งานวิจัยและนวัตกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล
ปีก่อนหน้าปี 2000 , ปี 2000 , ปี 2001 , ปี 2002 , ปี 2003 , ปี 2004 , ปี 2005 , ปี 2006 , ปี 2007 , ปี 2008 , ปี 2009 ,
ปี 2010 , ปี 2011 , ปี 2012 , ปี 2013 , ปี 2014 , ปี 2015 , ปี 2016 , ปี 2017 , ปี 2018 , ปี 2019 ,
ปี 2020 , ปี 2021 , ปี 2022 , ปี 2023 , ปี 2024
  ผลงานตีพิมพ์ปี 2005
  วารสารระดับนานาชาติ
 1. Duangrat Inthorn(ดวงรัตน์ อินทร) , Sombatjinda, Siriporn, Danaya Wongsirikul(ดนยา วงศ์ศิริกุล) , Wantawin, Chalermraj

  Cadmium removal by immobilized and free cells of Nostoc paludosum and Rivularia sp

  Journal : Asian Journal of Microbiology, Biotechnology and Environmental Sciences 2005;7(3):597-604.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม   2. Manirat Therawiwat(มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์) , Fungladda, Wijitr, Kaewkungwal, Jaranit, Nirat Imamee(นิรัตน์ อิมามี) , Steckler, Allan B.

  Community-based approach for prevention and control of dengue hemorrhagic fever in Kanchanaburi Province, Thailand

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2005;36(6):1439-1449.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   3. Kumkhaek, Chutima, Phra-Ek, Kooruethai, Renia, Laurent, Singhasivanon, Pratap, Looareesuwan, Sornchai, Chakrit Hirunpetcharat(จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์) , White, Nicholas J M, Brockman, Alan H., Grüner, Anne Charlotte, Lebrun, Nicolas E., Alloueche, Ali, Nosten, François H., Khusmith, Srisin, Snounou, Georges

  Are extensive T cell epitope polymorphisms in the Plasmodium falciparum circumsporozoite antigen, a leading sporozoite vaccine candidate, selected by immune pressure

  Journal : Journal of Immunology 2005;175(6):3935-3939.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   4. Wisit Chaveepojnkamjorn(วิศิษฎ์ ฉวีพจน์กำจร) , Natchaporn Pichainarong

  Behavioral factors and malaria infection among the migrant population, Chiang Rai Province
  ปัจจัยด้านพฤติกรรมกับการติดเชื้อมาลาเรียในกลุ่มประชากรย้ายถิ่น จังหวัดเชียงราย

  Journal : Journal of The Medical Association of Thailand 2005;88(9):1293-1301.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   5. Unchalee Tansuphasiri(อัญชลี ตัณฑ์ศุภศิริ) , Charnchudhi Chanyasanha(ชาญชุติ จรรยาสัณห์) , Cheaochantanakij, Nattasai

  An enrichment broth culture-duplex PCR combination assay for the rapid detection of enterotoxigenic Clostridium perfringens in fecal specimens

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2005;36(5):1229-1238.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   6. Koyadun, Surachart, Adisak Bhumiratana(อดิศักดิ์ ภูมิรัตน์)

  Surveillance of imported bancroftian filariasis after two-year multiple-dose diethylcarbamazine treatment

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2005;36(4):822-831.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา   7. Chumsin Siriaut(ชุมสิน ศิริอัฐ) , Adisak Bhumiratana(อดิศักดิ์ ภูมิรัตน์) , Koyadun, Surachart, Anurat, Kowit, Pratana Satitvipawee(ปรารถนา สถิตย์วิภาวี)

  Short-term effects of treatment with 300 mg oral-dose diethylcarbamazine on nocturnally periodic Wuchereria bancrofti microfilaremia and antigenemia

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2005;36(4):832-840.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา   ภาควิชาชีวสถิติ   8. Kwanbunjan, Karunee, Saengkar, Phimonsri, Cheeramakara, Cheeraratana, Thanomsak, Wanyarat, Benjachai, Wanpen, Laisupasin, Pikul, Buchachart, Kasinee, Songmuaeng, Kriyaporn, Naiyana Boonthaveeyuwat(นัยนา บุญทวียุวัฒน์)

