) ARTICLE No. 3.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Bangkok; PM2.5; Euclidean distance; Cross-correlation; Moving average 22. San Suwanmanee(สันต์ สุวรรณมณี) , Shristi Ghimire, Jerome Edwards, Diane E. Griffin

  Infection of Pro- and Anti-Inflammatory Macrophages by Wild Type and Vaccine Strains of Measles Virus: NLRP3 Inflammasome Activation Independent of Virus Production

  Journal : Viruses 2023;15(2) ARTICLE No. 260.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : measles virus; vaccine attenuation; macrophages; inflammasome; IL-1 ; IL-6; IL-18; TNF-alfa 23. Wanida Pimpeach, Withida Patthanaissaranukool(วิธิดา พัฒนอิสรานุกูล) , Chongchin Polprasert(จงจินต์ ผลประเสริฐ) , Supawadee Polprasert(สุภาวดี ผลประเสริฐ) , Suwisa Mahasandana(สุวิสา มหาสันทนะ) , Bunyarit Panyapinyopol(บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล)

  Optimization and Kinetic Study of Phosphorus Dissolution from Primary Settled-Nightsoil Sludge

  Journal : Environment and Natural Resources Journal 2023;21(2):102-112.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Co-solution ofmetals; Interactions mechanism; Phosphorus recovery; Septage sludge; Sludge extraction; Waste management 24. WichaiAekplakorn, Nareemarn Neelapaichit, Suwat Chariyalertsak, Pattapong Kessomboon, Sawitri Assanangkornchai, Surasak Taneepanichskul, Somkiat Sangwatanaroj, Wasin Laohavinij, Jiraluck Nontarak(จิราลักษณ์ นนทารักษ์)

  Ideal cardiovascular health and all‑cause or cardiovascular mortality in a longitudinal study of the Thai National Health Examination Survey IV and V

  Journal : Scientific Reports 2023;13 ARTICLE No. 2781.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   25. Chadatip Lokmit, Kamonwat Nakason(กมลวัฒน์ นาคะสรรค์) , Sanchai Kuboon, Anan Jiratanachotikul, Bunyarit Panyapinyopol(บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล)

  A comparison of char fuel properties derived from dry and wet torrefaction of oil palm leaf and its techno-economic feasibility

  Journal : Materials Science for Energy Technologies 2023;6:192-204.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Agricultural waste utilization; Biochar; Hydrochar; Solid fuel; Torrefaction 26. Kouji H. Harada, Arthit Phosri(อาทิตย์ โพธิ์ศรี)

  [LETTER TO THE EDITOR] A protocol of trial of ivermectin in COVID-19 treatment critically changed after its completion

  Journal : Journal of Medical Virology 2023;95(2) ARTICLE No. e28505.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม   27. Bundit Sornpaisarn, Yuriko Limmade, Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Isareethika Jayasvasti, Pheak Chhoun, Vathsana Somphet, Feisul Idzwan Mustapha, Kyaw Kan Kaung, Chanatip Chailek, Tran Quoc Bao, Jürgen Rehm

  Assessing data availability of NCD prevention and control in six ASEAN countries based on WHO global monitoring framework and the progress monitor indicators

  Journal : BMC Public Health 2023;23(1) ARTICLE No. 272.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : ASEAN; Data; Global monitoring Framework; Indicator; NCD; Progress Monitoring Indicator; Surveillance 28. Kanawat Paoin, Chanathip Pharino, Arthit Phosri(อาทิตย์ โพธิ์ศรี) , Kayo Ueda, Xerxes Tesoro Seposo, Matthew Kelly, Sam-ang Seubsman, Adrian Sleigh

  Association between greenness and cardiovascular risk factors: Results from a large cohort study in Thailand

  Journal : Environmental Research 2023;220 ARTICLE No. 115215.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Diabetes; EVI; High blood cholesterol; High blood pressure; NDVI 29. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Karl Peltzer(Karl Peltzer) , Dararatt Anantanasuwong

  Bidirectional Association Between Probable Depression and Multimorbidity Among Middle-Aged and Older Adults in Thailand

  Journal : Journal of Multidisciplinary Healthcare 2023;16:11-19.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Depression; Longitudinal study; Multimorbidity; Thailand 30. Ngoc Thi Nhu Hoang, Ann Jirapongsuwan(แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ) , Sukhontha Siri(สุคนธา ศิริ)

