งานวิจัยและนวัตกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล
ปีก่อนหน้าปี 2000 , ปี 2000 , ปี 2001 , ปี 2002 , ปี 2003 , ปี 2004 , ปี 2005 , ปี 2006 , ปี 2007 , ปี 2008 , ปี 2009 ,
ปี 2010 , ปี 2011 , ปี 2012 , ปี 2013 , ปี 2014 , ปี 2015 , ปี 2016 , ปี 2017 , ปี 2018 , ปี 2019 ,
ปี 2020 , ปี 2021 , ปี 2022 , ปี 2023 , ปี 2024
  ผลงานตีพิมพ์ปี 2021
  วารสารระดับนานาชาติ
 1. Vasinee Somsiri, Usavadee Asdornwised, Melissa O’Connor, Saranyou Suwanugsorn, Natkamol Chansatitporn(ณัฐกมล ชาญสาธิตพร)

  Effects of a Transitional Telehealth Program on Functional Status, Rehospitalization, and Satisfaction With Care in Thai Patients with Heart Failure

  Journal : Home Health Care Management and Practice 2021;33(2):72-80.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Telehealth, Transitional care, Functional status, Rehospitalization, Satisfaction, Heart failure 2. Sabina Wagle, Kwanjai Amnatsatsue(ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ) , Bipin Adhikari, Patcharaporn Kerdmongkol(พัชราพร เกิดมงคล) , Marc Van der Putten, Pimpan Silpasuwan(พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ)

  Health-Related Quality of Life after the 2015 Gorkha Earthquakes, among Older Adults Living in Lalitpur District of Central Nepal

  Journal : Disaster Medicine and Public Health Preparedness 2021;15(3):298-307.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Gorkha earthquakes 2015; Health-related quality of life; Nepal; Older adults 3. Shelton W. Wright, Taniya Kaewarpai, Lara Lovelace-Macon, Deirdre Ducken, Viriya Hantrakun, Kristina E. Rudd, Prapit Teparrukkul, Rungnapa Phunpang, Peeraya Ekchariyawat(พีรยา เอกจริยาวัฒน์) , Adul Dulsuk, Boonhthanom Moonmueangsan, Chumpol Morakot, Ekkachai Thiansukhon, Direk Limmathurotsakul, Narisara Chantratita, T. Eoin West

  A 2-Biomarker Model Augments Clinical Prediction of Mortality in Melioidosis

  Journal : Clinical Infectious Diseases 2021;72(5):821-828.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา  
  Key Words : Biomarkers; Melioidosis; Sepsis; IL-6; IL-8. 4. Ken-ichiro Kobayashi, Charnchudhi Chanyasanha(ชาญชุติ จรรยาสัณห์) , Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์)

  Parental decision-making on human papillomavirus vaccination for daughters in Japan

  Journal : International Journal of Adolescent Medicine and Health 2021;33(3):95-105.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Cervical cancer; HPV vaccination; Japan; Parents’ decision-making 5. Noppanun Nankongnab(นพนันท์ นานคงแนบ) , Pornpimol Kongtip(พรพิมล กองทิพย์) , Mathuros Thipayamongkolkul(มธุรส ทิพยมงคลกุล) , Pimpan Silpasuwan(พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ) , Orawan Kaewboonchoo(อรวรรณ แก้วบุญชู) , Pipat Luksamijarulkul(พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล) , Susan Woskie

  Occupational hazards, health conditions and personal protective equipment used among healthcare workers in hospitals, Thailand

  Journal : Human and Ecological Risk Assessment 2021;27(3):804-824.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   ภาควิชาระบาดวิทยา   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว  
  Key Words : Healthcare workers; Occupational hazards; Health conditions; Accidents; Musculoskeletal disorders 6. Sasivimol Bootsikeaw, Pornpimol Kongtip(พรพิมล กองทิพย์) , Noppanun Nankongnab(นพนันท์ นานคงแนบ) , Suttinun Chantanakul(สุทธินันท์ ฉันท์ธนกุล) , Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์) , Redeerat Mahaboonpeeti, Phanthawee Khangkhun, Susan Woskie

