งานวิจัยและนวัตกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล
ปีก่อนหน้าปี 2000 , ปี 2000 , ปี 2001 , ปี 2002 , ปี 2003 , ปี 2004 , ปี 2005 , ปี 2006 , ปี 2007 , ปี 2008 , ปี 2009 ,
ปี 2010 , ปี 2011 , ปี 2012 , ปี 2013 , ปี 2014 , ปี 2015 , ปี 2016 , ปี 2017 , ปี 2018 , ปี 2019 ,
ปี 2020 , ปี 2021 , ปี 2022 , ปี 2023 , ปี 2024
  ผลงานตีพิมพ์ปี 2014
  วารสารระดับนานาชาติ
 1. Suda Hanklang, Orawan Kaewboonchoo(อรวรรณ แก้วบุญชู) , Pimpan Silpasuwan(พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ) , Suriyaphun S. Mungarndee

  Musculoskeletal Disorders Among Thai Women in Construction-Related Work

  Journal : Asia-Pacific journal of Public Health 2014;26(2):196-202.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Musculoskeletal disorders, Rebar, Women worker, Informal sector 2. Khampasong Theppanya, Nawarat Suwannapong(นวรัตน์ สุวรรณผ่อง) , Nopporn Howteerakul(นพพร โหวธีระกุล)

  Health-science students' self-efficacy, social support, and intention to work in rural areas of the Lao People's Democratic Republic

  Journal : Rural and remote health [electronic resource] 2014;14(1) ARTICLE No. 2530.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : health science students; intention; Lao PDR; rural background; self-efficacy 3. Nawarat Suwannapong(นวรัตน์ สุวรรณผ่อง) , Mathuros Thipayamongkolkul(มธุรส ทิพยมงคลกุล) , Adisak Bhumiratana(อดิศักดิ์ ภูมิรัตน์) , Chaweewon Boonshuyar(ฉวีวรรณ บุญสุยา) , Nopporn Howteerakul(นพพร โหวธีระกุล) , S. Poolthin

  Effect of community participation on household environment to mitigate dengue transmission in Thailand

  Journal : Tropical Biomedicine 2014;31(1):149-158.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา   ภาควิชาชีวสถิติ   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : การอ้างอิง "Department of Public Health Administration, Mahidol University" 4. Paiboon Eamkum, Sungsit Sungvornyothin, Onanong Kritpetcharat, Jureerat Daduang, Usa Lek-Uthai(อุษา เล็กอุทัย) , Lertchai Charerntanyarak, Panutas Kritpetcharat

  A single-round multiplex PCR assay for the identification of Anopheles minimus related species infected with Plasmodium falciparum and Plasmodium vivax

  Journal : Parasitology International 2014;63(2):442-449.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Key Words : Anopheles minimus complex; Anopheles aconitus subgroup; Plasmodium falciparum; Plasmodium vivax; Multiplex PCR 5. Orawan Kaewboonchoo(อรวรรณ แก้วบุญชู) , Sutasinee Srinoon, Srirat Lormphongs, Ikuharu Morioka, S. Suriyaphun Mungarndee

  Hearing Loss in Thai Naval Officers of Coastal Patrol Crafts

  Journal : Asia-Pacific journal of Public Health 2014;26(6):651-659.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Hearing loss, Noise, Occupation, Naval officers, Coastal patrol craft 6. Orawan Kaewboonchoo(อรวรรณ แก้วบุญชู) , Boonrord Yingyuad, Tassanee Rawiworrakul(ทัศนีย์ รวิวรกุล) , Adchara Jinayon

  Job stress and intent to stay at work among registered female nurses working in Thai hospitals

  Journal : Journal of Occupational Health 2014;56(2):93-99.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Intent to stay; JCQ; Job stress; Nurse; Social support 7. Pipat Luksamijarulkul(พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล) , Sumawadee Kornkrerkkiat, Chayaporn Saranpuetti(ชญาภรณ์ ศรัณพฤฒิ) , Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์)

  Predictive Factors of Legionella pneumophila Contamination in Cooling Tower Water

  Journal : Air, Soil and Water Research 2014;7:11-17.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Cooling tower; Legionella pneumophila; risk of contamination; real-time PCR 8. Leera Kittigul(ลีรา กิตติกูล) , Apinya Panjangampatthana, Kitwadee Rupprom, Kannika Pombubpa(กรรณิการ์ ป้อมบุบผา)

  Genetic Diversity of Rotavirus Strains Circulating in Environmental Water and Bivalve Shellfish in Thailand

  Journal : International Journal of Environmental Research and Public Health 2014;11(2):1299-1311.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา  
  Key Words : Rotavirus; Genotype; Water; Oyster 9. Pipat Luksamijarulkul(พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล) , Nuchanard Kiennukul, Pisit Vatanasomboon(พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์)

  Laboratory Facility Design and Microbial Indoor Air Quality in Selected Hospital Laboratories

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2014;45(3):746-755.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Biosafety; Hospital laboratories; Laboratory facility design; Microbial indoor air quality 10. Mart L. Stein, Jim E. van Steenbergen, Charnchudhi Chanyasanha(ชาญชุติ จรรยาสัณห์) , Mathuros Thipayamongkolkul(มธุรส ทิพยมงคลกุล) , Vincent Buskens, Peter G. M. van der Heijden, Wasamon Sabaiwan, Linus Bengtsson, Xin Lu, Anna E. Thorson, Mirjam E. E. Kretzschmar

  Online respondent-driven sampling for studying contact patterns relevant for the spread of close-contact pathogens: A pilot study in Thailand

  Journal : PLoS ONE 2014;9(1) ARTICLE No. e85256.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   ภาควิชาระบาดวิทยา   11. Adisak Bhumiratana(อดิศักดิ์ ภูมิรัตน์) , Apiradee Intarapuk, Suriyo Chujun, Wuthichai Kaewwaen, Prapa Sorosjinda-Nunthawarasilp, Surachart Koyadun

  [Review Article] Thailand Momentum on Policy and Practice in Local Legislation on Dengue Vector Control

  Journal : Interdisciplinary Perspectives on Infectious Diseases 2014;2014 ARTICLE No. 217237.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา   12. Kasemsak Jandee, Saranath Lawpoolsri, Pimsurang Taechaboonsermsak(พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์) , Amnat Khamsiriwatchara, Peerawat Wansatid, Jaranit Kaewkungwal

  Customized-Language Voice Survey on Mobile Devices for Text and Image Data Collection Among Ethnic Groups in Thailand: A Proof-of-Concept Study

  Journal : JMIR mHealth and uHealth 2014;2(1) ARTICLE No. e7.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Expanded program on immunization; EPI; Ethnicity; Mobile technology; Smartphone questionnaire survey; Voiced question 13. Jiraphan Junjhon(จิรพันธุ์ จันทร์จร) , Janice G. Pennington, Thomas J. Edwards, Rushika Perera, Jason Lanman, Richard J. Kuhn

  Ultrastructural Characterization and Three-Dimensional Architecture of Replication Sites in Dengue Virus-Infected Mosquito Cells

  Journal : Journal of Virology 2014;88(9):4687-4697.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   14. Suriya Phankosol, Kaokanya Sudaprasert, Supathra Lilitchan(สุภัทรา ลิลิตชาญ) , Kornkanok Aryusuk, Kanit Krisnangkura

  Estimation of surface tension of fatty acid methyl ester and biodiesel at different temperatures

  Journal : fuel 2014;126:162-168.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Biodiesel; Fatty acid methyl ester; Free energy; Surface tension 15. Pimrat thammaraksa, Arpaporn Powwattana(อาภาพร เผ่าวัฒนา) , Sunee Lagampan(สุนีย์ ละกำปั่น) , Weena Thiangtham(วีณา เที่ยงธรรม)

  Helping Teachers Conduct Sex Education in Secondary Schools in Thailand: Overcoming Culturally Sensitive Barriers to Sex Education

  Journal : Asian Nursing Research 2014;8(2):99-104.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Attitude; Cultural Characteristics; Self efficacy; Sex education; Training techniques 16. Nicha Charoensri, Amporn Suphatrakul, Rungtawan Sriburi, Thippawan Yasanga, Jiraphan Junjhon(จิรพันธุ์ จันทร์จร) , Poonsook Keelapang, Utaiwan Utaipat, Chunya Puttikhunt, Watchara Kasinrerk, Prida Malasit, Nopporn Sittisombut

  An optimized expression vector for improving the yield of dengue virus-like particles from transfected insect cells

  Journal : Journal of Virological Methods 2014;205:116-123.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา  
  Key Words : Dengue virus: Virus-like particle; Vaccine candidate; Transfection; Insect cell lines 17. Jaruwan Phaitrakoon, Arpaporn Powwattana(อาภาพร เผ่าวัฒนา) , Sunee Lagampan(สุนีย์ ละกำปั่น) , Jeeranun Klaewkla(จีรนันท์ แกล้วกล้า)

  The diamond level health promoting schools (DLHPS) program for reduced child obesity in Thailand: lessons learned from interviews and focus groups

  Journal : Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition 2014;23(2):293-300.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Child obesity; Management strategy; Health promoting school; Intersectoral cooperation; Healthy foods and exercise 18. Jemish Acharya, Natkamol Chansatitporn(ณัฐกมล ชาญสาธิตพร) , Kulaya Narksawat(กุลยา นาคสวัสดิ์)

  Dental Caries Status And Oral Health Needs among Disabled Children Living In Care Centers In Kathmandu Valley, Nepal

  Journal : Webmed Central 2014;5(2) ARTICLE No. WMC004539:1-13.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Dental Caries Status; Differently abled Children; Oral Health Needs 19. Jeamjai Srichairattanakull, Wonpen Kaewpan(วันเพ็ญ แก้วปาน) , Arpaporn Powwattana(อาภาพร เผ่าวัฒนา) , Panan Pichayapinyo(ปาหนัน พิชยภิญโญ)

  Self-Management Improvement Program Combined with Community Involvement in Thai Hypertensive Population: An Action Research
  โปรแกรมการพัฒนาการจัดการตนเองโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในประชาชนชาวไทยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง: วิจัยเชิงปฏิบัติการ

  Journal : Journal of The Medical Association of Thailand 2014;97(4):456-466.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Hypertension; Self-management strategies; Family support; Community involvement 20. Suwattana Kerdmuang, Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร) , Sunee Lagampan(สุนีย์ ละกำปั่น) , Ann Jirapongsuwan(แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ) , Marjorie C. McCullagh

  Development and Psychometric Properties of the Occupational Health Service Competency Scale of Nurses Working at Thai Primary Care Units
  การพัฒนาและคุณสมบัติการวัดทางจิตวิทยาของเครื่องมือวัดสมรรถนะการบริการอาชีวอนามัยของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิของไทย

  Journal : Pacific rim International Journal of Nursing Research 2014;18(3):187-202.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Competencies; Nurses; Occupational health services; Primary care; Psychometric testing
  คำสำคัญ : สมรรถนะ; พยาบาล; การบริการอาชีวอนามัย; การบริการปฐมภูมิ; คุณสมบัติการวัดทางจิตวิทยา 21. Duangrat Inthorn(ดวงรัตน์ อินทร) , Yukinori Tani, Jianing Chang, Hirotaka Naitou, Naoyuki Miyata

