งานวิจัยและนวัตกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล
ปีก่อนหน้าปี 2000 , ปี 2000 , ปี 2001 , ปี 2002 , ปี 2003 , ปี 2004 , ปี 2005 , ปี 2006 , ปี 2007 , ปี 2008 , ปี 2009 ,
ปี 2010 , ปี 2011 , ปี 2012 , ปี 2013 , ปี 2014 , ปี 2015 , ปี 2016 , ปี 2017 , ปี 2018 , ปี 2019 ,
ปี 2020 , ปี 2021 , ปี 2022 , ปี 2023 , ปี 2024
  ผลงานตีพิมพ์ปี 2023
  วารสารระดับนานาชาติ
 1. Sadakan Eamchunprathip, Nantiya Watthayu, Siriorn Sindhu, Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม)

  Factors Influencing Quality of Life in Older Adults Following Hip Surgery

  Journal : Ageing International 2023;48(1):78-94.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Older adults; Hip surgery; Quality of life; Health service system 2. Omjit Sillaparassamee, Sopa Chinwetkitvanich(โสภา ชินเวชกิจวานิชย์) , Suwimon Kanchanasuta(สุวิมล กาญจนสุธา) , Nipon Pisutpaisal, Verawat Champreda

  Metabolic flux analysis on succinic acid production from crude glycerol by Actinobacillus succinogenes

  Journal : Biomass Conversion and Biorefinery 2023;13(11):10191-10202.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Actinobacillus succinogenes; Crude glycerol; Succinic acid; Metabolic fux analysis 3. Chadatip Lokmit, Kamonwat Nakason(กมลวัฒน์ นาคะสรรค์) , Sanchai Kuboon, Anan Jiratanachotikul, Bunyarit Panyapinyopol(บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล)

  Enhancing lignocellulosic energetic properties through torrefaction and hydrothermal carbonization processes

  Journal : Biomass Conversion and Biorefinery 2023;13(17):15979 - 15991.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Solid fuel; Renewable energy; Thermochemical conversion process; Biochar; Hydrochar; Biomass utilization 4. Savitree Moungsree, Thanakrit Neamhom(ธนกฤต เนียมหอม) , Supawadee Polprasert(สุภาวดี ผลประเสริฐ) , Withida Patthanaissaranukool(วิธิดา พัฒนอิสรานุกูล)

  Carbon footprint and life cycle costing of maize production in Thailand with temporal and geographical resolutions

  Journal : International Journal of Life Cycle Assessment 2023;28(7):891-906.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Carbon emission; Economic benefits; Maize cultivation; Cropping seasons; Dry season; Rainy season 5. Karl Peltzer, Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ)

  Current tobacco use is associated with mental morbidity and health risk behaviours among school-going adolescents in Liberia and Mauritius

  Journal : Journal of Substance Use 2023;28(3):452-458.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Mental health; health behavior; tobacco use; Liberia; Mauritius; adolescents 6. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Karl Peltzer

  Traditional and cyberbullying victimization and adverse mental and behavioural outcomes among school adolescents from Saint Vincent and the Grenadines

  Journal : Journal of Human Behavior in the Social Environment 2023;33(3):393-406.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Traditionally bullied; Cyberbullied; Mental health; Behavioral outcomes; Adolescents, Saint Vincent and the Grenadines 7. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Karl Peltzer

  Work participation and mental and physical health outcomes among a national community-dwelling sample of older adult men and women in India

  Journal : Journal of Human Behavior in the Social Environment 2023;33(3):407-418.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Work participation; Health outcomes; Physical health; Mental health; Older adults; India 8. Withida Patthanaissaranukool(วิธิดา พัฒนอิสรานุกูล) , Supawadee Polprasert(สุภาวดี ผลประเสริฐ) , Thanakrit Neamhom(ธนกฤต เนียมหอม)

  Carbon smart agriculture: lower carbon emissions and higher economic benefits of maize production in Thailand

  Journal : International Journal of Environmental Science and Technology 2023;20(6):6003-6014.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Carbon fxation efciency; Carbon reduction; Crop seasons; Maize cultivation 9. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Karl Peltzer

  Health risk behaviour and persistent and incident depression among middle-aged and older adults in South Africa

  Journal : South African Journal of Psychology 2023;53(1):134-142.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Incident depressive symptoms; Longitudinal study; Persistent depressive symptoms; South Africa 10. Jintana Jankhotkaew, Sally Casswell, Taisia Huckle, Surasak Chaiyasong, Payao Phonsuk(พเยาว์ ผ่อนสุข)

  [Review] Quantitative tools and measurements for assessing the implementation of regulatory policies in reducing alcohol consumption and alcohol-related harms: A scoping review

  Journal : Drug and Alcohol Review 2023;42(1):157-168.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Alcohol policy; Policy implementation; Quantitative measurement; Scoping review, Tool 11. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Karl Peltzer

  Religiosity and Depression Among Community-Dwelling Older Adults in India: Results of a National Survey in 2017–2018

  Journal : Journal of Religion and Health 2023;62(5):3006-3016.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Religiosity; Major depressive disorder; Depressive symptoms; Older adults; India 12. Wanida Pimpeach, Chongchin Polprasert(จงจินต์ ผลประเสริฐ) , Bunyarit Panyapinyopol(บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล) , Supawadee Polprasert(สุภาวดี ผลประเสริฐ) , Suwisa Mahasandana(สุวิสา มหาสันทนะ) , Withida Patthanaissaranukool(วิธิดา พัฒนอิสรานุกูล)

  Enhancing anaerobic co-digestion of primary settled-nightsoil sludge and food waste for phosphorus extraction and biogas production: effect of operating parameters and determining phosphorus transformation

  Journal : Environmental Science and Pollution Research 2023;30(9):23173 - 23183.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Biowaste; Co-substrate; Hydraulic retention time (HRT); Phosphorus fractionation; Phosphorus release; Process stability; Resource recovery; Waste utilization 13. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Karl Peltzer

  Combined victimization of face-to-face and cyberbullying and adverse health outcomes among school-age adolescents in Argentina

  Journal : Psychology, Health and Medicine 2023;28(8):2261-2272.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Face-to-face bullied; Cyberbullied; Health outcomes; Adolescents; Argentina 14. Karl Peltzer, Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ)

  Tobacco use associations with multi-dimensional adverse health outcomes among in-school adolescents in four Caribbean countries

  Journal : Vulnerable Children and Youth Studies 2023;18(1):66-75.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Adverse health outcomes; Tobacco use; adolescents 15. Latda Chandeng, Khotamy Saphongxay, Amornrat Lertworasirikul, Chakrapan Tuakta, Suphaphat Kwonpongsagoon(สุพพัต ควรพงษากุล) , Oratai Jonprateep

  Using Biowastes and Nonmetallic Fraction from Printed Circuit Board Waste to Fabricate Ecofriendly Lightweight Cement Blocks

  Journal : Journal of Materials in Civil Engineering 2023;35(1) ARTICLE No. 04022371.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Cement-like material; Nonmetallic fraction; Printed circuit board; Waste 16. Arthit Phosri(อาทิตย์ โพธิ์ศรี) , Kayo Ueda, Xerxes Seposo, Akiko Honda, Hirohisa Takano

  Effect modification by temperature on the association between O3 and emergency ambulance dispatches in Japan: A multi-city study

  Journal : Science of the Total Environment 2023;861 ARTICLE No. 160725.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Ozone; High temperature; Emergency ambulance dispatch; Effect modification 17. Sukanda Bunkong, Manee Arpanantikul, Yupapin Sirapo-ngam, Supreeda Monkong, Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม) , Karin Olson

  A Model of Factors Influencing Health-Related Quality of Life among Thais with Colorectal Cancer and a Permanent Colostomy
  โมเดลทำนายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตคนไทยที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงที่มีทวารเทียมแบบถาวร

  Journal : Pacific rim International Journal of Nursing Research 2023;27(1):185-199.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Causal model; Colorectal cancer; Health-related quality of life; Model testing; Permanent colostomy; Thailand
  คำสำคัญ : แบบจำลองเชิงสาเหตุ มะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง คุณภาพชีวิต การทดสอบแบบจำลอง ทวารเทียมแบบถาวร คนไทย 18. Piyawadee Thongyost, Porntip Malathum, Renu Pookboonmee, Mukda Detprapon, Pratana Satitvipawee(ปรารถนา สถิตย์วิภาวี) , Sudawadee Somboonthanakij

  Effectiveness of a Self- and Family Management Support Program among Older People with Diabetic Retinopathy and Visual Impairment: A Randomized Controlled Trial
  ผลของโปรแกรมการสนับสนุนการจัดการตนเองของบุคคลและครอบครัวในผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตาและมีความบกพร่องในการมองเห็น: การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม

  Journal : Pacific rim International Journal of Nursing Research 2023;27(1):105-120.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Diabetic retinopathy; Family support; Management program; Older people; Randomized controlled trial; Visual Impairment
  คำสำคัญ : เบาหวานขึ้นจอประสาทตา; การสนับสนุนจากครอบครัว; โปรแกรมการจัดการ; ผู้สูงอายุ; การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม; ความบกพร่องในการมองเห็น 19. Siriporn Santre(ศิริพร แสนตรี)

  [Review] Cyberbullying in adolescents: a literature review

  Journal : International Journal of Adolescent Medicine and Health 2023;35(1).
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Adolescents; Cyberbullying; Literature review 20. Sirapong Sooktawee, Suwimon Kanchanasuta(สุวิมล กาญจนสุธา) , Natthaya Bunplod

  Assessment of 24‑h moving average PM2.5 concentrations in Bangkok, Thailand against WHO guidelines

  Journal : Sustainable Environment Research 2023;33(1) ARTICLE No. 3.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Bangkok; PM2.5; Euclidean distance; Cross-correlation; Moving average 21. San Suwanmanee(สันต์ สุวรรณมณี) , Shristi Ghimire, Jerome Edwards, Diane E. Griffin

  Infection of Pro- and Anti-Inflammatory Macrophages by Wild Type and Vaccine Strains of Measles Virus: NLRP3 Inflammasome Activation Independent of Virus Production

  Journal : Viruses 2023;15(2) ARTICLE No. 260.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : measles virus; vaccine attenuation; macrophages; inflammasome; IL-1 ; IL-6; IL-18; TNF-alfa 22. Wanida Pimpeach, Withida Patthanaissaranukool(วิธิดา พัฒนอิสรานุกูล) , Chongchin Polprasert(จงจินต์ ผลประเสริฐ) , Supawadee Polprasert(สุภาวดี ผลประเสริฐ) , Suwisa Mahasandana(สุวิสา มหาสันทนะ) , Bunyarit Panyapinyopol(บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล)

  Optimization and Kinetic Study of Phosphorus Dissolution from Primary Settled-Nightsoil Sludge

  Journal : Environment and Natural Resources Journal 2023;21(2):102-112.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Co-solution ofmetals; Interactions mechanism; Phosphorus recovery; Septage sludge; Sludge extraction; Waste management 23. WichaiAekplakorn, Nareemarn Neelapaichit, Suwat Chariyalertsak, Pattapong Kessomboon, Sawitri Assanangkornchai, Surasak Taneepanichskul, Somkiat Sangwatanaroj, Wasin Laohavinij, Jiraluck Nontarak(จิราลักษณ์ นนทารักษ์)

  Ideal cardiovascular health and all‑cause or cardiovascular mortality in a longitudinal study of the Thai National Health Examination Survey IV and V

  Journal : Scientific Reports 2023;13 ARTICLE No. 2781.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   24. Chadatip Lokmit, Kamonwat Nakason(กมลวัฒน์ นาคะสรรค์) , Sanchai Kuboon, Anan Jiratanachotikul, Bunyarit Panyapinyopol(บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล)

  A comparison of char fuel properties derived from dry and wet torrefaction of oil palm leaf and its techno-economic feasibility

  Journal : Materials Science for Energy Technologies 2023;6:192-204.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Agricultural waste utilization; Biochar; Hydrochar; Solid fuel; Torrefaction 25. Kouji H. Harada, Arthit Phosri(อาทิตย์ โพธิ์ศรี)

  [LETTER TO THE EDITOR] A protocol of trial of ivermectin in COVID-19 treatment critically changed after its completion

  Journal : Journal of Medical Virology 2023;95(2) ARTICLE No. e28505.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม   26. Bundit Sornpaisarn, Yuriko Limmade, Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Isareethika Jayasvasti, Pheak Chhoun, Vathsana Somphet, Feisul Idzwan Mustapha, Kyaw Kan Kaung, Chanatip Chailek, Tran Quoc Bao, Jürgen Rehm

  Assessing data availability of NCD prevention and control in six ASEAN countries based on WHO global monitoring framework and the progress monitor indicators

  Journal : BMC Public Health 2023;23(1) ARTICLE No. 272.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : ASEAN; Data; Global monitoring Framework; Indicator; NCD; Progress Monitoring Indicator; Surveillance 27. Kanawat Paoin, Chanathip Pharino, Arthit Phosri(อาทิตย์ โพธิ์ศรี) , Kayo Ueda, Xerxes Tesoro Seposo, Matthew Kelly, Sam-ang Seubsman, Adrian Sleigh

  Association between greenness and cardiovascular risk factors: Results from a large cohort study in Thailand

  Journal : Environmental Research 2023;220 ARTICLE No. 115215.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Diabetes; EVI; High blood cholesterol; High blood pressure; NDVI 28. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Karl Peltzer(Karl Peltzer) , Dararatt Anantanasuwong

  Bidirectional Association Between Probable Depression and Multimorbidity Among Middle-Aged and Older Adults in Thailand

  Journal : Journal of Multidisciplinary Healthcare 2023;16:11-19.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Depression; Longitudinal study; Multimorbidity; Thailand 29. Ngoc Thi Nhu Hoang, Ann Jirapongsuwan(แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ) , Sukhontha Siri(สุคนธา ศิริ)

