งานวิจัยและนวัตกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล
ปีก่อนหน้าปี 2000 , ปี 2000 , ปี 2001 , ปี 2002 , ปี 2003 , ปี 2004 , ปี 2005 , ปี 2006 , ปี 2007 , ปี 2008 , ปี 2009 ,
ปี 2010 , ปี 2011 , ปี 2012 , ปี 2013 , ปี 2014 , ปี 2015 , ปี 2016 , ปี 2017 , ปี 2018 , ปี 2019 ,
ปี 2020 , ปี 2021 , ปี 2022 , ปี 2023 , ปี 2024
  ผลงานตีพิมพ์ปี 2024
  วารสารระดับนานาชาติ
 1. Karl Peltzer(Karl Peltzer) , Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ)

  Socioeconomic position and physical and mental health among middle-aged and older adults: Cross-sectional and longitudinal results from a national community sample in Thailand

  Journal : Journal of Human Behavior in the Social Environment 2024;34(3):346-360.
  Department :   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Socioeconomic status; Aging; Physical health; Mental health; Thailand 2. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Karl Peltzer(Karl Peltzer)

  Chronic conditions and incident and persistent depressive symptoms among ageing adults in rural South Africa

  Journal : Psychology, Health and Medicine 2024;29(4):712-720.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Chronic diseases; Cohort study; Depressive symptoms; Rural South Africa 3. Manida S. Neubert, Naris Charoenporn, Wattana Jalayondeja, Sakol Teeravarunyou, Teeraphun Kaewdok, Keerin Mekhora, Sasitorn Taptagaporn, Sara Arporn(สรา อาภรณ์)

  Development of a certification system and core competencies for professional ergonomists in Thailand

  Journal : Theoretical Issues in Ergonomics Science 2024;25(3):316-329.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Certified professional ergonomist; Core competency; Ergonomics education; Ergonomics skill requirement 4. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Karl Peltzer(Karl Peltzer)

  Longitudinal Correlates of Grandparenting with Depressive Symptoms and Poor Sleep Quality Among Middle-Aged and Older Women and Men in South Africa

  Journal : Clinical Gerontologist 2024;47(3):476-483.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Depression; Grandparenting; Longitudinal study; Sleep quality; South Africa 5. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Karl Peltzer(Karl Peltzer)

  Suicidal behaviour among adults in Cabo Verde in 2020

  Journal : International Journal of Social Psychiatry 2024;70(1):157–165.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Adults; Cabo Verde; National survey; Suicidal behaviour 6. Kewarin Nitikorn, Densak Yogyorn(เด่นศักดิ์ ยกยอน) , Amarin Kongtawelert(อัมรินทร์ คงทวีเลิศ) , Chaiyanun Tangtong(ไชยนันต์ แท่งทอง)

  The Application of Neoprene Diving Boots in Reduction of Feet Injuries in the Sowing Process Among the Rice Farmers in Thailand

  Journal : Journal of Agromedicine 2024;29(1):18-25.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Neoprene diving boots; Foot injuries; Rice sowing process 7. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Karl Peltzer(Karl Peltzer) , Dararatt Anantanasuwong

  Marital status, marital transition and health behaviour and mental health outcomes among middle-aged and older adults in Thailand: A national longitudinal study

  Journal : Archives of Gerontology and Geriatrics 2024;117 ARTICLE No. 105196.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Mental health; Lifestyle; Marital status; Longitudinal study; Thailand 8. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Karl Peltzer(Karl Peltzer)

  Lifestyle factors and incident functional disability among a rural ageing population in South Africa

  Journal : Australasian Journal on Ageing 2024;43(1):215-221.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Cohort study; Disability; Lifestyle factors; South Africa 9. Dorn Sornsil, Kouji H. Harada, Arthit Phosri(อาทิตย์ โพธิ์ศรี)

  History of Changes in the Protocol of Clinical Trial of Zinc Supplementation in Treatment of COVID-19 by Hydroxychloroquine

  Journal : Biological Trace Element Research 2024;202(5):1926-1927.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Zinc supplement; Hydroxychloroquine; COVID-19; Clinical trial; Registration; Protocol 10. Udomsak Saengow, Surasak Chaiyasong, Jiraluck Nontarak(จิราลักษณ์ นนทารักษ์) , Surasak Saokaew, Ali Artaman, Polathep Vichitkunakorn, Orratai Waleewong

  Estimated cost of extra work hours from co-workers drinking in Thailand

  Journal : Drug and Alcohol Review 2024;43(1):188-198.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Alcohol; Co-worker; Cost; Harm to others; Workplace 11. Pumipat Pukkawanna, Chaiyanun Tangtong(ไชยนันต์ แท่งทอง) , Sarawut Thepanondh(สราวุธ เทพานนท์) , Vorakamol Boonyayothin(วรกมล บุณยโยธิน)

  Simulation of the threat zone of benzene released from the safety relief valve in the petrochemical plant in accordance with occupational health, safety, and environmental standards

  Journal : Process Safety Progress 2024;43(1):187-194.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : ALOHA; Atmospheric dispersion model; Benzene; Safety relief valve 12. Wanarit Jitsamai(วนฤทธิ์ จิตสมัย) , Patchana Kamkong, Rebecca J. Traub, Piyanan Taweethavonsawat

  New insight into genetic diversity of zoonotic-potential Ancylostoma ceylanicum in stray cats living in Bangkok, Thailand, based on deep amplicon sequencing

  Journal : Zoonoses and Public Health 2024;71(3):236-247.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Key Words : Ancylostoma ceylanicum; Genetic diversity; Stray cat; Zoonoses 13. Prakaikeaw Siripoon, Pairin Yodsuban, Ruangurai Amornchai, Bualun Hinkaew, Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ)

