งานวิจัยและนวัตกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล
ปีก่อนหน้าปี 2000 , ปี 2000 , ปี 2001 , ปี 2002 , ปี 2003 , ปี 2004 , ปี 2005 , ปี 2006 , ปี 2007 , ปี 2008 , ปี 2009 ,
ปี 2010 , ปี 2011 , ปี 2012 , ปี 2013 , ปี 2014 , ปี 2015 , ปี 2016 , ปี 2017 , ปี 2018 , ปี 2019 ,
ปี 2020 , ปี 2021 , ปี 2022 , ปี 2023 , ปี 2024
  ผลงานตีพิมพ์ปี 2010
  วารสารระดับนานาชาติ
 1. Chutima Sirikulchayanonta(ชุติมา ศิริกุลชยานนท์) , Kingkarn Iedsee, Poonsook Shuaytong(พูนสุข ช่วยทอง) , Suwat Srisorrachatr(สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร์)

  Using food experience, multimedia and role models for promoting fruit and vegetable consumption in Bangkok kindergarten children

  Journal : Nutrition & Dietetics 2010;67(2):97-101.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Food experience; Fruit and Vegetable consumption; Health promotion; Multimedia; Pre-schooler; Role model 2. Thaneeya Perbangkhem, Chongchin Polprasert(จงจินต์ ผลประเสริฐ)

  Biomass production of papyrus (Cyperus papyrus) in constructed wetland treating low-strength domestic wastewater

  Journal : Bioresource Technology 2010;101(2):833-835.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Energy-capturing efficiency; Papyrus; Constructed wetland; Biomass productivity 3. Malatee Rungruangsiripan, Yajai Sitthimongkol, Wantana Limkulpong Maneesriwongul, Sandra L. Talley, Thavatchai Vorapongsathorn(ธวัชชัย วรพงศธร)

  Mediating Role of Illness Representation Among Social Support, Therapeutic Alliance, Experience of Medication Side Effects, and Medication Adherence in Persons With Schizophrenia

  Journal : Archives of Psychiatric Nursing 2010;0 ARTICLE No. online.
  Department :   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   4. Muang Muang Sein, Nopporn Howteerakul(นพพร โหวธีระกุล) , Nawarat Suwannapong(นวรัตน์ สุวรรณผ่อง) , Jirachai Jirachewee

  Job Strain among Rubber-Glove-Factory Workers in Central Thailand.

  Journal : Industrial Health 2010;48(4):503-510.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Job strain; Rubber glove; Factory workers; Occupational health; Psychosocial work factor; Thailand 5. Mayuna Srisuphanunt(มยุนา ศรีสุภนันต์) , Panagiotis Karanis, Naowarut Charoenca(เนาวรัตน์ เจริญค้า) , Narongsak Boonkhao, Jerry E. Ongerth

  Cryptosporidium and Giardia detection in environmental waters of southwest coastal areas of Thailand

  Journal : Parasitology Research 2010;106(6):1299-1306.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล   6. Tawee Saiwichai(ทวี สายวิชัย) , Vanida Saiwichai, Ko-ichi Kawahara, Yoko Oyama, Sirintip Chaichalotornkul, Somphong Narkpinit, Pongchai Harnyuttanakorn, Pratap Singhasivanon, Ikuro Maruyama, Salunya Tancharoen

  Green tea extract supplement inhibition of HMGB1 release in rats exposed to cigarette smoke

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2010;41(1):250-258.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Key Words : Green tea, HMGB1, Cigarette smoke 7. Adisak Bhumiratana(อดิศักดิ์ ภูมิรัตน์) , Prapassorn pechgit(ประภัสสร เพ็ชรกิจ) , Surachart Koyadun, Chumsin Siriaut(ชุมสิน ศิริอัฐ) , Pisit Yongyuth

  Imported bancroftian filariasis: diethylcarbamazine response and benzimidazole susceptibility of Wuchereria bancrofti in dynamic cross-border migrant population targeted by the National Program to Eliminate Lymphatic Filariasis in South Thailand

  Journal : Acta Tropica 2010;113(2):121-128.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Key Words : Benzimidazole susceptibility; Diethylcarbamazine; Imported bancroftian filariasis; National program to eliminate lymphatic; Filariasis; Wuchereria bancrofti 8. Prasit Kachaiyaphum, Nopporn Howteerakul(นพพร โหวธีระกุล) , Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์) , Sukhontha Siri(สุคนธา ศิริ) , Nawarat Suwannapong(นวรัตน์ สุวรรณผ่อง)

  Serum Cholinesterase Levels of Thai Chilli-Farm Workers Exposed to Chemical Pesticides : Prevalence Estimates and Associated Factors

  Journal : Journal of Occupational Health 2010;52(1):89-98.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Chemical pesticides; Chilli-farm workers Pesticide-related symtoms; Serum Cholinesterase; Thailand 9. Akkarach Bumrungpert(เอกราช บำรุงพืชน์) , Ruchaneekorn W. Kalpravidh, Chia Chi Chuang, Angel Overman, Kristina Martinez, Arion Kennedy, Michael K. McIntosh

  Xanthones from mangosteen inhibit inflammation in human macrophages and in human adipocytes exposed to macrophage-conditioned media

  Journal : The Journal of Nutrition 2010;140(4):842-847.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา   10. Angel Overman, Akkarach Bumrungpert(เอกราช บำรุงพืชน์) , Arion Kennedy, Kristina Martinez, Chia Chi Chuang, Tiffany West, Brent Dawson, Jia, W., Michael K. McIntosh

  Polyphenol-rich grape powder extract (GPE) attenuates inflammation in human macrophages and in human adipocytes exposed to macrophage-conditioned media

  Journal : International Journal of Obesity 2010;34(5):800-808.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Macropharages; Adipocytes; Grape powder extract; Inflammation; Insulin resistance 11. Orawan Kaewboonchoo(อรวรรณ แก้วบุญชู) , Ikuharu Morioka, Sumlee Saleekul, Nobuyuki Miyai, Chalermchai Chaikittiporn(เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์) , Toshio Kawai

  Blood lead level and cardiovascular risk factors among bus drivers in Bangkok, Thailand

  Journal : Industrial Health 2010;48(1):61-65.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Blood lead; SDPTG; Cardiovascular system; Risk factors; Bus drivers 12. S. Saiyood, A. S. Vangnai, P. Thiravetyand, Duangrat Inthorn(ดวงรัตน์ อินทร)

  Bisphenol A removal by the Dracaena plant and the role of plant-associating bacteria

  Journal : Journal of Hazardous Materials 2010;178(1-3):777-785.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Bisphenol A; Dracaena Plant; Plant-associating bacteria; Plant-associating Enterobacter sp.; Plant-associating Bacillus sp. 13. Kraichat Tantrakarnapa(ไกรชาติ ตันตระการอาภา) , Prasert Makkaew, Pisit Vatanasomboon(พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์) , Tharadol Kengganpanich(ธราดล เก่งการพานิช)

  Association of sanitary conditions and bacteriological quality of tube ice in ice plants in metropolitan Bangkok, Thailand

  Journal : EnvironmentAsia 2010;3(1):8-12.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Sanitary conditions; Bacteriological quality; Ice tube; Ice plant 14. Leera Kittigul(ลีรา กิตติกูล) , Kannika Pombubpa(กรรณิการ์ ป้อมบุบผา) , Suntharee Sukonthalux, Tippawan Rattanatham, Fuangfa Utrarachkij(เฟื่องฟ้า อุตรารัชต์กิจ) , Pornphan Diraphat(พรพรรณ ดีระพัฒน์)

  Detection of hepatitis a virus and bacterial contamination in raw oysters in Thailand

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2010;41(1):105-113.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา  
  Key Words : Hepatitis A virus; MPN; Oysters; Virus concentration; RT-nested PCR 15. Leera Kittigul(ลีรา กิตติกูล) , Kannika Pombubpa(กรรณิการ์ ป้อมบุบผา) , Yuthana Taweekate, Pornphan Diraphat(พรพรรณ ดีระพัฒน์) , Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์) , Pattara Khamrin, Hiroshi Ushijima

  Norovirus GII-4 2006b variant circulating in patients with acute gastroenteritis in thailand during a 2006-2007 study

  Journal : Journal of Medical Virology 2010;82(5):854-860.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Norovirus; Genotype; Acute gastroenteritis; Thailand; RTnested 16. Supaporn Naewbood, Siroj Sorajjakool, Somporn Kandradusadi Triamchaisri(สมพร กันทรดุษฎี-เตรียมชัยศรี)

  The Role of Religion in Relation to Blood Pressure Control Among a Southern California Thai Population with Hypertension

  Journal : Journal of Religion and Health 2010;51(1):187-197.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Hypertension; Spirituality; Religion; Stress; Coping 17. Usa Lek-Uthai(อุษา เล็กอุทัย) , Jare Sangsayan, Boonlue Kachenchart, Kasem Kulpradit, Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์) , Kiyoshi Honda

  Novel Ellipsoid Spatial Analysis for determining malaria risk at the village level

  Journal : Acta Tropica 2010;116(1):51-60.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Geographical information system (GIS); Spatial analysis; Ellipsoid distribution; Malaria risk; Village level 18. Bishnu Prasad Upadhyay, Fuangfa Utrarachkij(เฟื่องฟ้า อุตรารัชต์กิจ) , Jarinee Thongshoob, Yuvadee Mahakunkijcharoen, Niracha Wongchinda, Orasa Suthienkul(อรษา สุตเธียรกุล) , Srisin Khusmith

  Detection of Salmonella invA gene in shrimp enrichment culture by polymerase chain reaction.