  Magnetically modified fungal Mn oxides with high sequestration efficiency for simultaneously removing multiple heavy metal ions from wastewater

  Journal : Journal of Environmental Chemical Engineering 2014;2(3):1635-1641.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Biogenic manganese oxide; Mn(II) oxidizing fungi; Mn(II) sequestration; Mn(II) oxidase; Acremonium strictum strain KR21-2; Magnetic modification 22. Yaowaret Suanboon, Sara Arporn(สรา อาภรณ์)

  Factors Related to Urinary Arsenic Concentration Among Farmers in Ongphra Subdistrict, Danchang District, Suphanburi Province, Thailand

  Journal : Journal of Health Research 2014;28(2):77-85.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Urinary arsenic concentration; Farmer; Thailand 23. Apaporn Ruchiraset, Sopa Chinwetkitvanich(โสภา ชินเวชกิจวานิชย์)

  Estrogens Removal by Sludge from Enhance Biological Phosphorus Removal System

  Journal : Advanced Materials Research 2014;931:246-250.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Endocrine disrupting chemicals (EDCs); Estrogens; Enhance biological phosphorus removal (EBPR); Sorption 24. Manaporn Wongsoonthornchai, Suphaphat Kwonpongsagoon(สุพพัต ควรพงษากุล)

  Estimating Mercury Flows through Thermometers and Sphygmomanometers in Healthcare Facilities in Thailand on the Basis of a Material Flow Analysis

  Journal : Advanced Materials Research 2014;931:629-634.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Material Flow Analysis; Mercury; Thermometer; Sphygmomanometer 25. Apaporn Ruchiraset, Sopa Chinwetkitvanich(โสภา ชินเวชกิจวานิชย์)

  Occurrence of Estrogens in Wastewater Treatment Plants and Surface Water in Bangkok Area, Thailand

  Journal : Advanced Materials Research 2014;931:721-726.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : EDCs; Estrogens; Wastewater treatment plant; Municipal wastewater; Chaopraya river 26. Waewta Khantee, Sarawut Thepanondh(สราวุธ เทพานนท์)

  Source Apportionment Analysis of Airborne Volatile Organic Compounds in Maptaphut, Thailand

  Journal : International Journal of Environmental Science and Development 2014;5(2):191-196.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Volatile organic compounds (VOCs); Maptaphut; BTEX ratios; Principal component analysis (PCA) 27. Jaeraya Ruangkawsakun, Sarawut Thepanondh(สราวุธ เทพานนท์)

  Air Assimilative Capacity for Sulfur Dioxide and Nitrogen Dioxide: Case Study the Eastern Region of Thailand

  Journal : International Journal of Environmental Science and Development 2014;5(2):187-190.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Terms-Air assimilative capacity; Air quality model; Ventilation coefficient 28. Sarawut Thepanondh(สราวุธ เทพานนท์) , Nittaya Jitbantoung

  Assimilative Capacity Analysis of Air Pollutants over the Dawai Industrial Complex

  Journal : International Journal of Environmental Science and Development 2014;5(2):161-164.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล   29. P. Outapa, Sarawut Thepanondh(สราวุธ เทพานนท์)

  Development of Air Toxic Emission Factor and Inventory of On-road Mobile Sources

  Journal : Air, Soil and Water Research 2014;7:1-10.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Cooling tower; Legionella pneumophila; Risk of contamination; Real-time PCR 30. Thanasorn Wimolrattanasil, Sarawut Thepanondh(สราวุธ เทพานนท์)

  Emission factor of VOCs from non-point source : Case study of chemical laboratory

  Journal : Advanced Materials Research 2014;931:660-664.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Chemical laboratory; Emission factor; VOCs; Non-point source; PRTR 31. Jutamas Khaosang, Sarawut Thepanondh(สราวุธ เทพานนท์)

  Emission of Oxide of Nitrogen from Household Activity in Rayong Province, Thailand

  Journal : Advanced Materials Research 2014;931:655-659.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Oxide of Nitrogen (NOx); Household; Liquefied Petroleum Gas (LPG); PRTR 32. Wisit Thongkum, Sarawut Thepanondh(สราวุธ เทพานนท์)

  Impact of fuel switching to the level of air toxic and its potential health impact in Bangkok, THAILAND

  Journal : Advanced Materials Research 2014;931:671-675.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Air toxic; Benzene; 1, 3-butadiene; Health impact 33. Chan Nyein, Boonyong Keiwkarnka, Jutatip Sillabutra(จุฑาธิป ศีลบุตร)

  Factors Affecting The Birth Spacing Among Rural Pregnant Women in Salin Township, Myanmar

  Journal : Journal of Health Research 2014;28(3):165-171.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Birth spacing; Rural area; Pregnant women; Myanmar 34. Kanjana Changkaew, Fuangfa Utrarachkij(เฟื่องฟ้า อุตรารัชต์กิจ) , Kanokrat Siripanichgon(กนกรัตน์ ศิริพานิชกร) , Chie Nakajima, Orasa Suthienkul(อรษา สุตเธียรกุล) , Yusushiko Suzuki

  Characterization of Antibiotic Resistance in Escherichia coli Isolated from Shrimps and Their Environment

  Journal : Journal of Food Protection 2014;77(8):1394-1401.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   35. Jyoti Joshi, Jiraporn Srisala, Viet Hong Truong, I-TungChen, Bunlung Nuangsaeng, Orasa Suthienkul(อรษา สุตเธียรกุล) , Chu Fang Lo, Timothy W. Flegel, Kallaya Sritunyalucksana, Siripong Thitamadee

  Variation in Vibrio parahaemolyticus isolates from a single Thai shrimp farm experiencing an outbreak of acute hepatopancreatic necrosis disease (AHPND)

  Journal : Aquaculture 2014;428:297-302.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา  
  Key Words : Penaeid shrimp; Acute hepatopancreatic necrosis disease; AHPND; Vibrio parahaemolyticus; Virulence variation 36. Kyaw Htin, Nopporn Howteerakul(นพพร โหวธีระกุล) , Nawarat Suwannapong(นวรัตน์ สุวรรณผ่อง) , Mathuros Thipayamongkolkul(มธุรส ทิพยมงคลกุล)

  Smoking, alcohol consumption and betal-quid chewing among young adult Myanmar laborers in Thailand

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2014;45(4):926-939.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Migrants; Laborers; Job stress; Multiple health-risk behaviors; Social influences; Young adults; Thailand 37. Pipat Luksamijarulkul(พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล) , Sirikun Pipitsangjan, Pisit Vatanasomboon(พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์)

  Occupational risk towards blood-borne infections among ambulance personnel in a provincial hospital network in Thailand

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2014;45(4):940-948.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Ambulance personnel; Blood-borne infections; Emergency medical service system; Needle stick injury; Occupational risks; Universal precautions 38. Leera Kittigul(ลีรา กิตติกูล) , Thitiluck Swangsri, Kannika Pombubpa(กรรณิการ์ ป้อมบุบผา) , Nopporn Howteerakul(นพพร โหวธีระกุล) , Pornphan Diraphat(พรพรรณ ดีระพัฒน์) , Chakrit Hirunpetcharat(จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์)

  Rotavirus infection in children and adults with acute gastroenteritis in Thailand

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2014;45(4):816-824.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาจุลชีววิทยา  
  Key Words : Acute gastroenteritis; Adults; Children; Genotype; Rotavirus; Thailand 39. Penmat Sukhonthachit, Wichai Aekplakorn, Chatrapa Hudthagosol(ฉัตรภา หัตถโกศล) , Chutima Sirikulchayanonta(ชุติมา ศิริกุลชยานนท์)

  The association between obesity and blood pressure in Thai public school children

  Journal : BMC Public Health 2014;14(1) ARTICLE No. 729.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Child obesity; High blood pressure; School children; Waist circumference 40. Suriya Phankosol, Kaokanya Sudaprasert, Supathra Lilitchan(สุภัทรา ลิลิตชาญ) , Kornkanok Aryusuk, Kanit Krisnangkura

  (Conference Paper) Estimation of Density of Biodiesel

  Journal : Energy and Fuels 2014;28(7):4633-4641.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา   41. James Angus Chandler, Panpim Thongsripong, Amy Green, Pattamaporn Kittayapong, BruceA. Wilcox(BruceA. Wilcox) , Gary P. Schroth, Durrell D. Kapan, Shannon N.Bennett

  Metagenomic shotgun sequencing of a Bunyavirus in wild-caught Aedes aegypti from Thailand informs the evolutionary and genomic history of the Phleboviruses

  Journal : Virology 2014;464:312-319.
  Department :   สำนักงานคณบดี  
  Key Words : Aedes aegypti; Bunyavirus; Metagenomics; Phlebovirus; Rift valley fever virus; Shotgun sequencing 42. Atsuhiko Ota, Nopporn Howteerakul(นพพร โหวธีระกุล) , Thitipat Rajatanun, Nawarat Suwannapong(นวรัตน์ สุวรรณผ่อง) , Hiroshi Yatsuya, Yuichiro Ono

  The Effort-reward Imbalance work-stress model and daytime salivary cortisol and dehydroepiandrosterone (DHEA) among Japanese women

  Journal : Scientific Reports 2014;4 ARTICLE No. 6402:1-6.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   43. Ladda Mo-suwan, Jiraluck Nontarak, Wichai Aekplakorn, Warapone Satheannoppakao(วราภรณ์ เสถียรนพเก้า)

  Computer Game Use and Television Viewing Increased Risk for Overweight among Low Activity Girls: Fourth Thai National Health Examination Survey 2008-2009

  Journal : International Journal of Pediatrics 2014;2014 ARTICLE No. 364702:1-6.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา   44. Nongnuch Sirachinan, Pornchanok Iamsirirak, Pimlak Charoenkwan, Praguywan Kedegasem, Pakawan Wongwerawattanakoon, Werasak Sasanakul, Natkamol Chansatitporn(ณัฐกมล ชาญสาธิตพร) , Ampaiwan Chuansumrit

  New mathematical formula for differentiating thalassemia trait and iron deficiency anemia in thalassemia prevalent area: a study in healthy school-age children

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2014;45(1):174-182.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Anemia; Children; Formula; Iron Deficiency anemia; Thalassemia trait 45. Piraya Bhoomiboonchoo, Robert V. Gibbons, Angkana Huang, In-Kyu Yoon, Darunee Buddhari, Ananda Nisalak, Natkamol Chansatitporn(ณัฐกมล ชาญสาธิตพร) , Mathuros Thipayamongkolkul(มธุรส ทิพยมงคลกุล) , Siripen Kalanarooj, Timothy Endy, Alan L. Rothman, Anon Srikiatkhachorn, Sharone Green, Mammen P. Mammen, Derek A. Cummings, Henrik Salje

  The Spatial Dynamics of Dengue Virus in Kamphaeng Phet, Thailand

  Journal : PLOS Neglected Tropical Diseases 2014;8(9) ARTICLE No. e3138.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ   ภาควิชาระบาดวิทยา   46. Titima Koonsom, Duangrat Inthorn(ดวงรัตน์ อินทร) , Siranee Sreesai(ศิราณี ศรีใส) , Paitip Thiravetyan

  Effect of kaolin on arsenic Accumulation in Rice Plants (Oryza Sativa L.) Grown in Arsenic Contaminated Soils