  Depression and Related Factors among Health Science Students in Da Nang, Vietnam: A Cross-Sectional Study

  Journal : Journal of Health Research 2023;37(3) ARTICLE No. 6:145-152.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Depression; Health science students; Vietnam; Young people 30. Amornrat Deesua, Wonpen Kaewpan(วันเพ็ญ แก้วปาน) , Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร) , Jutatip Sillabutra(จุฑาธิป ศีลบุตร)

  Factors associated with COVID-19 preventive behaviors among taxi drivers in Bangkok

  Journal : Frontiers in Public Health 2023;11 ARTICLE No. 1049877.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : COVID-19; Health behavior; Occupational health; Public transportation; Taxi driver 31. Sutham Nanthamongkolchai(สุธรรม นันทมงคลชัย) , Athicha Tojeen, Korravarn Yodmai(กรวรรณ ยอดไม้) , Wanich Suksatan

  Factors Influencing Access to Health Services among Chronically Ill Older Adults with Physical Disabilities in the Era of the COVID-19 Outbreak

  Journal : International Journal of Environmental Research and Public Health 2023;20(1) ARTICLE No. 398.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Accessibility; COVID-19; Health services; Older adults; Social support 32. Chunthana Chinawong, Ketsarin Utriyaprasit, Siriorn Sindhu, Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม) , Sirilak Suksompong

  Factors Influencing Pre-Cardiopulmonary Arrest Signs among Post-General Surgery Patients in Critical Care Service System

  Journal : International Journal of Environmental Research and Public Health 2023;20(1) ARTICLE No. 876.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Cardiac arrest; Intensive care unit; Postoperative; Pre-cardiopulmonary arrest 33. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Karl Peltzer(Karl Peltzer)

  Food insecurity and health outcomes among community-dwelling middle-aged and older adults in India

  Journal : Scientific Reports 2023;13(1) ARTICLE No. 1136.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   34. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Karl Peltzer(Karl Peltzer)

  Prevalence and associated factors of cross-sectional and incident self-reported arthritis or rheumatism among a national community sample of middle-aged and older adults in Thailand

  Journal : Frontiers in Public Health 2023;11 ARTICLE No. 1064751.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Aging; Arthritis (MeSH); Rheumatoid arthritis; Survey; Thailand 35. Jiraluck Nontarak(จิราลักษณ์ นนทารักษ์) , Polathep Vichitkunakorn, Orratai Waleewong

  Inequalities in access to new medication delivery services among non-communicable disease patients during the COVID-19 pandemic: findings from nationally representative surveys in Thailand

  Journal : International Journal for Equity in Health 2023;22(1) ARTICLE No. 38.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : COVID-19; Health inequality; Medication delivery services; Medicine reception; Noncommunicable disease (NCDs) 36. Jutarat Keawboonchu, Sarawut Thepanondh(สราวุธ เทพานนท์) , Vanitchaya Kultan, Nattaporn Pinthong, Wissawa Malakan, Mark Gregory Robson

  Integrated Sustainable Management of Petrochemical Industrial Air Pollution

  Journal : International Journal of Environmental Research and Public Health 2023;20(3) ARTICLE No. 2280.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Air dispersion modeling; Air pollution; BTX; Emission inventory; Petrochemical industry; Scenario analysis 37. Kanawat Paoin, Chanathip Pharino, Prin Vathesatogkit, Suhaimee Buya, Krittika Saranburut, Arthit Phosri(อาทิตย์ โพธิ์ศรี) , Kayo Ueda, Xerxes Tesoro Seposo, Thammasin Ingviya, Taya Kitiyakara, Nisakron Thongmung, Piyamitr Sritara

  Long-term associations of air pollution exposure with liver enzymes among adult employees of the Electricity Generating Authority of Thailand: A longitudinal cohort study

  Journal : Atmospheric Environment 2023;299 ARTICLE No. 119648.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Air pollution; ALP; ALT; AST; Liver enzymes 38. Bongkot Hararak, Wanwitoo Wanmolee, Pawarisa Wijaranakul, Natcha Prakymoramas, Charinee Winotapun, Wasawat Kraithong, Kamonwat Nakason(กมลวัฒน์ นาคะสรรค์)

  Physicochemical properties of lignin nanoparticles from softwood and their potential application in sustainable pre-harvest bagging as transparent UV-shielding films

  Journal : International Journal of Biological Macromolecules 2023;229:575-588.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Lignin nanoparticles; Outdoor application; Photo-oxidative stability; UV-shielding 39. Wisanti Laohaudomchok(วิสันติ เลาหอุดมโชค) , Wantanee Phanprasit(วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์) , Pajaree Konthonbut(ปาจรีย์ กุณฑลบุตร) , Chaiyanun Tangtong(ไชยนันต์ แท่งทอง) , Penpatra Sripaiboonkij, Tiina M. Ikäheimo, Jouni J. K. Jaakkola, Simo Näyhä

  Self-Assessed Threshold Temperature for Cold among Poultry Industry Workers in Thailand

  Journal : International Journal of Environmental Research and Public Health 2023;20(3) ARTICLE No. 2067.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Cold threshold; Office worker; Poultry industry; Sedentary worker; Sex; Thailand; Workplace cold 40. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Karl Peltzer

  National Trends in the Use of Herbal Medicines for the Treatment of Hypertension Among Adults in Mongolia from Four Cross-Sectional Surveys in 2005, 2009, 2013, and 2019

  Journal : Current Traditional Medicine 2023;9(5) ARTICLE No. e020922208447.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : BMI; Conventional treatment; Herbal use; Hypertension; Mongolia; THM; Trends 41. Kartika Kajal, Masoud Mohammadnezhad(Masoud Mohammadnezhad)

  Organizational Preventative Strategies Undertaken by Dental Clinics in Fiji during COVID-19 Pandemic: A Qualitative Study

  Journal : Open Dentistry Journal 2023;17(1) ARTICLE No. e187421062212231.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : COVID-19; Protocols; Preventive strategies; Dental professionals; Dental clinics 42. Mohammed Imtishal, Masoud Mohammadnezhad(Masoud Mohammadnezhad) , Philip Baker, Sabiha Khan

  Predictors of Knowledge, Attitude, and Practice (KAP) Towards Family Planning (FP) Among Pregnant Women in Fiji

  Journal : Maternal and Child Health Journal 2023;27(5):795–804.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Attitude; Family planning; Fiji; Knowledge; Practice; Predictors; Pregnant women 43. Nikansha Kumar, Masoud Mohammadnezhad(Masoud Mohammadnezhad) , Ravneel Narayan

  ‘Some of my patients only come to renew their prescriptions. They are not interested in any additional advice or support’. Physicians’ perceptions on their roles in cardiovascular diseases risk reduction and management in Fiji

  Journal : Primary Health Care Research and Development 2023;24(1) ARTICLE No. 2200077.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Cardiovascular diseases; Fiji; Perceptions; Physicians; Primary health care; Risk reduction 44. Tawee Saiwichai(ทวี สายวิชัย) , Sedthapong Laojun, Tanawat Chaiphongpachara, Suchada Sumruayphol

  Species Identification of the Major Japanese Encephalitis Vectors within the Culex vishnui Subgroup (Diptera: Culicidae) in Thailand Using Geometric Morphometrics and DNA Barcoding

  Journal : Insects 2023;14(2) ARTICLE No. 131.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Key Words : Culex vishnui subgroup; DNA barcoding; Geometric morphometrics; Mosquito; Thailand 45. Waitayaporn Pengtong, Natnaree Aimyong(ณัฐนารี เอมยงค์) , Yongchai Nilanont

  Intracranial hemorrhage after recombinant tissue plasminogen Activator: The competing risks survival analysis

  Journal : Interdisciplinary Neurosurgery: Advanced Techniques and Case Management 2023;32 ARTICLE No. 101734.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Acute ischemic stroke; Competing risks analysis; Intracerebral hemorrhage; Tissue plasminogen activator 46. Sireemas Koowattanasuchat, Sawinee Ngernpimai, Piyaporn Matulakul, Janpen Thonghlueng, Witthawat Phanchai, Apiwat Chompoosor, Uthumporn Panitanarak(อุทุมพร ปณิธานะรักษ์) , Yupaporn Wanna, Thanapong Intharah, Kanokon Chootawiriyasakul, Pimjai Anata, Prajuab Chaimnee, Raynoo Thanan, Chadamas Sakonsinsiri, Theerapong Puangmali

  Rapid detection of cancer DNA in human blood using cysteamine-capped AuNPs and a machine learning-enabled smartphone

  Journal : RSC Advances 2023;13(2):1301-1311.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ   47. Kanawat Paoin, Chanathip Pharino, Prin Vathesatogkit, Arthit Phosri(อาทิตย์ โพธิ์ศรี) , Suhaimee Buya, Krittika Saranburut, Kayo Ueda, Xerxes Tesoro Seposo, Thammasin Ingviya, Chagriya Kitiyakara, Nisakron Thongmung, Piyamitr Sritara

  Residential greenness and kidney function: A cohort study of Thai employees

  Journal : Health and Place 2023;80 ARTICLE No. 102993.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : eGFR; EVI; Greenness; Kidney function; NDVI 48. Watchara Pechdin, Chawapon Sarnkhaowkhom(ชวภณ สารข้าวคำ) , Sudarat Kanthanetr, Martin Pieter Willemse

  [Review] Retelling social inequalities in the era of market competition: Review and discussion for sustainable welfare development

  Journal : Frontiers in Sociology 2023;8 ARTICLE No. 1085278.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Education inequality; Gender-based inequality; Health inequality; Intergenerational inequality; Market competition; Social inequality; Sustainable development; Welfare 49. Wasana Luangphituck, Plernpit Boonyamalik(เพลินพิศ บุญยมาลิก) , Piyanee Klainin-Yobas

  The Effectiveness of Internet-Based Cognitive Behavioral Therapy as a Preventive Intervention in the Workplace to Improve Work Engagement and Psychological Outcomes: Protocol for a Systematic Review and Meta-analysis

  Journal : JMIR Research Protocols 2023;12 ARTICLE No. e38597.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Anxiety; Cognitive behavioral therapy; Depression; Digital health; eHealth; Employees; Internet-based; Mental health; Occupational health; Psychological outcomes; Stress; Systematic review; Web-based; Work engagement; Workplace 50. Pairin Yodsuban, Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Ruangurai Amornchai, Prakaikeaw Siripoon, Weha Kasemsuk, Nittaya Buasai

  The roles of community health nurses for older adults during the COVID-19 pandemic in Northeastern Thailand: A qualitative study

  Journal : International Journal of Nursing Sciences 2023;10(1):53-63.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Aged; COVID-19; Community health nurse; Pandemics; Qualitative research 51. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Karl Peltzer(Karl Peltzer)

  Tridirectional association between probable depression, fear of falling and falls among middle-aged and older adults in Thailand

  Journal : Archives of Gerontology and Geriatrics 2023;109 ARTICLE No. 104955.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Falls; Fear of falling; Longitudinal study; Probable depression; Thailand 52. Triradchayakorn Kaewpunya, Nopporn Howteerakul(นพพร โหวธีระกุล) , Sukhontha Siri(สุคนธา ศิริ) , Nawarat Suwannapong(นวรัตน์ สุวรรณผ่อง) , Pokket Sirisreetreerux

  Quality of Sleep and Associating Factors among the Elderly with Urinary Incontinence

  Journal : Journal of Health Science and Medical Research 2023;41(4) ARTICLE No. e2023937.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Depression; Older adults; Prevalence; Quality of sleep; Urinary incontinence 53. Witchakorn Ruamtawee, Mathuros Thipayamongkolkul(มธุรส ทิพยมงคลกุล) , Natnaree Aimyong(ณัฐนารี เอมยงค์) , Weerawat Manosuthi

  Prevalence and risk factors of cardiovascular disease among people living with HIV in the Asia-Pacific region: a systematic review

  Journal : BMC Public Health 2023;23(1) ARTICLE No. 477.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Risk factor; Cardiovascular diseases; HIV, Asia 54. Woraluk Jonglertmontree, Orawan Kaewboonchoo(อรวรรณ แก้วบุญชู) , Ikuharu Morioka, Plernpit Boonyamalik(เพลินพิศ บุญยมาลิก)

  Depressive symptoms among Thai male seafarers during the COVID-19 pandemic: a cross-sectional study

  Journal : BMC Public Health 2023;23(1) ARTICLE No. 475.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Depression; Factors; Maritime; Seafarer; Thai 55. Chalobol Chalermsri, Syed Moshfiqur Rahman, Eva-Charlotte Ekström, Shirin Ziaei, Wichai Aekplakorn, Warapone Satheannoppakao(วราภรณ์ เสถียรนพเก้า) , Weerasak Muangpaisan

  Dietary diversity predicts the mortality among older people: Data from the fifth Thai national health examination survey

  Journal : Archives of Gerontology and Geriatrics 2023;110 ARTICLE No. 104986.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Body mass index; Dietary diversity; Mortality; Older people; Thailand 56. Pennapa Ritwong Suwannawong, Naruemon Auemaneekul(นฤมล เอื้อมณีกูล) , Arpaporn Powwattana(อาภาพร เผ่าวัฒนา) , Rewadee Chongsuwat(เรวดี จงสุวัฒน์)

  Ecological System Theory (EST) and Community Participation to Promote Healthy Food Environments for Obesity and Non-Communicable Diseases (NCDs) Prevention among School-age Children

  Journal : Public Health Nutrition 2023;26(7):1488-1500.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Ecological System Theory; Healthy foods; Obesity prevention; Participation; School-age children 57. Suwanna Chaorattanakawee(สุวรรณา เชาวน์รัตนกวี) , Varakorn Kosaisavee(วรากร โกศัยเสวี) , Watanyu Bunsermyos, Chaiyawat Aonsri, Witcha Imaram, Kanokon Suwannasin, Chanon Kunasol, Chatchadaporn Thamnurak, Nonlawat Boonyalai, David Saunders, Arjen M. Dondorp, Mathirut Mungthin, Mallika Imwong