  Urinary glyphosate biomonitoring of sprayers in vegetable farm in Thailand

  Journal : Human and Ecological Risk Assessment 2021;27(4):1019-1036.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Glyphosate; Vegetable farmers; Dermal and inhalation exposures; Biomonitoring 7. Wisanti Laohaudomchok(วิสันติ เลาหอุดมโชค) , Noppanun Nankongnab(นพนันท์ นานคงแนบ) , Somkiat Siriruttanapruk, Pakasinee Klaimala, Witoon Lianchamroon, Prokchol Ousap, Marut Jatiket, Puangrat Kajitvichyanukul, Noppadon Kitana, Wattasit Siriwong, Thiravat Hemachudhah, Jutamaad Satayavivad, Mark Robson, Lindsay Jaacks, Dana Boyd Barr, Pornpimol Kongtip(พรพิมล กองทิพย์) , Susan Woskie

  [Review Article] Pesticide use in Thailand: Current situation, health risks, and gaps in research and policy

  Journal : Human and Ecological Risk Assessment 2021;27(5):1147-1169.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Pesticide use; Exposure; Poisoning; Agricultural health and safety; policy initiative; Thailand; Southeast Asia 8. Ritthirong Pundee, Pornpimol Kongtip(พรพิมล กองทิพย์) , Noppanun Nankongnab(นพนันท์ นานคงแนบ) , Sirirat Anutrakulchai, Mark Gregory Robson, Susan Woskie

  Cross-shift change of acute kidney injury biomarkers in sugarcane farmers and cutters

  Journal : Human and Ecological Risk Assessment 2021;27(5):1170-1187.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Sugarcane farmer; Sugarcane cutter; Kidney function biomarkers; Kidney injury 9. Densak Yogyorn(เด่นศักดิ์ ยกยอน) , Craig Slatin, Somkiat Siriruttanapruk, Susan Woskie, Thanawadee Chantian, Pusanisa Chaladlerd, Pornpimol Kongtip(พรพิมล กองทิพย์)

  Estimating of the costs of nonfatal occupational injuries and illnesses in agricultural works in Thailand

  Journal : Journal of Public Health Policy 2021;42(1):71-85.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Agricultural; Occupational injury and illness (OII); Costs 10. Leera Kittigul(ลีรา กิตติกูล) , Kannika Pombubpa(กรรณิการ์ ป้อมบุบผา)

  Rotavirus Surveillance in Tap Water, Recycled Water, and Sewage Sludge in Thailand: A Longitudinal Study, 2007–2018

  Journal : Food and Environmental Virology 2021;13(1):53-63.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา  
  Key Words : Rotavirus; Genotype; Recycled water; Sewage sludge; Tap water 11. Wantanee Phanprasit(วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์) , Kannikar Rittaprom, Sumitra Dokkem, Aronrag Cooper Meeyai(อรุณรักษ์ คูเปอร์ มีใย) , Vorakamol Boonyayothin(วรกมล บุณยโยธิน) , Jouni J.K. Jaakkola, Simo Nayha

  Climate Warming and Occupational Heat and Hot Environment Standards in Thailand

  Journal : Safety and Health at Work 2021;12(1):119-126.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Construction; Foundry; Hot environment; Standard; WBGT 12. Saengdao Janda, Siriorn Sindhu, Nantiya Watthayu, Piyanun Limruangro, Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม) , Watchara Boonsawat

  Re-attendance at Emergency Department for Elderly Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease Exacerbation

  Journal : Ageing International 2021;46(4):437-452.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Aging; Chronic obstructive pulmonary disease; Exacerbation; Re-attendance; Emergency department 13. Kanawat Paoin, Kayo Ueda, Thammasin Ingviya, Suhaimee Buya, Arthit Phosri(อาทิตย์ โพธิ์ศรี) , Xerxes Tesoro Seposo, Sam-ang Seubsman, Matthew Kelly, Adrian Sleigh, Akiko Honda, Hirohisa Takano

  Long-term air pollution exposure and self-reported morbidity: A longitudinal analysis from the Thai cohort study (TCS)

  Journal : Environmental Research 2021;192 ARTICLE No. 110330.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Long-term air pollution exposure; High blood pressure; High blood cholesterol; Diabetes; Cardiovascular disease risk factors 14. Naruemon Auemaneekul(นฤมล เอื้อมณีกูล) , Sirirat Lertpruek, Pratana Satitvipawee(ปรารถนา สถิตย์วิภาวี) , Nik AA Tuah