  Low folate status as a risk factor for cervical dysplasia in Thai women

  Journal : Nutrition Research 2005;25(7):641-654.
  Department :   ภาควิชาอนามัยชุมชน   9. Pipat Luksamijarulkul(พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล) , Arunchai, Nongphon, Luksamijarulkul, Soavalug, Orawan Kaewboonchoo(อรวรรณ แก้วบุญชู)

  Improving microbial air quality in air-conditioned mass transport buses by opening the bus exhaust ventilation fans

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2005;36(4):1032-1038.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   10. Chaoniyom, Wanasara, Nawarat Suwannapong(นวรัตน์ สุวรรณผ่อง) , Nopporn Howteerakul(นพพร โหวธีระกุล) , Oranut Phacheun(อรนุช ภาชื่น)

  Strengthening the capability of Family Health Leaders for sustainable community-based health promotion

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2005;36(4):1039-1047.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาอนามัยชุมชน   11. Unchalee Tansuphasiri(อัญชลี ตัณฑ์ศุภศิริ) , Matra, Wiriya, Sangsuk, Leelaowadee

  Antimicrobial resistance among Clostridium perfringens isolated from various sources in Thailand

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2005;36(4):954-961.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   12. Srisam-ang, Kitiporn, Amornrat Podhipak(อมรรัตน์ โพธิพรรค) , Kulaya Narksawat(กุลยา นาคสวัสดิ์) , Supaattagorn, Pongsatorn, Mathuros Thipayamongkolkul(มธุรส ทิพยมงคลกุล)

  Survival of patients with advanced non-small-cell lung cancer at Ubon Ratchathani Cancer Center, Thailand

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2005;36(4):994-1006.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   13. Faruque, Shah Mohammad, Naser, Iftekhar Bin, Fujihara, Kazutaka, Pornphan Diraphat(พรพรรณ ดีระพัฒน์) , Chowdhury, Nityananda J A, Kamruzzaman, M., Qadri, Firdausi, Yamasaki, Shinji, Ghosh, Amar Nath, Mekalanos, John J.

  Genomic sequence and receptor for the Vibrio cholerae phage KSF-1Φ: Evolutionary divergence among filamentous vibriophages mediating lateral gene transfer

  Journal : Journal of Bacteriology 2005;187(12):4095-4103.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   14. Unchalee Tansuphasiri(อัญชลี ตัณฑ์ศุภศิริ) , Muadcheingka, Taniya, Choonharuangdej, Suwan

  Evaluation of synthetic DNA probes for confirmation of Clostridium perfringens enterotoxin gene PCR products

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2005;36(3):663-672.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   15. Nopporn Howteerakul(นพพร โหวธีระกุล) , Nawarat Suwannapong(นวรัตน์ สุวรรณผ่อง) , Than, M.

  Cigarette, alcohol use and physical activity among Myanmar youth workers, Samut Sakhon Province, Thailand

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2005;36(3):790-796.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   16. Bunyarit Panyapinyopol(บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล) , Marhaba, Taha F., Kanokkantapong, Vorapot, Pavasant, Prasert

  Characterization of precursors to trihalomethanes formation in Bangkok source water

  Journal : Journal of Hazardous Materials 2005;120(1-3):229-236.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล   17. Böhning, Dankmar A W, Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม)

  Revisiting proportion estimators

  Journal : Statistical Methods in Medical Research 2005;14(2):147-169.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ   18. Chol, P. T., Nawarat Suwannapong(นวรัตน์ สุวรรณผ่อง) , Nopporn Howteerakul(นพพร โหวธีระกุล)

  Evaluation of a malaria control project in DPR Korea, 2001-2003

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2005;36(3):565-571.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา   19. Usa Lek-Uthai(อุษา เล็กอุทัย) , Tomoen, Wanachai

  Susceptibility of Mansonia uniformis to Brugia malayi microfilariae from infected domestic cat

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2005;36(2):434-441.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา   20. Unchalee Tansuphasiri(อัญชลี ตัณฑ์ศุภศิริ) , Sukanya Deepradit, Duangporn Phulsuksombati, Waraluk Tangkanakul

  A Test Strip IgM Dot-ELISA Assay Using Leptospiral Antigen of Endemic Strains for Serodiagnosis of Acute Leptospirosis
  การตรวจวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรซิสระยะเริ่มแรก ด้วยแผ่นทดสอบ IgM dot-ELISA ที่เตรียมจากแอนติเจนของเชื้อเลปโตสไปราที่ก่อการระบาด