  In vitro activity of rhinacanthin analogues against drug resistant Plasmodium falciparum isolates from Northeast Thailand

  Journal : Malaria Journal 2023;22(1) ARTICLE No. 105.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา   58. Marissa Rotjanabumrung, Arthit Phosri(อาทิตย์ โพธิ์ศรี) , Tanasri Sihabut(ธนาศรี สีหะบุตร) , Thanakrit Neamhom(ธนกฤต เนียมหอม)

  Short-term effects of biomass open burning related air pollution on outpatient department visits for cardiovascular and respiratory diseases in Thailand

  Journal : Stochastic Environmental Research and Risk Assessment 2023;37(8):2885-2895.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Air pollution; Biomass open burning; Cardiovascular disease; Outpatient department visit; Respiratory disease; Thailand 59. Duangdao Sudatip, Nadezda Mostacci, Surapee Tiengrim, Visanu Thamlikitkul, Kittipong Chasiri, Anamika Kritiyakan, Wantanee Phanprasit(วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์) , Chuanphot Thinphovong, Rim Abdallah, Sophie Alexandra Baron, Jean-Marc Rolain, Serge Morand, Anne Oppliger, Markus Hilty

  The risk of pig and chicken farming for carriage and transmission of Escherichia coli containing extended-spectrum beta-lactamase (ESBL) and mobile colistin resistance (mcr) genes in Thailand

  Journal : Microbial genomics 2023;9(3) ARTICLE No. 000951.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Clonal transmission; Extended-spectrum beta-lactamase; Mobile colistin resistance; Occupational exposure; One Health; Pig farm 60. Siriwan Pitayarangsarit, Nannapas Bhagaman(นันท์นภัส ภัคะมาน) , Korravarn Yodmai(กรวรรณ ยอดไม้) , Nattaya Thangsirikul, Mathuros Thipayamongkolkul(มธุรส ทิพยมงคลกุล)

  The resiliency of noncommunicable diseases services during the public health crisis: a lesson from Bangkok, Thailand

  Journal : BMC Health Services Research 2023;23 ARTICLE No. 409.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Non-communicable Diseases Services; Resiliency; Bangkok; COVID-19; Diabetes Mellitus 61. Nadine A. Peart Akindele, Laharika Dasharath Katamoni, Jacqueline Brockhurst, Shristi Ghimire, San Suwanmanee(สันต์ สุวรรณมณี) , Lisa Pieterse, Kelly A. Metcalf Pate, Elaine Bunyan, Roy Bannister, Tomas Cihlar, Danielle P. Porter, Diane E. Griffin

  Effect of remdesivir post-exposure prophylaxis and treatment on pathogenesis of measles in rhesus macaques

  Journal : Scientific Reports 2023;13 ARTICLE No. 6463.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   62. Lamngeun Silavong, Ketsarin Utriyaprasit, Napaporn Wanitkun,, Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม)

  A Nationwide Survey and System Analysis of the Emergency Triage System in The Lao People’s Democratic Republic

  Journal : Siriraj Medical Journal 2023;75(4):241-247.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Health system; triage system; the Lao People’s Democratic Republic 63. Wisanee Boonmun, Rutja Phuphaibul, Sirichai Hongsanguansri, Apawan Nookong, Natkamol Chansatitporn(ณัฐกมล ชาญสาธิตพร)

  A Program for Parents Screen Time Reduction for Preschool Children: A Quasi-experimental Study

  Journal : Pacific rim International Journal of Nursing Research 2023;27(2):368-380.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Ajzens Theory of Planned Behavior; Intention; Parent training program; Preschoolchildren; Screen time reduction 64. Nanthana Chanthorn, Thanathorn Petchrat, Titiwud Pongtanapaisan, Sirikarn Thongmai, Thanakrit Neamhom(ธนกฤต เนียมหอม)

  Adsorption of PM2.5 emissions from laser printer by paper waste aerogel

  Journal : Asia-Pacific Journal of Science and Technology 2023;28(2) ARTICLE No. APST-28-02-15.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Adsorption; Aerogel; Laser printer; Paper waste; PM2.5 removal 65. Alongkorn Pekalee(อลงกรณ์ เปกาลี) , Rossarin Soottipong Gray

  In-home environment and happiness among older adults in Thailand

  Journal : Frontiers in Public Health 2023;11 ARTICLE No. 1159350.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Happiness; Housing condition; in-home environment; Less developed country; Living condition; Older adults; Physical disability; Structural equation modeling 66. Natnicha Promyos, Pornpimol Panprathip Phienluphon, Naruemon Wechjakwen, Jirayu Lainampetch(จิรายุ หลายนามเพ็ชร) , Pattaneeya Prangthip, Karunee Kwanbunjan

  Inverse Correlation of Superoxide Dismutase and Catalase with Type 2 Diabetes among Rural Thais

  Journal : Nutrients 2023;15(9) ARTICLE No. 2071.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Antioxidant enzymes; SOD; CAT; Vitamin A; Vitamin E; T2D 67. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Karl Peltzer(Karl Peltzer)

  Prevalence and associated factors of incident and persistent loneliness among middle-aged and older adults in Thailand

  Journal : BMC psychology 2023;11 ARTICLE No. 70.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Lifestyle factors; Chronic diseases; Loneliness; Prospective cohort study; Thailand 68. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Karl Peltzer(Karl Peltzer)

  Tobacco use and incident sleep parameters among a rural ageing population in South Africa

  Journal : Tobacco Induced Diseases 2023;21 ARTICLE No. 4.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Tobacco use; Sleep parameters; Longitudinal study; South Africa 69. Nareerat Pummala, Ann Jirapongsuwan(แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ) , Sukhontha Siri(สุคนธา ศิริ) , Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร)

  Workplace Violence Against Frontline Nurses in a University Hospital in Bangkok, Thailand: A Cross-sectional Study

  Journal : Journal of Health Research 2023;37(5) ARTICLE No. 7:333-340.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Workplace violence; Frontline nurse; University hospital; Thailand 70. Kamonrut Koobubpha, Thap Panitanarak, Pornanan Domthong, Uthumporn Panitanarak(อุทุมพร ปณิธานะรักษ์)

  The Maxwell-Burr X Distribution: Its Properties and Applications to the COVID-19 Mortality Rate in Thailand

  Journal : Thailand Statistician 2023;21(2):421-434.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Maxwell generalized family; Hazard function; Quantile function; Model selection criteria; Maximum likelihood estimation 71. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Karl Peltzer(Karl Peltzer)

  Poor Self-Rated Oral Health Status and Associated Factors Amongst Adults in Algeria

  Journal : International Dental Journal 2023;73(5):701-708.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Health status; Health behaviour; Oral health; Oral hygiene; Algeria 72. Wonpen Kaewpan(วันเพ็ญ แก้วปาน) , Kunwadee Rojpaisarnkit, Sulee Tongvichean, Lalita Kaewwilai, Thapanut Keawpan

  Decision to employ retired nurses to work in senior care businesses: A qualitative study

  Journal : Nursing Open 2023;10(8):5236-5243.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Elder; Employer; Nurse; Retired nurse; Senior care business; Thailand 73. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Karl Peltzer(Karl Peltzer)

  A Cross-Sectional and Longitudinal Study of Pain among Middle-Aged and Older Adults in Thailand

  Journal : Pain Research and Management 2023;2023 ARTICLE No. 1158899.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   74. Rakchya Amatya, Mathuros Thipayamongkolkul(มธุรส ทิพยมงคลกุล) , Nawarat Suwannapong(นวรัตน์ สุวรรณผ่อง) , Siriwan Tangjitgamol

  Matters of Gender and Social Disparities Regarding Postnatal Care Use Among Nepalese Women: A Cross-Sectional Study in Morang District

  Journal : Health Equity 2023;7(1):271-279.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Nepal; Postnatal care; Social disparity; Women s autonomy 75. Jiraluck Nontarak(จิราลักษณ์ นนทารักษ์) , Kanitta Bundhamcharoen, Orawan Prasitsiriphon, Wichai Aekplakorn

  The Association of Sociodemographic Variables and Unhealthy Behaviors With Limitations in Activities of Daily Living Among Thai Older Adults: Cross-sectional Study and Projected Trends Over the Next 20 Years

  Journal : Asian Pacific Island Nursing Journal 2023;7 ARTICLE No. e42205.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : ADL limitation; National Health Examination Survey; older adults; activities of daily living; physical activity; disability 76. Nattaya Tungsirikoon, Nopporn Howteerakul(นพพร โหวธีระกุล) , Nawarat Suwannapong(นวรัตน์ สุวรรณผ่อง) , Petch Rawdaree

  An Audit of Diabetes-Dependent Quality of Life and Glycemic Control Among Type 2 Diabetes Patients in a Tertiary Hospital in Bangkok: A Hospital-based Cross-sectional Study

  Journal : Journal of Health Research 2023;37(6):450-457.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Depression; Diabetes-specific quality of life; Glycemic control; Type 2 diabetes; Thailand 77. Kriangsak Riewklang, Chongchin Polprasert(จงจินต์ ผลประเสริฐ) , Kamonwat Nakason(กมลวัฒน์ นาคะสรรค์) , Supawadee Polprasert(สุภาวดี ผลประเสริฐ) , Suphaphat Kwonpongsagoon(สุพพัต ควรพงษากุล) , Suwisa Mahasandana(สุวิสา มหาสันทนะ) , Bunyarit Panyapinyopol(บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล)

  Enhancing chemical phosphorus precipitation from tapioca starch anaerobic digestion effluent in a modified pilot-scale fluidized bed reactor

  Journal : Environmental Research 2023;231(3) ARTICLE No. 116277.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Nutrient recovery; RSM; Struvite; Waste utilization; Wood ash 78. Goontalee Bangkadanara, Sara Arporn(สรา อาภรณ์) , Chaiyanun Tangtong(ไชยนันต์ แท่งทอง) , Suchinda Jarupat Maruo(สุจินดา จารุพัฒน์ มารุโอ) , Densak Yogyorn(เด่นศักดิ์ ยกยอน) , Chatchai Thanachoksawang(ชัชชัย ธนโชคสว่าง) , Tomohiro Ishimaru

  FACTORS ASSOCIATED WITH STRESS LEVELS AMONG THAI FARMERS DURING THE COVID-19 PANDEMIC

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2023;54(3):101-116.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : agricultural investment; impact of COVID-19; stress; Thai farmers 79. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Karl Peltzer(Karl Peltzer) , Dararatt Anantanasuwong

  Prevalence and determinants of incident and persistent depressive symptoms among middle-aged and older adults in Thailand: prospective cohort study

  Journal : BJPsych Open 2023;9(3) ARTICLE No. e99.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Chronic diseases; Lifestyle factors; Probable depression; Prospective cohort study; Thailand 80. Supat Chaiyakul(สุภัทร์ ไชยกุล) , Narong Ketkham, Chartchai Chaichana, Nanta Khumkhana, Wanjan Deekum, Pakwuan Wongshaya, Thaniya Suwanmalai, Carol Hutchinson(Carol Hutchinson) , Pornpoj Pramyothin

  Effects of a novel rice-based diabetes-specific formula on postprandial glucose and gastrointestinal hormones: a double-blinded multi-arm randomized crossover trial

  Journal : Frontiers in Endocrinology 2023;14 ARTICLE No. 1141497.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Crossover trial; Diabetes; GLP-1; Glucose; Glycemic index; Insulin; Medical food; Rice 81. Manee Chanama(มณี ชะนะมา) , Pinidphon Prombutara, Suchart Chanama

  Comparative genome features and secondary metabolite biosynthetic potential of Kutzneria chonburiensis and other species of the genus Kutzneria

  Journal : Scientific Reports 2023;13(1) ARTICLE No. 8794.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   82. Karl Peltzer(Karl Peltzer)

  Heavy episodic alcohol use among adults: Prevalence and correlates in Central African Republic

  Journal : Journal of Psychology in Africa 2023;33(3):286-292.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Adults; Body mass index; Central African Republic; Heavy alcohol use; Tobacco use 83. Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร) , Orasa Panpakdee, Rudee Pungbangkadee, Tassanee Rawiworrakul(ทัศนีย์ รวิวรกุล)

  Outcomes of video training on smoking cessation counseling for nurses

  Journal : Tobacco Induced Diseases 2023;21 ARTICLE No. 53.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Counseling; Motivational interviewing; Nursing education; Self-efficacy; Smoking cessation 84. Gittisak Phachwisoot, Chalathorn Chanthad, Kamonwat Nakason(กมลวัฒน์ นาคะสรรค์) , Pongtanawat Khemthong, Saran Youngjan, Bunyarit Panyapinyopol(บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล)

  Preparation of activated carbon as supercapacitor electrode materials from cassava rhizome

  Journal : Asia-Pacific Journal of Science and Technology 2023;28(3) ARTICLE No. APST-28-03-11.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Activated carbon; Hydrochar; Agricultural waste; Renewable energy; Energy storage; Biomass utilization 85. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Karl Peltzer(Karl Peltzer)

  Behavioural and biological risk factors of non-communicable diseases among adults in Cabo Verde: a repeated cross-sectional study of the 2007 and 2020 national community-based surveys

  Journal : BMJ Open 2023;13(8) ARTICLE No. e073327.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   สำนักงานคณบดี   86. Kanawat Paoin, Chanathip Pharino, Prin Vathesatogkit, Arthit Phosri(อาทิตย์ โพธิ์ศรี) , Suhaimee Buya, Kayo Ueda, Xerxes Tesoro Seposo, Thammasin Ingviya, Krittika Saranburut, Nisakron Thongmung, Teerapat Yingchoncharoen, Piyamitr Sritara

  Associations between residential greenness and air pollution and the incident metabolic syndrome in a Thai worker cohort