  Journal : Environmental Engineering Research 2014;19(3):241-245.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Accumulation; Arsenic; Kaolin; Rice plant; Stabilization 47. Watcharaporn Wongsakoonkan, Tawach Prechthai(ธวัช เพชรไทย) , Kraichat Tantrakarnapa(ไกรชาติ ตันตระการอาภา)

  Suitable types and constituent ratios for clay-pot water filters to improve the physical and bacteriological quality of drinking water

  Journal : EnvironmentAsia 2014;7(2):117-123.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว  
  Key Words : Clay-pot water filter; Physical quality; Bacteriological quality; drinking water; Escherichia coli; Coliform bacteria 48. Totsporn Shutiwat, Sopa Chinwetkitvanich(โสภา ชินเวชกิจวานิชย์) , Duangta Kitkaew(ดวงตา กิจแก้ว) , Poranee Pataranawat(ภรณี ภัทรานวัช)

  Environmental risk assessment of Mn, Cu and Fe in the lam takhong reservoir, Nakhon Ratchasima Province, Thailand

  Journal : Advanced Materials Research 2014;931:727-732.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว  
  Key Words : Pesticides; Manganese; Copper; Iron; Water; Sediment การอ้างอิง “Department of Sanitary Engineering, Mahidol University, Thailand” 49. Mart Lambertus Stein, Jim Everardus Van Steenbergen, Vincent W. Buskens, Peter G M Van Der Heijden, Charnchudhi Chanyasanha(ชาญชุติ จรรยาสัณห์) , Mathuros Thipayamongkolkul(มธุรส ทิพยมงคลกุล) , Anna Ekeus K Thorson, Linus Bengtsson, Xin Lu, Mirjam E E Kretzschmar

  Comparison of contact patterns relevant for transmission of respiratory pathogens in Thailand and The Netherlands using respondent-driven sampling

  Journal : PLoS ONE 2014;9(11) ARTICLE No. e113711.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   ภาควิชาระบาดวิทยา   50. Pipat Luksamijarulkul(พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล) , Natkitta Aiempradit, Pisit Vatanasomboon(พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์)

  Microbial contamination on used surgical masks among hospital personnel and microbial air quality in their working wards: A hospital in Bangkok

  Journal : Oman Medical Journal 2014;29(5):346-350.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Microbial contamination; Hospital personnel; Microbial air quality การออ้างอิง”Department of Microbiology, Mahidol University, 420/1 Ratchavithi Road, Phayathai, Ratchathevi, Bangkok, 10400, Thailand” 51. Aporacha Lumdubwong, Yupapim Sirapo-ngam, Manee Arpananthikul, Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม) , Nancy S. Redeker

  A Comparative study of Friendship Therapy Groups for Thais with Colorectal Cancer and Colostomies
  การศึกษาเปรียบเทียบการใช้กลุ่มมิตรภาพบำบัดในผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งลำใส้ใหญ่และลำใส้ตรงที่มีทวารเทียม

  Journal : Pacific rim International Journal of Nursing Research 2014;18(2):138-151.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Coping; Friendship therapy groups; Colorectal cancer; Quality of life; Stress; Social support
  คำสำคัญ : กลุ่มมิตรภาพบำบัด; การเผชิญความเครียด; คุณภาพชีวิต; มะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง; แหล่งสนับสนุนทางสังคม 52. Chomphoonut Srirat, Somchit Hanucharurnkul, Suparb Aree-Ue, Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม) , Tipaporn Junda

  Symptom Distress, Cluster, and Management in Thais with COPD
  อาการที่ทุกข์ทรมาน กลุ่มอาการ และวิธีการจัดการในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

  Journal : Pacific rim International Journal of Nursing Research 2014;18(3):244-262.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Chronic obstructive pulmonary disease; Symptom cluster; Symptom distress; Symptom management strategies
  คำสำคัญ : อาการที่ทุกข์ทรมาน; กลุ่มอาการ; วิธีการจัดการ; โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 53. Jaruwan Phaitrakoon, Arpaporn Powwattana(อาภาพร เผ่าวัฒนา) , Sunee Lagampan(สุนีย์ ละกำปั่น) , Jeeranun Klaewkla(จีรนันท์ แกล้วกล้า)

  Effects of an Obesity Control Program for Thai Elementary School Children: A Quasi-Experimental Study
  ผลของโปรแกรมการควบคุมภาวะโภชนาการเกิน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา: การวิจัยกึ่งทดลอง

  Journal : Pacific rim International Journal of Nursing Research 2014;18(4):290-304.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Health promoting schools; Obesity; Obesity control program; Overweight; School children
  คำสำคัญ : โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ; ภาวะโภชนาเกิน; โปรแกรมควบคุมภาวะโภชนาการเกิน; น้ำหนักเกินเด็กวัยเรียน 54. Manas Ranjan Behera, Surachart Nanongkine(สุรชาติ ณ หนองคาย)

  [Review Article] Human Resources for Health in India: Challenges and Way Forward

  Journal : International Journal of Health Sciences and Research 2014;4(11):244-252.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Human resource; health; availability; distribution; medical education; India 55. Katiya Ivanovitch, Jeeranun Klaewkla(จีรนันท์ แกล้วกล้า) , Rewadee Chongsuwat(เรวดี จงสุวัฒน์) , Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม) , Wanicha Kitvorapat

  The Intake of Energy and Selected Nutrients by Thai Urban Sedentary Workers: An Evaluation of Adherence to Dietary Recommendations

  Journal : Journal of Nutrition and Metabolism 2014;2014 ARTICLE No. 145182.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา   ภาควิชาชีวสถิติ   56. Panipha Siangpror, Tassanee Rawiworrakul(ทัศนีย์ รวิวรกุล) , Orawan Kaewboonchoo(อรวรรณ แก้วบุญชู)

  Job strain and related factors among nurses in cancer hospitals, Thailand

  Journal : Vietnam Journal of Medicine and Pharmacy 2014;5(2):24-28.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Job strain; Registered nurses; Cancer hospital 57. Kanthaphim Bamrungwong, Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร) , Ann Jirapongsuwan(แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ)

  Musculoskeletal disorders of Thai massage practitioners

  Journal : Vietnam Journal of Medicine and Pharmacy 2014;5(2):33-35.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Musculoskeletal disorders; Massage practitioner; Occupational health 58. Weerawat Thangthum, Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร) , Sunee Lagampan(สุนีย์ ละกำปั่น)

  Job strain among Thai male nurses working in hospital settings

  Journal : Vietnam Journal of Medicine and Pharmacy 2014;5(2):29-33.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Jobs strain; Male nurse; Job content questionaire; Role ambiguity 59. Wonpen Kaewpan(วันเพ็ญ แก้วปาน) , Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร)

  Health Status and Work injuries among Aging Thai Workers (45-60 Years)

  Journal : Vietnam Journal of Medicine and Pharmacy 2014;5(2):41-44.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Health status; Work injuries; Aging workers 60. Mullika Matrakul, Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร) , Arpaporn Powwattana(อาภาพร เผ่าวัฒนา)

  Intention to Quit Hand-Rolled Cigarettes among Young Smokers Living in A Tobacco Plantation Area of Thailand

  Journal : Vietnam Journal of Medicine and Pharmacy 2014;5(2):60-62.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Hand-rolled cigarettes; Intention to quit; Theory of planned behavior 61. Sivanut Boonyoung, Panan Pichayapinyo(ปาหนัน พิชยภิญโญ) , Sunee Lagampan(สุนีย์ ละกำปั่น)

  Effects of role adaptation promotion program for caregivers of asthmatic children: an application of the roy adaptation model

  Journal : Vietnam Journal of Medicine and Pharmacy 2014;5(2):11-15.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Role adaption; Caregiver; Asthma; Social support; Asthematic children 62. Porntip Somtua, Panan Pichayapinyo(ปาหนัน พิชยภิญโญ) , Weena Thiangtham(วีณา เที่ยงธรรม) , Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์)

  Factors related to health behaviors and glycemic control among diabetes mellitus type 2 patients

  Journal : Vietnam Journal of Medicine and Pharmacy 2014;5(2):16-19.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Glycemic control; Diabetes mellitus type 2; Healthy behavior; The health beliefs model; Self-efficacy 63. Kamalas Thongmeesit, Tassanee Rawiworrakul(ทัศนีย์ รวิวรกุล) , Suwat Srisorrachatr(สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร์)

  Job satisfaction of registered nurses working at governmental geriatric clinics in Thailand

  Journal : Vietnam Journal of Medicine and Pharmacy 2014;5(2):20-23.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Registered nurse; Job satisfaction; Geriatric clinic 64. Phenchan Meekaew, Panan Pichayapinyo(ปาหนัน พิชยภิญโญ) , Arpaporn Powwattana(อาภาพร เผ่าวัฒนา)

  Effect of the 1-day and 3-day HIV prevention programs to knowledge, attitude, self-efficacy, and preventive behavior among secondary school male students

  Journal : Vietnam Journal of Medicine and Pharmacy 2014;5(2):36-40.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : HIV pervention; Male students; IMB Model; Attitudes; Self-efficacy 65. Wachira Suriyawong, Pimpan Silpasuwan(พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ) , Mathuros Thipayamongkolkul(มธุรส ทิพยมงคลกุล)

  Organizational safety culture and occupational accidents among registered nurses at a tertiary care hospital

  Journal : Vietnam Journal of Medicine and Pharmacy 2014;5(2):56-59.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Organization; Safety culture; Safe work practicss; Accidental exposure; RN 66. Adisak Bhumiratana(อดิศักดิ์ ภูมิรัตน์) , Achiraya Siriphap, Nutsarin Khamsuwan, Jednipit Borthong, Kaknokrat Chonsin, Orasa Suthienkul(อรษา สุตเธียรกุล)

  O Serogroup-specific touchdown-multiplex polymerase chain reaction for detection and identification of vibrio cholerae o1, o139, and non-o1/non-o139

  Journal : Biochemistry Research International 2014;2014 ARTICLE No. 295421.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา   ภาควิชาจุลชีววิทยา   67. Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร) , Wonpen Kaewpan(วันเพ็ญ แก้วปาน)

  [Newsletter] Ageing workers in Thailand

  Journal : Asian-Pacific Newsletter on Occupational Health and Safety 2014;21(1):13-15.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   68. Prapa Sorosjinda-Nunthawarasilp, Adisak Bhumiratana(อดิศักดิ์ ภูมิรัตน์)

  [Review Article] Ecotope-Based Entomological Surveillance and Molecular Xenomonitoring of Multidrug Resistant Malaria Parasites in Anopheles Vectors

  Journal : Interdisciplinary Perspectives on Infectious Diseases 2014;2014 ARTICLE No. 969531:1-17.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา   69. A. Worasaen, Suwisa Mahasandana(สุวิสา มหาสันทนะ)

  Coastal Suspended Sediment Concentration Estimation using THEOS Satellite Imagery on the Chao Phraya River Mouth, Thailand

  Journal : International Journal of Geoinformatics 2014;10(4):59-67.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล   70. Anwar Mallongi, Sopa Chinwetkitvanich(โสภา ชินเวชกิจวานิชย์) , Poranee Pataranawat(ภรณี ภัทรานวัช)