  Pre-exposure prophylaxis uptake for HIV infection prevention among young men who have sex with men and transgender women in Bangkok, Thailand

  Journal : Journal of Health Research 2021;35(5):434-443.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Pre-exposure prophylaxis; MSM; Transgender women; HIV prevention 15. Usanun Intamas, Tassanee Rawiworrakul(ทัศนีย์ รวิวรกุล) , Kwanjai Amnatsatsue(ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ) , Sutham Nanthamongkolchai(สุธรรม นันทมงคลชัย) , Mary H. Palmer

  Care of stroke survivors in community: a case study of rural Thai community

  Journal : Journal of Health Research 2021;35(1):77-87.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Cerebrovascular disease; Community stroke care; Stroke service system; Situation analysis 16. Chankawee Komaratat, Naruemon Auemaneekul(นฤมล เอื้อมณีกูล) , Wirin Kittipichai(วิริณธิ์ กิตติพิชัย)

  Quality of life for type II diabetes mellitus patients in a suburban tertiary hospital in Thailand

  Journal : Journal of Health Research 2021;35(1):3-14.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : PRECEDE; Quality of life; Self-care behaviors; Social support; Type II diabetes mellitus patients 17. Suwimon Kanchanasuta(สุวิมล กาญจนสุธา) , Verawat Champreda, Nipon Pisutpaisal, Chatchawal Singhakant(ชัชวาล สิงหกันต์)

  Optimization of bio-succinic fermentation process from crude glycerol by Actinobacillus succinogenes

  Journal : Environmental Engineering Research 2021;26(4) ARTICLE No. 200121.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Actinobacillus Succinogenes; Bio-succinic acid; Carbonate salts; Crude glycerol; Fed-batch, Semi-continuous 18. Kanittha Chamroonsawasdi(กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์) , Suthat Chottanapund, Rian Adi Pamungkas, Pravich Tunyasitthisundhorn, Bundit Sornpaisarn, Oranuch Numpaisan

  Protection motivation theory to predict intention of healthy eating and sufficient physical activity to prevent Diabetes Mellitus in Thai population: A path analysis

  Journal : Diabetes and Metabolic Syndrome: Clinical Research and Reviews 2021;15(1):121-127.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Protection motivation theory (PMT); Healthy eating behaviors; Sufficient physical activity; Diabetes mellitus; Thai population; Path analysis 19. Rian Adi Pamungkas, Kanittha Chamroonsawasdi(กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์) , Phitaya Charupoonphol(พิทยา จารุพูนผล) , Poranee Vatanasomboon(ภรณี วัฒนสมบูรณ์)

  A health-based coaching program for diabetes self-management (DSM) practice: A sequential exploratory mixed-method approach

  Journal : Endocrinologia, Diabetes y Nutricion 2021;68(7):489-500.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Type 2 diabetes mellitus; Intervention program; Diabetes self-management (DSM); Mixed-method study 20. Jahura Khatun, Usavadee Asdornwised, Orapan Thosinga, Natkamol Chansatitporn(ณัฐกมล ชาญสาธิตพร) , เกรียงไกร ตันติวงศ์โกสีย์

  Effectiveness of Healthy Heart Intervention among Bangladeshi with Coronary Artery Bypass Graft: A Randomized Controlled Trial

  Journal : Pacific rim International Journal of Nursing Research 2021;25(1):7-22.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Coronary artery bypass graft; Functional status; Healthy heart intervention; Randomized controlled trial; Risk parameters
  คำสำคัญ : โปรแกรมสุขภาพหัวใจดี; ความสามารถในการทำหน้าที่; พารามิเตอร์ความเสี่ยง; การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ; การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม 21. Ashraf Mansour, Nithat Sirichotiratana(นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์) , Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม) , Mahmud Khan, Samrit Srithamrongsawat

  District division administrative disaggregation data framework for monitoring leaving no one behind in the National Health Insurance Fund of Sudan: achieving sustainable development goals in 2030

  Journal : International Journal for Equity in Health 2021;20(1) ARTICLE No. 5.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : District division administrative disaggregation data; Leaving no one behind; Sustainable development goals 22. Willcox, J.C., J. Februhartanty, Warapone Satheannoppakao(วราภรณ์ เสถียรนพเก้า) , Carol Hutchinson(Carol Hutchinson) , C. Itsiopoulos, A. Worsley