  Journal : International Journal of Biometeorology 2023;67(12):1965 - 1974.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Air pollution; EVI; Greenness; Metabolic syndrome; NDVI 87. Pimchanok Wongnakae, Pakkapong Chitchum, Rungduen Sripramong, Arthit Phosri(อาทิตย์ โพธิ์ศรี)

  Application of satellite remote sensing data and random forest approach to estimate ground-level PM2.5 concentration in Northern region of Thailand

  Journal : Environmental Science and Pollution Research 2023;30(38):88905-88917.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : PM2.5; MODIS; Aerosol optical depth; Satellite remote sensing; Random forest approach 88. Passakorn Suanrueang(ภาสกร สวนเรือง) , Karl Peltzer(Karl Peltzer) , Zuchi Lkhamsuren, Lyen Krenz Yap

  The association between psychosocial factors, protective factors, and its associated triggers with psychological distress among Bolivian adolescents

  Journal : Scientific Reports 2023;13 ARTICLE No. 12589.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   สำนักงานคณบดี   89. Manee Chanama(มณี ชะนะมา) , Chanwit Suriyachadkun, Suchart Chanama

  Streptomyces antimicrobicus sp. nov., a novel clay soil-derived actinobacterium producing antimicrobials against drug-resistant bacteria

  Journal : PLoS ONE 2023;18(5) ARTICLE No. e0286365.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   90. Ann Jirapongsuwan(แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ) , Piyanee Klainin-Yobas, Wanpen Songkham, Siriporn Somboon, Napamon Pumsopa, Patraporn Bhatarasakoon

  The effectiveness of ergonomic intervention for preventing work-related musculoskeletal disorders in agricultural workers: A systematic review protocol

  Journal : PLoS ONE 2023;18(7) ARTICLE No. e0288131.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   91. Waralee Thanasoponkul, Tanasak Changbunjong, Rattanavadee Sukkurd, Tawee Saiwichai(ทวี สายวิชัย)

  Spent Coffee Grounds and Novaluron Are Toxic to Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) Larvae

  Journal : Insects 2023;14(6) ARTICLE No. 564.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Key Words : Coffee grounds; Health; Insect growth regulator; Larvicide; Mosquito control; Synergistic effect 92. Kanyaphat Setchoduk, Panan Pichayapinyo(ปาหนัน พิชยภิญโญ) , Punyarat Lapvongwatana(ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา) , Natkamol Chansatitporn(ณัฐกมล ชาญสาธิตพร)

  [Review] The effectiveness of tobacco cessation programs for university students: A systematic review and meta-analysis

  Journal : Tobacco Induced Diseases 2023;21 ARTICLE No. 73.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Meta-analysis; Systematic review; Tobacco cessation; University students. 93. Patchana Kamkong, Wanarit Jitsamai(วนฤทธิ์ จิตสมัย) , Kritsada Thongmeesee, Panan Ratthawongjirakul, Piyanan Taweethavonsawat

  Genetic diversity and characterization of Wolbachia endosymbiont in canine filariasis

  Journal : Acta Tropica 2023;246 ARTICLE No. 107000.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Key Words : Canine filariasis; Dirofilaria immitis; Dirofilaria repens; Brugia spp.; Wolbachia sp.; Thailand 94. Piyanat Changsieng, Panan Pichayapinyo(ปาหนัน พิชยภิญโญ) , Sunee Lagampan(สุนีย์ ละกำปั่น) , Punyarat Lapvongwatana(ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา)

  Implementation of Self-Care Deficits Assessment and a Nurse-Led Supportive Education Program in Community Hospitals for Behavior Change and HbA1c Reduction: A Cluster Randomized Controlled Trial

  Journal : Journal of primary care & community health 2023;14.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Community; Diabetes; HbAIc; Nurse; Orem s self-care Theory 95. Ittipaat Suwathanpornkul, Chawapon Sarnkhaowkhom(ชวภณ สารข้าวคำ) , Manaathar Tulmethakaan, Panida Sakuntanak, Orn-uma Charoensuk

  Learning loss and psychosocial issues among Thai students amidst the COVID-19 pandemic: the perspectives of teachers in the online classroom

  Journal : BMC psychology 2023;11 ARTICLE No. 232.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : COVID-19; Learning loss; Online classroom; Pandemic; Psychology; Psychosocial; Qualitative research; Student 96. Phubet Saengsawang(ภูเบศร์ แสงสว่าง) , Arthit Phosri(อาทิตย์ โพธิ์ศรี)

  Effects of the lockdown measure amid COVID-19 pandemic on outpatient department visits associated with air pollution reduction in Thailand

  Journal : Environmental Geochemistry and Health 2023;45(11):7861–7876.
  Department :   ภาควิชาอนามัยชุมชน   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Air pollution; COVID-19; Outpatient department visit; Health burden; Economic benefit 97. Farooq Phiriyasart, Natnaree Aimyong(ณัฐนารี เอมยงค์) , Ann Jirapongsuwan(แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ) , Norisan Roseh

  COVID-19 vaccine hesitancy among older adult Thai Muslim people: A case-control study

  Journal : Vaccine 2023;41(41):6048-6054.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : COVID-19; Vaccination uptake; Vaccine hesitancy; Muslim older adults 98. Sarunya Benjakul(ศรัณญา เบญจกุล) , Saroj Nakju, Lukkhana Termsirikulchai(ลักขณา เติมศิริกุลชัย)

  Factors associated with e-cigarette use among vocational students: A cross-sectional multistage cluster survey, Thailand

  Journal : Tobacco Induced Diseases 2023;21 ARTICLE No. 120.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว  
  Key Words : e-cigarettes use; Vocational students; Associated factors; PRECEDE framework 99. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Karl Peltzer(Karl Peltzer)

  Self-rated physical and mental health among older adults 80 years and older: cross-sectional results from a National community sample in Thailand

  Journal : BMC Public Health 2023;23(1) ARTICLE No. 1304.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Older adults 80 years and older; Physical health; Mental health; Thailand 100. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Karl Peltzer(Karl Peltzer)

  Trends in behavioral and biological risk factors for non-communicable diseases among adults in Bhutan: results from cross-sectional surveys in 2007, 2014, and 2019

  Journal : Frontiers in Public Health 2023;11 ARTICLE No. 1192183.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Trends; Risk factors; Non-communicable diseases; Bhutan; Behavior 101. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Karl Peltzer(Karl Peltzer)

  Trends in bio-behavioural risk factors of non-communicable diseases among adults in Sao Tome and Principe

  Journal : Frontiers in Public Health 2023;11 ARTICLE No. 1238348.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : STEPS survey; Sao Tome and Principe; Noncommunicable disease; Risk factors; Trends 102. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Karl Peltzer(Karl Peltzer)

  Prevalence and Correlates of Cardiovascular Health Status among Adults in Afghanistan: Results of a National Survey in 2018

  Journal : International Journal of Preventive Medicine 2023;14(1) ARTICLE No. 29.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Adults; Afghanistan; Cardiovascular health; Population survey 103. Wichayapron Chusut, Suwimon Kanchanasuta(สุวิมล กาญจนสุธา) , Duangrat Inthorn(ดวงรัตน์ อินทร)

  Optimization for biohydrogen purification process by chemical absorption techniques

  Journal : Sustainable Environment Research 2023;33 ARTICLE No. 35.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Absorption techniques; Biohydrogen production; Biohydrogen purification; Co-fermentation; Crude glycerol; Palm oil decanter cake 104. Stephen L. Hamann, Nipapun Kungskulniti(นิภาพรรณ กังสกุลนิติ) , Naowarut Charoenca(เนาวรัตน์ เจริญค้า) , Vijj Kasemsup, Suwanna Ruangkanchanasetr, Passara Jongkhajornpong

  [Review] Electronic Cigarette Harms: Aggregate Evidence Shows Damage to Biological Systems

  Journal : International Journal of Environmental Research and Public Health 2023;20(19) ARTICLE No. 6808.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Unsafe; Electronic cigarettes; e-cigarettes; Health effects 105. Saisunee Deepradit, Arpaporn Powwattana(อาภาพร เผ่าวัฒนา) , Sunee Lagampan(สุนีย์ ละกำปั่น) , Weena Thiangtham(วีณา เที่ยงธรรม)

  Effectiveness of a family-based program for post-stroke patients and families: A cluster randomized controlled trial

  Journal : International Journal of Nursing Sciences 2023;10(4):446-455.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Caregivers; Caregiver burden; Depression; Empowerment; Family; Family function; Stroke 106. Natthanicha Sauenram, Jutatip Sillabutra(จุฑาธิป ศีลบุตร) , Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม) , Pratana Satitvipawee(ปรารถนา สถิตย์วิภาวี)

  Estimation of the onset time of diabetic complications in type 2 diabetes patients in Thailand: a survival analysis

  Journal : Osong Public Health and Research Perspectives 2023;14(6):508-519.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Diabetes complications; Survival analysis; Type 2 diabetes mellitus 107. Paw, Naw Wah Ka, Hounnaklang, Nuchanad, Chawapon Sarnkhaowkhom(ชวภณ สารข้าวคำ)

  ASSESSING AND PREDICTING QUALITY OF LIFE AMONG CAREGIVERS OF PEOPLE SUFFERING FROM END STAGE RENAL DISEASE UNDERGOING HEMODIALYSIS: THE CASE OF YANGON, MYANMAR

  Journal : Malaysian Journal of Public Health Medicine 2023;23(2):55-62.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Caregivers, End stage renal disease, Hemodialysis, Quality of life, Yangon, Myanmar 108. Jatuporn Ounprasertsuk, Tasneem Manae, Deena Yama, Jutatip Sillabutra(จุฑาธิป ศีลบุตร) , Narongdham Tiyaphom, Thitima Thongkam

  The Effectiveness of Psychological Development of Self-Care Activities in Diabetic Patients: Case Studies of District Hospitals in Thailand

  Journal : Journal for ReAttach Therapy and Developmental Diversities 2023;6(7):614-620.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Self-Care; Activities program; Health promotion; Diabetic disease 109. Kartika Kajal, Masoud Mohammadnezhad(Masoud Mohammadnezhad)

  Effect of COVID-19 on dental service delivery in Fiji: Perspective of Dental Officers (Dos) and Dental Managers (DMs)

  Journal : PLoS ONE 2023;18(6) ARTICLE No. e0287886.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   110. Nattawat Siwapathomchai, Natnaree Aimyong(ณัฐนารี เอมยงค์) , Withida Patthanaissaranukool(วิธิดา พัฒนอิสรานุกูล) , Tanasri Sihabut(ธนาศรี สีหะบุตร)

  Factors Affecting Traffic Noise and Annoyance from Different Types of Roads: A Case Study in Nakorn Pathom Province, Thailand

  Journal : Environment and Natural Resources Journal 2023;21(4):290-298.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Annoyance; Community; Noise impact; Noise sensitivity; Road traffic noise 111. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Ahmad Siyar Noormal, Karl Peltzer(Karl Peltzer)

  High sedentary behavior and low physical activity among adults in Afghanistan: results from a national cross-sectional survey

  Journal : Frontiers in Public Health 2023;11 ARTICLE No. 1248639.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Adults; Afghanistan; Low physical activity; Sedentary behavior; STEPS survey 112. Naowarut Charoenca(เนาวรัตน์ เจริญค้า) , Stephen L. Hamann, Nipapun Kungskulniti(นิภาพรรณ กังสกุลนิติ) , Nopchanok Sangchai, Ratchayaporn Osot, Vijj Kasemsup, Suwanna Ruangkanchanasetr, Passara Jongkhajornpong

  Air Pollution inside Vehicles: Making a Bad Situation Worse

  Journal : International Journal of Environmental Research and Public Health 2023;20(21) ARTICLE No. 6970.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Air pollution; Children; PM2.5; Restrictions; Smoking; Thailand; Vehicles 113. Krongkan Deeiam, Jintana Pankam, Vanvisa Sresumatchai(วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย) , Patama Visedketkan, Warut Jindavech, Dulyapong Rungraungrayabkul, Kununya Pimolbutr, Boworn Klongnoi, Siribang-on Piboonniyom Khovidhunkit

  Presence of Candida and its associated factors in participants attending oral cancer screening in the lower northeastern area of Thailand

  Journal : BMC Oral Health 2023;23(1) ARTICLE No. 527.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Cancer; Candida; Dip-slide test; Oral cancer; Oral cancer screening program; Oral potentially malignant disorders 114. Panida Rattanaprom, Ameporn Ratinthorn, Siriorn Sindhu, Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม)

  Contributing factors of birth asphyxia in Thailand: a case–control study

  Journal : BMC Pregnancy and Childbirth 2023;23(1) ARTICLE No. 584.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Birth asphyxia; Intrapartum care service; Quality of care 115. Siripan Naknoi, Jian Li, Pongrama ramasoota, Xinyue Liu, Liwei Chen, Suparat Phuanukoonnon, Ngamphol Soonthornworasiri, Orawan Kaewboonchoo(อรวรรณ แก้วบุญชู)

  Associations of effort-reward imbalance at work and quality of life among workers after stroke: a one-year longitudinal study in Thailand

  Journal : BMC Public Health 2023;23(1) ARTICLE No. 1910.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Effort-reward imbalance; Longitudinal study; Over-commitment; Quality of life; Stroke; Worker 116. Mondha Kengganpanich(มณฑา เก่งการพานิช) , Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Karl Peltzer(Karl Peltzer)

  Predictors of and healthcare utilisation of depressive symptoms among middle-aged and older adults in Thailand: a national cross-sectional community-based study in 2015

  Journal : BMJ Open 2023;13(10) ARTICLE No. e071980.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Depression & mood disorders; Epidemiology; Mental health 117. Malakai Sovaki Ranuve, Masoud Mohammadnezhad(Masoud Mohammadnezhad)

  “They say to me ‘You want to be a high shot and be like a tourist’ so I stopped wearing shoes at home even though I know it is to protect my feet”. The perceptions of patients on foot complications