  Perceptions of Service Recipients on the Roles of Community Health Nurses in Children s Primary Care During the COVID-19 Outbreak in Northeastern Thailand

  Journal : Journal of Population and Social Studies 2024;32:170-185.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Children services; Community health nurse; COVID-19 pandemic; Nurse roles; Primary care units 14. Thant Sin Aye, Ann Jirapongsuwan(แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ) , Sukhontha Siri(สุคนธา ศิริ)

  Pesticide safety behaviours among agricultural workers and farmers: A cross-sectional study

  Journal : International Journal of Nursing Practice 2024;30(3) ARTICLE No. e13222.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Agriculture; Attitudes; Behaviour; Knowledge; Myanmar; Nursing; Pesticides; Safety 15. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Karl Peltzer(Karl Peltzer)

  Prevalence and correlates of psychological distress among national community-based adult populations in Nauru, Tukelau and Tuvalu

  Journal : International Journal of Social Psychiatry 2024;70(3):437-444.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Adults; Nauru; Psychological distress; Tukelau; Tuvalu 16. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Karl Peltzer(Karl Peltzer)

  Prevalence and correlates of unintentional nonfatal injuries among school-going adolescents in Central America

  Journal : International Journal of Adolescent Medicine and Health 2024;36(1):69-77.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Mental health; Health risk behavior; School adolescents; Injury; Central America 17. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Karl Peltzer(Karl Peltzer)

  Associations of history of intimate partner violence with mental ill-health and lifestyle factors in middle-aged and older men and women in South Africa

  Journal : Archives of Gerontology and Geriatrics 2024;118 ARTICLE No. 105286.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Health behavior; Intimate partner violence; Mental health; South Africa 18. Karn Chaladthanyagid, Noppawan Piaseu, Sunee Lagampan(สุนีย์ ละกำปั่น) , Suwanna Junprasert, Sang-arun Isaramalai

  Development and Psychometric Evaluation of the Job Satisfaction Scale for Thai Nurses in Primary Care Units
  การพัฒนาและทดสอบคุณภาพของมาตรวัดความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของพยาบาลไทย ณ หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ

  Journal : Pacific rim International Journal of Nursing Research 2024;28(1):132-149.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Job Satisfaction; Nurses; Primary Care; Scale Development 19. Chatchai Siripattanakulkajorn, Piraporn Sombutsuwan, Akkaradech Nakornsadet, Salisa Chumsantea, Supathra Lilitchan(สุภัทรา ลิลิตชาญ) , Kanit Krisnangkura, Kornkanok Aryusuk

  Policosanol and other bioactive compounds in different Thai rice varieties

  Journal : Journal of Food Composition and Analysis 2024;126 ARTICLE No. 105891.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Fatty acid profile; Long chain fatty alcohol; Policosanol; Rice bran oil; Rice varieties; Tocols; Total lipid; γ-Oryzanol 20. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Karl Peltzer(Karl Peltzer)

  Rural-urban health differences among aging adults in India

  Journal : Heliyon 2024;10(1) ARTICLE No. e23397.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Health; India; Middle-aged; Older adults; Rural; Urban 21. Julia M. Lemp, Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Doungjai Buntup, Bundit Sornpaisarn, Karl Peltzer(Karl Peltzer) , Pascal Geldsetzer, Charlotte Probst

  Stakeholder-Informed Solutions To Address Barriers for Alcohol Screening and Brief Intervention in Thai Hypertension Care

  Journal : Journal of Prevention 2024;45(2):227-236.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Alcohol use Screening; Brief Intervention; Digital Health; Hypertension; Primary Health Care 22. Pornphan Sureeyatanapas, Panitas Sureeyatanapas, Uthumporn Panitanarak(อุทุมพร ปณิธานะรักษ์) , Jittima Kraisriwattana, Patchanan Sarootyanapat, Daniel O’Connell

  The analysis of marking reliability through the approach of gauge repeatability and reproducibility (GR&R) study: a case of English-speaking test

  Journal : Language Testing in Asia 2024;14(1) ARTICLE No. 1.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : GR&R; ICC; Inter-rater reliability; Intra-rater reliability; Language assessment; Marking reliability; Measurement system analysis; Rubric; Scoring consistency; Speaking proficiency 23. Passakorn Suanrueang(ภาสกร สวนเรือง)

  A comparison of the disease occurrence of cerebrovascular diseases, diabetes mellitus, hypertensive diseases, and ischaemic heart diseases among hospitalized older adults in Thailand

  Journal : Scientific Reports 2024;14(1) ARTICLE No. 123.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   24. Kamonwat Nakason(กมลวัฒน์ นาคะสรรค์) , Punnarai Sumrannit, Saran Youngjan, Wanwitoo Wanmolee, Wasawat Kraithong, Pongtanawat Khemthong, Vorapot Kanokkantapong, Bunyarit Panyapinyopol(บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล)

  Environmental impact of 5-hydroxymethylfurfural production from cellulosic sugars using biochar-based acid catalyst

  Journal : Chemical Engineering Science 2024;287 ARTICLE No. 119729.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : 5-Hydroxymethylfurfural; Biofuel; Building block chemical; Cassava rhizome; Environmental impact assessment; Solid acidic biochar-based catalyst 25. Alongkon Srilerd, Nipapun Kungskulniti(นิภาพรรณ กังสกุลนิติ) , Yutthana Tumnoi, Naowarut Charoenca(เนาวรัตน์ เจริญค้า)

  Radiological risk assessment in the Asian green mussel (Perna viridis) and the Thai seafood consumers