  Assesing The Risks of Mercury Contamination In Terrestrial Systems At Artisanal Buladu Gold Mine In Gorontalo Province, Indonesia

  Journal : Advances in Environmental Biology 2014;8(15):25-32.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว  
  Key Words : Artisanal small scale gold mine; THg; dry deposit; surface soil; foodstuffs 71. W. Jinsart, Sarawut Thepanondh(สราวุธ เทพานนท์)

  Effects of Climate Change on Heat Accumulation and Precipitation in Thailand

  Journal : International Journal of Environmental Science and Development 2014;5(4):340-343.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Terms-Climate change; heat accumulation; precipitation; Thailand 72. Panit Krongyuth, Cathy L Campbell, Pimpan Silpasuwan(พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ)

  [review article] Palliative care in Thailand

  Journal : International Journal of Palliative Nursing 2014;20(12):600-607.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Thailand; Palliative care; Access; Capacity; Education; Patient care 73. Sajani Manandhar, Deepak Sundar Shrestha, Pimsurang Taechaboonsermsak(พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์) , Sukhontha Siri(สุคนธา ศิริ) , Jarueyporn Suparp(จรวยพร สุภาพ)

  Quality of Life among Breast Cancer Patients Undergoing Treatment in National Cancer Centers in Nepal

  Journal : Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 2014;15(22):9753-9757.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Quality of life; breast cancer; Nepal; financial difficulties 74. Pannee Pantaewan, Mondha Kengganpanich(มณฑา เก่งการพานิช)

  Factors Predicting Smoking Behavior Through Multilevel Interventions in the Royal Thai Army Conscripts
  ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการสูบบุหรี่ผ่านการปฏิบัติการหลายระดับในทหารกองประจำการกองทัพบก

  Journal : Journal of The Medical Association of Thailand 2014;97(2):123-130.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Predicting factors, Smoking behavior, Multilevel interventions, Conscripts 75. Kanittha Chamroonsawasdi(กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์) , Sukhontha Kongsin(สุคนธา คงศีล) , Suwat Srisorrachatr(สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร์) , Nutchawan Boonreung, Sittikorn Rongsumlee

  Monitoring and Evaluation of a Model Development Project and Strategic Campaign on HIV/AIDS Prevention among Muslim Communities in Thailand

  Journal : Journal of AIDS & Clinical Research 2014;5(12) ARTICLE No. 384.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Monitoring and evaluation; HIV/AIDS prevention; Muslim community; Religious 76. Dao Weiangkham, Patcharaporn Kerdmongkol(พัชราพร เกิดมงคล) , Kwanjai Amnatsatsue(ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ) , Siriphan Sasat, Allan B.Steckler

  Problems and needs of the elderly in Northern Thailand remote area

  Journal : Kasetsart Journal of Social Sciences 2014;35(3):516-523.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Health problems and needs; Elderly; Remote/rural area; Northern Thailand 77. Wasina Thakhiew(วศินา ทาเขียว) , Sakmon Devahastin, Somchart Soponronnarit

  Combined Effects of Drying Methods, Extract Concentration, and Film Thickness on Efficacy of Antimicrobial Chitosan Films

  Journal : Journal of Food Science 2014;79(6):E1150-E1158.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : 1,8-cineole; extract retention; galangal extract; release characteristics; swelling 78. Kanjana Suriyaprom, Benjaluck Phonrat, Pratana Satitvipawee(ปรารถนา สถิตย์วิภาวี) , Anchalee Tungtrongchitr, Rungsunn Tungtrongchitr

  Homocysteine but not Serum Amyloid A, Vitamin A and E Related to Increased Risk of Metabolic Syndrome in Post-Menopausal Thai Women

  Journal : International Journal for Vitamin and Nutrition Research 2014;84(1-2):35-44.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Serum amyloid A; Homocysteine; Vitamins; Metabolic syndrome; Post-menopausal Thai 79. Kanittha Chamroonsawasdi(กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์) , Apatchon Rodtiang, Jarueyporn Suparp(จรวยพร สุภาพ) , Pimsurang Taechaboonsermsak(พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์)

  Job Satisfaction among Health Personel in Thailand: A Case Study of the North-Eastern Regional Health Promotion Center, Minsitry of Public Health

  Journal : Asia Journal of Public Health 2014;5:29-35.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Job satisfaction; Thai health personel 80. Rewadee Chongsuwat(เรวดี จงสุวัฒน์) , Keisuke Seki, Akkarach Bumrungpert(เอกราช บำรุงพืชน์)

  The Impact of Daily Consumption of a New Prebiotic for Improving Bowel Movement of Thai Women with Non-Specific and Mild Constipation

  Journal : Asia Journal of Public Health 2014;5:21-28.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Bifidogenic growth stimulator(B.G.S.); Thai women; Constipation; Prebiotics; Bifidobacterium,;Non specific and mild constipation; Improving bowel movement; Propionibacterium freudenreichii ET-3culture 81. Usa Lek-Uthai(อุษา เล็กอุทัย) , Siriporn Rachakhom

  Discrimination of Plasmodium Falciparum Multidrug-resistant 1 allele Carried by 3D7 Using Loop-mediated Isothermal Amplification Method

  Journal : Asia Journal of Public Health 2014;5:16-20.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Key Words : Discrimination; 3D7Pfmdr1; LAMP method 82. Wonpen Kaewpan(วันเพ็ญ แก้วปาน) , Pimsupa Chandanasotthi(พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์) , Pimsurang Taechaboonsermsak(พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์)

  Quality of Work Life of Public Health Officers in Three Southren Border Provinces of Thailand

  Journal : Asia Journal of Public Health 2014;5:9-15.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Quality of work life; Public health officers; Southern Border provinces of Thailand 83. Bulan Phusufsoong, Sutham Nanthamongkolchai(สุธรรม นันทมงคลชัย) , Chokchai Munsawaengsub(โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์) , Pimsurang Taechaboonsermsak(พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์) , Supachai Pitikultang(ศุภชัย ปิติกุลตัง)

  Factors Influencing the Preparedness of Family for Taking Logn-Term Care of The Elderly

  Journal : Asia Journal of Public Health 2014;5:1-8.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Preparedness of family; Elderly; Long-term care; Access to information; Attitude toward preparedness for caregiving  วารสารระดับชาติ
 1. Suwaree Pethtang, Wonpen Kaewpan(วันเพ็ญ แก้วปาน) , Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร) , Jutatip Sillabuta

  Factors Related to Quality of Work Life of Nurses Working in Primary Health Care Units in The Central Region of Thailand
  ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิเขตภาคกลาง

  Journal : Journal of public health nursing 2014;28(1):29-42.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Public Health Nursing; Quality of Working Life; Primary Health Care Units
  คำสำคัญ : พยาบาลสาธารณสุข; คุณภาพชีวิตกับการทำงาน; หน่วยบริการปฐมภูมิ 2. Thanada Keatkor, Naruemon Auemaneekul(นฤมล เอื้อมณีกูล) , Sunee Lagampan(สุนีย์ ละกำปั่น) , Arpaporn Powwattana(อาภาพร เผ่าวัฒนา)

  The Effects of Sexual Abuse Prevention Program for Female Teenager at Risk
  ผลของโปรแกรมพัฒนาทักษะการป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศในวัยรุ่นหญิงกลุ่มเสี่ยง

  Journal : Journal of public health nursing 2014;28(1):55-69.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Sexual Abuse; Prevention; Female Teenager at Risk
  คำสำคัญ : การถูกล่วงละเมิดทางเพศ; การป้องกัน; วัยรุ่นหญิงกลุ่มเสี่ยง 3. , , , Orawan Kaewboonchoo(อรวรรณ แก้วบุญชู)

  Factors Related to Fatigue among Operators at an Electrical Power Plant Inchonburi Province
  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเมื่อยล้าของพนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงไฟฟ้าแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี

  Journal : Journal of public health nursing 2014;28(1):70-81.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Fatigue; Working Condition; Operators at an Electrical Power
  คำสำคัญ : ความเมื่อยล้า; สภาพการทำงาน; พนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงไฟฟ้า 4. , Sunee Lagampan(สุนีย์ ละกำปั่น) , Arpaporn Powwattana(อาภาพร เผ่าวัฒนา)

  The Effects of Emotional Quotient Development Program by Applying Principles of Buddhist (Yonisomanasikara) for High School Students
  ผลของโปรแกรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์โดยประยุกต์หลักการคิดแบบพุทธกรรม (โยนิโสมนสิการ)

  Journal : Journal of public health nursing 2014;28(1):82-101.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Emotional quotient development; Principles of Buddhist (Yonisomanasikara); High school students
  คำสำคัญ : การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์; หลักการคิดแบบพุทธธรรม(โยนิโสมนสิการ); นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 5. Sudarat Nopkuntod, Duangrat Inthorn(ดวงรัตน์ อินทร) , Alisa Vangnai, Paitip Thiravetyan

  Bisphenol A Removal by Cyanobacteria Rivularia sp.
  การกำจัดบิสฟีนอลเอโดยใช้ไซยาโนแบคทีเรีย Rivularia sp.

  Journal : Thai Environmental Engineering Journal 2014;28(1):21-28.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Rivularia sp.; Bisphenol A; Polysaccharide; Growth curve; Chlorophyll A
  คำสำคัญ : Rivularia sp.; บิสฟีนอลเอ; โพลีแซคคาร์ไรด์; การเจริญเติบโต; คลอโรฟิลด์เอ 6. วุฒิพันธ์ ทานะมัย, Bhusita Intaraprasong(ภูษิตา อินทรประสงค์) , Jutatip Sillabutra(จุฑาธิป ศีลบุตร)

  Path - Goal Leadership Theory and Situational Factors Affecting Performance Effectivenss among Directors of Tambon Health Promotion Hospital in The Public Health Region 3
  ภาวะผู้นำเส้นทางสู่เป้าหมาย และการรับรู้ปัจจัยเชิงสถานการณ์ที่มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 3

  Journal : Journal of Health Systems Research 2014;8(1):85-92.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Performance effectiveness; Ledership; Situational Factors; Tambon Health Promotion Hospital
  คำสำคัญ : ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน; ภาวะผู้นำ; ปัจจัยสถานการณ์; โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 7. Pipat Luksamijarulkul(พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล) , Sumawadee Kornkrerkkiat, Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์) , Chayaporn Saranpuetti(ชญาภรณ์ ศรัณพฤฒิ)

  Prevalence of Legionella pneumophila Contamination and Maintenance Characteristics of Cooling Towers in Selected Areas of Bangkok
  ความชุกของการปนเปื้อนเชื้อลีจิโอแนลล่า นิวโมฟิล่าและลักษณะการดูแลบำรุงรักษาคูลลิ่งทาวเวอร์ที่ติดตั้งในสถานที่บางแห่ง กรุงเทพมหานคร

  Journal : Songklanagarind Medical Journal 2014;32(1):1-10.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาจุลชีววิทยา  
  Key Words : Cooling tower; Legionella pneumophila; Maintenance characteristics
  คำสำคัญ : คูลลิ่งทาวเวอร์; เชื้อลีจิโอแนลล่า นิวโมฟิล่า; ลักษณะการดูแลบำรุงรักษาคูลลิ่งทาวเวอร์ 8. Chardsumon Prutipinyo(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ) , Nithat Sirichotiratana(นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์)