  Journal : PLoS ONE 2023;18(11) ARTICLE No. e0294518.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   118. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Karl Peltzer(Karl Peltzer) , Dararatt Anantanasuwong

  Longitudinal associations of loneliness with mental ill-health, physical ill-health, lifestyle factors and mortality in ageing adults in Thailand

  Journal : BMC Psychiatry 2023;23(1) ARTICLE No. 855.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Health behaviour; Loneliness; Longitudinal study; Mental health; Physical health; Thailand 119. Donald S. Shepard, Priya Agarwal‐Harding, Sukhum Jiamton, Eduardo A. Undurraga, Sukhontha Kongsin(สุคนธา คงศีล)

  Enrollment of dengue patients in a prospective cohort study in Umphang District, Thailand, during the COVID-19 pandemic: Implications for research and policy

  Journal : Health Science Reports 2023;6(11) ARTICLE No. e1657.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Cohort; Dengue; District hospital; Global health; Neglected diseases; Thailand 120. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Karl Peltzer(Karl Peltzer)

  Trends in Behavioral and Biological Non-Communicable Diseases Risk Factors among Adults in Mongolia: Results from National Cross-Sectional Surveys in 2005, 2009, 2013 and 2019

  Journal : Iranian Journal of Public Health 2023;52(7):1447-1456.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Mongolia; Non-communicable diseases; Risk factors; Trends 121. Saen Fanai, Masoud Mohammadnezhad(Masoud Mohammadnezhad)

  “Road traffic injury could be minimized when individual road users take more responsibility for their safety and the safety of others”: Perception of healthcare workers in Vanuatu

  Journal : Heliyon 2023;9(8) ARTICLE No. e18580.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Health care workers; Perception; Risk factors; Road traffic injury; Vanuatu 122. Jiraporn Suvamat, Arpaporn Powwattana(อาภาพร เผ่าวัฒนา) , Weena Thiangtham(วีณา เที่ยงธรรม) , Panan Pichayapinyo(ปาหนัน พิชยภิญโญ) , Surapon Boonlue

  Effectiveness of Program to Slow Progression of Chronic Kidney Disease Among T2DM With HT With CKD 3 in the Community: A Randomized Controlled Trial

  Journal : Journal of primary care & community health 2023;14.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : CKD stage 3; Risk factors modification; Slow progression of kidney disease; The information–motivation–behavioral skills model 123. Thuy Thi Thu Tran, Quynh Thuy Nguyen, Nga Thi Nguyen, Son Thai Vu, Orawan Kaewboonchoo(อรวรรณ แก้วบุญชู) , Norito Kawakami, Huong Thanh Nguyen

  Psychometric properties and factor structure of the Vietnamese Copenhagen Burnout Inventory

  Journal : Journal of Occupational Health 2023;65(1) ARTICLE No. e12425.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Copenhagen Burnout Inventory; Nurses; Psychometric properties; Reliability; Validity; Vietnam 124. Nichcha Kallayanatham, Sumate Pengpumkiat(สุเมธ เพ้งภูมิเกียรติ) , Pornpimol Kongtip(พรพิมล กองทิพย์) , Ritthirong Pundee, Noppanun Nankongnab(นพนันท์ นานคงแนบ) , Amarin Kongtawelert(อัมรินทร์ คงทวีเลิศ) , Susan R. Woskie

  Air, Dermal, and Urinary Metabolite Levels of Backpack and Tractor Sprayers Using the Herbicide Acetochlor in Thailand

  Journal : Toxics 2023;11(7) ARTICLE No. 622.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Acetochlor; Backpack sprayer; Breathing zone air sample; Dermal patch sample; Herbicide; Sugarcane farmer; Tractor sprayer; Urinary metabolite 125. Atima Tremongkoltip, Sumate Pengpumkiat(สุเมธ เพ้งภูมิเกียรติ) , Pornpimol Kongtip(พรพิมล กองทิพย์) , Noppanun Nankongnab(นพนันท์ นานคงแนบ) , Sukhontha Siri(สุคนธา ศิริ) , Susan Woskie

  Urinary Cypermethrin Metabolites among Conventional and Organic Farmers in Thailand

  Journal : Toxics 2023;11(6) ARTICLE No. 507.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Conventional farmers; Cypermethrin; Organic farmers; Urinary metabolite 126. Avock Johnny Jonathan, Masoud Mohammadnezhad(Masoud Mohammadnezhad) , Filimone Raikanikoda

  “I think taking herbal medicine first can help prevent. If it doesn’t work, then can take start taking the medication given by the doctors.” Patients’ perceptions towards hypertension in Fiji

  Journal : PLoS ONE 2023;18(8) ARTICLE No. e0285998.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   127. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ)

  Prevalence and correlates of intention to quit smoking among Jordanians and Syrians in Jordan: Results of a national STEPS survey in 2019

  Journal : International Journal on Disability and Human Development 2023;22(2):87-93.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Adults; Jordan; Jordanians; Smoking cessation; Sociodemographic factors; Syrians 128. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ)

  Trends in low physical activity among adults in Bhutan: Prevalence and correlates of national cross-sectional surveys in 2007, 2014, and 2019

  Journal : International Journal on Disability and Human Development 2023;22(2):115-122.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Adults; Bhutan; Physical inactivity; Trends 129. Busisiwe Ntuli, Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ)

  Dental service utilisation in the general adult population in Eswatini: Results of a national STEPS survey

  Journal : International Journal on Disability and Human Development 2023;22(2):123-130.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Adults; Dental service utilisation; Eswatini 130. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ)

  High prevalence of dyslipidemia and associated factors among adults in a national survey in Myanmar

  Journal : International Journal on Disability and Human Development 2023;22(2):139-144.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Adults; Dyslipidemia; Lipid profile; Myanmar 131. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ)

  Prevalence and correlates of sedentary behaviour among adults in Tonga: Trends of national cross-sectional surveys in 2004, 2011, and 2017

  Journal : International Journal on Disability and Human Development 2023;22(2):145-152.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Adults; Sedentary behaviour; Tonga; Trends 132. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ)

  National cross-sectional data on undiagnosed type 2 diabetes among adults in Ecuador

  Journal : International Journal on Disability and Human Development 2023;22(2):171-179.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Adults; Ecuador; Undiagnosed type 2 diabetes 133. Karl Peltzer(Karl Peltzer)

  Mental health, lifestyle factors and subsequent falls among ageing adults in South Africa

  Journal : Journal of Psychology in Africa 2023;33(4):412-416.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Falls; Lifestyle; Longitudinal study; Mental health; South Africa 134. Surang Cherwanitchakorn, Punyarat Lapvongwatana(ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา) , Natkamol Chansatitporn(ณัฐกมล ชาญสาธิตพร) , Sunee Lagampan(สุนีย์ ละกำปั่น) , Panan Pichayapinyo(ปาหนัน พิชยภิญโญ)

  PREDICTORS OF SEXUAL AND REPRODUCTIVE HEALTH LITERACY AMONG FEMALE STUDENTS IN BANGKOK, THAILAND

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2023;54(4):182-198.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาชีวสถิติ   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Associating factors; High school students; Sexual and reproductive health literacy; Teenage pregnancy 135. Suwapat Kittibunchakul, Varongsiri Kemsawasd, Chatrapa Hudthagosol(ฉัตรภา หัตถโกศล) , Promluck Sanporkha(พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า) , Suwimol Sapwarobol, Uthaiwan Suttisansanee

  The Effects of Different Roasting Methods on the Phenolic Contents, Antioxidant Potential, and In Vitro Inhibitory Activities of Sacha Inchi Seeds

  Journal : foods 2023;12(22) ARTICLE No. 4178.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Antioxidant activity; Bioactive compounds; Enzyme inhibition; Glycation; Non-communicable diseases; Plukenetia volubilis 136. Peeraya Ekchariyawat(พีรยา เอกจริยาวัฒน์) , Rattatammanoon Saengfak, Sucharat Sanongkiet, Thanapon Charoenwongpaiboon, Suphasuta Khongpraphan, Supaporn Mala, Chularat Luangjindarat, Bumrung Munyoo, Napason Chabang, Sitthivut Charoensutthivarakul, Suparerk Borwornpinyo, Patoomratana Tuchinda, Marisa Ponpuak, Matsayapan Pudla, Pongsak Utaisincharoen

  ECDD-S16 targets vacuolar ATPase: A potential inhibitor compound for pyroptosis-induced inflammation

  Journal : PLoS ONE 2023;18(11) ARTICLE No. e0292340.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   137. Jirachaya Toyting, Nami Miura, Fuangfa Utrarachkij(เฟื่องฟ้า อุตรารัชต์กิจ) , Wimonrat Tanomsridachchai, Lawrence P. Belotindos, Pondpan Suwanthada, Thoko Flav Kapalamula, Siriporn Kongsoi, Kentaro Koide, Hyun Kim, Jeewan Thapa, Chie Nakajima, Yasuhiko Suzuki

  Exploration of the novel fluoroquinolones with high inhibitory effect against quinolone-resistant DNA gyrase of Salmonella Typhimurium

  Journal : Microbiology Spectrum 2023;11(6) ARTICLE No. e0133023.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา  
  Key Words : DNA gyrase; Fluoroquinolones; Salmonella Typhimurium 138. Thanayod Sasivimolrattana(ธนยศ ศศิวิมลรัตนา) , Parvapan Bhattarakosol

  [Review] Impact of actin polymerization and filopodia formation on herpes simplex virus entry in epithelial, neuronal, and T lymphocyte cells

  Journal : Frontiers in Cellular and Infection Microbiology 2023;13 ARTICLE No. 1301859.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา  
  Key Words : Actin polymerization; Epithelial cell; Filopodia formation; Herpes simplex virus type 1 (HSV-1); neuron; T lymphocyte; Viral entry 139. Siti Arifah, Renu Pookboonmee, Autchareeya Patoomwan, Prasong Kitidamrongsuk(ประสงค์ กิติดำรงสุข) , Mia Ratwita Andarsini

  Quality of life of children with acute lymphoblastic leukemia

  Journal : Paediatrica Indonesiana 2023;63(5):405-410.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Acute lymphoblastic leukemia; Cancer; Children; Quality of life 140. Songsee Singkun, Wisit Chaveepojnkamjorn(วิศิษฎ์ ฉวีพจน์กำจร) , Peeraya Ekchariyawat(พีรยา เอกจริยาวัฒน์) , Sirima Mongkolsomlit

  Association Between Length of Stay and Healthcare-Associated Infections among Inpatients in a Secondary Health Care Hospital

  Journal : Universal Journal of Public Health 2023;11(6):792-799.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาจุลชีววิทยา  
  Key Words : Length of Stay; Healthcare-Associated Infections; Inpatients; Hospital-Based Case-Control Study; Infection Control; Nosocomial Infections 141. Kanwara Janjaratjinda, Pratana Satitvipawee(ปรารถนา สถิตย์วิภาวี) , Sutthi Jareinpituk(สุทธิ เจริญพิทักษ์) , Mathuros Thipayamongkolkul(มธุรส ทิพยมงคลกุล)

  FACTORS ASSOCIATED WITH EARLY CHILDHOOD CARIES AMONG CHILDREN LIVING IN SUGAR PALM PLANTATION COMMUNITIES, PHETCHABURI PROVINCE, THAILAND

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2023;54(6):376-391.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ   ภาควิชาระบาดวิทยา   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว  
  Key Words : Early childhood caries; Thailand; Phetchaburi; Sugar palm 142. SIRIKARN WIRIYASIRIVAJ, Yuvadee Mahakunkijcharoen, Chairat Uthaipibull, Chakrit Hirunpetcharat(จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์)

  MOLECULAR AND IMMUNOLOGICAL CHARACTERIZATIONS OF POTENTIALLY PROTECTIVE BLOOD-STAGE PLASMODIUM YOELII ANTIGENS

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2023;54(6):332-352.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา  
  Key Words : Immunogenicity; Plasmodium yoelii; YIR1; YIR4 143. Karl Peltzer(Karl Peltzer)

  Incident and persistent poor sleep quality and associated factors among a rural ageing population in South Africa: A longitudinal study

  Journal : Journal of Psychology in Africa 2023;33(6):625-631.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Longitudinal study; Physical and mental health; Sleep quality; Social factors; South Africa 144. Ittipaat Suwathanpornkul, Chawapon Sarnkhaowkhom(ชวภณ สารข้าวคำ) , Kwantitsara Apisuksakul, Wilailak Langka

  The Moral Organization Standards and Self-Assessment Tool: A Case of Evaluation, Improvement, and Revision from Thailand

  Journal : Journal of Multidisciplinary in Social Sciences 2023;19(3) ARTICLE No. 19-8.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Evaluation; Moral organization; Moral standard; Organizational morality 145. Karl Peltzer(Karl Peltzer) , Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ)

  National cross-sectional data on coexisting prehypertension and prediabetes among adults in Ecuador

  Journal : Population Medicine 2023;5(Dec.) ARTICLE No. 31.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Adults; Ecuador; Prediabetes; Prehypertension 146. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Karl Peltzer(Karl Peltzer)

  Associations Between Sensory Loss and Depressive Symptoms in a Longitudinal National Study of Ageing Adults in Thailand

  Journal : Elderly Health Journal 2023;9(2):73-78.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Longitudinal Study; Depressive Symptoms; Sensory Loss; Thailand 147. Nattakarn Phakayawong, Wirin Kittipichai(วิริณธิ์ กิตติพิชัย)

  Oral Hygiene Behaviors and Oral Health Literacy Among Informal Thai Workers in Rural Areas

  Journal : Journal of Education and Community Health 2023;10(4):185-190.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Oral hygiene; Dental health promotion; Health literacy; Behavioral sciences; Disparities  วารสารระดับชาติ
 1. Petcharat Aroonpakmongkol, Chardsumon Prutipinyo(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ) , Natnaree Aimyong(ณัฐนารี เอมยงค์)