  Journal : Environmental Advances 2024;15 ARTICLE No. 100487.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Radionuclides in seafood; Annual Committed Effective Dose; Lifetime Cancer Risk; Radiation dose; Asian green mussels (Perna viridis) 26. Savitree Moungsree, Thanakrit Neamhom(ธนกฤต เนียมหอม) , Supawadee Polprasert(สุภาวดี ผลประเสริฐ) , Kowit Suwannahong, Chongchin Polprasert(จงจินต์ ผลประเสริฐ) , Withida Patthanaissaranukool(วิธิดา พัฒนอิสรานุกูล)

  Greenhouse gas emissions and carbon footprint of maize-based feed products for animal farming in Thailand

  Journal : Environmental Science and Pollution Research 2024;31(2):2657-2670.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Animal feed; CO2 emissions; CO2 fixation efficiency; Cycle analysis; Economic benefits; Emissions reduction; Sustainable production 27. Waraporn Youngiam, Manirat Therawiwat(มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์)

  Enhancing Health Literacy Through “I Watch Sodium” Application among Prehypertension University Staff: A Quasi-experimental Study
  การส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ โดยแอปพลิเคชัน "รู้ทันโซเดียม" ในบุคลากรมหาวิทยาลัยที่มีภาวะก่อนความดันโลหิตสูง: การวิจัยกึ่งทดลอง

  Journal : Pacific rim International Journal of Nursing Research 2024;28(1):164-180.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Applications; DASH diet; Health literacy; Prehypertension; Sodium consumption; Technology and health software; University staff 28. Pornpimon Nunthanawanich, Sanit Wichansawakun, Cholrit Luangjinda, Chatrapa Hudthagosol(ฉัตรภา หัตถโกศล)

  Effectiveness of Web Applications on Improving Nutritional Status of Patients with Colorectal Cancer

  Journal : Nutrients 2024;16(3) ARTICLE No. 408.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : mHealth; Web application; Nutrition status; Malnutrition; Colorectal cancer 29. Phankam Tanaporn, Sarunya Benjakul(ศรัณญา เบญจกุล) , Mondha Kengganpanich(มณฑา เก่งการพานิช)

  Factors Predicting Safe Motorcyclist Riding Behaviors among Thai Undergraduates

  Journal : Open Public Health Journal 2024;17 ARTICLE No. e18749445281386.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Safe motorcyclist riding behaviors; Theory of planned behavior (TPB); Factors predicting; Undergraduates students; Road accidents; Deaths 30. Chayaphorn Vudhironarit, Sara Arporn(สรา อาภรณ์) , Chatchai Thanachoksawang(ชัชชัย ธนโชคสว่าง) , Chalermsiri Theppitak, Kanpitcha Kiatkitroj, Teepapipat Lertvarayut, Jiraporn Phuaram, Kunio Hara, Tomohiro Ishimaru

  Farm operations and slips, trips, and falls among corn farm workers in Thailand

  Journal : Industrial Health 2024;62(1):56-61.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Agriculture; Fall; Farm worker; Occupational injury; Occupational safety 31. Thanakrit Neamhom(ธนกฤต เนียมหอม) , Thanathorn Chumprasittichok(ธนธรณ์ ชุ่มประสิทธิโชค)

  Impacts of Online Learning Class During the COVID-19 Pandemic on Student Performance and Their Mental Health Status

  Journal : Journal of Health Management 2024;26(1):164–171.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : COVID-19; mental health status; Online learning; pandemic; student performance; Thailand 32. Jutarat Keawboonchu, Sarawut Thepanondh(สราวุธ เทพานนท์) , Vanitchaya Kultan, Nattaporn Pinthong, Wissawa Malakan, Shinya Echigo, Suchon Chatphanchan

  Unmasking the aromatic production Industrys VOCs: Unraveling environmental and health impacts

  Journal : Atmospheric Environment: X 2024;21 ARTICLE No. 100238.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : AERMOD; Air pollution; BTX; Health risk assessment; OFP; Petrochemical industry 33. Mohamed H. Hamad, Sk Injamamul Islam, Wanarit Jitsamai(วนฤทธิ์ จิตสมัย) , Teerapol Chinkangsadarn, Darm Naraporn, Suraseha Ouisuwan, Piyanan Taweethavonsawat

  Metabarcoding study to reveal the structural community of strongylid nematodes in domesticated horses in Thailand

  Journal : BMC Veterinary Research 2024;20(1) ARTICLE No. 70.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Key Words : Deep amplicon sequencing; Horses; Nemabiome; Strongylid parasites 34. Suwanna Chaorattanakawee(สุวรรณา เชาวน์รัตนกวี) , Wirunya Tachavarong(วิรัณยา เตชะวรงค์) , Hathairad Hananantachai, Watanyu Bunsermyos, Nitima Chanarat, Sommai Promsathaporn, Bousaraporn Tippayachai, Jira Sakolvaree, Pannamthip Pitaksajjakul, Surachet Benjathummarak, Kanchit Srinoppawan, David Saunders, Erica J. Lindroth, Ratree Takhampunya

  Seasonal pattern of questing ticks and prevalence of pathogenic Rickettsia and Anaplasmataceae in Khao Yai national park, Thailand

  Journal : Travel Medicine and Infectious Disease 2024;58 ARTICLE No. 102696.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Key Words : Rickettsia; Anaplasmataceae; Neoehrlichia; Survey; Questing ticks in Thailand; Season 35. Aliyu Ismail Ishaq, Uthumporn Panitanarak(อุทุมพร ปณิธานะรักษ์) , Alfred Adewole Abiodun, Ahmad Abubakar Suleiman, Hanita Daud

  The Generalized Odd Maxwell-Kumaraswamy Distribution: Its Properties and Applications