  Depression and Related Factors among Health Science Students in Da Nang, Vietnam: A Cross-Sectional Study

  Journal : Journal of Health Research 2023;37(3) ARTICLE No. 6:145-152.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Depression; Health science students; Vietnam; Young people 31. Amornrat Deesua, Wonpen Kaewpan(วันเพ็ญ แก้วปาน) , Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร) , Jutatip Sillabutra(จุฑาธิป ศีลบุตร)

  Factors associated with COVID-19 preventive behaviors among taxi drivers in Bangkok

  Journal : Frontiers in Public Health 2023;11 ARTICLE No. 1049877.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : COVID-19; Health behavior; Occupational health; Public transportation; Taxi driver 32. Sutham Nanthamongkolchai(สุธรรม นันทมงคลชัย) , Athicha Tojeen, Korravarn Yodmai(กรวรรณ ยอดไม้) , Wanich Suksatan

  Factors Influencing Access to Health Services among Chronically Ill Older Adults with Physical Disabilities in the Era of the COVID-19 Outbreak

  Journal : International Journal of Environmental Research and Public Health 2023;20(1) ARTICLE No. 398.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Accessibility; COVID-19; Health services; Older adults; Social support 33. Chunthana Chinawong, Ketsarin Utriyaprasit, Siriorn Sindhu, Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม) , Sirilak Suksompong

  Factors Influencing Pre-Cardiopulmonary Arrest Signs among Post-General Surgery Patients in Critical Care Service System

  Journal : International Journal of Environmental Research and Public Health 2023;20(1) ARTICLE No. 876.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Cardiac arrest; Intensive care unit; Postoperative; Pre-cardiopulmonary arrest 34. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Karl Peltzer(Karl Peltzer)

  Food insecurity and health outcomes among community-dwelling middle-aged and older adults in India

  Journal : Scientific Reports 2023;13(1) ARTICLE No. 1136.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   35. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Karl Peltzer(Karl Peltzer)

  Prevalence and associated factors of cross-sectional and incident self-reported arthritis or rheumatism among a national community sample of middle-aged and older adults in Thailand

  Journal : Frontiers in Public Health 2023;11 ARTICLE No. 1064751.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Aging; Arthritis (MeSH); Rheumatoid arthritis; Survey; Thailand 36. Jiraluck Nontarak(จิราลักษณ์ นนทารักษ์) , Polathep Vichitkunakorn, Orratai Waleewong

  Inequalities in access to new medication delivery services among non-communicable disease patients during the COVID-19 pandemic: findings from nationally representative surveys in Thailand

  Journal : International Journal for Equity in Health 2023;22(1) ARTICLE No. 38.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : COVID-19; Health inequality; Medication delivery services; Medicine reception; Noncommunicable disease (NCDs) 37. Jutarat Keawboonchu, Sarawut Thepanondh(สราวุธ เทพานนท์) , Vanitchaya Kultan, Nattaporn Pinthong, Wissawa Malakan, Mark Gregory Robson

  Integrated Sustainable Management of Petrochemical Industrial Air Pollution

  Journal : International Journal of Environmental Research and Public Health 2023;20(3) ARTICLE No. 2280.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Air dispersion modeling; Air pollution; BTX; Emission inventory; Petrochemical industry; Scenario analysis 38. Kanawat Paoin, Chanathip Pharino, Prin Vathesatogkit, Suhaimee Buya, Krittika Saranburut, Arthit Phosri(อาทิตย์ โพธิ์ศรี) , Kayo Ueda, Xerxes Tesoro Seposo, Thammasin Ingviya, Taya Kitiyakara, Nisakron Thongmung, Piyamitr Sritara

  Long-term associations of air pollution exposure with liver enzymes among adult employees of the Electricity Generating Authority of Thailand: A longitudinal cohort study

  Journal : Atmospheric Environment 2023;299 ARTICLE No. 119648.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Air pollution; ALP; ALT; AST; Liver enzymes 39. Bongkot Hararak, Wanwitoo Wanmolee, Pawarisa Wijaranakul, Natcha Prakymoramas, Charinee Winotapun, Wasawat Kraithong, Kamonwat Nakason(กมลวัฒน์ นาคะสรรค์)