  Investigative Procedure and Evidences in Sexual Offence Cases
  กระบวนการสอบสวนและหลักฐานคดีความผิดทางเพศ

  Journal : Journal of Thai Justice System 2014;7(1):17-33.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Investigative Procedure; Evidences in Sexual Offence Cases; Forensic Science
  คำสำคัญ : กระบวนการสอบสวน หลักฐานคดีความผิดทางเพศ นิติวิทยาศาสตร์ 9. Kawinarat Suthisukon, Supattra Srivanichakorn, Jutatip Sillabutra(จุฑาธิป ศีลบุตร) , Kriengsak Thamma-Aphiphol, Somchai Viripiromgool

  The Potential of Local Organization on disabled elderly care management in community
  ศักยภาพขององค์กรท้องถิ่นในการจัดการดูแลผู้สูงอายุทุพพลภาพในชุมชน

  Journal : Journal of Health Systems Research 2014;8(2):132-141.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Elderly; Elderly’s health; Disabled; Local organization management
  คำสำคัญ : ผู้สูงอายุ; สุขภาพผู้สูงอายุ; ทุพพลภาพ; องค์กรท้องถิ่นการจัดการ 10. Hien Loc, Yaowaluk Ngeonwiwatkul, Vallop Bhuvapanich, Pratana Satitvipawee(ปรารถนา สถิตย์วิภาวี) , Dung Truong

  Dental caries and oral hygiene status among 6-8 years old schoolchildren in Hanoi and Langson cities, Vietnam

  Journal : Mahidol Dental Journal 2014;34(1):13-18.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Access to dental care; Primary dentition; Dental caries; Untreated caries; Oral hygiene; Schoolchildren; Residential area 11. Wunwisa Bualoy, Manirat Therawiwat(มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์) , Poranee Vatanasomboon(ภรณี วัฒนสมบูรณ์) , Nirat Imamee(นิรัตน์ อิมามี)

  Effectiveness of a Sex Education Program to Prevent Sexual Risk Behaviors on Grade 8 Students, Sampran District, Nakhon Pathom Province
  ประสิทธิผลของโปรแกรมการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาเพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

  Journal : Ramathibodi Nursing Journal 2014;20(1):127-142.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว  
  Key Words : Learning program on sex education; Sexual risk behaviors; Secondary school students; self-awareness about sex
  คำสำคัญ : โปรแกรมการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษา; พฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์; นักเรียนมัธยมศึกษา; การตระหนักรู้เรื่องเพศ 12. Phensiri Duangpunmart, Prasit Leerapan(ประสิทธิ์ ลีระพันธ์) , Tharadol Kengganpanich(ธราดล เก่งการพานิช) , Keerati Charoenchonvanich

  Home Selfcare Behavior After Total Knee Arthroplasty Patients
  พฤติกรรมการดูแลตนเองที่บ้านของผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

  Journal : Journal of Health Education 2014;37(126):49-65.
  Department :   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Selfcare behavior; Total knee arthroplasty
  คำสำคัญ : พฤติกรรมการดูแลตนเองขอผู้ป่วย; ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเสื่อม 13. Pataranut Pitaksa, Supreya Tansakul(สุปรียา ตันสกุล) , Kwanmuang Kaeo-dum-koeng(ขวัญเมือง แก้วดำเกิง) , Phiyathida Khajornchaikul(ปิยะธิดา ขจรชัยกุล)

  Effect of Health Education Program for Changing Food Consumption Behavior Among Grade 6 Students Buriram Province
  ผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การรับประทานอาหาร ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดบุรีรัมย์

  Journal : Journal of Health Education 2014;37(126):66-81.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Health education program; Food Consumption behavior; Self-efficacy; Social support
  คำสำคัญ : โปรแกรมสุขศึกษา; การรับประทานอาหารที่ถูกต้องตามวัย; การรับรู้ความสามารถตนเอง; แรงสนับสนุนทางสังคม 14. Duangjai Malai(ดวงใจ มาลัย)

  [บทบรรณาธิการ] Salt Reduction in Foods
  [บทบรรณาธิการ] การลดความเค็มในอาหาร

  Journal : Journal of Public Health 2014;44(1):1-3.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา   15. Wichuta Budsabong, Nopporn Howteerakul(นพพร โหวธีระกุล) , Nawarat Suwannapong(นวรัตน์ สุวรรณผ่อง) , Petch Rawdaree, Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์)

  Role of Motivation in the Relationship between Depression, Self-Care, and Glycemic Control of Type 2 Diabetes in Patients Attending a Tertiary Care Hospital, Bangkok
  บทบาทของแรงจูงใจในความสัมพันธ์ระหว่างภาวะซึมเศร้า การดูแลตนเองและการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ณ โรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร

  Journal : Journal of Public Health 2014;44(1):4-16.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : motivation; depression; diabetes self-care; type 2 diabetes patients; glycemic control
  คำสำคัญ : แรงจูงใจ; ภาวะซึมเศร้า; การดูแลตนเองเกี่ยวกับเบาหวาน; ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2; การควบคุมระดับน้ำาตาลในเลือด 16. Papavee Chairak, Kanittha Chamroonsawasdi(กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์) , Wirin Kittipichai(วิริณธิ์ กิตติพิชัย) , Pimsurang Taechaboonsermsak(พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์) , Phiyathida Khajornchaikul(ปิยะธิดา ขจรชัยกุล)

  Effects of Paternal Sex Education Program on Sexual Communication with 10-12 Year Old Sons in Bangkok Vicinity
  ผลของโปรแกรมพัฒนาการสอนเพศศึกษาของบิดาต่อการสื่อสารเรื่องเพศกับบุตรชาย อายุ 10-12 ปี ในเขตปริมณฑล

  Journal : Journal of Public Health 2014;44(1):17-29.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : sex education skill development program, sex education knowledge, paternal sex communication, sons 10-12 years old
  คำสำคัญ : โปรแกรมพัฒนาทักษะ; การสอนเพศศึกษา ความรู้เรื่องเพศศึกษา; การสื่อสารเรื่องเพศของบิดา; บุตรชายอายุ 10-12 ปี 17. Wilaiporn Puthawong, Wirin Kittipichai(วิริณธิ์ กิตติพิชัย) , Tassanee Silawan(ทัศนีย์ ศิลาวรรณ) , Chokchai Munsawaengsub(โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์)

  Cerebrovascular Disease Risk Factors Among Hypertensive Patients in Phayao Province
  ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง จังหวัดพะเยา

  Journal : Journal of Public Health 2014;44(1):30-44.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   ภาควิชาอนามัยชุมชน   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : cerebrovascular disease, hypertensive patient, risk factors, food-consumption behavior
  คำสำคัญ : โรคหลอดเลือดสมอง; ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง; ปัจจัยเสี่ยง; พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 18. Pongsak Kachatong, Piyathida Tridech(ปิยธิดา ตรีเดช) , Wongdyan Pandii(วงเดือน ปั้นดี)

  Factors Associated with The Implementation of The 3-S Policy of The Directors of Tambon Health Promoting Hospitals in Nakhonpathom Province
  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดำเนินงานตามนโยบาย 3s ของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดนครปฐม

  Journal : Journal of Boromarajonani College of nursing, Bangkok 2014;30(1):1-9.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Key Words : Implementation; 3-S policy; Tambon Health Promoting Hospital
  คำสำคัญ : การดำเนินงาน; นโยบาย 3s; โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 19. Laor Nakgul, Piyathida Tridech(ปิยธิดา ตรีเดช) , Wongdyan Pandii(วงเดือน ปั้นดี) , Sukhontha Siri(สุคนธา ศิริ)

  Needs of Self Development among Ramathibodi Hospital Personnel
  ความต้องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรในโรงพยาบาลรามาธิบดี

  Journal : Journal of Boromarajonani College of nursing, Bangkok 2014;30(1):22-33.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Self-Development; Perception of Organization Climate; Work Line; Experience in Increasing Knowledge 20. Chutima Chaimane, Somchart Torugsa(สมชาติ โตรักษา) , Virat Klinbuayaem, Borpitt Promchan

  Follow-up of HIV Positive Women Who had Abnormal Pap Smear Screening Results at Sampatong Hospital, Chiang Mai Province, Thailand
  การติดตามสตรีติดเชื้อเอชไอวีที่มีผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกผิดปกติ โรงพยาบาลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

  Journal : Journal of Health Science (Thai) 2014;23(2):272-283.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : HIV; Long-term follow-up; Pap smear; Recurrence cervical cancer
  คำสำคัญ : เอชไอวี; การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก; การติดตามระยะยาว; การกลับเป็นซ้า 21. Supapun Singhor, Kanittha Chamroonsawasdi(กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์) , Phitaya Charupoonphol(พิทยา จารุพูนผล) , Wirin Kittipichai(วิริณธิ์ กิตติพิชัย)

  Intention to practice positive preventive behaviors of transmission and acquisition among teenagers with HIV in risk areas of Thailand
  ความตั้งใจที่จะมีพฤติกรรมป้องกันการรับและถ่ายทอดเชื้อในวัยรุ่นที่ติดเชื้อเอชไอวีในพื้นที่เสี่ยงของประเทศไทย

  Journal : Journal of Public Health and Development 2014;12(2):3-19.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Preventive behaviors; HIV Transmission and acquisition; HIV positive teenager
  คำสำคัญ : พฤติกรรมป้องกัน; การรับและถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี; วัยรุ่นที่ติดเชื้อเอชไอวี 22. Penprapa Sutumma, Naruemon Auemaneekul(นฤมล เอื้อมณีกูล) , Sunee Lagampan(สุนีย์ ละกำปั่น) , Arpaporn Powwattana(อาภาพร เผ่าวัฒนา)

  Predictive Factors for Dating Violance Among Vocational Male Students, Bangkok Thailand
  ปัจจัยทำนายพฤติกรรมความรุนแรงต่อคู่รักของนักเรียนชายในสถานศึกษาสายอาชีพเขตกรุงเทพมหานคร

  Journal : Journal of public health nursing 2014;28(2):12-22.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Dating violence; The theory of planned behavior; Predictive factors
  คำสำคัญ : ความรุนแรงต่อคู่รัก; ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน; ปัจจัยทำนาย 23. Phakamat Saikhamfoo, Arpaporn Powwattana(อาภาพร เผ่าวัฒนา) , Sunee Lagampan(สุนีย์ ละกำปั่น) , Wonpen Kaewpan(วันเพ็ญ แก้วปาน)

  Alcohol Consumption Prevention with Family Participation Program in Early Adolescents
  โปรแกรมส่งเสริมการป้องกันการดื่มสุราในวัยรุ่นตอนต้นโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว

  Journal : Journal of public health nursing 2014;28(2):23-38.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Early adolescent; Alcohol consumption prevention; Family participation
  คำสำคัญ : วัยรุ่นตอนต้น; การส่งเสริมการป้องกันการดื่มสุรา; การมีส่วนร่วมของครอบครัว 24. Pornkaew Luengumporn, Ann Jirapongsuwan(แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ) , Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร) , Sara Arporn(สรา อาภรณ์)