  Journal : Journal of The Medical Association of Thailand 2005;88(3):391-398.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   21. Unchalee Tansuphasiri(อัญชลี ตัณฑ์ศุภศิริ) , Deepradit, Sukanya, Phulsuksombati, Duangporn, Tangkanakul, Waraluk

  Two simple immunoassays using endemic leptospiral antigens for serodiagnosis of human leptospirosis

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2005;36(2):302-311.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   22. Wisit Chaveepojnkamjorn(วิศิษฎ์ ฉวีพจน์กำจร) , Natchaporn Pichainarong

  Cigarette smoking among Thai Buddhist monks, central and eastern Thailand

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2005;36(2):505-511.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   23. Adisak Bhumiratana(อดิศักดิ์ ภูมิรัตน์) , Surachart Koyadun, Mayuna Srisuphanunt(มยุนา ศรีสุภนันต์) , Pratana Satitvipawee(ปรารถนา สถิตย์วิภาวี) , Nukool Limpairojn, Gitipong Gaewchaiyo

  Border and imported bancroftian filariases: Baseline seroprevalence in sentinel populations exposed to infections with Wuchereria bancrofti and concomitant HIV at the start of diethylcarbamazine mass treatment in Thailand

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2005;36(2):390-407.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา   ภาควิชาชีวสถิติ   24. Poosanthanasarn, Nitaya, Lohachit, Chantima, Fungladda, Wijitr, Sriboorapa, Sooth, Chompusakdi Pulket(ชมภูศักดิ์ พูลเกษ)

  An ergonomics intervention program to prevent worker injuries in a metal autoparts factory

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2005;36(2):512-522.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   25. Leera Kittigul(ลีรา กิตติกูล) , Ekchaloemkiet, Som, Fuangfa Utrarachkij(เฟื่องฟ้า อุตรารัชต์กิจ) , Kanokrat Siripanichgon(กนกรัตน์ ศิริพานิชกร) , Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์) , Pungchitton, Supornvit, Angsana Boonthum(อังสนา บุญธรรม)

  An efficient virus concentration method and RT-nested PCR for detection of rotaviruses in environmental water samples

  Journal : Journal of Virological Methods 2005;124(1-2):117-122.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาอนามัยชุมชน  
  Key Words : Virus concentration method; RT-nested PCR; Rotaviruses; Water samples 26. Saelim, Visut, Brogdon, William G., Rojanapremsuk, Jirasak, Suvannadabba, Saravudh, Wongdyan Pandii(วงเดือน ปั้นดี) , Jones, James William, Sithiprasasna, Ratana

  Bottle and biochemical assays on temephos resistance in Aedes aegypti in Thailand

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2005;36(2):417-425.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา   27. Isaranurug, Sirikul, Sutham Nanthamongkolchai(สุธรรม นันทมงคลชัย) , Duangporn Kaewsiri(ดวงพร แก้วศิริ)

  Factors influencing development of children aged one to under six years old
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการเด็กอายุ 1 ถึง < 6 ปี

  Journal : Journal of The Medical Association of Thailand 2005;88(1):86-90.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   ภาควิชาโภชนวิทยา   28. Tantawiwat, Suwalee, Unchalee Tansuphasiri(อัญชลี ตัณฑ์ศุภศิริ) , Wongwit, Waranya, Wongchotigul, Varee, Kitayaporn, Dwip

  Development of multiplex PCR for the detection of total coliform bacteria for Escherichia coli and Clostridium perfringens in drinking water

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2005;36(1):162-169.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   29. Mathuros Thipayamongkolkul(มธุรส ทิพยมงคลกุล) , Amornrat Podhipak(อมรรัตน์ โพธิพรรค) , Chearskul, Sanay, Sunakorn, Pramuan

  Factors associated with the development of tuberculosis in BCG immunized children

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2005;36(1):145-150.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   30. Bunyarit Panyapinyopol(บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล) , Vorapot Kanokkantapong, Taha F. Marhaba, Suraphong Wattanachira, Prasert Pavasant

  Kinetics of trihalomethane formation from organic contaminants in raw water from the Bangkhen water treatment plant

  Journal : Journal of Environmental Science and Health - Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering 2005;40(8):1543-1555.
  Department :   ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ   31. Nagase, Hiroyasu, Duangrat Inthorn(ดวงรัตน์ อินทร) , Oda, Aiko, Nishimura, Jun Ichi, Kajiwara, Yumiko, Park, Myong O., Hirata, Kazumasa, Miyamoto, Kazuhisa