  Journal : Contemporary Mathematics (Singapore) 2024;5(1):711-742.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Generalized odd Maxwell-generated class; Generalized odd Maxwell-Kumaraswamy; Kurtosis; Moments; Skewness 36. Ruenruetai Udonsom, Poom Adisakwattana, Supaluk Popruk, Onrapak Reamtong, Charoonluk Jirapattharasate, Tipparat Thiangtrongjit, Sarinya Rerkyusuke, Aran Chanlun, Tanjila Hasan, Manas Kotepui, Sukhontha Siri(สุคนธา ศิริ) , Yoshifumi Nishikawa, Aongart Mahittikorn

  Evaluation of Immunodiagnostic Performances of Neospora caninum Peroxiredoxin 2 (NcPrx2), Microneme 4 (NcMIC4), and Surface Antigen 1 (NcSAG1) Recombinant Proteins for Bovine Neosporosis

  Journal : Animals 2024;14(4) ARTICLE No. 531.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   37. Dewi Astuti, Sukhontha Kongsin(สุคนธา คงศีล) , Sukhum Jiamton, Phusit Prakongsai, Scott Robert Hearnden

  Utilization of Primary Health Care Under National Health Insurance in Samarinda Municipality, East Kalimantan Province, Indonesia

  Journal : Journal of Multidisciplinary Healthcare 2024;17:1025-1039.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Indonesia; National Health Insurance; primary health care; utilization 38. Passakorn Suanrueang(ภาสกร สวนเรือง) , Karl Peltzer(Karl Peltzer)

  Depression and generalized anxiety and associated factors among adult women and men in Nepal: Results of a national cross-sectional survey in 2022

  Journal : Journal of Human Behavior in the Social Environment 2024;0 ARTICLE No. inpress.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Depression; Generalised anxiety; Factors associated; Mental healthcare utilization 39. Wanwilai Outtarawichian, Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร) , Plernpit Boonyamalik(เพลินพิศ บุญยมาลิก) , Yot Teerawattananon

  Effects of the Reduce Sedentary Time (ReSeT) program applying socio-ecological model on sedentary behaviors among office workers

  Journal : Journal of Public Health and Development 2024;22(1):253-267.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Sedentary behavior; Multilevel interventions; Office workers; Ecological model 40. Saisattha Noomnual(สายศรัทธา นุ่มนวล) , Pajaree Konthonbut(ปาจรีย์ กุณฑลบุตร) , Pornpimol Kongtip(พรพิมล กองทิพย์) , Susan R. Woskie

  Mental health disorders among Thai farmers: occupational and non-occupational stressors

  Journal : Human and Ecological Risk Assessment 2024;30(1-2):180-200.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Mental health; Farm stressors; Pesticides; Good health and well-being 41. Karl Peltzer(Karl Peltzer) , Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ)

  Prevalence and Correlates of Depressive and Generalised Anxiety Symptoms Among Female Adolescents in Nepal: Results of a Cross-sectional National Population-Based Survey in 2022

  Journal : Child and Adolescent Social Work Journal 2024;0 ARTICLE No. inpress.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Adolescents; Females; Anxiety; Depression; Nepal 42. Tidarat Sirivarawuth, Ketsarin Utriyaprasit, Ameporn Ratinthorn, Thitipong Tankumpuan, Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม)

  The Health Service Model for Promoting Good Death in Critically Ill End-of-Life Patients in the Emergency Department: A Qualitative Study

  Journal : Omega (United States) 2024;0 ARTICLE No. inpress.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ   43. Jonah Bawa Adokwe, Donrawee Waeyeng, Kanyamon Suwan, Kanchana Camsanit, Chanakan Kaiduong, Pawida Nuanrat, Phisit Pouyfung(พิสิษฐ์ พวยฟุ้ง) , Supabhorn Yimthiang, Jaruneth Petchoo, Soisungwan Satarug, Tanaporn Khamphaya

  Plant-Based Diet and Glycemic Control in Type 2 Diabetes: Evidence from a Thai Health-Promoting Hospital

  Journal : Nutrients 2024;16(5) ARTICLE No. 619.
  Department :   ภาควิชาอนามัยชุมชน  
  Key Words : Blood sugar; Hyperglycemia; Type 2 diabetes (T2DM); Plant food score 44. Tassanee Silawan(ทัศนีย์ ศิลาวรรณ) , Arpaporn Powwattana(อาภาพร เผ่าวัฒนา) , Phurithat Ponsen(ภูริทัต พลเสน) , Nuttawat Ninkarnjanakun(ณัฐวัชร์ นิลกาญจนกุล)

  Promoting the Wellness of Older Adults through Integrated Health-Promoting Programs and Supportive Peers: A Quasi-Experimental Study in Semi-Urban Communities of Northeastern Thailand

  Journal : Journal of primary care & community health 2024;15.
  Department :   ภาควิชาอนามัยชุมชน   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาอนามัยชุมชน  
  Key Words : Well-being; Elderly; Integrated program; Multi-sectors; Participation 45. Warattaya Wattanathavorn, Masahide Seki, Yutaka Suzuki, Supranee Buranapraditkun, Nakarin Kitkumthorn, Thanayod Sasivimolrattana(ธนยศ ศศิวิมลรัตนา) , Parvapan Bhattarakosol, Arkom Chaiwongkot

  Downregulation of LAMB3 Altered the Carcinogenic Properties of Human Papillomavirus 16-Positive Cervical Cancer Cells

  Journal : International Journal of Molecular Sciences 2024;25(5) ARTICLE No. 2535.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา  
  Key Words : Transcriptomic; Gene ontology; Cervical cancer; LAMB3 46. Rian Adi Pamungkas, Andi Mayasari Usman, Kanittha Chamroonsawasdi(กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์) , Widia Sari