  Physicochemical properties of lignin nanoparticles from softwood and their potential application in sustainable pre-harvest bagging as transparent UV-shielding films

  Journal : International Journal of Biological Macromolecules 2023;229:575-588.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Lignin nanoparticles; Outdoor application; Photo-oxidative stability; UV-shielding 40. Wisanti Laohaudomchok(วิสันติ เลาหอุดมโชค) , Wantanee Phanprasit(วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์) , Pajaree Konthonbut(ปาจรีย์ กุณฑลบุตร) , Chaiyanun Tangtong(ไชยนันต์ แท่งทอง) , Penpatra Sripaiboonkij, Tiina M. Ikäheimo, Jouni J. K. Jaakkola, Simo Näyhä

  Self-Assessed Threshold Temperature for Cold among Poultry Industry Workers in Thailand

  Journal : International Journal of Environmental Research and Public Health 2023;20(3) ARTICLE No. 2067.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Cold threshold; Office worker; Poultry industry; Sedentary worker; Sex; Thailand; Workplace cold 41. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Karl Peltzer

  National Trends in the Us e of Herbal Medicines for the Treatm ent of Hypertens ion Among Adults in Mongolia from Four Cross-Sectional Surveys in 2005, 2009, 2013, and 2019

  Journal : Current Traditional Medicine 2023;9(5) ARTICLE No. e020922208447.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : BMI; Conventional treatment; Herbal use; Hypertension; Mongolia; THM; Trends 42. Kartika Kajal, Masoud Mohammadnezhad(Masoud Mohammadnezhad)

  Organizational Preventative Strategies Undertaken by Dental Clinics in Fiji during COVID-19 Pandemic: A Qualitative Study

  Journal : Open Dentistry Journal 2023;17(1) ARTICLE No. e187421062212231.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : COVID-19; Protocols; Preventive strategies; Dental professionals; Dental clinics 43. Mohammed Imtishal, Masoud Mohammadnezhad(Masoud Mohammadnezhad) , Philip Baker, Sabiha Khan

  Predictors of Knowledge, Attitude, and Practice (KAP) Towards Family Planning (FP) Among Pregnant Women in Fiji

  Journal : Maternal and Child Health Journal 2023;0 ARTICLE No. inpress.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Attitude; Family planning; Fiji; Knowledge; Practice; Predictors; Pregnant women 44. Nikansha Kumar, Masoud Mohammadnezhad(Masoud Mohammadnezhad) , Ravneel Narayan

  ‘Some of my patients only come to renew their prescriptions. They are not interested in any additional advice or support’. Physicians’ perceptions on their roles in cardiovascular diseases risk reduction and management in Fiji

  Journal : Primary Health Care Research and Development 2023;24(1) ARTICLE No. 2200077.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Cardiovascular diseases; Fiji; Perceptions; Physicians; Primary health care; Risk reduction 45. Tawee Saiwichai(ทวี สายวิชัย) , Sedthapong Laojun, Tanawat Chaiphongpachara, Suchada Sumruayphol

  Species Identification of the Major Japanese Encephalitis Vectors within the Culex vishnui Subgroup (Diptera: Culicidae) in Thailand Using Geometric Morphometrics and DNA Barcoding

  Journal : Insects 2023;14(2) ARTICLE No. 131.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Key Words : Culex vishnui subgroup; DNA barcoding; Geometric morphometrics; Mosquito; Thailand 46. Waitayaporn Pengtong, Natnaree Aimyong(ณัฐนารี เอมยงค์) , Yongchai Nilanont

  Intracranial hemorrhage after recombinant tissue plasminogen Activator: The competing risks survival analysis

  Journal : Interdisciplinary Neurosurgery: Advanced Techniques and Case Management 2023;32 ARTICLE No. 101734.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Acute ischemic stroke; Competing risks analysis; Intracerebral hemorrhage; Tissue plasminogen activator 47. Sireemas Koowattanasuchat, Sawinee Ngernpimai, Piyaporn Matulakul, Janpen Thonghlueng, Witthawat Phanchai, Apiwat Chompoosor, Uthumporn Panitanarak(อุทุมพร ปณิธานะรักษ์) , Yupaporn Wanna, Thanapong Intharah, Kanokon Chootawiriyasakul, Pimjai Anata, Prajuab Chaimnee, Raynoo Thanan, Chadamas Sakonsinsiri, Theerapong Puangmali