  Improvement of selective removal of heavy metals in cyanobacteria by NaOH treatment

  Journal : Journal of Bioscience and Bioengineering 2005;99(4):372-377.
  Department :   ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ  
  Key Words : Cyanobacteria; Cadmium; Zinc; Copper; Lead; Hard water 32. Manee Chanama(มณี ชะนะมา) , Chitnumsub, Penchit, Yuthavong, Yongyuth

  Subunit complementation of thymidylate synthase in Plasmodium falciparum bifunctional dihydrofolate reductase-thymidylate synthase

  Journal : Molecular and Biochemical Parasitology 2005;139(1):83-90.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   33. Joongsuksuntigul, Praphasri, Thongthien, Pimpimon, Nithat Sirichotiratana(นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์) , Okabayashi, Hironori, Jimba, Masamine

  The Asian Center of International Parasite Control (ACIPAC): five years of achievement. III. School health for parasite control in Thailand: a review and current model activities

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2005;36(Suppl 3):17-27.
  Department :   ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ   34. Pimsurang Taechaboonsermsak(พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์) , Kaewkungwal, Jaranit, Singhasivanon, Pratap, Fungladda, Wijitr, Wilailak, Sarigapan

  Causal relationship between health promoting behavior and quality of life in cervical cancer patients undergoing radiotherapy

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2005;36(6):1568-1575.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   35. Dziejman, Michelle, Serruto, Davide, Tam, Vincent C., Sturtevant, Derek, Pornphan Diraphat(พรพรรณ ดีระพัฒน์) , Faruque, Shah Mohammad, Rahman, Mustafizur, Heidelberg, John F., Decker, Jeremy, Montgomery, Kate T., Grills, George S., Kucherlapati, Raju S., Mekalanos, John J.

  Genomic characterization of non-O1, non-O139 Vibrio cholerae reveals genes for a type III secretion system

  Journal : Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 2005;102(9):3465-3470.
  Department :   ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ   36. Tanasri Sihabut(ธนาศรี สีหะบุตร) , Ray, Joshua, Northcross, Amanda L., McDow, Stephen R.

  Sampling artifact estimates for alkanes, hopanes, and aliphatic carboxylic acids

  Journal : Atmospheric Environment 2005;39(37):6945-6956.
  Department :   ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ   37. Neil M. Ferguson, Cummings, D. A T, Simon Cauchemez, Christophe Fraser, Steven Riley, Aronrag Cooper Meeyai(อรุณรักษ์ คูเปอร์ มีใย) , Sopon Iamsirithaworn, Donald S. Burke

  Strategies for containing an emerging influenza pandemic in Southeast Asia

  Journal : Nature 2005;437 ARTICLE No. Issue 7056:209-214.
  Department :   ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ   38. Aree Kantachuvessiri(อารีย์ กันตชูเวสศิริ)

  Obesity in Thailand
  ภาวะอ้วนในประเทศไทย

  Journal : Journal of The Medical Association of Thailand 2005;88(4):554-562.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา    วารสารระดับชาติ
 1. Chalit Komalamisra, Jitra Waikagul, Supawadee Boonchuen(สุภาวดี บุญชื่น) , Emsri Pongponratn

  Chaetotaxy of Newly Excysted Metacercariae Among Five Species of Thai Paragonimus

  Journal : Journal of Tropical Medicine and Parasitology 2005;28(1):1-7.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา   2. Chokchai Munsawaengsub(โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์) , Suporn Apinantavech(สุพร อภินันทเวช) , Phitaya Charupoonphol(พิทยา จารุพูนผล)

  "30 BAHT SCHEME" PROJECT-OPERATOR: VIEW AND DIRECTION
  โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ในมุมมองและทิศทางการจัดการของผู้รับผิดชอบโครงการ

  Journal : Journal of Public Health and Development 2005;3(3):1-9.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   3. Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์) , Phitaya Charupoonphol(พิทยา จารุพูนผล) , Mathuros Thipayamongkolkul(มธุรส ทิพยมงคลกุล) , Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม)

  RELATIONSHIP BETWEEN NUISANCE AND HEALTH PROBLEMS AROUND INDUSTRIAL ESTATES

  Journal : Journal of Public Health 2005;35(3):175-185.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาชีวสถิติ   4. Nongnuch Chaturabundit, Pisit Yongyut, Surachart Koyadun, Adisak Bhumiratana(อดิศักดิ์ ภูมิรัตน์)