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2010;41(2):426-435.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา  
  Key Words : Salmonella; Shrimp; Polymerase chain reaction; Enrichment culture 19. Chalermchai Chaikittiporn(เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์) , Saw Sandy NAING, Kanatid KOETKHLAI, Shigeru TOMITA, Sara Arporn(สรา อาภรณ์) , Takashi MUTO

  Prevalence and Risk Factors of Low Back Pain among Thai and Myanmar Migrant Seafood Processing Factory Workers in Samut Sakorn Province, Thailand

  Journal : Industrial Health 2010;48(3):283-291.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Low back pain; Food processing worker; Working condition; Cross-sectional study; Migrant worker 20. Kanit Krisnangkura, Chanida Sansa-ard, Kornkanok Aryusuk, Supathra Lilitchan(สุภัทรา ลิลิตชาญ) , Kanisa Kittiratanapiboon

  An empirical approach for predicting kinematic viscosities of biodiesel blends

  Journal : fuel 2010;89(10):2775-2780.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Biodiesel; Enthalpy; Fatty acid methyl ester; Free energy; Viscosity 21. Tanasri Sihabut(ธนาศรี สีหะบุตร) , Nikhom Laemsak

  Feasibility of producing insulation boards from oil palm fronds and empty fruit bunches

  Journal : Songklanakarin Journal of Science and Technology 2010;32(1):63-69.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Thermal conductivity; Insulation board; Oil palm; Frond; Empty fruit bunch 22. Kanittha Chamroonsawasdi(กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์) , Jarueyporn Suparp(จรวยพร สุภาพ) , Wirin Kittipichai(วิริณธิ์ กิตติพิชัย) , Phiyathida Khajornchaikul(ปิยะธิดา ขจรชัยกุล)

  Gender roles, physical and sexual violence prevention in primary extend to secondary school in Samutsakorn province, Thailand
  บทบาททางเพศ การป้องกันความรุนแรงทางร่างกาย และทางเพศในโรงเรียนขยายโอกาสทาง การศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร

  Journal : Journal of The Medical Association of Thailand 2010;93(3):358-365.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Gender roles; Violence prevention 23. Chutima Sirikulchayanonta(ชุติมา ศิริกุลชยานนท์) , Patcharanee Pavadhgul(พัชราณี ภวัตกุล) , Rewadee Chongsuwat(เรวดี จงสุวัฒน์) , Jeeranun Klaewkla(จีรนันท์ แกล้วกล้า)

  Participatory Action Project in Reducing Childhood Obesity in Thai Primary Schools

  Journal : Asia-Pacific journal of Public Health 2010;0(online).
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Nutrition; Aerobic activity; Thai children; Obesity; Bangkok 24. Pipat Luksamijarulkul(พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล) , Pornpimol Kongtip(พรพิมล กองทิพย์)

  Microbial counts and particulate matter levels in roadside air samples under skytrain stations, Bangkok, Thailand

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2010;41(3):678-684.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Air quality; Microbial counts; Particulate matter levels; Roadside air samples 25. Yuwadee Duangtep, Kulaya Narksawat(กุลยา นาคสวัสดิ์) , Rewadee Chongsuwat(เรวดี จงสุวัฒน์) , Piangchan Rojanavipart(เพียงจันทร์ โรจนวิภาต)

  ASSOCIATION BETWEEN AN UNHEALTHY LIFESTYLE AND OTHER FACTORS WITH HYPERTENSION AMONG HILL TRIBE POPULATIONS OF MAE FAH LUANG DISTRICT, CHIANG RAI PROVINCE, THAILAND

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2010;41(3):726-734.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาโภชนวิทยา   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Unhealthy lifestyle; Hypertension; Hill tribe population; Thailand 26. Wisit Chaveepojnkamjorn(วิศิษฎ์ ฉวีพจน์กำจร) , Natchaporn Pichainarong

  Factors associated with alcohol consumption among male high school students in central Thailand

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2010;41(3):735-742.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Alcohol consumption; High school students; Associated factors; Thailand 27. Duangrat Inthorn(ดวงรัตน์ อินทร) , Kannika Tipprasertsin, Paitip Thiravetyan, Eakalak Khan

  Color removal from textile wastewater by using treated flute reed in a fixed bed column

  Journal : Journal of Environmental Science and Health - Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering 2010;45(5):637–644.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Adsorption; Bed depth service time model; Breakthrough curve; Textile wastewater; Treated flute reed 28. Sandhi Wynn Nyunt, Nopporn Howteerakul(นพพร โหวธีระกุล) , Nawarat Suwannapong(นวรัตน์ สุวรรณผ่อง) , Thitipat Rajatanun

  Self-efficacy, self-care behaviors and glycemic control among type-2 diabetes patients attending two private clinics in Yangon, Myanmar

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2010;41(4):943-951.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Self efficacy; Self-care behavior; Glycemic control; Diabetes; Myanmar 29. Prayoon Fongsatitkul(ประยูร ฟองสถิตย์กุล) , Panagiotis Elefsiniotis, David G. Wareham

  Effect of mixture ratio, solids concentration and hydraulic retention time on the anaerobic digestion of the organic fraction of municipal solid waste
  ผลของสัดส่วนการผสม ความเข้มข้นของของแข็ง และระยะเวลาการเก็บกักน้ำเสียต่อ การย่อยสลายสารอินทรีย์ในมูลฝอยชุมชนแบบไร้อากาศ

  Journal : Waste Management & Research 2010;28(9):811-817.
  Department :   ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ  
  Key Words : Municipal solid waste; Organic fraction; Co-digestion; Total solids; Hydraulic retention time; Activated sludge 30. Sara Arporn(สรา อาภรณ์) , Porntip CHAONASUAN, Vichai Pruktharathikul / Vichai Priektaratikul(วิชัย พฤกษ์ธาราธิกูล) , Vajira Singhakajen(วชิระ สิงหะคเชนทร์) , Chalermchai Chaikittiporn(เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์)

  A Program for Thai Rubber Tappers to Improve the Cost of Occupational Health and Safety

  Journal : Industrial Health 2010;48(3):275-282.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   ภาควิชาชีวสถิติ   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Rubber tapper; Health promotion; Cost of occupational health; Work-related accident 31. Tassanee Rawiworrakul(ทัศนีย์ รวิวรกุล) , Somporn Kandradusadi Triamchaisri(สมพร กันทรดุษฎี-เตรียมชัยศรี) , Barbara Mawn

  Promoting Cultural Sustainability in the Context of Public Health : A Thai Perspective

  Journal : Sustainability 2010;2(8):2707-2718.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Sustainability; Sustainable development; Public health; Culture; Thailand 32. Phiyathida Khajornchaikul(ปิยะธิดา ขจรชัยกุล) , Chokchai Munsawaengsub(โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์) , Poonsook Shuaytong(พูนสุข ช่วยทอง) , Chuchart Meerod, Sutham Nanthamongkolchai(สุธรรม นันทมงคลชัย)

  Effect of a Training Program to Enhance Knowledge and Practice of Mothers and the Development of Children Aged One to Three Years

  Journal : Asia Journal of Public Health 2010;1(1):1-7.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Child development; Maternal knowledge and practice; Participatory learning; Children aged one to three year 33. Pimsurang Taechaboonsermsak(พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์) , Oranut Phacheun(อรนุช ภาชื่น) , Kishori Mahat

  Intention to Accept Vasectomy among Married Men in Kathmandu, Nepal

  Journal : Asia Journal of Public Health 2010;1(1):8-14.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   ภาควิชาอนามัยชุมชน  
  Key Words : Intention; Vasectomy; Social support; Belief about vasectomy 34. Sutham Nanthamongkolchai(สุธรรม นันทมงคลชัย) , Chokchai Munsawaengsub(โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์) , Kanittha Chamroonsawasdi(กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์) , Sukanya Phoolphoklang

  Factors Influencing Health Promoting Behaviors among the Elderly Under the Universal Coverage Program, Buriram Province, Thailand

  Journal : Asia Journal of Public Health 2010;1(1):15-19.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Elderly; Health promoting Behaviors; Universal coverage program 35. Pisit Vatanasomboon(พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์) , Fuangfa Utrarachkij(เฟื่องฟ้า อุตรารัชต์กิจ) , Pipat Luksamijarulkul(พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล) , Nuchanard Kiennukul

  Current Situation of Biosafety Practices in Selected Hospital Laboratories, Bangkok

  Journal : Asia Journal of Public Health 2010;1(1):20-25.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม   ภาควิชาจุลชีววิทยา  
  Key Words : Biosafety; Occupational infections; Risk; Laboratory; Hospital 36. Leera Kittigul(ลีรา กิตติกูล)

  (Perspectives) Molecular Detection and Genetic Analysis of Enteric Viruses in Foods and Environmental Water

  Journal : Asia Journal of Public Health 2010;1(1):26.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   37. Aunshulee Karndee, Kannika Lamoonphak, Napat Yaowabut, Pornpimol Kongtip(พรพิมล กองทิพย์)

  (Perspectives) Polycyclic Aromatic Hydrocarbon in Ambient Air from Burning Tires

  Journal : Asia Journal of Public Health 2010;1(1):27-28.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   38. Itsanun Wiwatanaratanabutr(อิศนันท์ วิวัฒนรัตนบุตร) , Sandra Allan, Kenneth Linthicum, Pattamaporn Kittayapong

  Strain-specific differences in mating, oviposition, and host-seeking behavior between Wolbachia-infected and uninfected Aedes albopictus

  Journal : Journal of the American Mosquito Control Association 2010;26(3):265-273.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Key Words : Aedes albopictus; Wolbachia; Mating; Host-seeking; Oviposition 39. Ang Li, Bruce Russell, Laurent Renia, Usa Lek-Uthai(อุษา เล็กอุทัย) , Francois Nosten, Chwee Teck Lim