  Commercial growing up milks: usage frequency and associated child and demographic factors across four Asia Pacific countries

  Journal : Journal of Human Nutrition and Dietetics 2021;34(3):524-533.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Asia; Child; Diet; Milk; Nutrition 23. Benjamin Haddon Parmenter, Akkarach Bumrungpert(เอกราช บำรุงพืชน์) , George Anthony Thouas

  Socio-demographic factors, beliefs and health perceptions associated with use of a commercially available Ω-3 fatty acid supplement: A cross-sectional study in Asian countries

  Journal : PharmaNutrition 2021;15 ARTICLE No. 100237.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Omega-3; Supplement; Consumer behaviors; Asia 24. Wantanee Phanprasit(วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์) , Chotirot Chotiphan, Nipaporn Auttanate, Suchinda Jarupat Maruo(สุจินดา จารุพัฒน์ มารุโอ) , Kirsi Jussila, Sirkka Rissanen, Penpatra Sripaiboonkij, Tiina M. Ikaheimo, Jouni J. K. Jaakkola, Simo Nayha

  Cold-related pain in the face, upper limbs, and lower body among Thai chicken industry workers: a cross-sectional study

  Journal : International Archives of Occupational and Environmental Health 2021;94(5):799–812.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Poultry industry; Cold work; Education; Occupations; Face; Musculoskeletal symptoms 25. Pornpimol Kongtip(พรพิมล กองทิพย์) , Noppanun Nankongnab(นพนันท์ นานคงแนบ) , Ritthirong Pundee, Nichcha Kallayanatham, Sumate Pengpumkiat(สุเมธ เพ้งภูมิเกียรติ) , Jutamanee Chungcharoen, Chavisa Phommalachai, Pajaree Konthonbut(ปาจรีย์ กุณฑลบุตร) , Nattagorn Choochouy, Preecha Sowanthip, Phanthawee Khangkhun, Jutharak Yimsabai, Susan Woskie

  Acute Changes in Thyroid Hormone Levels among Thai Pesticide Sprayers

  Journal : Toxics 2021;9(1) ARTICLE No. 16.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Cypermethrin; Paraquat; Glyphosate; Chlorpyrifos; Thyroid hormones; Acute exposure; Farmers; Pesticides; Endocrine disrupter 26. Warangkana Srichamnong, Natcha Kalambaheti, Susan Woskie, Pornpimol Kongtip(พรพิมล กองทิพย์) , Jintana Sirivarasai, Karl R. Matthews

  Occurrence of antibiotic-resistant bacteria on hydroponically grown butterhead lettuce (Lactuca sativa var. capitata)

  Journal : Food Science and Nutrition 2021;9(3):1460-1470.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Antibiotic; Antibiotic-resistant bacteria, Food safety; Hydroponics; Lettuce 27. Win Yee Mon, Nithat Sirichotiratana(นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์) , Sukhontha Kongsin(สุคนธา คงศีล) , Sukhum Jiamtom, Chardsumon Prutipinyo(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ)

  Improved immunization access through health systems strengthening project for townships in Myanmar: a mixed method study

  Journal : Journal of Public Health and Development 2021;19(1):89-100.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Health systems strengthening; Access to immunization services; Myanmar 28. Duangdao Sudatip, Kittipong Chasiri, Anamika Kritiyakan, Wantanee Phanprasit(วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์) , Chuanphot Thinphovong, Surapee Tiengrim, Visanu Thamlikitkul, Rim Abdallah, Sophie Alexandra Baron, Jean-Marc Rolain, Serge Morand, Markus Hilty, Anne Oppliger

  [Registered Report Protocol] A One Health approach to assessing occupational exposure to antimicrobial resistance in Thailand: The FarmResist project

  Journal : PLoS ONE 2021;16(1) ARTICLE No. e0245450.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   29. Mohammad Hayatun Nabi, Pornpimol Kongtip(พรพิมล กองทิพย์) , Susan Woskie, Noppanun Nankongnab(นพนันท์ นานคงแนบ) , Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์) , Suttinun Chantanakul(สุทธินันท์ ฉันท์ธนกุล)