  Adverse General Health Outcomes in Myanmar Migrant Workers in Parawood Production Cluster of Phang-nga Province
  สภาวะสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์ของแรงงานพม่าอพยพในกลุ่มการผลิตยางพาราในจังหวัดพังงา

  Journal : Journal of Vector-Borne Diseases 2005;2(1):20-36.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา   5. Panisa Get_ngern, Pranee Chantapet, Pratana Satitvipawee(ปรารถนา สถิตย์วิภาวี) , Somsak Sinsatienporn, Ubon Boonrod

  Serum Total Homocysteine Levels and Metabolic Control in Patients with Type 2 Diabetes
  ระดับซีรัมโฮโมซิสทินและการควบคุมเมตาบอลิสมในผู้ป่วยเบาหวานแบบที่ 2

  Journal : Journal of Health Research 2005;19(2):105-117.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Total homocysteine, Glycated hemoglobin, Type 2 diabetes
  คำสำคัญ : โฮโมซิสทิน; ไกลเคทฮีโมโกลบิน; เบาหวานแบบที่ 2 6. Phap Ngoc Tran, Kanokrat Siripanichgon(กนกรัตน์ ศิริพานิชกร) , Nawarat Suwannapong(นวรัตน์ สุวรรณผ่อง) , Pojjana Hunchangsith(พจนา หันจางสิทธิ์)

  Tuberculosis Prevention for Household Contacts of Tuberculosis Patients in Quangnam Province, Vietnam
  การป้องกันวัณโรคในบ้านของผู้ป่วย ในจังหวัดกวางนัม ประเทศเวียดนาม

  Journal : Journal of Public Health 2005;35(1):43-55.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาชีวสถิติ   7. Pimpan Silpasuwan(พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ) , Yaowaluk Ngoenwiwatkul(เยาวลักษณ์ เงินวิวัฒน์กุล) , Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม) , Pratana Satitvipawee(ปรารถนา สถิตย์วิภาวี) , Nithat Sirichotiratana(นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์)

  Assessment of The Helath Warning Labeling on Cigarette Packages Among Factory Workers in Thailand

  Journal : Journal of Public Health 2005;35(3):186-196.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาชีวสถิติ   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   8. Pipat Luksamijarulkul(พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล) , Nongphon Arunchai, Soavalug Luksamijarulkul, Orawan Kaewboonchoo(อรวรรณ แก้วบุญชู)

  Role of Bus Drivers and Administrators in Improving In-bus Environmental Quality of Bangkok Mass Transit Authority
  ขสมก.ร่วมสร้างสุขภาวะสังคม : บทบาทของพนักงานขับรถและการสนับสนุนของผู้บริหารในการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในรถ

  Journal : Safety and Environment Review 2005;15(1):53-68.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   9. Prasit Leerapan(ประสิทธิ์ ลีระพันธ์) , Penprapa Siviroj

  The Social Services Network Model for HIV-Infected Patients and Their Families

  Journal : Journal of Public Health 2005;35(3):197-212.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   10. Ruja Matukul, Paradee Temcharoen(ภารดี เต็มเจริญ) , Arpaporn Powwattana(อาภาพร เผ่าวัฒนา) , Supreya Tansakul(สุปรียา ตันสกุล) , Rewadee Chongsuwat(เรวดี จงสุวัฒน์)

  Application of Self-Efficacy Theory and Group Process in Weight Management Among Overnutrition Adolescents
  การประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเองร่วมกับกระบวนการกลุ่มในการดูแลน้ำหนักของวัยรุ่นที่มีภาวะโภชนาการเกิน

  Journal : Journal of Public Health 2005;35(3):163-174.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   ภาควิชาโภชนวิทยา   11. Sirikul Isaranurug, Wichien Thongnop, Sutham Nanthamongkolchai(สุธรรม นันทมงคลชัย) , Sumalee Singhaniyom(สุมาลี สิงหนิยม)

  Capacity Building of Mothers on Promoting Infant Development

  Journal : Journal of Public Health and Development 2005;3(1):37-44.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   ภาควิชาชีวสถิติ   12. Sunate Wongthanakit, Sulee Thongvichien(สุลี ทองวิเชียร) , Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร) , Orawan Kaewboonchoo(อรวรรณ แก้วบุญชู)

  Related to Low Back Pain Preventive Behaviors Among Nurses in Government Hospitals, Nonthaburi Province
  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันอาการปวดหลังส่วนล่าง ของพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ จังหวัดนนทบุรี