  Factors Related to Preventive Behaviors from Chemical Hazards among Hairdressers in Bangkok
  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีของช่างเสริมสวย ในกรุงเทพมหานคร

  Journal : Journal of public health nursing 2014;28(2):51-64.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Preventive behaviors from chemical hazards; Hairdressers; Protection motivation theory
  คำสำคัญ : พฤติกรรมป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมี; ช่างเสริมสวย; ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรค 25. Thatsanee Limpisophon, Fuangfa Utrarachkij(เฟื่องฟ้า อุตรารัชต์กิจ) , Orasa Suthienkul(อรษา สุตเธียรกุล) , Woraphot Tantisiriwat, Kanokrat Siripanichgon(กนกรัตน์ ศิริพานิชกร)

  Decontamination Process and Factors Related to Contamination of Laryngoscope Blades and Handles
  การทำความสะอาดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปนเปื้อนเบลดและด้ามจับของเครื่องส่องตรวจกล่องเสียง

  Journal : Vajira Medical Journal 2014;58(2):13-21.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา  
  Key Words : Laryngoscope; Bacterial contamination; Proteinaceous material 26. Pornpat Dokmai, Sukhontha Siri(สุคนธา ศิริ) , Kulaya Narksawat(กุลยา นาคสวัสดิ์)

  Chronic Diseases, Tooth Loss and Quality of Life among Elderly in Muangkao Sub-district Municipality, Muang District, Sukhothai Province, Thailand
  โรคเรื้อรัง การสูญเสียฟัน และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

  Journal : Journal of Public Health 2014;44(2):112-123.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Quality of life; Elderly; Chronic disease; Tooth loss
  คำสำคัญ : คุณภาพชีวิต; ผู้สูงอายุ; โรคเรื้อรัง; การสูญเสียฟัน 27. Siranee Sreesai(ศิราณี ศรีใส)

  [บทบรรณาธิการ] Hazardous Waste from Community: Reduce by Seperation
  [บทบรรณาธิการ] มูลฝอยอันตรายจากชุมชน: ลดได้ ถ้าร่วมใจคัดแยก

  Journal : Journal of Public Health 2014;44(2):107-111.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม   28. Supawadee Polprasert(สุภาวดี ผลประเสริฐ)

  [Scholarly Article] Pretreatment of Lignocellulosic Materials for Ethanol Production
  [บทความวิชาการ] การปรับสภาพวัตถุดิบพวกลิกโนเซลลูโลสสำหรับการผลิตเอทานอล

  Journal : Thai Science and Technology Journal 2014;22(5) ARTICLE No. Suppl:641-649..
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Pretreatment; Lignocellulose; Ethanol production
  คำสำคัญ : การปรับสภาพ; ลิกโนเซลลูโลส; การผลิตเอทานอล 29. Pailin Santivoranan, Krithakorn Pratumvong, Jeeranun Klaewkla(จีรนันท์ แกล้วกล้า)

  Satisfaction of Insured Persons in Hospital Services in Bangkok Metropolis
  ความพึงพอใจของผู้ประกันตนที่มีต่อบริการของโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร

  Journal : Journal of Nursing Science Chulalongkorn University 2014;26(3):50-58.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Satisfaction; Hospital services; Insured persons
  คำสำคัญ : ความพึงพอใจ; บริการของโรงพยาบาล; ผู้ประกันตน 30. J. Kaewnawee, Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร) , K. Nilmanat, P. Kankaew

  The Development of smoke free community model in Khokpho district, Pattani province : A participatory action research
  การพัฒนารูปแบบชุมชนปลอดบุหรี่อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี : การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

  Journal : Thai Journal of Nursing 2014;63(1):6-14.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Participatory action research; Smoke free community 31. Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร) , W. Watcharangkul, S. Kerdmuang

  Tobacco use among Thai students, Office of the basic education commission of Thailand: A secondary data analysis from substance use report
  สถานการณ์การใช้ยาสูบของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน: การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิจากสรุปรายงานการใข้สารเสพติด

  Journal : Thai Journal of Nursing 2014;63(1):55-63.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Youth; Tobacco use; Substance use 32. K. Jaturongkachock, Punyarat Lapvongwatana(ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา) , Panan Pichayapinyo(ปาหนัน พิชยภิญโญ)

  Effects of maternal role attainment promotion program for primiparous teen mothers
  ผลของโปรแกรมส่งเสริมการดำรงบทบาทมารดาวัยรุ่นครรภ์แรก

  Journal : Thai Journal of Nursing 2014;63(2):36-45.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Maternal role attainment; Primiparous teen mother 33. , Sunee Lagampan(สุนีย์ ละกำปั่น) , Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร)

  Factors related to nicotine poisoning prevention behaviors among tobacco farmers in the northeastern Thailand
  ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันการได้รับพิษจากสารนิโคตินในใบยาสูบของเกษตรกรปลูกยาสูบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย

  Journal : Journal of public health nursing 2014;28(3):70-83.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Tobacco farmers; Prevention behaviors; Nicotine posioning; PRECEDE-PROCEED Framework
  คำสำคัญ : เกษตรกรปลูกยาสูบ; พฤติกรรมป้องการสุขภาพ; การได้รับสารพิษจากสารนิโคตินในใบยาสูบ; PRECEDE-PROCEED Framework 34. , Wonpen Kaewpan(วันเพ็ญ แก้วปาน) , Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร)

  Factors related to occupational accident prevention behaviors among motorbike taxi drivers in Bangkok
  ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

  Journal : Journal of public health nursing 2014;28(3):84-98.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Motorbike taxi drivers; Personal protection equipments; Occupational accident prevention behaviors
  คำสำคัญ : ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง; อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล; พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน 35. , Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร) , Pratana Satitvipawee(ปรารถนา สถิตย์วิภาวี)

  Factors related to health status of firefighters in Bangkok
  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพของพนักงานดับเพลิง กรุงเทพมหานคร

  Journal : Journal of public health nursing 2014;28(3):99-111.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Health status; Occupational hazards; Firefighter
  คำสำคัญ : ภาวะสุขภาพ; สิ่งแวดล้อมที่คุกคามสุขภาพ; พนักงานดับเพลิง 36. , Naruemon Auemaneekul(นฤมล เอื้อมณีกูล) , Pimsupa Chandanasotthi(พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์) , Tassanee Rawiworrakul(ทัศนีย์ รวิวรกุล)

  Effectiveness of the application of innovative care for chronic condition framework for diabetic at risk group
  ผลของการประยุกต์กรอบแนวคิดนวัตกรรมการดูแลภาวะเรื้อรังของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน

  Journal : Journal of public health nursing 2014;28(3):112-128.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Innovative care for chronic condition framework; Diabetic at risk group; Behaviors
  คำสำคัญ : นวัตกรรมการดูแลภาวะเรื้อรัง; กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน; พฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวาน 37. , Weena Thiangtham(วีณา เที่ยงธรรม) , Arpaporn Powwattana(อาภาพร เผ่าวัฒนา) , Sutham Nanthamongkolchai(สุธรรม นันทมงคลชัย)

  Health Promotion Program for Complications Prevention among Older Persons with Hypertension in Bangkok Metropolitan
  โปรแกรมส่งเสริมการป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มผู้สูงอายุเขตกรุงเทพมหานคร

  Journal : Journal of public health nursing 2014;28(3):145-160.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Protection motivation theory; Social support; Older with hypertention
  คำสำคัญ : ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อการป้องกันโรค; แรงสนับสนุนทางสังคม; ผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง 38. Teerawit Poopa, Bunyarit Panyapinyopol(บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล) , ,

  การกระจายตัวของตะกั่วในพื้นที่เกษตรกรรมชุมชนคลิตี้

  Journal : Environmental Journal 2014;18(4):41-47.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล   39. Suphat Hlikthuk, Piyathida Tridech(ปิยธิดา ตรีเดช) , Sukhontha Siri(สุคนธา ศิริ) , Sakda Tridech

  Administrative effectiveness of chief administrative health assurance fund in local or area, Lop Buri Province
  ประสิทธิผลการบริหารงานของประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จังหวัดลพบุรี

  Journal : Region 4 Medical Journal 2014;16(2):134-141.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Administrative effectiveness; Transformational leadership; Recognition of guidelines for fund management; Teamwork
  คำสำคัญ : ประสิทธิผลการบริหารงาน; ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง; การรับรู้แนวทางการบริหารจัดการกองทุน; การทำงานเป็นทีม 40. Waleed Ali Ahmed Mohammed, Charuwan tadadej(จารุวรรณ ธาดาเดช) , Wirin Kittipichai(วิริณธิ์ กิตติพิชัย) , Krit Pongpirul

  Relationship between leadership behaviors and job satisfiction among nurses in hospitals of South Kordofan State, Sudan

  Journal : Journal of Nursing Sciences 2014;32(4):70-77.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Leadership behavior; Job satisfaction; Nurses; South Kordofan State; Sudan 41. Charuwan tadadej(จารุวรรณ ธาดาเดช) , Sirima Mongkolsomlit, Paiboon Suriyawongpaisarn

  Evolution of Emergency Medical Service Systems in Thailand: A Systematic Review
  วิวัฒนาการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในประเทศไทย: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ

  Journal : Journal of Health Science (Thai) 2014;23(3):513-523.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Emergency Medical Service System; Evolution; Thailand; Trauma, Accident
  คำสำคัญ : ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน; วิวัฒนาการ; ประเทศไทย; อุบัติเหตุ; บาดเจ็บ 42. Mon Mon Htwe, Nate Hongkrailert, Jutatip Sillabutra(จุฑาธิป ศีลบุตร)

  Factors affecting preventive behavior of tuberculosis among the family members in Magway district, Magway Region, Myanmar
  ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันวัณโรคของสมาชิกครอบครัวที่มีผู้ป่วยวัณโรคในอำเภอแมกเวย์ ประเทศพม่า

  Journal : Journal of Public Health and Development 2014;12(2):35-48.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Tuberculosis; TB preventive behavior; Family member
  คำสำคัญ : วัณโรค; พฤติกรรมการป้องกันวัณโรค; สมาชิกครอบครัว 43. Surachai Chokkhanchitchai, Boonyong Keiwkarnka, Jutatip Sillabutra(จุฑาธิป ศีลบุตร)

  Occurrence of Complications of diabetic patients during the worst flood in 2011 in Phra Nakhon Si Ayutthaya province
  การเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวานช่วงวิกฤติมหาอุทกภัยปี พ.ศ.2554 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  Journal : Journal of Public Health and Development 2014;12(3):49-62.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Occurrence of Complications; Diabetic patients; Worst flood
  คำสำคัญ : การเกิดภาวะแทรกซ้อน; ผู้ป่วยเบาหวาน; มหาอุทกภัย 44. Viengsavanh Khitthiphong, Nate Hongkailert, Jutatip Sillabutra(จุฑาธิป ศีลบุตร)

  Preventive behavior of sexually transmitted diseases among high school students in vientiane, LAO P.D.R
  พฤติกรรมการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในนครเวียงจันทร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