  Factors Associated with Musculoskeletal Disorders Among Female Readymade Garment Workers in Bangladesh: A Comparative Study Between OSH Compliant and Non-Compliant Factories

  Journal : Risk Management and Healthcare Policy 2021;14:1119-1127.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Nordic Musculoskeletal Questionnaire; Back pain; Neck pain; Knee pain; Occupational health; Garment factory; Work-related; Aging; International Labor Organization 30. Suphaphat Kwonpongsagoon(สุพพัต ควรพงษากุล) , Chanokwan Katasila, Pornpimol Kongtip(พรพิมล กองทิพย์) , Susan Woskie

  Application Intensity and Spatial Distribution of Three Major Herbicides from Agricultural and Nonagricultural Practices in the Central Plain of Thailand

  Journal : International Journal of Environmental Research and Public Health 2021;18(6) ARTICLE No. 3046.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Herbicide; glyphosate; Paraquat; 2,4-D; Agriculture; Non-agriculture; Environmental contamination; Health risk; Thailand 31. Pornpimol Kongtip(พรพิมล กองทิพย์) , Noppanun Nankongnab(นพนันท์ นานคงแนบ) , Nichcha Kallayana tham, Sumate Pengpumkiat(สุเมธ เพ้งภูมิเกียรติ) , Rebecca Gore, Ritthirong Pundee, Pajaree Konthonbut(ปาจรีย์ กุณฑลบุตร) , Susan R. Woskie

  Disruption of the Diurnal Cortisol Hormone Pattern by Pesticide Use in a Longitudinal Study of Farmers in Thailand

  Journal : Annals of Work Exposures and Health 2021;65(4):407-417.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Agriculture; Cortisol; Fungicide; Herbicide; Hypothalamic–pituitary–adrenal axis; Insecticide; Organic; Pesticide 32. Hnin Nandar Htut, Nopporn Howteerakul(นพพร โหวธีระกุล) , Nawarat Suwannapong(นวรัตน์ สุวรรณผ่อง) , Petch Rawdaree

  Sleep quality among type 2 diabetes mellitus patients in a private hospital setting in Yangon, Myanmar

  Journal : Journal of Health Research 2021;35(2):186-198.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Sleep quality; Type 2 diabetes mellitus; Family relationships; Depression; Myanmar 33. Patoomthip Adunwatanasiri, Siriorn Sindhu, Napaporn Wanitkun, Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม)

  A Causal Relationship of Home Care Services on the Quality of Life among Survivors of Stroke in Thailand

  Journal : Walailak Journal of Science and Technology (WJST) 2021;18(5) ARTICLE No. 9049.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Home care services; Stroke; Self-management; Quality of life 34. Suwanna Chaorattanakawee(สุวรรณา เชาวน์รัตนกวี) , Achareeya Korkusol, Bousaraporn Tippayachai, Sommai Promsathaporn, Betty K. Poole-Smith, Ratree Takhampunya

  Amplicon-Based Next Generation Sequencing for Rapid Identification of Rickettsia and Ectoparasite Species from Entomological Surveillance in Thailand

  Journal : Pathogens 2021;10(2) ARTICLE No. 215.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Key Words : Rickettsia asembonensis; Ctenocephalides felis orientis; Next-generation sequencing(NGS) 35. Wimonrat Tanomsridachchai, Kanjana Changkaew, Ruchirada Changkwanyeun, Watsawan Prapasawat, Apiradee Intarapuk, Yukari Fukushima, Nattapong Yamasamit , Thoko Flav Kapalamula, Chie Nakajima, Orasa Suthienkul(อรษา สุตเธียรกุล) , Yasuhiko Suzuki

  Antimicrobial resistance and molecular characterization of methicillin-resistant staphylococcus aureus isolated from slaughtered pigs and pork in the central region of Thailand

  Journal : Antibiotics 2021;10(2) ARTICLE No. 206.
  Department :   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
  Key Words : Methicillin-resistant Staphylococcus aureus; Antimicrobial resistance; Genotype; Slaughtered pigs; Pork 36. Suwadi Saikomol, Sarawut Thepanondh(สราวุธ เทพานนท์) , Wanna Laowagul, Wissawa Malakan, Jutarat Keawboonchu, Vanitchaya Kultan

  Characteristics and Dispersion Modeling of VOCs Emission Released from the Tank Farm of Petroleum Refinery Complex