  Predictive Factors of Diabetes Mellitus Self-Management (DMSM) Practice: A Systematic Review and Meta-Analysis

  Journal : Jurnal Keperawatan Soedirman 2024;19(1):22-30.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Diabetes mellitus self-management; Meta-analysis; Predictive factors; Systematic review; Type 2 diabetes mellitus 47. Kitwadee Rupprom, Yuwanda Thongpanich, Woravat Sukkham, Fuangfa Utrarachkij(เฟื่องฟ้า อุตรารัชต์กิจ) , Leera Kittigul(ลีรา กิตติกูล)

  Recovery and Quantification of Norovirus in Air Samples from Experimentally Produced Aerosols

  Journal : Food and Environmental Virology 2024;0 ARTICLE No. inpress.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา  
  Key Words : Aerosol; Biosampler; Norovirus; SpeedVac centrifugation; Virus recovery 48. Supavita Suwannasin, Siranee Sreesai(ศิราณี ศรีใส) , Chaowalit Warodomrungsimun(ชวลิต วโรดมรังสิมันตุ์) , Chatchawal Singhakant(ชัชวาล สิงหกันต์) , Wannee Magun

  Reduction and regrowth of total coliform bacteria, fecal coliform bacteria, and E. coli after chlorine and peracetic acid disinfection in the hospital effluent

  Journal : ScienceAsia 2024;50(1) ARTICLE No. 2024026.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Chlorine; Disinfection by-product; Hospital effluent; Peracetic acid; Rregrowth capacity 49. Mohamed H. Hamad, Sk Injamamul Islam, Wanarit Jitsamai(วนฤทธิ์ จิตสมัย) , Teerapol Chinkangsadarn, Darm Naraporn, Suraseha Ouisuwan, Piyanan Taweethavonsawa

  Patterns of Equine Small Strongyle Species Infection after Ivermectin Intervention in Thailand: Egg Reappearance Period and Nemabiome Metabarcoding Approach

  Journal : Animals 2024;14(4) ARTICLE No. 574.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Key Words : Ivermectin; Egg reappearance period; Strongyle; ITS-2 metabarcoding; Horse 50. Kriangsak Riewklang, Recep Kaan Dereli, Kamonwat Nakason(กมลวัฒน์ นาคะสรรค์) , Guanghua Jin, Bunyarit Panyapinyopol(บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล)

  Assessing phosphorus recovery from anaerobic digestion effluent of tapioca starch processing in a pilot – scale fluidized – bed homogeneous crystallizer: Effects of operation modes

  Journal : Chemical Engineering Journal 2024;488 ARTICLE No. 150825.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Struvite; Hydroxyapatite; Resource recovery; Chemical precipitation; Characterization; Circular economy 51. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Karl Peltzer(Karl Peltzer)

  Behavioral and psychological outcomes of marital status and transition among aging adults in rural South Africa: A longitudinal analysis

  Journal : Journal of Human Behavior in the Social Environment 2024;0 ARTICLE No. inpress.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Marital experiences; Health outcomes; Cohort study; Rural South Africa 52. Vorrapun Phadungyotee, Srisamon Phumonsakul, Natkamol Chansatitporn(ณัฐกมล ชาญสาธิตพร) , Noppawan Piaseu

  A Model of Factors Influencing Glycemic Control Behavior among Pregnant Women with Gestational Diabetes Mellitus A1
  โมเดลปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการคุมระดับน้ำตาลของสตรีที่เป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ชนิดเอวัน

  Journal : Pacific rim International Journal of Nursing Research 2024;28(2):377-389.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Attitude, Belief; Gestational diabetes mellitus; Glycemic control behavior; Intention; Pregnancy; Self-control behavior; Subjective norm 53. Wissanupong Kliengchuay, Rachaneekorn Mingkhwan, Nuttapohn Kiangkoo, San Suwanmanee(สันต์ สุวรรณมณี) , Narut Sahanavin, Jira Kongpran, Htoo Wai Aung, Kraichat Tantrakarnapa(ไกรชาติ ตันตระการอาภา)

  Analyzing temperature, humidity, and precipitation trends in six regions of Thailand using innovative trend analysis

  Journal : Scientific Reports 2024;14(1) ARTICLE No. 7800.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว  
  Key Words : Humidex; Innovative trend analysis (ITA); Mann–Kendall test; Sen’s slope estimator; Temperature change 54. Bo Wen, Wissanupong Kliengchuay, San Suwanmanee(สันต์ สุวรรณมณี) , Htoo Wai Aung, Narut Sahanavin, Weerayut Siriratruengsuk, Sawaeng Kawichai, Benjawan Tawatsupa, Rongbin Xu, Shanshan Li, Yuming Guo, Kraichat Tantrakarnapa(ไกรชาติ ตันตระการอาภา)

  Association of cause-specific hospital admissions with high and low temperatures in Thailand: a nationwide time series study

  Journal : The Lancet Regional Health - Western Pacific 2024;46 ARTICLE No. 101058.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว  
  Key Words : Cause-specific hospital admissions; High and low temperatures; Nationwide study 55. Wissawa Malakan, Sarawut Thepanondh(สราวุธ เทพานนท์) , Jutarat Keawboonchu, Vanitchaya Kultan, Akira Kondo, Hikari Shimadera

  Integrated assessment of inhalation health risk and economic benefit of improving ambient targeted VOCs in Petrochemical industrial area