  Journal : Journal of Public Health and Development 2014;12(3):65-77.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Sexually transmitted diseases; prevention; students; Lao P.D.R.
  คำสำคัญ : โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์; การป้องกัน; นักเรียน; ประเทศลาว 45. Namfon Intaratate, Bhusita Intaraprasong(ภูษิตา อินทรประสงค์) , Junya Pattaraarchachai(จรรยา ภัทรอาชาชัย) , Saovaluck Jirathummakoon

  Abusive Leadership and Organizational Justice Perceptions Affecting Organizational Citizenship Behavior of Professional Nurses in One Tertiary Hospital
  การรับรู้อย่างมีชั้นเชิงและความยุติธรรมในองค์การที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่ง

  Journal : Journal of Public Health 2014;44(3):237-249.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว  
  Key Words : Abusive leadership; Organizational justice; Organizational citizenship behavior, Professional nurses; Head nurse
  คำสำคัญ : ภาวะผู้นำอย่างมีชั้นเชิง; การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ; พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ; พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ; พยาบาลวิชาชีพ; หัวหน้าหอผู้ป่วย 46. Ratchadaporn Ungcharoen, Acharaporn Seeherunwong, Ronnachai Kongsakon, Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์)

  Perceived behavioral controls and intention to quit smoking among vocational college students with nicotine addiction and non-addiction
  การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมและความตั้งใจในการเลิกสูบบุหรี่ของนักเรียนอาชีวะที่ติดนิโคตินและไม่ติดนิโคติน

  Journal : Journal of Public Health and Development 2014;12(3):17-30.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Adolescent; Intention to quit smoking; Perceived behavioral control; Nicotine addiction; Quitting smoking
  คำสำคัญ : การเลิกสูบบุหรี่; การติดนิโคติน; การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม; ความตั้งใจในการเลิกสูบบุหรี่ วัยรุ่น 47. Ratchadaporn Ungcharoen, Acharaporn Seeherunwong, Ronnachai Kongsakon, Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์)

  Beliefs and attitudes toward smoking cessation among vocational students with nicotine addiction and non-addiction
  ความเชื่อและทัศนคติต่อการเลิกสูบบุหรี่ของนักเรียนอาชีวศึกษาที่ติดและไม่ติดนิโคติน

  Journal : Journal of Nursing Sciences 2014;32(4):52-62.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : smoking cessation; nicotine addiction; belief; attitude; adolescent
  คำสำคัญ : การเลิกสูบบุหรี่; การติดนิโคติน; ความเชื่อ; ทัศนคติ; วัยรุ่น 48. Anussada Nurapak, Malinee Sombhopcharoen(มลินี สมภพเจริญ) , Lukkhana Termsirikulchai(ลักขณา เติมศิริกุลชัย) , Mondha Kengganpanich(มณฑา เก่งการพานิช)

  Factors Correlated with Assertive Behavior from Second-hand Smoke in Secondary School Students in Bangkok Metropolitan
  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปกป้องสิทธิของตนเองจากควันบุหรี่มือสอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในกรุงเทพมหานคร

  Journal : Journal of Boromarajonani College of nursing, Bangkok 2014;30(2):37-47.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Assertive Behavior; Second-Hand Smoke
  คำสำคัญ : พฤติกรรมการปกป้องสิทธิ; ควันบุหรี่มือสอง 49. Siree Suwansin, Supreya Tansakul(สุปรียา ตันสกุล) , Manirat Therawiwat(มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์) , Phiyathida Khajornchaikul(ปิยะธิดา ขจรชัยกุล)

  The Effect of Vfruits-Vvegetables Program for Changing Fruits and Vegetables Consumption Behavior in the Fifth-Grade Students in Bangkok
  ผลของโปรแกรม VFRUITS-VVEGETABLES เพื่อปรับเปลี่ยน พฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร

  Journal : The Public Health Journal of Burapha University 2014;9(2):97-107.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Fruits and vegetables comsumption; Fifth-grade students; Socialcognitive theory; Vfruits-vvegetables program
  คำสำคัญ : การบริโภคผักและผลไม้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทฤษฎีทางปัญญาสังคม โปรแกรม VFRUITS-VVEGETABLES 50. Siranee Sreesai(ศิราณี ศรีใส)

  [บทบรรณาธิการ] Green Organization Development
  [บทบรรณาธิการ] การพัฒนาสู่การเป็นองค์กรสีเขียว

  Journal : Journal of Public Health 2014;44(3):219-222.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม   51. P. Tantivirasut, N. Laohakunjit, Chatrapa Hudthagosol(ฉัตรภา หัตถโกศล) , Promluck Sanporkha(พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า)

  Effect of Pregelatinized Riceberry Flour for Reducing Fat in Salad Dressing
  ผลของการใช้แป้งข้าวไรซ์เบอรี่พรีเจลาทิไนซ์เพื่อลดไขมันในน้ำสลัด

  Journal : Agricultural Science Journal 2014;45(2) ARTICLE No. Suppl.:125-128.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Riceberry; Pregelatinized flour; Reduced fat salad dressing
  คำสำคัญ : ข้าวไรซ์เบอรี่; แป้งพรีเจลาทิไนซ์; น้าสลัดลดไขมัน 52. C. Kasayapanand, W. Srisittiruk, S. Buangam, A. Cheewaphan, Supathra Lilitchan(สุภัทรา ลิลิตชาญ)

  Extraction of Phenolic Acids from Defatted Rice Brans Using Ultrasonication
  การสกัดกรดฟีนอลิกจากกากรำข้าวด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิค

  Journal : Agricultural Science Journal 2014;45(2) ARTICLE No. Suppl.:397-400.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : ultrasonication; phenolic acid; defatted rice bran; antioxidant
  คำสำคัญ : คลื่นอัลตร้าโซนิค; กรดฟีนอลิก; กากราข้าว; สารต้านอนุมูลอิสระ 53. W. Deemuenwai, W. Janjamroon, U. Prawatwong, N. Teppathom, Supathra Lilitchan(สุภัทรา ลิลิตชาญ)

  Effect of Ferulic Acid and Oryzanol on Physical and Chemical Changes of Mayonnaise
  ผลของกรดเฟอรูลิกและโอรีซานอลต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมีของผลิตภัณฑ์มายองเนส

  Journal : Agricultural Science Journal 2014;45(2) ARTICLE No. Suppl.:649-652.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : ferulic acid; oryzanol; mayonnaise
  คำสำคัญ : กรดฟีนอลิก; โอรีซานอล; มายองเนส 54. Kamonwan Promtes, Orawan Kaewboonchoo(อรวรรณ แก้วบุญชู) , Kitiphong Harncharoen(กิติพงษ์ หาญเจริญ) , Chatchai Ekpanyaskul

  Cancer risk assessment of inhalation formaldehyde exposure among medical students during anatomy laboratory
  การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งของการรับสัมผัสฟอร์มัลดีไฮด์ทางการหายใจในนิสิตแพทย์ระหว่างเรียนภาคปฏิบัติทางกายวิภาค

  Journal : Thai Journal of Toxicology 2014;29(1-2):8-22.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Formaldehyde; Cancer risk assessment; Pulmonary function test
  คำสำคัญ : ฟอร์มัลดีไฮด์; ประเมินความเสี่ยงการเกิดมะเร็ง; การทดสอบสมรรถภาพปอด 55. Supattra Fofon, Pimsurang Taechaboonsermsak(พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์) , Supachai Pitikultang(ศุภชัย ปิติกุลตัง) , Phitaya Charupoonphol(พิทยา จารุพูนผล) , Wirin Kittipichai(วิริณธิ์ กิตติพิชัย)

  Factors Influencing Quality of Life among Street Venders in Bangkok
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบการค้าแผงลอยในกรุงเทพมหานคร

  Journal : Journal of Public Health and Development 2014;12(2):69-83.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Quality of Life; Street Vendors; Bangkok
  คำสำคัญ : คุณภาพชีวิต; ผู้ประกอบการค้าแผงลอย; กรุงเทพมหานคร 56. Kwanchanok Suwanna, Saipin Prasertsukdee, Phiyathida Khajornchaikul(ปิยะธิดา ขจรชัยกุล)

  Test-Retest Reliability and Internal Consistency Palsy Quality of Life Questionnaire (Thai Version)
  ความเชื่อถือได้ในการประเมินซ้ำและความสอดคล้องภายในเนื้อหาของแบบสอบถามคุณภาพชีวิตของเด็กซีพี (ภาษาไทย)

  Journal : Thai Journal of Physical Therapy 2014;36(2):60-69.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Cerebral palsy; Questionnaire; Reliability; Quality of life; CP-QOL-Cild 57. Pichchanun Tonglor, Piyathida Tridech(ปิยธิดา ตรีเดช) , Sukhontha Siri(สุคนธา ศิริ)

  The study of Organizational Citizenship Behavior of the Staff at the Institute of Dermatology
  การศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ของเจ้าหน้าที่สถาบันโรคผิวหนัง

  Journal : Region 4 Medical Journal 2014;16(3):214-221.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Behavior; Organizational Citizenship Behavior; Value
  คำสำคัญ : พฤติกรรม; พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ; ค่านิยม 58. S. Pipopsuttipaiboon, Somchart Torugsa(สมชาติ โตรักษา) , Y. Pichitchock

  A development of ward clerk service at King Chulalongkorn Memorial Hospital
  การพัฒนางานธุรการหอผู้ป่วย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

  Journal : Thai Journal of Nursing 2014;63(3):27-36.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Ward clerk service; Model Development; Management by participation 59. Mintra Pruck-Ngern, Sittiporn Pattaradilokrat, Kamlang Chumpolbanchorn, Suntorn Pimnon(สุนทร พิมพ์นนท์) , Pongchai Harnyuttanakorn, Prayute Bhuddhirakkul / Prayute Buddhirakkul(ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล) , Tawee Saiwichai(ทวี สายวิชัย)

  Refractoriness of the natural malaria vector Culex quinquefasciatus to Plasmodium gallinaceum

  Journal : Journal of Tropical Medicine and Parasitology 2014;37(2):60-68.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Key Words : Malaria; Plasmodium gallinaceum; Transmission; Culex quinquefasciatus 60. Konkham Phonwong, Bhusita Intaraprasong(ภูษิตา อินทรประสงค์) , Junya Pattaraarchachai(จรรยา ภัทรอาชาชัย)

  Substitutes for Leadership and Organizational Citizenship Behavior of Public Health Officers in Sub-District Health Promoting Hospitals
  การทดแทนความเป็นผู้นำและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

  Journal : Journal of Health Systems Research 2014;8(4):355-363.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว  
  Key Words : Organizational Citizenship Behavior; Substitutes for Leadership; Public Health Officers; Subdistrict Health Promoting Hospitals
  คำสำคัญ : พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ; การทดแทนความเป็นผู้นำ; เจ้าหน้าที่สาธารณสุข; โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 61. Navaporn Sirisom, Prasit Leerapan(ประสิทธิ์ ลีระพันธ์) , Tharadol Kengganpanich(ธราดล เก่งการพานิช) , Mondha Kengganpanich(มณฑา เก่งการพานิช)

  Factors related to exercise behavior among officers in Suanchitralada, Dusit Palace
  ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ของข้าราชสำนักที่ปฏิบัติงานภายในเขตสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