  (images in haematology) High density of 'spiky' excrescences covering the surface of an erythrocyte infected with Plasmodium malariae

  Journal : British Journal of Haematology 2010;151(1):1.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา   40. Boonsong Wanichwecharungruang, Vipavadee Laophulsuk, Sopida Sopitanont, Sumeth Vanichvaranont, Kitiphong Harncharoen(กิติพงษ์ หาญเจริญ)

  Central corneal thickness in the central retinal vein occlusion fellow eyes

  Journal : Journal of The Medical Association of Thailand 2010;93(8):943-949.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Central retinal vein occlusion; Central corneal thickness; Optic nerve head; Lamina cribosa; Ocular biomechanics; Corneal biomechanics; Glaucoma 41. Chatchawal Singhakant(ชัชวาล สิงหกันต์) , Kannika Tipprasertsin, Duangrat Inthorn(ดวงรัตน์ อินทร)

  The possible mechanism and factors affecting synthetic reactive dye removal by treated flute reed

  Journal : EnvironmentAsia 2010;3(2):90-96.
  Department :   ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ  
  Key Words : Treated flute-reed; Adsorption; Adsorption isotherm; Reactive dye; Desorption 42. Kinley Wangdi, Pratap Singhasivanon, Tassanee Silawan(ทัศนีย์ ศิลาวรรณ) , Saranath Lawpoolsri, Nicholas J. White, Jaranit Kaewkungwal

  Development of temporal modelling for forecasting and prediction of malaria infections using time-series and ARIMAX analyses: A case study in endemic districts of Bhutan

  Journal : Malaria Journal 2010;9 ARTICLE No. 251.
  Department :   ภาควิชาอนามัยชุมชน   43. Pornpimol Kongtip(พรพิมล กองทิพย์) , Pornchulee Borisut, Witaya Yoosook(วิทยา อยู่สุข) , Pramuk Osiri(ประมุข โอศิริ) , Piangchan Rojanavipart(เพียงจันทร์ โรจนวิภาต)

  DEVELOPMENT OF AN AIRBORNE LEAD ANALYSIS KIT AND ITS APPLICATION

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2010;41(6):1500-1511.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Airborne lead analysis; Colorimetric method 44. Heather Johnson, Aronrag Cooper Meeyai(อรุณรักษ์ คูเปอร์ มีใย) , Richard Coker

  (note) Potential for greater coherence in EUROPEAN influenza surveillance

  Journal : European Journal of Public Health 2010;20(5):488-489.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   45. Natchaporn Pichainarong, Wisit Chaveepojnkamjorn(วิศิษฎ์ ฉวีพจน์กำจร)

  YOUTH AND ALCOHOLIC BEVERAGES: DRINKING PATTERNS AMONG HIGH SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL THAILAND

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2010;41(6):1467-1474.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Drinking patterns; High school students; Central Thailand 46. Prapin Tharpoophasiam, Redeerat Mahaboonpeeti, Pornpimol Kongtip(พรพิมล กองทิพย์) , Suttinun Chantanakul(สุทธินันท์ ฉันท์ธนกุล) , Vajira Singhakajen(วชิระ สิงหะคเชนทร์)

  Risk evaluation of trichloroethylene exposure among workers in industry

  Journal : Journal of Health Research 2010;24(3):95-101.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Trichloroethylene; Trichloroacetic acid; Risk assessment; Gas Chromatography/Mass Spectrometry 47. Alberto Pinzon-Charry, Virginia McPhun, Vivian Kienzle, Chakrit Hirunpetcharat(จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์) , Christian R. Engwerda, James S. Mccarthy, Michael F. Good

  Low doses of killed parasite in CpG elicit vigorous CD4+ T cell responses against blood-stage malaria in mice

  Journal : Journal of Clinical Investigation 2010;120(8):2967-2978.
  Department :   ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ   48. Petch Rawdaree, Chaicharn Deerochanawong, Thavatchai Peerapatdit, Nuntakorn Thongtang, Sompongse Suwanwalaikorn, Ampai Khemkha, Yupin Benjasuratwong, Apussanee Boonyavarakul, Thanya Chetthakul, Rattana Leelawattana, Chardpraorn Ngarmukos, Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม) , Thongchai Pratipanawatr, Natapong Kosachunhanun

  Efficacy and Safety of Generic and Original Pioglitazone in Type 2 Diabetes Mellitus: A Multicenter, a Double-Blinded, Randomized-Controlled Study
  การศึกษาประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของยาพิโอกลิตาโซนต้นแบบ และยาสามัญในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2

  Journal : Journal of The Medical Association of Thailand 2010;93(11):1249-1255.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Pioglitazone; Thiazolidinedione; Genetic; Diabetes mellitus; Type 2 49. Lela R. McKnight-Eily, René Arrazola, Robert K. Merritt, Ann Marie Malarcher, Nithat Sirichotiratana(นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์)

  Prevalence and Psychosocial Correlates of Current Smoking Among Adolescent Students in Thailand, 2005

  Journal : Health Education and Behavior 2010;37(6):863-878.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Thailand; Tobacco; Smoking; Adolescents; Psychosocial factors 50. Myo Myint Naing, Sutham Nanthamongkolchai(สุธรรม นันทมงคลชัย) , Chokchai Munsawaengsub(โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์)

  Quality of Life of the Elderly People in Einme Township Irrawaddy Division, Myanmar

  Journal : Asia Journal of Public Health 2010;1(2):4-10.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Quality of life; Elderly people; Self-esteem; Family relationship 51. Poom Malakul Na Ayudthaya(ปูม มาลากุล ณ อยุธยา)

  (Perspectives) Public Health Database Model Version 1.0.1

  Journal : Asia Journal of Public Health 2010;1(2):36-40.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   52. Khanitta Nuntaboot, Weena Thiangtham(วีณา เที่ยงธรรม) , Trude Bennett

  Sexual Health Status and Cervical Cancer Primary Prevention among Thai Couples

  Journal : Asia Journal of Public Health 2010;1(2):22-30.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : cervical cancer; primary prevention; sexual health 53. Santosh Gurung, Oranut Phacheun(อรนุช ภาชื่น) , Arpaporn Powwattana(อาภาพร เผ่าวัฒนา)

  Condom Use among Commercial Male Sex Workers in Kathmandu, Nepal

  Journal : Asia Journal of Public Health 2010;1(2):31-35.
  Department :   ภาควิชาอนามัยชุมชน   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Condom use; Commercial male sex workers:CMSWs; HIV/AIDS 54. Kamonwan Soonklang, Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม) , Pratana Satitvipawee(ปรารถนา สถิตย์วิภาวี) , Rujirek Busarawong, Ramidha Srihera

  Adjusted Estimator of the Sum of Misclassification Errors of Youden’s Index in Sparse Data of a Diagnostic Study

  Journal : Thailand Statistician 2010;8(2):157-166.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Diagnostic test; Misclassification errors; Youden's Index; Zero variance correction 55. Suchira Get-Kong, Somchit Hanucharurnkul, Ruth McCorkle, Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม) , Tiraporn Junda, Wichai Ittichaijulthol

  SYMPTOM EXPERIENCE, PALLIATIVE CARE AND SPIRITUAL WELL-BEING AMONG THAI WITH ADVANCED CANCER
  ประสบการณ์การเผชิญอาการ การดูแลแบบประคับประคอง และความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้ป่วยมะเร็งลุกลาม

  Journal : Pacific rim International Journal of Nursing Research 2010;14(3):219-234.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Thais with advacned cancer; Palliative care; Spiritual well-being; Symptom experience
  คำสำคัญ : ผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม; การดูแลแบบประคับประคอง; ความผาสุกทางจิตวิญญาณ; ประสบการณ์การเผชิญอาการ 56. Arion Kennedy, Akkarach Bumrungpert(เอกราช บำรุงพืชน์) , Angel Overman, Chia-Chi Chuang, Kristina Martinez, Guoxiang Xie, Wei Jia, Michael K McIntosh

  Quercetin is equally or more effective than resveratrol in attenuating tumor necrosis factor-α–mediated inflammation and insulin resistance in primary human adipocytes

  Journal : The American journal of clinical nutrition 2010;92(6):1511-1521.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา   57. Supit Siriarunrat, Punyarat Lapvongwatana(ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา) , Arpaporn Powwattana(อาภาพร เผ่าวัฒนา) , Prasit Leerapan(ประสิทธิ์ ลีระพันธ์)

  Development of a model for parent-adolescent daughter communication about sexuality

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2010;41(4):961-972.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Guardian-adolescent female; Model sexuality communication tactics 58. Somsamai Rattanagreethakul, Punyarat Lapvongwatana(ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา) , Weena Thiangtham(วีณา เที่ยงธรรม) , Rachanee Sunsern, Patricia C. McMullen

  Development of a Model of Family Management for Overweight Prevention in Urban Thai Preschoolers
  การพัฒนารูปแบบการจัดการโดยครอบครัวเพื่อป้องกันภาวะโภชนาการเกินในเด็กไทยก่อนวัยเรียนในเขตเมือง

  Journal : Pacific rim International Journal of Nursing Research 2010;14(1):45-60.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Family management model; Preschooler overweight prevention; Family self-help group; School collaboration; Participatory action research 59. Naiyana Boonthaveeyuwat(นัยนา บุญทวียุวัฒน์) , Rewadee Chongsuwat(เรวดี จงสุวัฒน์) , Siriprapa Klunklin(สิริประภา กลั่นกลิ่น) , Nitchaphat Khansakorn(ณิชชาภัทร ขันสาคร)

  Fresh and Cooked Vegetables: Which Provides the Highest Level of Available Iron to the Consumer