  Journal : Air Quality, Atmosphere & Health 2024;0 ARTICLE No. inpress.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Air pollution; BenMAP-CE; Economic benefit; Health risk; VOCs 56. Sarima Niampradit, Nuttapohn Kiangkoo, Rachaneekorn Mingkhwan, Wissanupong Kliengchuay, Suwalee Worakhunpiset, Yanin Limpananont, Surat Hongsibsong, Duangrat Inthorn(ดวงรัตน์ อินทร) , Kraichat Tantrakarnapa(ไกรชาติ ตันตระการอาภา)

  Occurrence, distribution, and ecological risk assessment of heavy metals in Chao Phraya River, Thailand

  Journal : Scientific Reports 2024;14(1) ARTICLE No. 8366.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว  
  Key Words : Chao Phraya River; Ecological risk assessment; Heavy metal pollution index; Heavy metals; Species sensitivity distribution (SSD) 57. Varangkana Thaotumpitak(วรางคณา เถาธรรมพิทักษ์) , Justice Opare Odoi, Saran Anuntawirun, Saharuetai Jeamsripong

  [Review] Meta-Analysis and Systematic Review of Phenotypic and Genotypic Antimicrobial Resistance and Virulence Factors in Vibrio parahaemolyticus Isolated from Shrimp

  Journal : Antibiotics 2024;13(4) ARTICLE No. 370.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา  
  Key Words : Antimicrobial resistance; Resistance determinant; Resistance gene; Shrimp; Vibrio parahaemolyticus; Virulence gene 58. Puchong Inchai(ภุชงค์ อินทร์ชัย) , Wen-Chen Tsai, Li-Ting Chiu, Pei-Tseng Kung

  Cancer stages and mortality risk of breast cancer between women with and without disabilities: A national population-based cohort study in Taiwan

  Journal : Disability and Health Journal 2024;0 ARTICLE No. inpress.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Disabilities; Breast cancer; Screening; Stage; Cancer mortality 59. Takashi Yamano, Katkanit Thammakumpee, Chanudda Nabkasorn, Arisara Ritngam, Nisakorn Krungkraipetch, Lalita Kaewwilai(ลลิตา แก้ววิไล) , San Suwanmanee(สันต์ สุวรรณมณี) , Arthit Phosri(อาทิตย์ โพธิ์ศรี) , Orawan Kaewboonchoo(อรวรรณ แก้วบุญชู) , Shin Murakami, Rikuya Tanaka, Nanami Murata, Yosuke Katayama, Akira Taruya, Masahiro Takahata, Teruaki Wada, Shingo Ota, Keisuke Satogami, Yuichi Ozaki, Manabu Kashiwagi, Yasutsugu Shiono, Akio Kuroi, Takashi Tanimoto, Hironori Kitabata, Atsushi Tanaka

  Impact of Climate on the Incidence of Acute Coronary Syndrome Differences Between Japan and Thailand

  Journal : Circulation Reports 2024;6(4):134-141.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Acute coronary syndrome; Climate index; Japan; Thailand 60. Hathaichon Inchai(หทัยชนน์ อินทร์ชัย) , Yue Leon Guo, Chang-Chuan Chan, Ro-Ting Lin

  Estimates of the global burden of cancer-related deaths attributable to residential exposure to petrochemical industrial complexes from 2020 to 2040

  Journal : Environmental Pollution 2024;350 ARTICLE No. 123955.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Cancer; Global; Petrochemical industrial complexes; Population attributable fraction; Risk factor 61. Jirachaya Toyting, Narong Nuanmuang, Fuangfa Utrarachkij(เฟื่องฟ้า อุตรารัชต์กิจ) , Neunghatai Supha(หนึ่งหทัย สุภา) , Yuwanda Thongpanich(ยุวรรณดา ทองพานิช) , Pimlapas Leekitcharoenphon, Frank M. Aarestrup, Toyotaka Sato, Jeewan Thapa, Chie Nakajima, Yasuhiko Suzuki

  Genomic analysis of Salmonella isolated from canal water in Bangkok, Thailand

  Journal : Microbiology Spectrum 2024;12(5) ARTICLE No. e0421623.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา  
  Key Words : Salmonella; Canal; Waterborne pathogens; Genome analysis; Drug resistance mechanisms 62. Kamonwat Nakason(กมลวัฒน์ นาคะสรรค์) , Parinvadee Chukaew, Fuangfa Utrarachkij(เฟื่องฟ้า อุตรารัชต์กิจ) , Sanchai Kuboon, Wasawat Kraithong, Skulrat Pichaiyut, Wanwitoo Wanmolee, Bunyarit Panyapinyopol(บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล)

  Antimicrobial and antioxidant activities of lignin by-product from sugarcane leaf conversion to levulinic acid and hydrochar

  Journal : Sustainable Materials and Technologies 2024;40 ARTICLE No. e00973.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล   ภาควิชาจุลชีววิทยา   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Biomass; Lignin; Antibacterial activity; IC50; Intermediate chemical; Solid fuel 63. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Karl Peltzer(Karl Peltzer)

  Longitudinal Associations Between Food Insecurity and Mental Health in Aging Adults in South Africa

  Journal : Clinical Gerontologist 2024;0 ARTICLE No. inpress.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Food insecurity; Health behavior; Longitudinal study; Mental health; South Africa 64. Parichart Sresatan, Pisit Dhamvithee, Sawaminee Nualkaekul, Chatrapa Hudthagosol(ฉัตรภา หัตถโกศล) , Promluck Sanporkha(พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า)

  Optimization of Rice Flour, Corn Starch and Modified Tapioca Starch to Produce Gluten Free Cookies

  Journal : Natural and Life Sciences Communications 2024;23(2) ARTICLE No. e2024024.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Rice flour; Corn starch; Modified tapioca starch; Gluten-free cookies 65. Sarunya Benjakul(ศรัณญา เบญจกุล) , Saroj Nakju, Wisit Thitavisiddho, Thawatchai Junjula