  Rapid detection of cancer DNA in human blood using cysteamine-capped AuNPs and a machine learning-enabled smartphone

  Journal : RSC Advances 2023;13(2):1301-1311.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ   48. Kanawat Paoin, Chanathip Pharino, Prin Vathesatogkit, Arthit Phosri(อาทิตย์ โพธิ์ศรี) , Suhaimee Buya, Krittika Saranburut, Kayo Ueda, Xerxes Tesoro Seposo, Thammasin Ingviya, Chagriya Kitiyakara, Nisakron Thongmung, Piyamitr Sritara

  Residential greenness and kidney function: A cohort study of Thai employees

  Journal : Health and Place 2023;80 ARTICLE No. 102993.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : eGFR; EVI; Greenness; Kidney function; NDVI 49. Watchara Pechdin, Chawapon Sarnkhaowkhom(ชวภณ สารข้าวคำ) , Sudarat Kanthanetr, Martin Pieter Willemse

  Retelling social inequalities in the era of market competition: Review and discussion for sustainable welfare development

  Journal : Frontiers in Sociology 2023;8 ARTICLE No. 1085278.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Education inequality; Gender-based inequality; Health inequality; Intergenerational inequality; Market competition; Social inequality; Sustainable development; Welfare 50. Wasana Luangphituck, Plernpit Boonyamalik(เพลินพิศ บุญยมาลิก) , Piyanee Klainin-Yobas

  The Effectiveness of Internet-Based Cognitive Behavioral Therapy as a Preventive Intervention in the Workplace to Improve Work Engagement and Psychological Outcomes: Protocol for a Systematic Review and Meta-analysis

  Journal : JMIR Research Protocols 2023;12 ARTICLE No. e38597.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Anxiety; Cognitive behavioral therapy; Depression; Digital health; eHealth; Employees; Internet-based; Mental health; Occupational health; Psychological outcomes; Stress; Systematic review; Web-based; Work engagement; Workplace 51. Pairin Yodsuban, Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Ruangurai Amornchai, Prakaikeaw Siripoon, Weha Kasemsuk, Nittaya Buasai

  The roles of community health nurses for older adults during the COVID-19 pandemic in Northeastern Thailand: A qualitative study

  Journal : International Journal of Nursing Sciences 2023;10(1):53-63.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Aged; COVID-19; Community health nurse; Pandemics; Qualitative research 52. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Karl Peltzer(Karl Peltzer)

  Tridirectional association between probable depression, fear of falling and falls among middle-aged and older adults in Thailand

  Journal : Archives of Gerontology and Geriatrics 2023;109 ARTICLE No. 104955.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Falls; Fear of falling; Longitudinal study; Probable depression; Thailand  วารสารระดับชาติ
 1. Petcharat Aroonpakmongkol, Chardsumon Prutipinyo(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ) , Natnaree Aimyong(ณัฐนารี เอมยงค์)

  A regional health promotion center’s personnel core competenciesunder the Department of Health, Ministry of Public Health
  สมรรถนะหลักของบุคลากรศูนย์อนามัยแห่งหนึ่งในสังกัดกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

  Journal : Public Health Policy and Laws Journal 2023;9(1):35-47.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Core Competencies; Personnel of a Regional Health Promotion Center Under the Department of Health
  คำสำคัญ : สมรรถนะหลัก; บุคลากรของศุนย์อนามัยแห่งหนึ่งในสังกัดกรมอนามัย 2. Nannapas Phuwasuwan, Wirin Kittipichai(วิริณธิ์ กิตติพิชัย) , Kanittha Chamroonsawasdi(กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์)

  Sexual Health Literacy among Mathayom Suksa Studentsin Chonburi Province
  ความรอบรู้ด้านสุขภาพทางเพศของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดชลบุรี

  Journal : Public Health Policy and Laws Journal 2023;9(1):85-95.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Health literacy; Sexual health; Early adolescence
  คำสำคัญ : ความรอบรูดานสุขภาพ; สุขภาพทางเพศ; วัยรุนตอนตน 

หมายเหตุ : [co] - Correspondence

 

ค้นค่า Impact Factor ได้ที่

 

- ดัชนี IMPACT FACTORS ของ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

 

- ค่า Thai Journal Impact Factors ของ Thai-Journal Citation Index Centre