  Journal : Journal of Boromarajonani College of nursing, Bangkok 2014;30(1):34-44.
  Department :   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Exercise behavior; Self-efficacy; Social support 62. Nongluck Kaewtong, Lukkhana Termsirikulchai(ลักขณา เติมศิริกุลชัย) , Prasit Leerapan(ประสิทธิ์ ลีระพันธ์) , Tharadol Kengganpanich(ธราดล เก่งการพานิช) , Kwanmuang Kaeo-dum-koeng(ขวัญเมือง แก้วดำเกิง)

  Health Literacy of Group at Risk of Hypertension at Ban Nonghoi Sub-District Health Promoting Hospital, Sa Kaeo Province
  ความแตกฉานด้านสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหอย จังหวัดสระแก้ว

  Journal : Journal of Boromarajonani College of nursing, Bangkok 2014;30(1):45-56.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Health Literacy; Hypertension
  คำสำคัญ : ความแตกฉานด้านสุขภาพ; โรคความดันโลหิตสูง 63. Ritichai Pimpa, Manirat Therawiwat(มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์) , Nirat Imamee(นิรัตน์ อิมามี) , Supreya Tansakul(สุปรียา ตันสกุล)

  Herbal Using Behaviors among Diabetes, Kanchanaburi Province
  พฤติกรรมการใช้ยาสมุนไพรของผู้ป่วยโรคเบาหวาน จังหวัดกาญจนบุรี

  Journal : Journal of Boromarajonani College of nursing, Bangkok 2014;30(3):14-25.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Herbal use; Diabetic patients
  คำสำคัญ : การใช้สมุนไพร; ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 64. Kwanmuang Kaeo-dum-koeng(ขวัญเมือง แก้วดำเกิง)

  [บทความ] Way to Promote Happiness and Happy Workplace Creation Factors
  [บทความ] วิถีแห่งการสร้างสุขและปัจจัยพัฒนาองค์กรสร้างสุข

  Journal : Journal of Health Education 2014;37(127):1-15.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Ways to promote happiness; Happy workplace creation factors
  คำสำคัญ : วิถีแห่งการสร้างสุข; ปัจจัยพัฒนาองค์กรสร้างสุข 65. Siriprapa Klunklin(สิริประภา กลั่นกลิ่น) , Mantana Pongpaibul, Vajira Singhakajen(วชิระ สิงหะคเชนทร์)

  Factors Associated With Blood Sugar Control Behaviours Among Non-Insulin Dependent-Diabetic Patients at Chum-Saeng Hospital, Nakorn-Sawan Province
  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน ที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

  Journal : Journal of Health Education 2014;37(127):62- 82.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว  
  Key Words : Diabetic patients; Health behaviours; Blood sugar controlling; Knowledge and attitudes of diabetic patients
  คำสำคัญ : ผู้ป่วยเบาหวาน; พฤติกรรมสุขภาพ; การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด; ความรู้และทัศนคติของผู้ป่วยโรคเบาหวาน 66. Nathpaszorn Kaewrattanaamporn, Patcharanee Pavadhgul(พัชราณี ภวัตกุล) , Suwat Srisorrachatr(สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร์) , Rewadee Chongsuwat(เรวดี จงสุวัฒน์)

  Prevalence of Metabolic Syndrome and Associated Factors Among Night Time Male Operators in Automotive Industry
  ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะอ้วนลงพุงในพนักงานชาย บริษัทผลิตรถยนต์ที่ทำงานรอบกลางคืน

  Journal : Journal of Health Education 2014;37(127):84-97.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Metabolic syndrome; Night time operators; Health behaviours
  คำสำคัญ : ภาวะอ้วนลงพุง; พนักงานที่ทำงานรอบกลางคืน; พฤติกรรมสุขภาพ 67. Mondha Kengganpanich(มณฑา เก่งการพานิช) , Saengduan Suwanrassami, Chawala Phavaputanondh, Tharadol Kengganpanich(ธราดล เก่งการพานิช)

  Factors Associated with Smoking Behaviour Among Female Adolescents in Bangkok Metropolitan
  ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร

  Journal : Journal of Health Education 2014;37(128):29-44.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Factors association; Female adolescents smoking behaviours; Bangkok metropolitan
  คำสำคัญ : ปัจจัยที่สัมพันธ์; พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นหญิง; กรุงเทพมหานคร 68. D. Pudthum, S. Pitayarangsarit, Aronrag Cooper Meeyai(อรุณรักษ์ คูเปอร์ มีใย)

  Social Networks and Smoking of Vocational College Students
  เครือข่ายทางสังคมและการสูบบุหรี่ของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษา

  Journal : Journal of Health Education 2014;37(128):88-101.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Social network; Smoking; Vocational college students; Tobacco control policy
  คำสำคัญ : เครือข่ายทางสังคม; การสูบบุหรี่; นักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษา; มาตรการในการควบคุม 69. Panipha Siangpror, Tassanee Rawiworrakul(ทัศนีย์ รวิวรกุล) , Orawan Kaewboonchoo(อรวรรณ แก้วบุญชู)

  Factors correlated to job stress among nurses in specialised cancer hospitals, central region of Thailand
  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดจากการทำงานของพยาบาล ในโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็ง เขตภาคกลาง

  Journal : Journal of Health Science Research 2014;8(1):17-27.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Factor; Stress; Nurse; Cancer hospital
  คำสำคัญ : ปัจจัย; ความเครียด; พยาบาล; โรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็ง 70. M. Tientananuruk, Sukhontha Kongsin(สุคนธา คงศีล) , Somchart Torugsa(สมชาติ โตรักษา)

  Equity of Physical Therapy Services for Patients with Stroke in Nakhonnayok Province
  ความเป็นธรรมของการให้บริการกายภาพบำบัดผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จังหวัดนครนายก

  Journal : Ramathibodi Medical Journal 2014;37(3):138-144.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Equity; Stroke; Physical therapy
  คำสำคัญ : ความเป็นธรรม; หลอดเลือดสมอง; กายภาพบำบัด 71. Piyanuch Kaewcumrod, Piyathida Tridech(ปิยธิดา ตรีเดช) , Sukhontha Siri(สุคนธา ศิริ)

  Teamwork Perceived by the Staff, Environment and Sanitation Section. District Office in Bangkok, Bangkok Metropolitan Administration
  การทำงานเป็นทีมตามการรับรู้ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร

  Journal : Kuakarun Journal of Nursing 2014;21(1):129-143.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Team work; Working atmosphere; Communication; Officers of environment and sanitation; Officer of district, Bangkok Metropolitan
  คำสำคัญ : การทำงานเป็นทีม; บรรยากาศในการทำงาน; การติดต่อสื่อสาร; เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร 72. Chutima Chaimanee, Somchart Torugsa(สมชาติ โตรักษา) , Varaporn Boonsiri, Kajohnsak Kasemkittanakul

  Follow-up of Cervicitis Cases of Pap Smear Screening, San Patong District, Chiang Mai Province, 2008-2013
  การติดตามดูแลสตรีที่มีผลการตรวจคัดกรอง พบการอักเสบของปากมดลูก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2551-2556

  Journal : Journal of Health Science (Thai) 2014;23(6):1032-1043.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Model development; Cancer of cervix; Cervicitis; Pap smear; Health service network
  คำสำคัญ : การพัฒนารูปแบบ; มะเร็งปากมดลูก; ปากมดลูกอักเสบ; การตรวจคัดกรอง; เครือข่ายบริการสุขภาพ 73. , Bhusita Intaraprasong(ภูษิตา อินทรประสงค์) , Jutatip Sillabutra(จุฑาธิป ศีลบุตร)

  FACTORS AFFECTING PARTICIPATION LEVEL IN KNOWLEDGE MANAGEMENT OF REGISTERED NURSES IN FACULTY OF MEDICINE VAJIRA HOSPITAL, NAVAMINDRADHIRAJ UNIVERSITY
  ปัจจัยที่มีผลตอบสนองความไม่พึงพอใจในงานของผู้บริหารระดับต้น กรมหนึ่ง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

  Journal : Vajira Nursing Journal 2014;16(1):25-40.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Compensation; Role conflict; Autonomy; Organizational commitment; Job dissatisfaction; Exit; Voice; Loyalty; Neglect
  คำสำคัญ : ค่าตอบแทน ความขัดแย้งในบทบาทหน้าที่; ความอิสระในงาน; ความผูกพันต่อองค์กร; การตอบสนองต่อความไม่พึงพอใจในงาน; การลาออก; การแสดงความคิดเห็น; ความจงรักภักดี; การเพิกเฉย 74. , Nithat Sirichotiratana(นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์) , Chardsumon Prutipinyo(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ) , Charuwan tadadej(จารุวรรณ ธาดาเดช)

  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ของพยาบาลวิชาชีพ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

  Journal : Vajira Nursing Journal 2014;16(1):14-24.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Knowledgemanagement; Component of knowledgemanagement; Level of paticipation
  คำสำคัญ : การจัดการความรู้; องค์ประกอบการจัดการความรู้; ระดับการมีส่วนร่วม 75. , Suthee U-sathaporn(สุธี อยู่สถาพร) , Piyathida Tridech(ปิยธิดา ตรีเดช) , Sukhontha Siri(สุคนธา ศิริ)

  WORK VALUE, ORGANIZATION COMMITMENT, AND ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR OF REGISTERED NURSES IN A HOSPITAL
  ค่านิยมในการทำงาน ความผูกพันองค์กร กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์กร ของพยาบาลพวิชาชีพโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่ง

  Journal : Vajira Nursing Journal 2014;16(2):55-69.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR; WORK VALUE; ORGANIZATION COMMITMENT
  คำสำคัญ : พฤติกรรมการเป็นสามชิกที่ดีขององค์กร; ค่านิยมในการทำงาน; ความผูกพันองค์กร 76. , Surachart Nanongkine(สุรชาติ ณ หนองคาย) , Piyathida Tridech(ปิยธิดา ตรีเดช) , Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์)

  APPROACH TO OPERATIONS OF SUB-DIATRICT HEALTH PROMOTING HOSPITAL IN ACCORDING TO PRIMARY CARE AWARD : A CASE STUDY OF A DISTRICT IN NORTHEASETERN THAILAND
  แนวทางการดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ : กรณีศึกษาอำเภอแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  Journal : Vajira Nursing Journal 2014;16(2):70-81.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : STANDARD CRITERIA FOR PRIMARY CARE AWARD; SUB-DISTRICT HEALTH PROMOTING HOSPITAL; SELF-EVALUATION
  คำสำคัญ : เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ; โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล; การประเมินตนเอง 77. Chuennadda Chulamanee, Pramuk Osiri(ประมุข โอศิริ) , Preecha Loosereewanich(ปรีชา ลอเสรีวานิช) , Supat Wangwongwanich, Panwadee Suwattiga

  An Investigation of Particulate Emisstion on Using Chemical Composition Analysis Method

  Journal : Journal of Safety and Health 2014;7(25):25-35.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว  
  Key Words : Chemical mass balance; Chemical composition; Particulate matter; Emission source contributor; Cement plant; Saraburi Province 

หมายเหตุ : [co] - Correspondence

 

ค้นค่า Impact Factor ได้ที่

 

- ดัชนี IMPACT FACTORS ของ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

 

- ค่า Thai Journal Impact Factors ของ Thai-Journal Citation Index Centre