  A regional health promotion center’s personnel core competenciesunder the Department of Health, Ministry of Public Health
  สมรรถนะหลักของบุคลากรศูนย์อนามัยแห่งหนึ่งในสังกัดกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

  Journal : Public Health Policy and Laws Journal 2023;9(1):35-47.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Core Competencies; Personnel of a Regional Health Promotion Center Under the Department of Health
  คำสำคัญ : สมรรถนะหลัก; บุคลากรของศุนย์อนามัยแห่งหนึ่งในสังกัดกรมอนามัย 2. Nannapas Phuwasuwan, Wirin Kittipichai(วิริณธิ์ กิตติพิชัย) , Kanittha Chamroonsawasdi(กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์)

  Sexual Health Literacy among Mathayom Suksa Studentsin Chonburi Province
  ความรอบรู้ด้านสุขภาพทางเพศของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดชลบุรี

  Journal : Public Health Policy and Laws Journal 2023;9(1):85-95.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Health literacy; Sexual health; Early adolescence
  คำสำคัญ : ความรอบรูดานสุขภาพ; สุขภาพทางเพศ; วัยรุนตอนตน 3. Orathai Rungvachira, Wilailak Langka, Rungtiwa Yamrung, Sunee Lagampan(สุนีย์ ละกำปั่น)

  The effectiveness of participatory learning management program on health literacy and health behavior among elderly with non-communicable diseases
  ประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

  Journal : DISEASE CONTROL JOURNAL 2023;49(1):110-123.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : The participatory learning management program; Elderly; Non-communicable disease; Health literacy; Health behavior
  คำสำคัญ : โปรแกรมการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม; ผู้สูงอายุ; โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง; ความรอบรู้ด้านสุขภาพ; พฤติกรรมสุขภาพ 4. Rujirada Mungkhun, Amarin Kongtawelert(อัมรินทร์ คงทวีเลิศ) , Pornpimol Kongtip(พรพิมล กองทิพย์) , Sutham Nanthamongkolchai(สุธรรม นันทมงคลชัย)

  Stress and Work-related Musculoskeletal Disorders Among Cash-in-transit (CIT) Guards of A Bank s Branch in The Northern Region of Thailand
  ความเครียดและอาการความผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างจากการทำงานของพนักงานขนส่งทรัพย์สินมีค่าของธนาคารแห่งหนื่งในเขตภาคเหนือของประเทศไทย

  Journal : Public Health Policy and Laws Journal 2023;9(2):221-239.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Stress; Work-related musculoskeletal disorders; Cash-in-transitguards
  คำสำคัญ : ความเครียด; อาการความผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่าง; พนักงานขนส่งทรัพย์สินมีค่าของธนาคาร 5. Achira Laosupawanit, Chardsumon Prutipinyo(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ) , Natnaree Aimyong(ณัฐนารี เอมยงค์)

  Participatory quality management in public sector by personnel at Department of Medical Sciences, Ministry of Public Health
  การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของบุคลากร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

  Journal : Public Health Policy and Laws Journal 2023;9(2):241-254.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Participation; Development of Quality; PMQA; Public Sector Management Quality; Motivation
  คำสำคัญ : การมีส่วนร่วม; การพัฒนาคุณภาพ; การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ; แรงจูงใจ 6. Pimonpan Mueangja, Chardsumon Prutipinyo(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ) , Sukhontha Siri(สุคนธา ศิริ)

  Happiness at work of nurses in Public Health Centers, Bangkok Metropolitan Administration
  ความสุขในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร

  Journal : Public Health Policy and Laws Journal 2023;9(2):255-265.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Happiness at work; Job characteristics; Work environment; Nurses
  คำสำคัญ : ความสุขในการทํางาน; คุณลักษณะงาน; สภาพแวดล้อมในการทํางาน; พยาบาลวิชาชีพ; ศูนย์บริการสาธารณสุข 7. Woottipat Sonmai, Tassanee Silawan(ทัศนีย์ ศิลาวรรณ) , Kanittha Chamroonsawasdi(กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์) , Phubet Saengsawang(ภูเบศร์ แสงสว่าง) , Chalalai Hanchenlak

  Role of Village Health Volunteers in Prevention and Control of Coronavirus Disease 2019, Mueang District, Nakhon Ratchasima Province
  บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

  Journal : Public Health Policy and Laws Journal 2023;9(2) ARTICLE No. 14:309-322.
  Department :   ภาควิชาอนามัยชุมชน   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   ภาควิชาอนามัยชุมชน  
  Key Words : Coronavirus disease 2019; COVID-19; Role; Village health volunteer
  คำสำคัญ : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019; โควิด 19; บทบาท; อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 8. Chanisa Hengruamyat, Panan Pichayapinyo(ปาหนัน พิชยภิญโญ) , Sunee Lagampan(สุนีย์ ละกำปั่น)

  Predicting Factors of Maternal Role in Promoting Child Development Aged 0-2 Years Who Receiving Care at Well-Child Clinics in Ratchaburi Province
  ปัจจัยทำนายบทบาทมารดาในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยแรกเกิด - 2 ปี ที่มารับบริการคลินิกส่งเสริมสุขภาพเด็กดี โรงพยาบาลในจังหวัดราชบุรี

  Journal : Royal Thai Navy Medical Journal 2023;50(1):29-42.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Child development; DSPM, Knowledge; Maternal role; PRECEDE-PROCEED model
  คำสำคัญ : พัฒนาการเด็ก; คู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็ก; ความรู้; บทบาทมารดา; แบบจำลอง; PRECEDE-PROCEED 9. Peeraya Suteerangkul, Tassanee Rawiworrakul(ทัศนีย์ รวิวรกุล) , Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร) , Galaya Saradhuldhat, Patcharin Addjanagitti, Thapanee Panupas

  The effect of a community nursing model for smoke-free home on quit smoking in family
  ผลของรูปแบบการพยาบาลชุมชนเพื่อบ้านปลอดบุหรี่ต่อการเลิกสูบบุหรี่ในครอบครัว

  Journal : Thai Journal of Nursing 2023;72(1):27-35.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Community Nursing Model; Quit Smoking; Smoke-free Home; Nicotine Dependence Level
  คำสำคัญ : รูปแบบการพยาบาลชุมชน; การเลิกสูบบุหรี่; บ้านปลอดบุหรี่; ระดับการติดนิโคติน 10. Lalitphan Manjit, Manirat Therawiwat(มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์) , Nirat Imamee(นิรัตน์ อิมามี) , Poranee Vatanasomboon(ภรณี วัฒนสมบูรณ์)

  Chikungunya prevention and control behaviors among household representatives in Pranburi district, Prachuap Khiri Khan province
  พฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคชิคุนกุนยาของตัวแทนครัวเรือน อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  Journal : DISEASE CONTROL JOURNAL 2023;49(1):72-85.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Chikungunya; Disease prevention and control behavior; Household representatives
  คำสำคัญ : ชิคุนกุนยา; พฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรค; ตัวแทนครัวเรือน 11. Phanuwat Phithakthammakul, Mondha Kengganpanich(มณฑา เก่งการพานิช) , Sarunya Benjakul(ศรัณญา เบญจกุล)

  Factors related to malaria prevention behavior of people in high transmission areas of Prachuap Khiri Khan province, Thailand
  ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้มาลาเรียของประชาชนในพื้นที่แพร่เชื้อสูง ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย

  Journal : DISEASE CONTROL JOURNAL 2023;49(1):86-97.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Related factors; Malaria; Malaria prevention behaviors; High transmission areas
  คำสำคัญ : ปัจจัยที่สัมพันธ์; โรคมาลาเรีย; พฤติกรรมการปัองกันโรคไข้มาลาเรีย; พื้นที่แพร่เชื้อสูง 12. Kantima Chuchat, Natnaree Aimyong(ณัฐนารี เอมยงค์) , Wisit Chaveepojnkamjorn(วิศิษฎ์ ฉวีพจน์กำจร)

  Microvascular complication among type II diabetes mellitus patients with poor blycemic control in Samut Prakan Hospital: a survival analysis
  ภาวะแทรกซ้อนที่หลอดเลือดขนาดเล็กในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ดี โรงพยาบาลสมุทรปราการ : การวิเคราะห์การรอดชีพ

  Journal : DISEASE CONTROL JOURNAL 2023;49(1):124-136.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Type 2 Diabetes; Uncontrolled diabetes mellitus patient; Microvascular complication
  คำสำคัญ : โรคเบาหวานชนิดที่ 2; ผู้ป่วยเบาหวานควบคุมน้ำตาลไม่ดี; ภาวะแทรกซ้อนที่หลอดเลือดขนาดเล็ก 13. Chutikarn Luesaksiriwattana, Sukhontha Kongsin(สุคนธา คงศีล) , Sukhum Jiamton, Krit Pongpirul, Charung Muangchana

  Core Competencies, Transformative Competencies and Readiness for Change among Staff in Private Hospital in Thailand

  Journal : Thai Journal of Public Health 2023;53(1):365-380.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Core Competencies; Transformative Competencies; Staff; Readiness for Change; Private Hospital 14. Chanida Lertpitakpong(ชนิดา เลิศพิทักษ์พงศ์) , Boonsong Thapchaiyuth, Piya Hanvoravongchai

  Feasibility and Acceptability of Health Maintenance Organizations for Medical Care Service under the Social Security System: Policy Research
  การประเมินความเป็นไปได้และการยอมรับองค์กรเครือข่ายสุขภาพเพื่อการจัดระบบบริการทางการแพทย์ในระบบประกันสังคม: การวิจัยเชิงนโยบาย

  Journal : Journal of Health Systems Research 2023;17(1):5-27.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Social security system; Medical service; Health maintenance organization (HMO); Primary care, health policy research
  คำสำคัญ : ระบบประกันสังคม; การจัดบริการทางการแพทย์; รูปแบบองค์กรเครือข่ายสุขภาพ; การบริการปฐมภูมิ; การวิจัยเชิงนโยบาย 15. Wannida Tiengwatchanakul, Chaiyanun Tangtong(ไชยนันต์ แท่งทอง) , Sara Arporn(สรา อาภรณ์) , Suchinda Jarupat Maruo(สุจินดา จารุพัฒน์ มารุโอ)

  Factor Associated with Stress among Emergency Nurses in Community Hospitals, Nakhon Ratchasima Province
  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของพยาบาลวิชาชีพแผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครราชสีมา

  Journal : Journal of The Royal Thai Army Nurses 2023;24(1):100-108.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Emergency nurse; Stress; Factor
  คำสำคัญ : พยาบาลวิชาชีพ; ความเครียดของพยาบาลวิชาชีพ; ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 16. Kanokphat Ketsuwan, Sukhontha Kongsin(สุคนธา คงศีล) , Sukhum Jiamton, Youwanuch Sattayasomboon(ยุวนุช สัตยสมบูรณ์) , Pornpimol Ruangvutilert

  Cost of Delivery at Siriraj Hospital under Universal Health Coverage
  ต้นทุนการคลอดบุตร ณ โรงพยาบาลศิริราชภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

  Journal : Journal of Health Science (Thai) 2023;32(1):132-140.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Delivery; Cost; Expense; Value
  คำสำคัญ : คลอดบุตร; ต้นทุน; ค่าใช้จ่าย; มูลค่า 17. Bundit Sornpaisarn, Vasin Pipattanachat, Waranist Lamyai, Tassanee Silawan(ทัศนีย์ ศิลาวรรณ) , Nisachol Dejkriengkraikul, Weena Thitipraserth, Jürgen Rehm

  [บทความ] Facts and Analysis of Thailand s Cannabis Policies: a Public Health Perspective
  [บทความ] ข้อเท็จจริงและบทวิเคราะห์นโยบายกัญชาของประเทศไทย: มุมมองด้านสาธารณสุข

  Journal : Journal of Health Science (Thai) 2023;32(2):375-388.
  Department :   ภาควิชาอนามัยชุมชน  
  Key Words : Cannabis; Legalization; Marijuana; Policy; Public health; Thailand
  คำสำคัญ : กัญชา; กฎหมาย; นโยบาย; สาธารณสุข; ประเทศไทย 18. Apichart Wachirapun, Suthat Chottanapund, Kanittha Chamroonsawasdi(กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์) , Pravich Tunyasitthisundhorn

  Association of behavioral risks and cardiovascular disease in Thai population
  ปัจจัยเสี่ยงด้านพฤติกรรมของคนไทยต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

  Journal : Journal of Bamrasnaradura infectious diseases institute 2023;17(1):1-12.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Cardiovascular disease; NCD; Risk factors; Smoking; Behavioral risks
  คำสำคัญ : โรคหัวใจ; โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง; ปัจจัยเสี่ยง; การสูบบุหรี่; พฤติกรรมเสี่ยง 19. Utoomporn Wongsin, Kwanpracha Chiangchaisakulthai, Warisa Suppradist, Numporn Samiphuk, Dichapong Pongpattrachai, Arnat Wannasri, Jiraluck Nontarak(จิราลักษณ์ นนทารักษ์) , Chen, Tuo-Yu

  A Health Promotion Program for Improving Weights, Body Mass Indexes, and Body Compositions among Individuals with Non-communicable Diseases in Thailand:RE-AIM Model and Financial Feasibility Study
  การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพของสถานพยาบาลโดยปรับ ใช้กรอบการประเมิน RE-AIM

  Journal : Journal of Health Systems Research 2023;17(3):442-454.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Health promotion program; Body mass index; Body compositions; RE-AIM; Financial feasibility study
  คำสำคัญ : โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพ; ดัชนีมวลกาย; องค์ประกอบของร่างกาย; RE-AIM; ความเป็นไปได้ทางการเงิน 20. Khwuanraun Luandee, Arpaporn Powwattana(อาภาพร เผ่าวัฒนา) , Sunee Lagampan(สุนีย์ ละกำปั่น)