  Journal : Asia Journal of Public Health 2010;1(2):16-21.
  Department :   ภาควิชาอนามัยชุมชน   ภาควิชาโภชนวิทยา   ภาควิชาอนามัยชุมชน   60. S Choudhury, Mondha Kengganpanich(มณฑา เก่งการพานิช) , S Benjakul, A Lorenzo, W Abascal, BJ Apelberg, SA Mirza, L Zhao, J Hsia, KM Palipudi, L Andes, J Morton, S Asma

  Differences by sex in tobacco use and awareness of tobacco marketing -Bangladesh, Thailand, and Uruguay, 2009

  Journal : Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR) 2010;59(20):613-618.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   61. Wareerat Thanoi, Kobkul Phancharoenworakul, Elaine A. Thompson, Rungnapa Panitrat, Dechavudh Nityasuddhi(เดชาวุธ นิตยสุทธิ)

  Thai Adolescent Suicide Risk Behaviors: Testing a Model of Negative Life Events, Rumination, Emotional Distress, Resilience and Social Support
  พฤติกรรมเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายของวัยรุ่นไทย: การทดสอบโมเดลเชิงประจักษ์ในเหตุการณ์ในชีวิตเชิงลบ การครุ่นคิด ความตึงเครียดทางอารมณ์ ความเข้มแข็งในชีวิต และการสนับสนุนทางสังคม

  Journal : Pacific rim International Journal of Nursing Research 2010;14(3):187-202.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Adolescent suicide risk behaviors; Rumination; Emotional distress; Resilience; Social support 62. Bualuang Sumdaengrit, Somchit Hanucharurnkul, Marylin J. Dodd, Sarikapan Wilailak, Thavatchai Vorapongsathorn(ธวัชชัย วรพงศธร) , Kanaungnit Pongthavornkamol

  Symptom Experience and Self-care among Thai Women with Cervical Cancer
  ประสบการณ์ของอาการและการดูแลตนเองในสตรีไทยที่เป็นมะเร็งปากมดลูก

  Journal : Pacific rim International Journal of Nursing Research 2010;14(3):203-218.
  Department :   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว  
  Key Words : Cervical cancer; Symptom experience; Self-care; Thai women
  คำสำคัญ : มะเร็งปากมดลูก; ประสบการณ์ของอาการ; การดูแลตนเอง; สตรีไทย 63. Yupa Jewpattanakul, Rutja Phuphaibul, Carol J. Loveland-Cherry, Dechavudh Nityasuddhi(เดชาวุธ นิตยสุทธิ) , Nantawon Suwonnaroop

  Factors Influencing Well-Being among Families with Adolescents living in and around Bangkok, Thailand
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวที่มีบุตรวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

  Journal : Pacific rim International Journal of Nursing Research 2010;14(3):235-248.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Family well-being; Families with Adolescents; Bangkok, Thailand
  คำสำคัญ : ครอบครัวอยู่ดีมีสุข; ครอบครัวที่มีบุตรวัยรุ่น; กรุงเทพฯ; ประเทศไทย 64. Pinthusorn Pattayakorn, Somchit Hanucharurnkul, Jean Goeppinger, Thavatchai Vorapongsathorn(ธวัชชัย วรพงศธร) , Porntip Malathum, Thanainit Chotanaphuti

  Factors Influencing Life Satisfaction among Older Thai Women with Knee Osteoarthritis
  ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในชีวิตของหญิงไทยสูงอายุที่ป่วยเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม

  Journal : Pacific rim International Journal of Nursing Research 2010;14(1):3-16.
  Department :   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว  
  Key Words : Older Thai women; Knee osteoarthritis; Life satisfaction; Self-efficacy; Social support; Disease severity
  คำสำคัญ : หญิงไทยวัยสูงอายุ; ข้อเข่าเสื่อม; ความพึงพอใจในชีวิต; การรับรู้สมรรถนะในตนเอง; การสนับสนุนทางสังคม; ความรุนแรงของโรค 65. ML Somjinda Chompunud, Chounchom Charoenyooth, Mary H. Palmer, Kanuengnit Pongthavornkamol, Thavatchai Vorapongsathorn(ธวัชชัย วรพงศธร) , Sutthichai Jitapunkul

  Prevalence, Associated Factors and Predictors of Elder Abuse in Thailand.
  ความชุก ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและปัจจัยทำนายการทารุณกรรมผู้สูงอายุไทย

  Journal : Pacific rim International Journal of Nursing Research 2010;14(4):283-296.
  Department :   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว  
  Key Words : Prevalence of elder abuse; Factors associated with elder abuse; Predictors of elder abuse; Thailand
  คำสำคัญ : ความชุกของการทารุณกรรมผู้สูงอายุ; ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทารุณกรรมผู้สูงอายุ; ปัจจัยทำนายการทารุณกรรมผู้สูงอายุ; ประเทศไทย 66. Niphawan Samartkit, Saipin Kasemkitvattana, Orapan Thosingha, Thavatchai Vorapongsathorn(ธวัชชัย วรพงศธร)

  Caregiver Role Strain and Rewards: Caring for Thais with a Traumatic Brain Injury
  ความเครียดในบทบาทผู้ดูแลและรางวัลที่ได้รับจากการดูแลของญาติผู้ดูแลผู้เจ็บป่วยทางสมอง ในประเทศไทย

  Journal : Pacific rim International Journal of Nursing Research 2010;14(4):297-314.
  Department :   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว  
  Key Words : Caregiver; Traumatic brain injury; Rewards of caregiving; Caregiver role strain 67. Supawadi Wayuhuerd, Kobkul Phancharoenworakul, Kay C. Avant, Nittaya Sinsuksai, Thavatchai Vorapongsathorn(ธวัชชัย วรพงศธร)

  Using the Theory of Planned Behavior to Predict Condom Use Behavior among Thai Adolescents
  การใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนทำนายพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยของวัยรุ่นไทย

  Journal : Pacific rim International Journal of Nursing Research 2010;14(4):315-329.
  Department :   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว  
  Key Words : Adolescents; Condom use; Thailand; Theory of planned behavior
  คำสำคัญ : วัยรุ่น, การใช้ถุงยางอนามัย, ไทย, ทฤษฎีการแสดงพฤติกรรมตามแผน 68. Sukhontha Kongsin(สุคนธา คงศีล) , Sukhum Jiamton, Jose A. Suaya, Sirijitt Vasanawathana, Petcherut Sirisuvan, Donald S. Shepard

  Cost of Dengue in Thailand

  Journal : Dengue Bulletin 2010;34:77-88.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   69. Nuttapol Promkaew, Puangpaka Soontornchainaksaeng, Sansern Jampatong, Piangchan Rojanavipart(เพียงจันทร์ โรจนวิภาต)

  Toxicity and Genotoxicity of Pendimethalin in Maize and Onion

  Journal : Kasetsart Journal - Natural Science 2010;44(6):1010-1015.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Toxicity; Genotoxicity; Pendimethalin; Maize; Modified Allium test  วารสารระดับชาติ
 1. Wisit Chaveepojnkamjorn(วิศิษฎ์ ฉวีพจน์กำจร) , Natchaporn Pichainarong

  Drinking Behavior survey of male mathayom 1,3,5 school students in the central region of Thailand
  การสำรวจพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1, 3, 5 ในภาคกลางของประเทศไทย

  Journal : Journal of Science and Technology Mahasarakham University 2010;29(2):178-185.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Drinking behaviors; Male mathayom 1,3,5 school students; Central region of Thailand
  คำสำคัญ : พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์; นักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1,3,5 ภาคกลางของประเทศไทย 2. Jarueyporn Suparp(จรวยพร สุภาพ) , Waraporn Boonyathan, Wirin Kittipichai(วิริณธิ์ กิตติพิชัย) , Kanittha Chamroonsawasdi(กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์)

  Life Skills Development Program to Reduce Bullying and to Promote Good Practices among Primary School Students, Samut-Sakorn Province, Thailand
  โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อลดพฤติกรรมเกเรและส่งเสริมการทำความดีของเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร

  Journal : Journal of Public Health 2010;40(1):7-16.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Life skills; Bully behaviors; Good practices; Primary school students
  คำสำคัญ : ทักษะชีวิต; พฤติกรรมเกเร; การทำความดี; เด็กนักเรียนประถมศึกษา 3. Pawarat Phasuksathaporn, Kanittha Chamroonsawasdi(กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์) , Sutham Nanthamongkolchai(สุธรรม นันทมงคลชัย) , Supachai Pitikultang(ศุภชัย ปิติกุลตัง)

  Factors Influencing on Quality of life of early Adolescents in Samutprakran Province
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นตอนต้น จังหวัดสมุทรปราการ

  Journal : Journal of Public Health 2010;40(1):29-39.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Quality of life; Adolescent; Emotional quotient; Family relationship; Parental style
  คำสำคัญ : คุณภาพชีวิต; วัยรุ่น; ความฉลาดทางอารมณ์; สัมพันธภาพในครอบครัว; รูปแบบการอบรมเลี้ยงดู 4. Naruemon Watchjakwane, Paradee Temcharoen(ภารดี เต็มเจริญ) , Wongdyan Pandii(วงเดือน ปั้นดี) , Warapone Satheannoppakao(วราภรณ์ เสถียรนพเก้า)

  Nutrition Promotion Program Applying Self-efficacy Theory for Physiological Risk Prevention of Cardiovascular Disease in Female Teachers
  โปรแกรมส่งเสริมโภชนาการโดยประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเอง เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางสรีรวิทยาต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในครูสตรี

  Journal : Journal of Public Health 2010;40(1):40-52.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Nutrition promotion program; Self-efficacy theory; Adult women; Female teachers
  คำสำคัญ : โปรแกรมส่งเสริมโภชนาการ; ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเอง; หญิงวัยผู้ใหญ่; ครูสตรี 5. Tawach Prechthai(ธวัช เพชรไทย) , Injira Niyoomtoon, Danaya Wongsirikul(ดนยา วงศ์ศิริกุล) , Kraichat Tantrakarnapa(ไกรชาติ ตันตระการอาภา) , Tanasri Sihabut(ธนาศรี สีหะบุตร)

  A Survey of BTEX Concentrations in selected Automotive Paint Shops and their Vicinities in Thailand
  การสำรวจระดับความเข้มข้นของสารกลุ่ม BTEX ในอู่พ่นสีรถยนต์และชุมชนโดยรอบในประเทศไทย

  Journal : Journal of Public Health 2010;40(1):65-75.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : BTEX; VOCs; Painting; Nuisance
  คำสำคัญ : BTEX; สารอินทรีย์ระเหย; การพ่นสี; เหตุรำคาญ 6. Rawi Chaihan, Sutham Nanthamongkolchai(สุธรรม นันทมงคลชัย) , Pimsurang Taechaboonsermsak(พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์) , Chokchai Munsawaengsub(โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์)

  Effect of Social Participatory Training Program on Self-Esteem of the Elderly in La-un District Ranong Province
  ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

  Journal : Journal of Public Health 2010;40(1):76-85.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Elderly; Self-esteem; Social activity
  คำสำคัญ : ผู้สูงอายุ; ความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง; กิจกรรมทางสังคม 7. Sutham Nanthamongkolchai(สุธรรม นันทมงคลชัย)

  (General article) Thai elderly people: Health status and Development of happiness
  (บทความทางวิชาการ) ผู้สูงอายุไทย: สถานการณ์สุขภาพและการพัฒนาความสุข

  Journal : Journal of Public Health 2010;40(1):101-111.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   8. Premchai Suksiri, Sunee Lagampan(สุนีย์ ละกำปั่น) , Rewadee Chongsuwat(เรวดี จงสุวัฒน์) , Ann Jirapongsuwan(แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ)

  An Application of Pender's Health Promotion Model For Reduction of Serum Cholesterol Among The Royal Thai Navy
  การประยุกต์แบบแผนการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ ในการลดภาวะไขมันในเลือดของกำลังพล กองทัพเรือ

  Journal : Journal of public health nursing 2010;24(1):32-49.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาโภชนวิทยา   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Serum cholesterol; Health promotion model; The royal thai navy
  คำสำคัญ : ภาวะไขมันในเลือด; แบบแผนการส่งเสริมสุขภาพ; กำลังพล; กองทัพเรือ 9. Waraporn Boonchieng, Sivaporn Aungwattana, Pimsurang Taechaboonsermsak(พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์) , Phitaya Charupoonphol(พิทยา จารุพูนผล)

  Need of Health Care for the Disabled : a Case Study in Chiang Mai Province
  ความต้องการด้านสุขภาพ ของผู้พิการ : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

  Journal : Journal of public health nursing 2010;24(1):50-61.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   10. Siriporn Somboon, Tassanee Rawiworrakul(ทัศนีย์ รวิวรกุล) , Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร) , Wonpen Kaewpan(วันเพ็ญ แก้วปาน)

  Effect of the Application of Health Belief Model and Community Participation on Pesticide Poisoning Prevention Behavior among Gardeners, Ongkarak District, Nakhonnayok Province, Thailand
  ผลของการประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพร่วมกับการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกรอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

  Journal : Journal of public health nursing 2010;24(1):62-77.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Prevention behavior; Health belief model; Community participation; Pesticide poisoning; Gardeners
  คำสำคัญ : พฤติกรรมการป้องกันอันตราย; แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ; การมีส่วนร่วมของชุมชน; สารเคมีกำจัดศัตรูพืช; เกษตรกร 11. Supachai Pitikultang(ศุภชัย ปิติกุลตัง) , Chokchai Munsawaengsub(โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์) , Charnchudhi Chanyasanha(ชาญชุติ จรรยาสัณห์)

  Factors Associated with Pharyngeal Carriage of Streptococcus pneumoniae and Antimicrobial Resistance in Healthy Children Attending Day-care Center of a Health Promotional Hospital
  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเป็นพาหะของเชื้อ Streptococcus pneumoniae และการดื้อยาต้านจุลชีพในเด็กสุขภาพดีของศูนย์เด็กเล็กในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งหนึ่ง

  Journal : Journal of Public Health 2010;40(2):123-136.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   ภาควิชาจุลชีววิทยา  
  Key Words : Streptococcus pneumoniae; การดื้อยาต้านจุลชีพ; ศูนย์เด็กเล็ก; ผู้เลี้ยงดูหลัก; พาหะ
  คำสำคัญ : Streptococcus pneumoniae; Antimicrobial resistance; Day-care center; main caregiver; Carrier 12. Sroy Manora, Arpaporn Powwattana(อาภาพร เผ่าวัฒนา) , Weena Thiangtham(วีณา เที่ยงธรรม) , Rewadee Chongsuwat(เรวดี จงสุวัฒน์)

  Nutrition Promotion Program for Caretakers of Obese Preschool Children Bangkok Metropolis
  โปรแกรมโภชนศึกษาในการส่งเสริมพฤติกรรมการเลี้ยงดูด้านโภชนาการของผู้เลี้ยงดูเด็กวัยก่อนเรียนที่มีภาวะอ้วน เขตกรุงเทพมหานคร

  Journal : Journal of Public Health 2010;40(2):137-149.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Preschool children; Obesity; Health protection motivation theory; Participatory learning
  คำสำคัญ : เด็กก่อนวัยเรียน; ภาวะอ้วน; ทฤษฎีแรงจูงใจในการป้องกันโรค; การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 13. Melada Apairat, Duangjai Malai(ดวงใจ มาลัย) , Rewadee Chongsuwat(เรวดี จงสุวัฒน์)

  Non-Alcoholic Beverage Consumption Patterns in Late Adolescent
  แบบแผนการบริโภคเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนปลาย

  Journal : Journal of Public Health 2010;40(2):150-160.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Non alcoholic beverage consumption patterns; Late adolescent; Sugar
  คำสำคัญ : แบบแผนการบริโภคเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์; วัยรุ่นตอนปลาย; น้ำตาล 14. Lachana Chaysree, Jarueyporn Suparp(จรวยพร สุภาพ) , Phiyathida Khajornchaikul(ปิยะธิดา ขจรชัยกุล) , Pratana Satitvipawee(ปรารถนา สถิตย์วิภาวี)

  Factors Influencing Sexual Risk-taking Behavior among High School Students, Prachuapkhirikhan Province
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  Journal : Journal of Public Health 2010;40(2):161-174.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Sexual risk-taking behaviors; Parental monitoring; Inappropriate behavior; High school student
  คำสำคัญ : พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ; การดูแลของพ่อแม่; พฤติกรรมไม่พึงประสงค์; มัธยาศึกษาตอนปลาย 15. Jutathip Praivicharn, Pimsurang Taechaboonsermsak(พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์) , Sutham Nanthamongkolchai(สุธรรม นันทมงคลชัย) , Kanittha Chamroonsawasdi(กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์)

  Factors Influencing Happiness among Primigravidae who Attend Antenatal Care at The Health Promotion Hospital, Central Regional Health Promotion Center
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขของหญิงครรภ์แรก ที่มารับบริการฝากครรภ์ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ สังกัดศูนย์อนามัยเขตภาคกลาง

  Journal : Journal of Public Health 2010;40(2):182-193.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Happiness; Primigravidae; Personality; Family support; Marital relationship
  คำสำคัญ : ความสุข; หญิงครรภ์แรก; บุคลิกภาพ; แรงสนับสนุนของครอบครัวว; สัมพันธภาพคู่สมรส 16. Akkarach Bumrungpert(เอกราช บำรุงพืชน์)

  (General article) Weight-Loss Diets
  (บทความทางวิชาการ) อาหารลดน้ำหนัก

  Journal : Journal of Public Health 2010;40(2):226-236.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา   17. Wirin Kittipichai(วิริณธิ์ กิตติพิชัย) , Phiyathida Khajornchaikul(ปิยะธิดา ขจรชัยกุล) , Kanittha Chamroonsawasdi(กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์) , Jarueyporn Suparp(จรวยพร สุภาพ)

  Communication skills to prevent physical and sexual violence in Primary extend to secondary school in Samutsakorn Province
  การพัฒนาทักษะการสื่อสาร เพื่อป้องกันความรุนแรงทางร่างกายและทางเพศ ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร

  Journal : Journal of Public Health and Development 2010;8(1):70-83.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Communication skills; Physical and sexual violence prevention; Students
  คำสำคัญ : ทักษะการสื่อสาร; การป้องกันความรุนแรงทางร่างกายและทางเพศ; เด็กนักเรียน 18. Juthamas Kaewpijit, Ungsinun Intarakamhang, Wirin Kittipichai(วิริณธิ์ กิตติพิชัย)

  Evaluation of Developing Course of Middle Administrators in Higher Education Institutions to Strengthen the Administration of New Universities
  การประเมินผลหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา (นบอ.) ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารมหาวิทยาลัยใหม่

  Journal : journal of Behavioral Science 2010;16(1):56-70.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Evaluation reserch; Developing course of administrators; Higher education institutions
  คำสำคัญ : การวิจัยเชิงประเมินผล; หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหาร; สถาบันอุดมศึกษา 19. Poonsook Shuaytong(พูนสุข ช่วยทอง) , Chokchai Munsawaengsub(โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์) , Jarunee Supprasert, Phiyathida Khajornchaikul(ปิยะธิดา ขจรชัยกุล)