  Journal : EnvironmentAsia 2021;14(1):1-12.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : AERMOD; Emission; Odor; Petroleum refi nery; Storage tank; VOCs 37. Apinya Cheewaphan, Ubol Chuensumran, Suriya Phankosol, Kornkanok Aryusuk, Supathra Lilitchan(สุภัทรา ลิลิตชาญ) , Kanit Krisnangkura

  [SHORT COMMUNICATION] Correlating the Speed of Sound with the Gibbs Energy and Estimating the Speed of Sound in Fatty Acid Methyl Ester and Biodiesel

  Journal : Journal of the American Oil Chemists' Society 2021;98(5):593-604.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Biodiesel; Fatty acid methyl ester; Gibbs energy; Gibbs energy additivity; Speed of sound 38. Jiraphan Junjhon(จิรพันธุ์ จันทร์จร) , Kedsara Panyasu, Suwipa Chaiyaloom, Krongkan Saipin, Pornsiri Somasa, Sutha Sangiambut, Chunya Puttikhunt, Rungtawan Sriburi, Poonsook Keelapang, Peeraya Ekchariyawat(พีรยา เอกจริยาวัฒน์) , Panisadee Avirutnan, Chakrit Hirunpetcharat(จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์) , Nopporn Sittisombut

  Generation and characterization of luciferase-secreting, single-round infectious DENV-2 reporter for functional antibody assays

  Journal : Journal of Virological Methods 2021;291 ARTICLE No. 114119.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา  
  Key Words : Dengue virus; Secreted luciferase; Reporter virus; Antibody assay 39. Wallop Jakkul, Kittipong Chaisiri, Naowarat Saralamba, Yanin Limpanont, Sirilak Dusitsittipon(สิริลักษณ์ ดุสิตสิทธิพร) , Vachirapong Charoennitiwat, Abigail Hui En Chan, Urusa Thaenkham

  Newly developed SYBR Green-based quantitative real-time PCRs revealed coinfection evidence of Angiostrongylus cantonensis and A. malaysiensis in Achatina fulica existing in Bangkok Metropolitan, Thailand

  Journal : Food and Waterborne Parasitology 2021;23 ARTICLE No. e00119.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Key Words : SYBR Green-based quantitative real-time PCR; Angiostrongylus cantonensis; Angiostrongylus malaysiensis; Infective stage larva; Achatina fulica; Mitochondrial cytochrome b 40. Suthat Chottanapund, Kanittha Chamroonsawasdi(กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์) , Pravich Tunyasitthisundhorn, Wichai Aekplakorn, Pimpan Silpasuwan(พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ) , Puree Anantachoti, Nipa Rojroongwasinkul, Sanga Damapong, Bundit Sornpaisarn, Wiwat Rojanapithayakorn, Kumnuan Ungchusak

  Modifiable Factors and Colon Cancer Risk in Thai Population

  Journal : Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 2021;22(1):37-43.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Ca colon- physical activity- smoking- non-communicable diseases- risk 41. Kamonwat Nakason(กมลวัฒน์ นาคะสรรค์) , Pongtanawat Khemthong, Wasawat Kraithong, Parinvadee Chukaew, Bunyarit Panyapinyopol(บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล) , Duangta Kitkeaw(ดวงตา กิจแก้ว) , Prasert Pavasant

  [Short communication] Upgrading properties of biochar fuel derived from cassava rhizome via torrefaction: Effect of sweeping gas atmospheres and its economic feasibility

  Journal : Case Studies in Thermal Engineering 2021;26 ARTICLE No. 100823.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Torrefaction atmosphere; Biocoal; Torrefaction economic; Agricultural waste; Renewable energy; Torrefaction feasibility 42. Paksathorn KietsiriI, Chonchanok Muangnapoh(ชนม์ชนก เมืองนาโพธิ์) , Woradee Lurchachaiwong, Paphavee Lertsethtakarn, Ladaporn Bodhidatta, Orasa Suthienkul(อรษา สุตเธียรกุล) , Norman C. Waters, Samandra T. Demons, Brian A. Vesely

  Characterization of Arcobacter spp. Isolated from human diarrheal, non-diarrheal and food samples in Thailand