  Effects of Theory of Planned Behavior-Based Application Program to Avoid Alcohol Use among Male Secondary School Students
  ผลของโปรแกรมประยุกต์ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนต่อการส่งเสริมการหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สำหรับนักเรียนชาย มัธยมศึกษาตอนต้น

  Journal : Journal of Health and Nursing Research : JHNR 2023;39(2):57-67.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Alcohol drinking behavior; Male adolescents; Theory of planned behavior; Secondary school
  คำสำคัญ : พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์; วัยรุ่นชาย; ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน; มัธยมศึกษาตอนต้น 21. Phachaya Chumnankul, Arpaporn Powwattana(อาภาพร เผ่าวัฒนา) , Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร)

  Predictive Factors of Intention to Quit E-cigarettes among Young Adults in Bangkok
  ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการเลิกสูบบุหรี่ไฟฟ้าในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น ในเขตกรุงเทพมหานคร

  Journal : Journal of Health and Nursing Research : JHNR 2023;39(2):123-133.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : e-cigarettes; Young adults; Theory of planned behavior
  คำสำคัญ : บุหรี่ไฟฟ้า; วัยผู้ใหญ่ตอนต้น; ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 22. Chanidapa Klomsombut, Sunee Lagampan(สุนีย์ ละกำปั่น) , Plernpit Boonyamalik(เพลินพิศ บุญยมาลิก)

  Factors Influencing Prevention Behaviors of Coronavirus Disease 2019 among Secondary School Students in Krathumbaen District, Samut Sakhon Province
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในนักเรียนระดับมัธยมศึกษา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

  Journal : Journal of Health and Nursing Research : JHNR 2023;39(2):209-219.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Influencing factors; Preventive behaviors; Coronavirus disease 2019; Precede- proceed framework; High school students
  คำสำคัญ : ปัจจัยที่มีอิทธิพล; พฤติกรรมป้องกัน; ไวรัสโคโรนา 2019; precede- proceed framework; นักเรียนมัธยมศึกษา 23. Yanisa Thapcharoen, Maneerat Techavichian, Suwimol Sapwarobol, Promluck Sanporkha(พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า) , Atcharawalee Wongraweekul, Chatrapa Hudthagosol(ฉัตรภา หัตถโกศล)

  Effect of the Different Types of Seasoning on Antioxidant Capacity, Appetite, and Sensory Acceptance in Healthy Subjects
  ผลของเครื่องปรุงรสที่ต่างชนิดกันต่อค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระในเลือด ความอยากอาหาร และการยอมรับทางประสาทสัมผัสในผู้ที่มีสุขภาพดี

  Journal : Journal of Nutrition Association of Thailand 2023;58(1):19-29.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Fish sauce substituted; Antioxidant capacity; Sensory acceptance
  คำสำคัญ : เครื่องปรุงรสทดแทนน้าปลา; ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ; การยอมรับทางประสาทสัมผัส 24. Ruknirun Krearprasert, Mondha Kengganpanich(มณฑา เก่งการพานิช) , Alongkorn Pekalee(อลงกรณ์ เปกาลี)

  The Predictive Factors Associated with Fall Prevention Behavior of Elderly People in Bang Khen Subdistrict Health Promoting Hospital Area, Nonthaburi Province
  ปัจจัยทำนายพฤติกรรมป้องกันการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่ให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเขน จังหวัดนนทบุรี

  Journal : Thai Journal of Health Education 2023;46(1):94-106.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Prevention behavior; Fall of the elderly; Health beliefs model; Daily life behavior
  คำสำคัญ : พฤติกรรมการป้องกัน; การพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ; แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ; การปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน 25. Kanjana Sriprasert, Manirat Therawiwat(มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์) , Malinee Sombhopcharoen(มลินี สมภพเจริญ) , Nirat Imamee(นิรัตน์ อิมามี)

  Factors Related to The Physical Exercise Behavior of Company Employees, Chon Buri Province
  ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกำลังกายของพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี

  Journal : Thai Journal of Health Education 2023;46(1):107-119.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว  
  Key Words : Physical exercise behavior; Company employees; PRECEDE framework
  คำสำคัญ : พฤติกรรมการออกกำลังกาย; พนักงานบริษัท; PRECEDE Framework 26. Kanokporn Chaengkittichai, Arpaporn Powwattana(อาภาพร เผ่าวัฒนา) , Sunee Lagampan(สุนีย์ ละกำปั่น)

  Factor Related to Cyberbullying among Primary School Student Dusit District, Bangkok
  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการถูกรังแกทางไซเบอร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

  Journal : Kuakarun Journal of Nursing 2023;30(1):84-96.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Cyberbullying; Cybervictimization; Internet harassment
  คำสำคัญ : การถูกรังแกทางไซเบอร์; การตกเป็นเหยื่อทางไซเบอร์; การใช้ความรุนแรงทางอินเทอร์เน็ต 27. Piyanat Vichian, Tassanee Silawan(ทัศนีย์ ศิลาวรรณ) , Kanittha Chamroonsawasdi(กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์) , Rapeepun Jommaroeng(ระพีพันธ์ จอมมะเริง) , Wannara Chuenwattana

  Evaluation of the NCD@HOME Project to Manage Treatment and Care of Diabetes and Hypertensive Disorder Patients in Wattana Nakhon District, Sa Kaeo Province
  การประเมินผลโครงการเอ็นซีดีแอดโฮมเพื่อการรักษาและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

  Journal : Public Health Policy and Laws Journal 2023;9(3) ARTICLE No. 1:369-386.
  Department :   ภาควิชาอนามัยชุมชน   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   ภาควิชาอนามัยชุมชน  
  Key Words : Diabetes; Hypertension; Application; NCD@Home; Logic model
  คำสำคัญ : เบาหวาน; ความดันโลหิตสูง; แอปพลิเคชัน; เอ็นซีดีแอดโฮม; โมเดลตรรกะ 28. Butsarin Sawangphet, Chardsumon Prutipinyo(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ) , Vanvisa Sresumatchai(วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย)

  Impact of supportive leadership and nurse performance during the coronavirus disease 2019 pandemic in a tertiary hospital at Nonthaburi province
  ภาวะผู้นำ กับผลการปฏิบัติงานของโรงพยาบาล ในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี ระหว่างการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  Journal : Public Health Policy and Laws Journal 2023;9(3):387-399.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Leaderships; Nursing performance; Tertiary hospital
  คำสำคัญ : ภาวะผู้นำ; ผลการปฏิบัติงานของพยาบาล; โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ 29. Vasin Pipattanachat, Naowarut Charoenca(เนาวรัตน์ เจริญค้า) , Suwanna Ruangkanchanasetr, Vijj Kasemsup

  Case studies from international e-cigarette control measures and reasons why Thailand should maintain measures to ban e-cigarettes
  กรณีศึกษามาตรการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าของต่างประเทศและเหตุผลที่ไทยควรคงไว้ซึ่งมาตรการห้ามนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า

  Journal : Public Health Policy and Laws Journal 2023;9(3):567-580.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : E-cigarettes; e-cigarette control; e-cigarette control laws; Heated Tobacco Products: HTPs
  คำสำคัญ : บุหรี่ไฟฟ้า; การควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า; กฎหมายควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า; ผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อน 30. Wilawan Siangchin, Terdsiri Pangthai, Tonggarn Chaiya, Duangjai Malai(ดวงใจ มาลัย)

  Development of Calcium Enriched Bread with Asian Seabass Bone Powder
  การพัฒนาขนมปังเสริมแคลเซียมด้วยผงก้างปลากะพงขาว

  Journal : Thai Journal of Public Health 2023;56(2):431-448.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Fishbone powder; Asian seabass; Bread; Calcium
  คำสำคัญ : ผงก้างปลา; ปลากะพงขาว; ขนมปัง; แคลเซียม433 31. Kritpisut Maitongngam, Mathuros Thipayamongkolkul(มธุรส ทิพยมงคลกุล) , Varakorn Kosaisavee(วรากร โกศัยเสวี)

  Diagnostic accuracy of Opisthorchis viverrini antigen methods for human opisthorchiasis: Systematic review and Meta-analysis

  Journal : Thai Journal of Public Health 2023;56(2):465-481.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Key Words : Antigen detection; Opisthorchis viverrini; Opisthorchiasis; Systematic review; Meta-analysis 32. Pikun Pitja, Naruemon Auemaneekul(นฤมล เอื้อมณีกูล) , Arpaporn Powwattana(อาภาพร เผ่าวัฒนา)

  Factor Related to Violence among Nursing Professionals at Emergency Rooms of Community Hospitals in Metropolitan Area

  Journal : Thai Journal of Public Health 2023;56(2):483-500.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Violence; Nursing professional; Emergency room; Community hospitals 33. Natharada Juntakot, Plernpit Boonyamalik(เพลินพิศ บุญยมาลิก) , Patcharaporn Kerdmongkol(พัชราพร เกิดมงคล) , Tassanee Rawiworrakul(ทัศนีย์ รวิวรกุล)

  Factors Predicting Preventive Behaviors of Coronavirus Disease 2019 Infection Among Older Adults in Rayong Province
  ปัจจัยทำนำยพฤติกรรมป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้สูงอายุ จังหวัดระยอง

  Journal : Thai Journal of Public Health 2023;56(2):501-517.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Older adult; Coronavirus disease 2019; Preventive behaviors; Precede – proceed model; Predisposing factor
  คำสำคัญ : ผู้สูงอายุ; โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019; พฤติกรรมป้องกัน; Precede – proceed model; ปัจจัยนำ 34. Sakulvalai Cheawbangyang, Ann Jirapongsuwan(แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ) , Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร) , Sukhontha Siri(สุคนธา ศิริ)

  Effects of Self-Efficacy Promoting Program for Work-Related Back Pain Preventive among Garbage Collectors under the Local Government Organization in Samut Prakan Province
  ผลของโปรแกรมส่งเสริมความสามารถตนเองในการป้องกันอาการ ปวดหลังจากการทำงานของพนักงานเก็บขนขยะสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ

  Journal : Thai Journal of Public Health 2023;53(2):518-539.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Garbage collectors; Self-efficacy; Work-related back pain
  คำสำคัญ : พนักงานเก็บขนขยะ; การรับรู้ความสามารถตนเอง; อาการปวดหลังจากการทำงาน 35. Sittichai Thongworn(สิทธิชัย ทองวร)

  [Review] Family Resilience: A Concept for Coping with Family Crisis
  [Review] การฟื้นคืนพลังใจของครอบครัว: แนวคิดในการเผชิญวิกฤตการณ์ในครอบครัว

  Journal : Thai Journal of Public Health 2023;53(2):540-556.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Family resilience; Family coping strategy; Family crisis
  คำสำคัญ : การฟื้นคืนพลังใจของครอบครัว; กลวิธีการเผชิญปัญหาของครอบครัว; วิกฤตการณ์ในครอบครัว 36. Thiwakorn Labnok, Poranee Vatanasomboon(ภรณี วัฒนสมบูรณ์) , Manirat Therawiwat(มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์) , Alongkorn Pekalee(อลงกรณ์ เปกาลี)

  Public Health Practitioners’ Health Education Competencies in Sub-District Health Promoting Hospitals
  สมรรถนะการปฏิบัติงานสุขศึกษาของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

  Journal : Journal of Health Science (Thai) 2023;32(Supplement2):S329-S339.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Health education competency; Public health practitioner; Sub-district health promoting hospital; Work motivation; Organization policy
  คำสำคัญ : สมรรถนะสุขศึกษา; เจ้าหน้าที่สาธารณสุข; โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล; แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน; นโยบายองค์กร 37. Sirinapa Songsrakaew, Jutatip Sillabutra(จุฑาธิป ศีลบุตร) , Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม) , Pichitpong Soontornpipit(พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ)

  Risk factors of repeat suicidal behavior among psychiatric patients in Chumphon province, Thailand
  ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดพฤติกรรมฆ่าตัวตายซ้ำในผู้ป่วยจิตเวชจังหวัดชุมพร

  Journal : Journal of Mental Health of Thailand 2023;31(3):166-175.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Repeated suicide; Suicidal behavior; Psychiatric; Risk factors
  คำสำคัญ : การฆ่าตัวตาย; จิตเวช; ปัจจัยเสี่ยง; พฤติกรรมฆ่าตัวตายซ้ำ 38. Passara Wattana, Orawan Kaewboonchoo(อรวรรณ แก้วบุญชู) , Patcharaporn Kerdmongkol(พัชราพร เกิดมงคล)

  High Normal Blood Pressure among Young Supervisors in Siracha District, Chon Buri Province

  Journal : Thai Journal of Public Health 2023;53(3):562-580.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : High normal blood pressure; Young adult; Construction supervisor; Risk factors; Prevalence; Environment 39. Gaurav Sunder Shrestha, Sukhontha Kongsin(สุคนธา คงศีล) , Sukhum Jiamton, Sukhontha Siri(สุคนธา ศิริ)

  Factors Associated with Depression among Elderly in Mahalaxmi Municipality, Lalitpur, Nepal

  Journal : Thai Journal of Public Health 2023;53(3):591-607.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Depression; Elderly; Quality of life; Social support 40. Sudim Sharma, Natkamol Chansatitporn(ณัฐกมล ชาญสาธิตพร) , Ann Jirapongsuwan(แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ) , Lava Timsina

  Factors Affecting Medication Adherence among Nepalese Hypertensives in a Rural Area

  Journal : Thai Journal of Public Health 2023;53(3):608-629.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Medication adherence; Hypertension; Community based; Rural; Patient-related factors 41. Siriwan Naksawat, Densak Yogyorn(เด่นศักดิ์ ยกยอน) , Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์) , Vorakamol Boonyayothin(วรกมล บุณยโยธิน)

  Safety Culture Assessment in Three Automobile Assembly Plants in Thailand

  Journal : Thai Journal of Public Health 2023;53(3):630-655.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Safety; Culture; Climate; Automobile assembly plant 42. PORNNAPA PONGWARIN, Kwanjai Amnatsatsue(ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ) , Patcharaporn Kerdmongkol(พัชราพร เกิดมงคล)