  Journal : Journal of Public Health 2005;35(2):109-118.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   13. Suporn Apinantavech(สุพร อภินันทเวช) , Chokchai Munsawaengsub(โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์) , Phitaya Charupoonphol(พิทยา จารุพูนผล) , Anchalee Suksavage

  Stress and Coping in Bhuddist Monks, Bangkok Metropolitan
  ความเครียดและการเผชิญความเครียดของพระสงฆ์ในเขตกรุงเทพมหานคร

  Journal : Journal of public health nursing 2005;19(1):17-28.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   14. Sutham Nanthamongkolchai(สุธรรม นันทมงคลชัย) , Sirikul Isaranurug, Duangporn Kaewsiri(ดวงพร แก้วศิริ) , Saijai Potisubsuk(สายใจ โพธิศัพท์สุข)

  Family Crisis and Child Rearing and Development of Pre-School and School Children
  ภาวะวิกฤตในครอบครัวกับการอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาการเด็กปฐมวัยและวัยเรียน

  Journal : Journal of Public Health and Development 2005;3(1):1-7.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   ภาควิชาโภชนวิทยา   สำนักงานคณบดี   15. Wirin Kittipichai(วิริณธิ์ กิตติพิชัย) , Akaphop Yanawimud, Theradej Chai-Aroon

  Meta-Analysis of Narcotic Researches
  การสังเคราะห์งานวิจัยด้านยาเสพติดด้วยวิธีวิเคราะห์อภิมาน

  Journal : Journal of Research Methodology 2005;18(3):79-.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   16. Wongdyan Pandii(วงเดือน ปั้นดี) , Pratoomtip Damsuwon

  Factors Related to Prevalence and Density of Indoor Cockroaches in Nonthaburi Province
  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความชุกและความหนาแน่นของแมลงสาบในที่พักอาศัย จังหวัดนนทบุรี

  Journal : Journal of Public Health 2005;35(2):98-108.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา   17. Wongdyan Pandii(วงเดือน ปั้นดี) , Tawee Saiwichai(ทวี สายวิชัย) , Suthep Silapanuntakul(สุเทพ ศิลปานันทกุล) , Sirikarn Porndamnernpong

  Effectiveness of Vegetable Washing in Reducing Ascaris Suum Eggs in Lettuce
  ประสิทธิผลของการล้างผักในการลดการปนเปื้อนไข่พยาธิใส้เดือนกลมหมู

  Journal : Journal of Public Health 2005;35(1):19-29.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม   18. Yupayong Nuyoenrum, Tassanee Silawan(ทัศนีย์ ศิลาวรรณ) , Juthaporn Tubpetch

  Development of Dengue Prevention and Control Model Through Participatory Learning Process: A Case Study in One Village of Hoyrach District, Buri Ram Province
  การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ในอำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

  Journal : Journal of Public Health 2005;35(1):7-18.
  Department :   ภาควิชาอนามัยชุมชน   19. , Wonpen Kaewpan(วันเพ็ญ แก้วปาน)

  Factors Related to Avian Flu Prevention Behaviors of Chicken Farms in Muang District, Sakaeo Province

  Journal : วารสารสุขภาพภาคประชาชนภาคเหนือ 2005;18(3):7-18.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   20. Chaiyanun Tangtong(ไชยนันต์ แท่งทอง) , Sara Arporn(สรา อาภรณ์)

  องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสะอาดในกลุ่มผู้ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป(แรงงานนอกระบบ)

  Journal : Safety and Environment Review 2005;15(3):23-30.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   21. , Chutichai Majang(ชุติชัย มาแจ้ง)

  บทบาทของบุคลากรสาธารณสุขต่อการควบคุมและป้องกันอุบัติเหตุการจารจรในพื้นที่สาธารณสุขเขต 2 ปี 2547

  Journal : Quality of Life and Law Journal 2005;1(1):76-90.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   22. , Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร) , Sunee Lagampan(สุนีย์ ละกำปั่น) , Chanya Siengsanor(จรรยา เสียงเสนาะ)

  Readiness and Participation in Nursing Quality Assurance of Registered Nurse in Charoenkrungpracharuk Hospital Under Department of Midical Service, Bangkok Metropolitan Administration