  Effect of Storytelling Modeling Method by Using Instructional Medias on Early Childhood Health Habits
  ผลของการเสนอตัวแบบผ่านนิทานโดยใช้สื่ออุปกรณ์ที่มีต่อสุขนิสัยเด็กปฐมวัย

  Journal : Journal of Faculty of Nursing Burapha University 2010;18(1):1-12.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Modeling; Storytelling; Health habits; Early childhood
  คำสำคัญ : ตัวแบบ; นิทาน; สุขนิสัย; เด็กปฐมวัย 20. Bunnaris Saisum, Bhusita Intaraprasong(ภูษิตา อินทรประสงค์) , Junya Pattaraarchachai(จรรยา ภัทรอาชาชัย) , Chanvit Tarathep

  Factors Affecting Health Center Performance Effectiveness As Perceived by Health Center Leaders, Minnistry of Public Health, Thailand
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานของสถานีอนามัย ตามการรับรู้ของหัวหน้าสถานีอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย

  Journal : Journal of Public Health 2010;40(3):257-268.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว  
  คำสำคัญ : ประสิทธิผลการดำเนินงานของสถานีอนามัย; คุณลักษณะผู้นำ; ความสามารถในการบริหารงาน; การสนับสนุนจากเครือข่ายบริการปฐมภูมิ; หัวหน้าสถานีอนามัย 21. Chokchai Munsawaengsub(โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์) , Supachai Pitikultang(ศุภชัย ปิติกุลตัง)

  Factors Associated with Oropharyngeal Carrier of Haemophilus influenzae and Antimicrobial Resistance in Healthy Children Attending Day-care Center of a Health Promotion Hospital
  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเป็นพาหะของเชื้อ Haemophilus influenzae และการดื้อยาต้านจุลชีพในเด็กสุขภาพดีของศูนย์เด็กเล็กในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งหนึ่ง

  Journal : Journal of Public Health 2010;40(3):281-290.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Oropharyngeal carrier; H. influenzae; Healthy children; Day-care Center; Antimicrobial resistance
  คำสำคัญ : การเป็นพาหะในลำคอ เชื้อ H. influenzae เด็กสุขภาพดี ศูนย์เด็กเล็ก การดื้อยาต้านจุลชีพ 22. Supreya Tansakul(สุปรียา ตันสกุล) , Poranee Vatanasomboon(ภรณี วัฒนสมบูรณ์)

  Using the Integrated Learning Week to Improve Learning Abilities on Academic Skills and Self Development among Students of Bachelor of Science in Public Health Program, Major in Health Education
  การใช้สัปดาห์บูรณาการการเรียนรู้ในการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ ด้านทักษะทางวิชาการและการพัฒนาตนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกสุขศึกษา

  Journal : Journal of Public Health 2010;40(3):291-301.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Integrated learning week; Learning ability; Academic skill; Self development; Classroom research
  คำสำคัญ : สัปดาห์การเรียนรู้; ความสามารถในการเรียนรู้; ทักษะทางวิชาการ; การพัฒนาตน; การวิจัยในชั้นเรียน 23. Bencharat Suthinphuak, Kanittha Chamroonsawasdi(กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์) , Jarueyporn Suparp(จรวยพร สุภาพ) , Pimsurang Taechaboonsermsak(พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์)

  Factors Influencing Sexual Abstinence Behavior among Secondary School Students in Samutprakan Province, Thailand
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมละเว้นการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ

  Journal : Journal of Public Health 2010;40(3):302-312.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Sexual abstinence behavior; Adolescent; Sex education; Perception of friends' norms
  คำสำคัญ : พฤติกรรมละเว้นการมีเพศสัมพันธ์; วัยรุ่น; เพศศึกษา; การรับรู้บรรทัดฐานของกลุ่มเพื่อน 24. Piyathida Tridech(ปิยธิดา ตรีเดช) , Peera Krugkrunjit(พีระ ครึกครื้นจิตร)

  Knowledge Synthesis of Organization Development: A Case Study of Provincial Office of Natural Resources and Environment, Thailand
  การสังเคราะห์ความรู้การพัฒนาองค์กร: กรณีศึกษาสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ประเทศไทย

  Journal : Journal of Public Health 2010;40(3):313-319.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Knowledge synthesis; Organization development; Provincial office of natural resources and Environment
  คำสำคัญ : การสังเคราะห์ความรู้; การพัฒนาองค์กร; สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 25. Supattra Boonjeam, Bhusita Intaraprasong(ภูษิตา อินทรประสงค์) , Junya Pattaraarchachai(จรรยา ภัทรอาชาชัย) , Siraya Summawart

  The Values of Registered Nurses in Ramathibodi Hospital, Thailand
  ค่านิยมของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลรามาธิบดี ประเทศไทย

  Journal : Journal of Public Health 2010;40(3):320-331.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว  
  Key Words : Registered nurse; Values; Job characteristics
  คำสำคัญ : พยาบาลวิชาชีพ; ค่านิยม; คุณลักษณะงาน 26. Pachrin Lomchaisong, Tassanee Rawiworrakul(ทัศนีย์ รวิวรกุล)

  Association between Selected Factors and Medication Use Behavior among Older Adults with Diabetes in Pattananikhom Hospital, Lopburi Province
  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรร และพฤติกรรมการใช้ยาของผู้ป่วยสูงอายุโรคเบาหวาน โรงพยาบาลพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

  Journal : Journal of Public Health 2010;40(3):332-342.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Older adults; Diabetes; Health belief; Medication use behavior; Health belief model
  คำสำคัญ : ปัจจัยคัดสรร; พฤติกรรมการใช้ยา; ผู้ป่วยสูงอายุโรคเบาหวาน; แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ 27. Satakamol Prasongwattana, Suchinda Jarupat Maruo, Orasa Panpakdee, Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร)

  Respiratory Symptom and Pulmonary Function of Home Based Garment Workers: A Case Study in Bansang Community, Bangpa-in District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province
  อาการระบบทางเดินหายใจและสมรรถภาพปอดของผู้รับงานผ้ามาทำที่บ้าน : กรณีศึกษาชุมชนตำบลบ้านสร้าง อำบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  Journal : Journal of public health nursing 2010;24(2):33-47.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Lung function; Home base grament worker; Respiratory sumptom
  คำสำคัญ : สมรรถภาพปอด; ผู้รับงานผ้ามาทำที่บ้าน; อาการระบบทางเดินหายใจ 28. Naruemon Auemaneekul(นฤมล เอื้อมณีกูล)

  (บทความ) Guideline for Child Abuse Care
  (บทความ) การดูแลและการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง

  Journal : Journal of public health nursing 2010;24(2):67-80.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   29. , Mondha Kengganpanich(มณฑา เก่งการพานิช) , Supreya Tansakul(สุปรียา ตันสกุล) ,

  An Application of Self Efficacy Theory and Social Support Influences on Exercise Promoting Behavior in Coronary Artery Bypass Graft Surgery Patients
  การประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม เพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ

  Journal : Journal of Health Education 2010;33(114):12-28.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Self-efficacy theory; Social support; Exercise promoting behavior; The coronary artery bypass graft surgery patients
  คำสำคัญ : ทฤษฏีการรับรู้ความสามารถตนเอง; แรงสนับสนุนทางสังคม; พฤติกรรมการออกกำลังกาย; ผู้ป่วยผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ 30. , Lukkhana Termsirikulchai(ลักขณา เติมศิริกุลชัย) , Poranee Vatanasomboon(ภรณี วัฒนสมบูรณ์) , Supreya Tansakul(สุปรียา ตันสกุล)

  Critical Thinking Development and Junk Snack Consumption Among Primary School Students, Samutprakan Province
  การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณกับการบริโภคขนมขบเคี้ยวในนักเรียนชั้นประถมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ

  Journal : Journal of Health Education 2010;33(114):69-70.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Critical thinking; Snack; Samutprakan Province
  คำสำคัญ : การคิดอย่างมีวิจารณญาณ; ขนมขบเคี้ยว; จังหวัดสมุทรปราการ 31. Suthee U-sathaporn(สุธี อยู่สถาพร) , Chardsumon Prutipinyo(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ)

  Thailand's justice administration and medical lawsuits
  กระบวนการยุติธรรมกับการฟ้องคดีทุรเวชปฏิบัติทางการแพทย์

  Journal : Current Office of Justice magazine carrier 2010;57(1):178-197.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Medical expert; Burden of proof; Civil claims; Criminal claims; Thailand 32. Silchai Nettanont, Piyathida Tridech(ปิยธิดา ตรีเดช) , Peera Krugkrunjit(พีระ ครึกครื้นจิตร)

  Factors Affecting the Coordination of Surveillance and Rapid Response Team at District Level in Public health Region 4
  ปัจจัยที่มีผลต่อการประสานด้านการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคของทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วระดับอำเภอ เขตสาธารณสุขที่ 4

  Journal : Journal of The Royal Thai Army Nurses 2010;11(2):67-73.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Coordination; Surveillance and investigation; SRRT
  คำสำคัญ : การประสานงาน; การเฝ้าระวังและสอบสวนโรค; ทีม SRRT 33. Paphawadee Laopanitcharoen, Piyathida Tridech(ปิยธิดา ตรีเดช) , Peera Krugkrunjit(พีระ ครึกครื้นจิตร) , Sujitra Nillert

  Organizational Commitment of Professional Nurses in Ramathibodi Hospital
  ความผูกพันต่อองค์กรของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมาราธิบดี

  Journal : Journal of The Royal Thai Army Nurses 2010;11(2):26-33.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Organizational commitment; Professional nurses; Executive; Employee
  คำสำคัญ : ความผูกพันต่อองค์กร; พยาบาลวิชาชีพ; ผู้บริหาร; ผู้ปฏิบัติ 34. Nitaya Thanakan, Piyathida Tridech(ปิยธิดา ตรีเดช) , Peera Krugkrunjit(พีระ ครึกครื้นจิตร)

  Nurses' job satisfaction at Bumrungrad International Hospital
  ความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล

  Journal : Journal of Boromarajonani College of nursing, Bangkok 2010;26(2):53-64.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  คำสำคัญ : ความพึงพอใจในงาน; พยาบาลวิชาชีพ; การเสริมสร้างพลังอำนาจในงาน; ลักษณะของโรงพยาบาลดึงดูดใจ; โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล 35. Orawan Likitpornswan, Somporn Kandradusadi Triamchaisri(สมพร กันทรดุษฎี-เตรียมชัยศรี) , Pimsupa Chandanasotthi(พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์) , Ann Jirapongsuwan(แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ)

  Factors Related to Family Well-Being among Public Health Nurses in The Department of Health under Bangkok Metropolitan Administration
  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผาสุกในครอบครัวของพยาบาลสาธารณสุขสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

  Journal : Journal of public health nursing 2010;24(3):1-20.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Family well-being; Public health nurses; Job strain; Social support
  คำสำคัญ : ความผาสุกในครอบครัว; พยาบาลสาธารณสุข; ความเครียดจากการทำงาน; แรงสนับสนุนทางสังคม 36. Wanwilai Outtarawichian, Chalermchai Chaikittiporn(เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์) , Chompusakdi Pulket(ชมภูศักดิ์ พูลเกษ) , Vichai Pruktharathikul / Vichai Priektaratikul(วิชัย พฤกษ์ธาราธิกูล) , Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์)

  A Study of Physiological Effects from the Combined Exposures of Noise and Heat
  การศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาที่เกิดจากการสัมผัสร่วมระหว่างเสียงและความร้อน

  Journal : Journal of public health nursing 2010;24(3):55-67.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Physiological effect; Combined exposure; Noise exposure; Heat exposure
  คำสำคัญ : ผลกระทบทางสรีรวิทยา; การสัมผัสร่วม; การสัมผัสเสียงดัง; การสัมผัสความร้อน 37. Manirat Therawiwat(มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์) , , Nirat Imamee(นิรัตน์ อิมามี)

  Health Promoting Program in Food Consumtion and Exercise for the Elderly, Kanchanaburi Province
  ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพด้านการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ จังหวัดกาญจนบุรี

  Journal : Journal of Health Education 2010;33(115):6-27.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  คำสำคัญ : ผู้สูงอายุ; พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ; การบริโภคอาหาร; การออกกำลังกาย 38. Supawadee Boonchuen(สุภาวดี บุญชื่น) , Manirat Therawiwat(มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์) , Nirat Imamee(นิรัตน์ อิมามี) ,

  Ecological Factors Related to Malaria Prevention Behaviors Of Household Members, Narathiwat Province
  ปัจจัยเชิงนิเวศวิทยาที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันโรคมาเลเรียของสมาชิกครอบครัว จังหวัดนาราธิวาส

  Journal : Journal of Health Education 2010;33(115):28-41.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Malaria prevention behaviors; Ecological factors
  คำสำคัญ : พฤติกรรมป้องกันโรคมาลาเรีย; ปัจจัยเชิงนิเวศวิทยา 39. Wongdyan Pandii(วงเดือน ปั้นดี) , Poonsook Shuaytong(พูนสุข ช่วยทอง) , Supreya Tansakul(สุปรียา ตันสกุล) ,

  Factors Related to Sexual risk Taking Behaviour of HIV infection Among Vocational Education Students in Phatthalung Province
  ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีของนักเรียนอาชีวศึกษา ในจังหวัดพัทลุง

  Journal : Journal of Health Education 2010;33(115):42-64.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  คำสำคัญ : พฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี; นักเรียนอาชีวศึกษา; จังหวัดพัทลุง 40. Tharadol Kengganpanich(ธราดล เก่งการพานิช) , Supreya Tansakul(สุปรียา ตันสกุล) , , Chutima Sirikulchayanonta(ชุติมา ศิริกุลชยานนท์)

  Self-efficacy Theory With Social Support to Promote Exercise Behavior Among Elderly Patients With Hypertention in Rai-khing Mettapracharak Club, Nakhonpathom Province, THAILAND
  การรับรู้ความสามารถร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการส่งเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงของชมรมผู้สูงอายุไร่ขิงเมตตาประชารักษ์ จังหวัดนครปฐม

  Journal : Journal of Health Education 2010;33(115):65-78.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  คำสำคัญ : การรับรู้ความสามารถตนเอง; แรงสนับสนุนทางสังคม; ออกกำลังกาย; ผู้สูงอายุ; โรคความดันโลหิตสูง 41. , Suwat Srisorrachatr(สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร์) , , Jeeranun Klaewkla(จีรนันท์ แกล้วกล้า) , Paradee Temcharoen(ภารดี เต็มเจริญ)

  The correlation of vitamin A, vitamin C, vitamin E, and selenium in dietary intake with asthma severity in adults
  ความสัมพันธ์ของปริมาณวิตามินเอ วิตามินซี วิตามินอีและซิลิเนียม ที่ได้รับจากอาหารบริโภคกับความรุนแรงของโรคหืดในวัยผู้ใหญ่

  Journal : Journal of Public Health and Development 2010;8(1):58-69.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Vitamin A; Vitamin C; Vitamin E; Selenium asthma severity
  คำสำคัญ : วิตามินเอ; วิตามันซี; วิตามินอี; ซิลิเนียม; ความรุนแรงของโรคหืด 42. Mondha Kengganpanich(มณฑา เก่งการพานิช) , , ,

  (บทความ) การแพทย์ทางเลือกหรือการแพทย์หลัก?

  Journal : Journal of Health Education 2010;33(115):1-5.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   43. Rin Pancharoen, Piyathida Tridech(ปิยธิดา ตรีเดช) , Peera Krugkrunjit(พีระ ครึกครื้นจิตร)

  Nurse Anesthetists' Performance according to Professional Standards in General and Provincial Hospitals in The Central Region of Thailand
  การปฏิบัติงานของวิสัญญีพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ ในโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนย์ในเขตภาคกลาง

  Journal : Journal of Boromarajonani College of nursing, Bangkok 2010;26(2):29-39.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  คำสำคัญ : มาตรฐานการปฏิยัติงานของวิสัญญีพยาบาล; บรรยากาศองค์กร; ปัจจัยจูงใจ 44. Chardsumon Prutipinyo(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ)

  Policy and Strategy on Illicit Drugs' Prevention and Suppression
  นโยบายและยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

  Journal : Interdisciplinary Studies Journal 2010;10(1):116-138.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   45. , Chardsumon Prutipinyo(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ) , Suthee U-sathaporn(สุธี อยู่สถาพร) , Kwanjai Amnatsatsue(ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ)

  Factors Effecting Expansion of Medications in Primary Care for Nursing and Midwifery Clinics
  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการขยายขอบเขตการใช้ยารักษาโรคเบื้องต้นในคลินิคการพยาบาลและการผดุงครรภ์

  Journal : Journal of Safety and Health 2010;3(10):15-24.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Expansion of medications Primary medical care; Nursing and midwifery clinics
  คำสำคัญ : การขยายขอบเขตยา; การใช้ยารักษาโรคเบื้องต้น; คลินิคการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 46. Surachart Nanongkine(สุรชาติ ณ หนองคาย)

  (บทความ) Miss Than Sa Ni Mold Health: a New Paradigm of Health Systems Management
  (บทความ) "สาธารณิรามิสสุข": สาธารณสุขแบบพึ่งพิงตนเอง

  Journal : LAMPANG INTER - TECH JOURNAL 2010;1(1):1-12.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   47. , Punyarat Lapvongwatana(ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา) , Sunee Lagampan(สุนีย์ ละกำปั่น)

  Predicting factors of health promoting behaviors for families at risk of stroke
  ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของครอบครัวที่เสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดในสมอง

  Journal : Journal of Nursing and Health Sciences 2010;4(3):57-65.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Health promoting; Behavior; Family at risk to stroke
  คำสำคัญ : พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ; ครอบครัวเสี่ยง; โรคหลอดเลือดสมอง 48. Piyaruk Pradabphetrat, Suchart Nawagawong, Sayam Aroonsrimorakot, Kraichat Tantrakarnapa(ไกรชาติ ตันตระการอาภา)

  The Potential of Community Waste Reduction under the Recycle Waste Bank Project
  ศักยภาพในการลดปริมาณขยะชุมชนจากโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล

  Journal : Journal of Environmental Management (Thai) 2010;6(2):54-66.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Community waste; Recyclable waste; Recyclable waste bank; Waste separation
  คำสำคัญ : ขยะชุมชน; ขยะรีไซเคิล; ธนาคารขยะรีไซเคิล; การคัดแยกขยะ 49. Kanokorn Saengtong, Sayam Aroonsrimorakot, Kraichat Tantrakarnapa(ไกรชาติ ตันตระการอาภา)

  Environmental Performance Indicators and ISO 14001 Acceptability for Performance Evaluation of Koh Chang
  ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและการยอมรับ ISO 14001 เพื่อการประเมินผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานแห่งชาติทางทะเลหมู่เกาะช้าง

  Journal : Journal of Environmental Management (Thai) 2010;6(1):18-27.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Environmental performance evaluation (EPE); Environmental indicators; Environmental aspect
  คำสำคัญ : การประเมินผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม; ตัวชี้วัดทางด้านสิ่งแวดล้อม; ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม 50. Aekplakorn W., Warapone Satheannoppakao(วราภรณ์ เสถียรนพเก้า) , Jariyalertsak S., Gessomboon P., SangThong R., Taneepanichskul S., Putwatana P.