  Factors Predicting Blood Pressure Control Behaviors Among Patients With Uncontrolled Hypertension in Bangphli District, Samutprakan Province
  ปัจจัยทํานายพฤติกรรมการควบคุมความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ในอําเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ

  Journal : Journal of public health nursing 2023;37(2):18-31.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Predictive factors; Blood pressure control behaviors; Patients with uncontrolled hypertension
  คำสำคัญ : ปัจจัยทํานาย; พฤติกรรมการควบคุมความดันโลหิต; ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ 43. Chompunuth Manart, Patcharaporn Kerdmongkol(พัชราพร เกิดมงคล) , Kwanjai Amnatsatsue(ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ)

  Factors Related to Preventive Behaviors Towards Coronavirus 2019 Among Older Adults in Nonthaburi Province
  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้สูงอายุในจังหวัดนนทบุรี

  Journal : Journal of public health nursing 2023;37(2):32-48.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Preventive behaviors; Coronavirus 2019; Older adults
  คำสำคัญ : พฤติกรรมป้องกัน; การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019; ผู้สูงอายุ 44. Nattacha Premteerawatchai, Plernpit Boonyamalik(เพลินพิศ บุญยมาลิก) , Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร)

  Prevalence and Related Factors to Post-Traumatic Stress Disorder among Thai Nurses Exposed to the COVID-19 Pandemic
  ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะผิดปกติทางจิตใจจากเหตุการณ์รุนแรงของพยาบาลไทยที่เผชิญกับสถานการณ์ระบาดใหญ่โรคโควิด-19

  Journal : Journal of public health nursing 2023;37(2):49-69.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Post Traumatic Stress Disorder (PTSD); NURSES; THE PANDEMIC OF COVID-19; Resilience; Social support
  คำสำคัญ : ภาวะผิดปกติทางจิตใจจากเหตุการณ์รุนแรง; พยาบาล; สถานการณ์ระบาดใหญ่โรคโควิด-19; ความยืดหยุ่นทางจิตใจ; แรงสนับสนุนทางสังคม 45. Thananchanok Chalermchai, Kwanjai Amnatsatsue(ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ) , Patcharaporn Kerdmongkol(พัชราพร เกิดมงคล) , Plernpit Boonyamalik(เพลินพิศ บุญยมาลิก)

  EFFECTS OF OREM’S NURSING THEORY APPLICATION PROGRAMTO PREVENT PERIPHERAL ARTERIAL DISEASE FOR OLDER ADULTS WITH DIABETES MELLITUS AND HYPERTENSION
  ผลของโปรแกรมการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการพยาบาลของโอเร็มเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบตันสําหรับผู้สูงอายุโรคเบาหวานที่มีโรคความดันโลหิตสูงร่วม

  Journal : Journal of public health nursing 2023;37(3):20-34.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Perpheral arteral disease; Orem’s nursing theory; Diabetes melltitus and Hypertension
  คำสำคัญ : โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบตัน; ทฤษฎีการพยาบาลของโอเร็ม; โรคเบาหวานที่มีโรคความดันโลหิตสูงร่วม 46. Tanawat Ruamsook, Araya Tipwong, Kanokwan Duangklad, Sutham Nanthamongkolchai(สุธรรม นันทมงคลชัย)

  Correlation between Health Literacy and Preventive Behaviors of COVID-19 among Older persons in a senior citizen club, Bangkok Metropolis
  ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ทางสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด 19 ของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ เขตกรุงเทพมหานคร

  Journal : Journal of public health nursing 2023;37(3):35-47.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Health literacy; COVID-19; Older persons; Preventive behavior
  คำสำคัญ : ความรอบรู้ทางสุขภาพ; โควิด 19; ผู้สูงอายุ; พฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด 19 47. Supinda Chaluay, Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร) , Jutatip Sillabutra(จุฑาธิป ศีลบุตร)

  THE EFFECTS OF SELF-EFFICACY ENHANCEMENT PROGRAM TO REDUCE LOW BACK PAIN OF OFFICE WORKERS IN A PRIVATE HOSPITAL, BANGKOK
  ผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนเพื่อลดอาการปวดหลังส่วนล่างของพนักงานกลุ่มสํานักงาน โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง เขตกรุงเทพมหานคร

  Journal : Journal of public health nursing 2023;37(3):72-92.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Low back pain; Office workers; Self-efficacy; Muscle flexibility; Ergonomics risk
  คำสำคัญ : ปวดหลังส่วนล่าง; พนักงานกลุ่มสํานักงาน; โปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตน; ความยืดหยุ่นกล้ามเนื้อหลัง; ความเสี่ยงทางการยศาสตร์ 48. Hathairat Sangkaew, Sunee Lagampan(สุนีย์ ละกำปั่น) , Naruemon Auemaneekul(นฤมล เอื้อมณีกูล)

  Factors Influencing Recurrent Stroke Preventive Behaviors among Stroke Patients during COVID-19 Pandemic, Bangkok
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมป้องกันการกลับเป็นซ้ำของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 กรุงเทพมหานคร

  Journal : Journal of public health nursing 2023;37(3):94-105.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Recurrent stroke; Preventive behaviors; Stroke patients; PRECEDE-PROCEED framework
  คำสำคัญ : การกลับเป็นซ้ำโรคหลอดเลือดสมอง; พฤติกรรมป้องกัน; ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง; PRECEDE-PROCEED framework 49. Isara Srithong, Premruetai Noimuenwai, Suchinda Jarupat Maruo(สุจินดา จารุพัฒน์ มารุโอ)

  Workplace Violence and Workplace Violence Prevention Guidelines for Professional Nurses at a Tertiary Hospital
  ความรุนแรงในสถานที่ทำงานและแนวปฏิบัติในการป้องกันความรุนแรงต่อพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่ง

  Journal : Nursing Research and Innovation Journal 2023;29(3):363-378.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Professional nurses; Violence prevention guidelines; Workplace violence
  คำสำคัญ : พยาบาลวิชาชีพ; แนวปฏิบัติในการป้องกันความรุนแรง; ความรุนแรงในสถานที่ทำงาน 50. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ)

  [Editorial] “Wellness” an Introduction to Concepts and Principles

  Journal : Thai Journal of Public Health 2023;53(3):557-561.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Wellness; Concepts; Principles 51. Jitphanu Sridet, Sutham Nanthamongkolchai(สุธรรม นันทมงคลชัย) , Chokchai Munsawaengsub(โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์) , Supachai Pitikultang(ศุภชัย ปิติกุลตัง)

  Effects of Hand Foot Mouth Preventive Behavior Program Through Online Media for Parents of Preschool Children, Chiang Rai Province
  ผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ด้วยสื่อออนไลน์ในผู้ปกครองเด็กปฐมวัย จังหวัดเชียงราย

  Journal : Thailand Journal of Health Promotion and Environmental Health 2023;46(3):38-49.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : HFMD; Online Media; Preschool children; Preventive behavior program
  คำสำคัญ : โรคมือ เท้า ปาก; สื่อออนไลน์; เด็กปฐมวัย; โปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรม 52. Kamolphat Markchang, Orratai Waleewong, Payao Phonsuk(พเยาว์ ผ่อนสุข) , Benchaporn Namsena, Supika Chuejew

  Definition and Conceptual Framework of Commercial Determinants of Non-Communicable Diseases: A Scoping Review
  ปัจจัยทางการค้ากำหนดโรคไม่ติดต่อ: นิยามและกรอบแนวคิดจากการทบทวนวรรณกรรมแบบกำหนดขอบเขต

  Journal : Journal of Health Systems Research 2023;17(4):621-646.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Commercial determinant of health; Non-communicable disease; NCD; Definition; Conceptual framework
  คำสำคัญ : ปัจจัยทางการค้ากำหนดสุขภาพ; โรคไม่ติดต่อ; นิยาม; กรอบแนวคิด 53. Chumphae Somboon, Mathuros Thipayamongkolkul(มธุรส ทิพยมงคลกุล) , Kanitta Bundhamcharoen, Chanida Lertpitakpong(ชนิดา เลิศพิทักษ์พงศ์)

  Estimating Cost of Illness of COVID-19 in Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute, Thailand
  การประมาณต้นทุนการเจ็บป่วยโรคโควิด-19 สถาบันบำราศนราดูร ประเทศไทย

  Journal : Journal of Health Systems Research 2023;17(4):779-790.
  Department :   ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Cost of illness; COVID-19; Severity; Pre-existing condition
  คำสำคัญ : ต้นทุนการเจ็บป่วย; โควิด-19; ระดับความรุนแรง; โรคประจำตัว 54. Aunyarad Somton, Sukhontha Kongsin(สุคนธา คงศีล) , Sukhum Jiamton, Youwanuch Sattayasomboon(ยุวนุช สัตยสมบูรณ์) , Krit PongPirul

  Effectiveness of New-Normal Health Services of the Health Professional Network in Sawi District, Chumphon Province
  ประสิทธิผลในการจัดบริการสุขภาพวิถีใหม่ของบุคลากร เครือข่ายบริการสาธารณสุขอำเภอสวี จังหวัดชุมพร

  Journal : Journal of Health Science (Thai) 2023;32(4):645-655.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Effectiveness; New-normal health services; Health professional network; Sawi District; Chumphon Province
  คำสำคัญ : ประสิทธิผล; การจัดบริการสุขภาพวิถีใหม่; บุคลากรเครือข่ายบริการสาธารณสุข; อำเภอเสวี; จังหวัดชุมพร 55. Natphiphat Thiengtham, Youwanuch Sattayasomboon(ยุวนุช สัตยสมบูรณ์) , Sukhontha Kongsin(สุคนธา คงศีล) , Jutatip Sillabutra(จุฑาธิป ศีลบุตร)

  Acceptability of Using Pre-Exposure Prophylaxis HIV Medication Service among Men Who Have Sex with Men, Bangkok Metropolis
  การยอมรับบริการยาต้านไวรัสก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวีของชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายในกรุงเทพมหานคร

  Journal : Journal of Health Science (Thai) 2023;32(Supplement2):S241-S250.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Acceptability; Pre-exposure prophylaxis HIV medication; Men who have sex with men; Bangkok
  คำสำคัญ : การยอมรับ; ยาต้านไวรัสก่อนการสัมผัสเชื้อ; เอชไอวี; ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย; กรุงเทพมหานคร 56. Benjawan Chuaytem, Sukhontha Kongsin(สุคนธา คงศีล) , Sukhum Jiamton, Samrit Srithamrongsawat, Penpakt Uthis

  Long Term Care Utilization and Social Support Related to Quality of Life among Dependent Elderly in Chaiya District, Surat Thani Province
  การรับบริการดูแลระยะยาว และการสนับสนุนทางสังคมที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุทีมีภาวะพึ่งพิง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Journal : Journal of Health Science (Thai) 2023;32(Supplement2):S296-S309.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Quality of life; Dependent elderly; Long term care utilization; Social support
  คำสำคัญ : คุณภาพชีวิต; ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง; การรับบริการดูแลระยะยาว; การสนับสนุนทางสังคม 57. Arunee WongThai, Orawan Kaewboonchoo(อรวรรณ แก้วบุญชู) , Plernpit Boonyamalik(เพลินพิศ บุญยมาลิก)

  The Effects of Exposure to Noise and Job Stress on Hearing Loss among Workers at Royal Thai Noval Dockyard
  ผลของการสัมผัสเสียงและความเครียดจากการทำงานต่อการสูญเสียการได้ยินในกำลังพล กรมอู่ทหารเรือ

  Journal : Royal Thai Navy Medical Journal 2023;50(3):545-563.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Hearing loss; Job stress; Noise exposure; Naval dockyard personnel
  คำสำคัญ : การสูญเสียการได้ยิน; ความเครียดจากการทำงาน; การสัมผัสเสียงดัง; กำลังพลกรมอู่ทหารเรือ 58. Kasama Nubthuedee, Youwanuch Sattayasomboon(ยุวนุช สัตยสมบูรณ์) , Sukhontha Kongsin(สุคนธา คงศีล) , Jutatip Sillabutra(จุฑาธิป ศีลบุตร)

  Acceptance of Influenza Vaccination among Pregnant Women during COVID-19 Pandemic in Nonthaburi Province
  การยอมรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ของหญิงตั้งครรภ์ ช่วงการระบาดของโรคโควิต-19 ในจังหวัดนนทบุรี

  Journal : Journal of Health Science (Thai) 2023;32(6):1046–1055.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Acceptance; Influenza; Vaccine; Pregnant women; Covid-19 pandemic
  คำสำคัญ : การยอมรับ; วัคซีน; ไข้หวัดใหญ่; หญิงตั้งครรภ์; การระบาดโรคโควิด-19 59. Acharaporn Seeherunwong, Wipanun Muangsakul, Suleemas Angsukiattitavorn, Mathuros Thipayamongkolkul(มธุรส ทิพยมงคลกุล) , Pasitta Ondee

  Association between Personal Factors, Beliefs, and Attitudes towards E-cigarettes and Cigarettes Use among Thai Youths in Central Region, Bangkok and its Perimeter
  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความเชื่อ และเจตคติเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้ากับพฤติกรรมการใช้บุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่มวนของเยาวชนไทย ในภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

  Journal : Royal Thai Navy Medical Journal 2023;50(3):579-594.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : E-cigarette; Cigarette; Thai youths, Beliefs; Attitudes
  คำสำคัญ : บุหรี่ไฟฟ้า; บุหรี่มวน; เยาวชนไทย; ความเชื่อ; เจตคติ 

หมายเหตุ : [co] - Correspondence

 

ค้นค่า Impact Factor ได้ที่

 

- ดัชนี IMPACT FACTORS ของ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

 

- ค่า Thai Journal Impact Factors ของ Thai-Journal Citation Index Centre