  Journal : วารสารสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร 2005;3(2):155-168.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   23. , Chalermchai Chaikittiporn(เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์) , Chompusakdi Pulket(ชมภูศักดิ์ พูลเกษ) , Sara Arporn(สรา อาภรณ์) , Vajira Singhakajen(วชิระ สิงหะคเชนทร์) ,

  การปรับปรุงสถานีงานเพื่อลดความเมื่อยล้าในสายงานการประกอบเครื่องทำน้ำอุ่น

  Journal : Safety and Environment Review 2005;15(4):31-43.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   ภาควิชาชีวสถิติ   24. , Vajira Singhakajen(วชิระ สิงหะคเชนทร์) , Chutichai Majang(ชุติชัย มาแจ้ง) , Wiwat Aangsusingha / Wiwat Angsusingha(วิวัฒน์ อังศุสิงห์)

  ความรู้ทัศนะคติ และทฤษฎีในการควบคุมไข้เลือดออกตามโครงการยุทธศาสตร์เชิงรุกในการควบคุมโรคไข้เลือดออก

  Journal : วารสารกฎหมายเพื่อชีวิต 2005;3(3):54-70.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   ภาควิชาอนามัยชุมชน   25. Weena Thiangtham(วีณา เที่ยงธรรม) , Arpaporn Powwattana(อาภาพร เผ่าวัฒนา) , Pornpimol Kongtip(พรพิมล กองทิพย์)

  กรณีศึกษาการรับรู้ในเรื่องเพศศึกษาของนักเรียนชายชั้นประถมปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร: การวิจัยเชิงคุณภาพ

  Journal : วารสารสุขภาพภาคประชาชน ภาคกลาง 2005;20(6):39-54.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   26. Sutham Nanthamongkolchai(สุธรรม นันทมงคลชัย) , , Poonsook Shuaytong(พูนสุข ช่วยทอง) , Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร)

  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวในชีวิตสมรสของสตรีในเขตชนบท จังหวัดพิษณุโลก

  Journal : Journal of Public Health and Development 2005;3(3):11-18.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   27. Arpaporn Powwattana(อาภาพร เผ่าวัฒนา) , Pimsupa Chandanasotthi(พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์) , Weena Thiangtham(วีณา เที่ยงธรรม)

  Knowledge and Opinion about AIDs and Reproductive Health of Secondary School Students (Mathayom 1st), Bangkok Metropolitan
  ความรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับโรคเอดส์และอนามัยเจริญพันธุ์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในเขตกรุงเทพมหานคร

  Journal : Journal of public health nursing 2005;19(2):36-49.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   28. Pimsupa Chandanasotthi(พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์)

  (บทความ) Occupational Stress : Management and Surveillance
  (บทความ) ความเครียดจากการประกอบอาชีพ: การบริหารจัดการและการเฝ้าระวัง

  Journal : Journal of public health nursing 2005;19(2):66-78.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   29. Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร) , Orawan Kaewboonchoo(อรวรรณ แก้วบุญชู)

  Health Communication for Substance Abuse Reduction among Bus Drivers under Bangkok Mass Transit Authority
  การสื่อสารเพื่อการลด ละ เลิก สิ่งเสพติดของพนักงานขับรถโดยสารประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

  Journal : Journal of public health nursing 2005;19(1):41-50.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   30. Pimsupa Chandanasotthi(พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์)

  (บทความ) Disaster and Mental Health: Individual, Family and Community Interventions
  (บทความ) ภัยพิบัติกับสุขภาพจิต : แนวทางการช่วยเหลือ บุคคล ครอบครัว และชุมชน

  Journal : Journal of public health nursing 2005;19(1):82-92.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   31. Kornkanok Aryusuk, Kanit Krisnangkura, Supathra Lilitchan(สุภัทรา ลิลิตชาญ)

  Forecasting Enthalpies of Solution (-ΔHsol) and Enthalpies of Vaporization ( ΔHvap) of Solute in Gas Chromatography
  การทำนายค่าเอนทัลปีของการละลายและเอนทัลปีของการกลายเป็นไอของสารในแก๊สโครมาโตกราฟี

  Journal : KMUTT Research and Development Journal 2005;28(4):389-408.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา   

หมายเหตุ : [co] - Correspondence

 

ค้นค่า Impact Factor ได้ที่

 

- ดัชนี IMPACT FACTORS ของ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

 

- ค่า Thai Journal Impact Factors ของ Thai-Journal Citation Index Centre