  Using an ecological model of health behaviour to identify factors associated with smoking behaviour among Buddhist novices in Thailand: a cross-sectional digital survey

  Journal : BMJ Open 2024;14(4) ARTICLE No. e082734.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   66. Jemish Acharya, Chardsumon Prutipinyo(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ) , Nithat Sirichotiratana(นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์) , Kwanjai Amnatsatsue(ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ)

  Assessment of Smoking Behaviour of Adolescents in Two Districts of Nepal and Implications of the MPOWER Policy Measures: A Mixed Method Study

  Journal : Journal of the Nepal Medical Association 2024;62(273):315-322.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Global youth tobacco survey; MPOWER Policy; Tobacco control 67. Siriporn Santre(ศิริพร แสนตรี)

  Mental Disorders and Mental Health Promotion in Police Officers

  Journal : Health Psychology Research 2024;12.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Mental disorders; Mental health promotion; Police officers 68. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Karl Peltzer(Karl Peltzer)

  Loneliness and associated factors among middle-aged and older adults: cross-sectional and longitudinal survey results from the HAALSI cohort in South Africa

  Journal : Aging and Mental Health 2024;0 ARTICLE No. inpress.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Loneliness; Mental health; Physical health; Social factors; Cohort study; South Africa 69. Sunatthiya Mokjatturas, Sopa Chinwetkitvanich(โสภา ชินเวชกิจวานิชย์) , Withida Patthanaissaranukool(วิธิดา พัฒนอิสรานุกูล) , Chongchin Polprasert(จงจินต์ ผลประเสริฐ) , Supawadee Polprasert(สุภาวดี ผลประเสริฐ)

  Phosphorus mass flows and economic benefits of food waste management: the case study of selected retail and wholesale fresh markets in Thailand

  Journal : Clean Technologies and Environmental Policy 2024;0 ARTICLE No. inpress.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Phosphorus mass flow; Cooked food waste; Uncooked food waste; Retail fresh market; Wholesale fresh market; Food waste management 70. Wachirapong Jirakitpuwapat, Premnath Dubey, Narachata Prasertsuk, Chaowarit Phanthong, Chatchai Tritham, Chattabhorn Tritham, Somprattana Chandharakool, Chanvit Tharathep, Pichitpong Soontornpipit(พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ)

  Convergence property of Nesterov-accelerated adaptive moment estimation with safety helmet detection and classification in smart industry application

  Journal : Mathematical Methods in the Applied Sciences 2024;0 ARTICLE No. inpress.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Image classification; Image detection; Nesterov-accelerated adaptive moment estimation; Optimization; Regret bound; Safety helmet 71. Khajornsak Nakkasem, Sarawut Thepanondh(สราวุธ เทพานนท์) , Nuttipon Yabueng, Somporn Chantara, Kanisorn Jindamanee, Jutarat Keawboonchu, Vanitchaya Kultan, Wissawa Malakan, Peemapat Jookjantra

  Organic and elemental carbon characteristics in PM2.5 across diverse landscapes

  Journal : Songklanakarin Journal of Science and Technology 2024;46(2):110-117.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Organic carbon; Elemental carbon; Fine particulate matter; Pollution; Urban 72. Thanawan Songprasert, Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร) , Ann Jirapongsuwan(แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ) , Sirirat Leelacharas

  Effects of participatory action-oriented training (PAOT) intervention for hypertension management among intercity van drivers

  Journal : International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health 2024;37(2):194-204.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Informal sector; Self-management; Hypertension; Blood pressure; Participatory action-oriented training; Driver 73. Anusorn Paosungnoen, Pornpimol Kongtip(พรพิมล กองทิพย์) , Noppanun Nankongnab(นพนันท์ นานคงแนบ) , Sukhontha Siri(สุคนธา ศิริ) , Mark Gregory Robson, Susan Woskie

  Estimation of glyphosate biological half-life among farmers and residents in Thailand

  Journal : Human and Ecological Risk Assessment 2024;0 ARTICLE No. inpress.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Farmer and resident; Good health and well-being; Half-life; Life on land; Urinary glyphosate 74. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Karl Peltzer(Karl Peltzer)

  Tobacco use and heavy episodic drinking among persons aged 18–69 years in Bolivia in 2019

  Journal : Public Health 2024;233:8-14.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Co-use; Tobacco; Alcohol; Adults; Bolivia 75. Narusorn Prakansamut, Kannikar Adulpadungsak, Sopark Sonwai, Kornkanok Aryusuk, Supathra Lilitchan(สุภัทรา ลิลิตชาญ)

  Application of functional oil blend-based oleogels as novel structured oil alternatives in chocolate spread

  Journal : Lebensm. Wiss. U-Technol-Food Science and Technology 2024;203 ARTICLE No. 116322.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Blended oil; Oleogelator; Fatty acids; Monoglyceride; Oleogel  วารสารระดับชาติ
 1. Chardsumon Prutipinyo(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ)

  [บทความ] Problems and guidelines for controlling alcoholic beverages

  Journal : Public Health Policy and Laws Journal 2024;10(1):121-131.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Alcohol drinking problems; Alcoholic beverages control; Marketing communication; Alcohol addicts 2. Suthida Tawitsang, Chardsumon Prutipinyo(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ) , Natnaree Aimyong(ณัฐนารี เอมยงค์)

  Burnout of registered nurses in a medical correctional hospital
  ภาวะหมดไฟของพยาบาลวิชาชีพในทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

  Journal : Public Health Policy and Laws Journal 2024;10(1):17-27.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : ฺBurnout syndrome; Stress; A medical correctional hospital
  คำสำคัญ : ภาวะหมดไฟ; ความเครียด; ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 3. Sutatchaya Jumnong, Chardsumon Prutipinyo(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ) , Sariyamon Tiraphat(ศริยามน ติรพัฒน์)