  (Proceeding) Dietary Patterns, Obesity and Diabetes in Thai Adults

  Journal : Ramathibodi Medical Journal 2010;33(suppl 1):143.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา   51. Warapone Satheannoppakao(วราภรณ์ เสถียรนพเก้า) , Aekplakorn W., Kasemsup R., Inthawong R., Nontarak J., Jariyalertsak S., Gessomboon P., Sangthong R., Taneepanichskul S., Putwatana P.

  (Proceeding) Dietary Consumption Patterns of Thai Population: The 4th Thailand NHES

  Journal : Ramathibodi Medical Journal 2010;33(Suppl 1):144-145.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา   52. , Prayoon Fongsatitkul(ประยูร ฟองสถิตย์กุล) , , Suwisa Mahasandana(สุวิสา มหาสันทนะ)

  Spectral Index Model for Estimating Chlorophyll-a in Marine Water at Bangpakong Estuary of Thailand
  แบบจำลองดัชนีคลื่นแสงที่เหมาะสมต่อการประมาณค่าคลอโรฟิลล์เอของน้ำ บริเวณปากแม่น้ำบางปะกงของประเทศไทย

  Journal : Journal of Naresuan Geographic Information System 2010;1(1):1-16.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล   53. Naruemon Auemaneekul(นฤมล เอื้อมณีกูล)

  (บทความทางวิชาาร) The Continuum from Action Research to Community Based Participation Research
  (บทความทางวิชาาร) วิวัฒนาการจากงานวิจัยเชิงปฏิบัติการสู่งานวิจัยแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

  Journal : Journal of Public Health 2010;40(1):86-100.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   54. Wimonwan Intarachernsiri, Luepol Punnakanta, Kitti Bodhipadma, Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์)

  Growth Responses of Common and Giant Duckweed under Controlled Hypereutrophic Environment

  Journal : The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok 2010;20(3):409-415.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Bioindicator; Duckweed; Growth; Hypereutrophication
  คำสำคัญ : ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ; แหนเป็ด; การเติบโต; ไฮเพอร์ยูโทรฟิเคชัน 55. Natchaporn Pichainarong, Wisit Chaveepojnkamjorn(วิศิษฎ์ ฉวีพจน์กำจร) , Suneerat Yangyuen

  Factors Associated with Hazardous Alcohol Use among Vocational College Students
  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ กับระดับอันตรายจากการดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา ระดับอาชีวศึกษา

  Journal : KKU RESEARCH JOURNAL 2010;15(8):698-707.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Hazardous alcohol use; Vocational college students
  คำสำคัญ : แอลกอฮอล์ระดับอันตราย; นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา 56. , Nirat Imamee(นิรัตน์ อิมามี) , Manirat Therawiwat(มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์) , Mandhana Pradipasen(มันทนา ประทีปะเสน)

  Factors Related to Capabilities of HIV Clubs in Petchaburi Province
  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเข้มแข็งของชมรมผู้ติดเชื้อเอสไอวี จังหวัดเพชรบุรี

  Journal : Journal of Health Education 2010;33(116):19-36.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : HIV clubs; Capability; Holistic services
  คำสำคัญ : ชมรมผู้ติดเชื้อเอชไอวี; ความเข้มแข็ง; การบริการแบบองค์รวม 57. , Nirat Imamee(นิรัตน์ อิมามี) , Manirat Therawiwat(มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์) , Mandhana Pradipasen(มันทนา ประทีปะเสน)

  Self-Care Behaviors of HIV Club Members, Petchaburi Province
  พฤติกรรมการดูแลตนเองของสมาชิกชมรมผู้ติดเชื้่อเอชไอวี จังหวัดเพชรบุรี

  Journal : Journal of Health Education 2010;33(116):37-51.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Self-care behaviors; HIV-infected person; AIDS patients
  คำสำคัญ : พฤติกรรมการดูแลตนเอง; ผู้ติดเชื้อเอชไอวี; ผู้ป่วยเอดส์ 58. , Lukkhana Termsirikulchai(ลักขณา เติมศิริกุลชัย) , Mondha Kengganpanich(มณฑา เก่งการพานิช) , Tharadol Kengganpanich(ธราดล เก่งการพานิช)

  Effect of Cigarette Labeling on Health Perception Among Vocational Students in Bangkok, Thailand.
  ผลของฉลากคำเตือนบนซองบุหรี่ต่อการรับรู้ด้านสุขภาพของนักเรียนอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานคร

  Journal : Journal of Health Education 2010;33(116):65-78.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Cigarette labelling; Perceived severity and susceptibility; Vocational education students
  คำสำคัญ : ฉลากคำเตือนบนซองบุหรี่; การรับรู้ความรุนแรงและโอกาสเสี่ยง; นักเรียนอาชีวศึกษา 59. Srirat Lormphongs, Chalermchai Chaikittiporn(เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์)

  Evaluation of MTBE Exposure, Knowledge and Practice about Methyl Tertiary - Butyl Ether among Trafic Policemen in Bangkok
  การประเมินผลของการสัมผัสสาร MTBE, ความรู้และการปฏิบัติตนเกี่ยวกับสาร MTBE ของตำรวจจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร

  Journal : Thammasat Medical Journal 2010;10(1):9-16.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Methyl tetiry-butyl ether (MTBE); Biological Monitoring; Traffic policemen
  คำสำคัญ : MTBE; การติดตามทางชีวภาพ; ตำรวจจราจร 60. Nitchatima Srijumnong, Tassanee Rawiworrakul(ทัศนีย์ รวิวรกุล) , Sunee Lagampan(สุนีย์ ละกำปั่น) , Porntip Malathum

  The Effects of a Self-efficacy Promotion Program for Family Caregivers of Persons with Stroke at Home
  ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถตนเองของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน

  Journal : Journal of Boromarajonani College of nursing, Bangkok 2010;26(1):28-43.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Caregivers; Stroke patient; Self-efficacy Satisfaction; Re-admission
  คำสำคัญ : ญาติผู้ดูแล; ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง; การรับรู้ความสามารถของตนเอง; ความพึงพอใจ; การเข้ารักษาซ้ำในโรงพยาบาล 61. Satoshi Itabashi, Jiraporn Chompikul, Boonyong Keiwkarnka, Napaporn Sowattanangoon(นภาพร โสวัฒนางกูร) , Sasirada Trakulsri

  Life satisfaction of the elderly in Phukhiao District, Chaiyaphum Province, Thailand
  ความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงวัยในเขตอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ประเทศไทย

  Journal : Journal of Public Health and Development 2010;8(2):123-134.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Elderly life satisfaction; Buddhist values; Mindfulness loneliness
  คำสำคัญ : ผู้สูงวัย; ความพึงพอใจในชีวิต; คุณค่าทางพุทธศาสนา; ความมีสติรู้ตัวอยู่เสมอ; ความโดดเดี่ยว 62. S. Boonsook, Paradee Temcharoen(ภารดี เต็มเจริญ) , Wongdyan Pandii(วงเดือน ปั้นดี) , Tharadol Kengganpanich(ธราดล เก่งการพานิช)

  Promoting fruit and vegetable consumption by applying social support theory in grade 5 students, Warinchamrap District, Ubonratchatani Province
  โปรแกรมส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้โดยประยุกต์ทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคมในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

  Journal : Journal of Public Health and Development 2010;8(3):280-292.
  Department :   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Fruit and vegetable; Social support; Primary school students
  คำสำคัญ : ผักและผลไม้; แรงสนับสนุนทางสังคม; นักเรียนชั้นประถมศึกษา 63. M. Yoksakun, Paradee Temcharoen(ภารดี เต็มเจริญ) , Wongdyan Pandii(วงเดือน ปั้นดี) , Siriprapa Klunklin(สิริประภา กลั่นกลิ่น)

  Promoting breakfast consumption by applying self-efficacy theory in junior high school students, Samutsongkhram Province
  การส่งเสริมการบริโภคอาหารเช้าโดยการประยุกต์ทฤษฎีความสามารถตนเองในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดสมุทรสงคราม

  Journal : Journal of Public Health and Development 2010;8(3):308-318.
  Department :   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Breakfast self-efficacy theory; Junior high school students; Promoting breakfast consumption program
  คำสำคัญ : อาหารเช้า; ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเอง; นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น; โปรแกรมการส่งเสริมการบริโภคอาหารเช้า 64. Rungtip, Jindawan Wibuloutai, Chaovayut Pornpimolthape(เชาวยุทธ พรพิมลเทพ)

  Efficiency of Oil Removal from Cafeteria Wastewater by Using Flower of Typha Angustifoli Linn
  ประสิทธิภาพการกำจัดน้ำมันออกจากน้ำเสียโรงอาหารโดยใช้ดอกธูปฤๅษีใบแคบ

  Journal : Journal of Environmental Management (Thai) 2010;6(1):42-51.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Oil Removal; Cafeteria wastewater; typha angustifolia; Linn
  คำสำคัญ : การกำจัดน้ำมัน; น้ำเสียโรงอาหาร; ธูปฤๅใบแคบ 

หมายเหตุ : [co] - Correspondence

 

ค้นค่า Impact Factor ได้ที่

 

- ดัชนี IMPACT FACTORS ของ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

 

- ค่า Thai Journal Impact Factors ของ Thai-Journal Citation Index Centre