  Participation of village health volunteers in the prevention and control of Coronavirus disease 2019 in Mueang Samut Sakhon District, Samut Sakhon Province
  การมีส่วนร่วมในการปัองกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ้าน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

  Journal : Public Health Policy and Laws Journal 2024;10(1):79-90.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Prevention and control; Participation; Communicable disease; Village health volunteers; Coronavirus 2019
  คำสำคัญ : การป้องกันและควบคุม; การมีส่วนร่วม; โรคติดต่อ; อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน; ไวรัสโคโรนา 2019 4. Poonyanuch Kerdwan, Phiyathida Khajornchaikul(ปิยะธิดา ขจรชัยกุล) , Phitaya Charupoonphol(พิทยา จารุพูนผล) , Vanvisa Sresumatchai(วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย) , Sittichai Thongworn(สิทธิชัย ทองวร)

  Sexual Harassment Preventive Behaviors Among Junior High School Students Under Bangkok Metropolitan Schools
  พฤติกรรมป้องกันการคุกคามทางเพศของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

  Journal : Public Health Policy and Laws Journal 2024;10(1):91-104.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Prevention; Sexual harassment; Knowledge; Attitudes; Junior high school students
  คำสำคัญ : การป้องกัน; การคุกคามทางเพศ; ความรู้; เจตคติ; นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 5. Peeraya Suteerangkul, Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร) , Orasa Panpakdee, Rujiraporn Mahanil, Satanya Thitisak, Rattan Yanaso

  Development of nurse-led smoke-free environment in Thailand: A scoping review
  การพัฒนาสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่โดยพยาบาลในประเทศไทย: การทบทวนขอบเขตงานวิจัย

  Journal : Thai Journal of Nursing 2024;73(1):1-9.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Smoke-free Environment; Professional Nurses; Quit Smoking; Narrative Synthesis
  คำสำคัญ : สิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่; พยาบาลวิชาชีพ; การเลิกบุหรี่; การสังเคราะห์แบบพรรณนา 6. Tanawat Ruamsook, Naruemon Auemaneekul(นฤมล เอื้อมณีกูล) , Suwattana Kerdmuang, Kunwadee Rojpaisarnkit, Pimpat Chantian, Bang-On Suramit

  The development of the control of electronic cigarette use among youth in a community with village health volunteer participation in Chachoengsao province
  การพัฒนาการควบคุมการใช้บุหรี่ไฟฟ้าของเยาวชนในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในจังหวัดฉะเชิงเทรา

  Journal : Thai Journal of Nursing 2024;73(1):19-28.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Electronic Cigarette Control; Electronic Cigarette; Youth; Village Health Volunteer
  คำสำคัญ : การควบคุมการใช้บุหรี่ไฟฟ้า; บุหรี่ไฟฟ้า; เยาวชน; อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน; การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 7. Pitsanu Khamnuan, Ann Jirapongsuwan(แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ) , Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร) , Sukhontha Siri(สุคนธา ศิริ)

  Effects of the Promoting Smoking Cessation Program on Smoking Cessation Behavior using Teamwork Approach and Self-efficacy of full-time workers in the Workplace, Samut Sakhon Province
  ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่ต่อพฤติกรรมการเลิกบุหรี่โดยใช้การทำงานเป็นทีมและการรับรู้สมรรถนะแห่งตนของพนักงานประจำในสถานประกอบการ จังหวัดสมุทรปราการ

  Journal : Journal of The Royal Thai Army Nurses 2024;25(1):441-448.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Teamwork approach; Smoking cessation behavior; Full-time workers
  คำสำคัญ : การทำงานเป็นทีม; พฤติกรรมการเลิกบุหรี่; พนักงานประจำในสถานประกอบการ 8. Sudarat Saoadon, Chanida Lertpitakpong(ชนิดา เลิศพิทักษ์พงศ์) , Bhusita Intaraprasong(ภูษิตา อินทรประสงค์) , Jutatip Sillabutra(จุฑาธิป ศีลบุตร) , Kamolnat Muangyim

  Reliability and Validity of the Thai Version of the Transformational Leadership Questionnaire and Transformational Leadership in Thailand’s Primary Health System
  การหาค่าความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของแบบสอบถามภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงฉบับภาษาไทยและการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ ประเทศไทย

  Journal : Journal of Health Science of Thailand 2024;33(1):147-159.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Transformational leadership; Primary health system; Reliability and validity
  คำสำคัญ : ผู้นำการเปลี่ยนแปลง; ระบบสุขภาพปฐมภูมิ; ค่าความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรง 9. Phubet Saengsawang(ภูเบศร์ แสงสว่าง)

  Factors Association with Health Status in Elderly after COVID-19 Pandemic at Yothi Medical Innovation District, Bangkok
  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสถานะสุขภาพของผู้สูงอายุ ชุมชนย่านโยธี กรุงเทพมหานคร

  Journal : Journal of Health and Nursing Research : JHNR 2024;40(1):127-137.
  Department :   ภาควิชาอนามัยชุมชน  
  Key Words : Health status; Livelihood; Elderly; Bangkok
  คำสำคัญ : สถานะสุขภาพ; ความเป็นอยู่; ผู้สูงอายุ; กรุงเทพมหานคร 

หมายเหตุ : [co] - Correspondence

 

ค้นค่า Impact Factor ได้ที่

 

- ดัชนี IMPACT FACTORS ของ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

 

- ค่า Thai Journal Impact Factors ของ Thai-Journal Citation Index Centre