  Journal : PLoS ONE 2021;16(2) ARTICLE No. e0246598.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   43. Thatcha Yimthin, Jacqueline Margaret Cliff, Rungnapa Phunpang, Peeraya Ekchariyawat(พีรยา เอกจริยาวัฒน์) , Taniya Kaewarpai, Ji-Sook Lee, Clare Eckold, Megan Andrada, Ekkachai Thiansukhon, Kittisak Tanwisaid, Somchai Chuananont, Chumpol Morakot, Narongchai Sangsa, Wirayut Silakun, Sunee Chayangsu, Noppol Buasi, Nicholas Day, Ganjana Lertmemongkolchai, Wasun Chantratita, T. Eoin West, Narisara Chantratita

  Blood transcriptomics to characterize key biological pathways and identify biomarkers for predicting mortality in melioidosis

  Journal : Emerging Microbes and Infections 2021;10(1):8-18.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา  
  Key Words : RNA-sequencing; Transcriptomics; Melioidosis; Biomarkers; Burkholderia pseudomallei; Outcome; Immune response 44. Suchart Chanama, Chanwit Suriyachadkun, Manee Chanama(มณี ชะนะมา)

  Nonomuraea montanisoli sp. nov., isolated from mountain forest soil

  Journal : International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 2021;71(3):1-8.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา  
  Key Words : Nonomuraea; Streptosporangiaceae; Mountain forest; taxonomy; Actinomycete 45. Kaknokrat Chonsin, Neunghatai Supha, Chie Nakajima, Yasuhiko Suzuki, Orasa Suthienkul(อรษา สุตเธียรกุล)

  Characterization of Vibrio parahaemolyticus strains isolated from clinically asymptomatic seafood workers

  Journal : FEMS Microbiology Letters 2021;368(1) ARTICLE No. fnaa209.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา  
  Key Words : Vibrio parahaemolyticus; Healthy worker; Virulence genes; VP1680 phylogeny 46. Saipin Prasertsukdee, Nisasri Sermpol, Kwanchanok Suwanna, Wimonrat Jarumethitanont, Sivaporn Limpanilchart, Phiyathida Khajornchaikul(ปิยะธิดา ขจรชัยกุล) , Oranee Sanmaneechai

  Feasibility and concurrent validity of cerebral palsy quality of life for children (CP QOL-Child) in Thai version

  Journal : Journal of The Medical Association of Thailand 2021;104(1):136-140.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Health-related quality of life; CP QOL-Child; Cerebral palsy; Feasibility; Validity 47. Piyanat Piyavatin, Sirinthip Chaichalotornkul, Thamthiwat Nararatwanchai, Akkarach Bumrungpert(เอกราช บำรุงพืชน์) , Tawee Saiwichai(ทวี สายวิชัย)

  Synbiotics supplement is effective for Melasma improvement

  Journal : Journal of Cosmetic Dermatology 2021;20(9):2841-2850.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Key Words : Melasma; Mexameter; mMASI Score; Skin pigmentation; Synbiotics 48. Arthit Phosri(อาทิตย์ โพธิ์ศรี) , Yang Cao, Mariko Harada Sassa, Kouji H. Harada

  [Letter to the editor] Socio‐economic factors do also matter: comments on the article “Can climatic factors explain the differences in COVID-19 incidence and severity across the spanish regions?: an ecological study”

  Journal : Environmental Health : A Global Access Science Source 2021;20(1) ARTICLE No. 17.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Socio‐economic factors; Climatic factors; COVID-19; Ultraviolet radiation; Statistical analyses 49. Borwornsom Leerapan, Pard Teekasap, Nipaporn Urwannachotima, Wararat Jaichuen, Kwanpracha Chiangchaisakulthai, Khunjira Udomaksorn, Aronrag Cooper Meeyai(อรุณรักษ์ คูเปอร์ มีใย) , Thinakorn Noree, Krisada Sawaengdee

  System dynamics modelling of health workforce planning to address future challenges of Thailand’s Universal Health Coverage

  Journal : Human Resources for Health 2021;19(1) ARTICLE No. 31.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Human resource for health; Health workforce; Strategic planning; Care delivery models; Health systems performance; Group model building; Causal loop diagram; System dynamic modelling 50. Yossarun Boonthatui, Rewadee Chongsuwat(เรวดี จงสุวัฒน์) , Somchoke Kittisakulnam(สมโชค กิตติสกุลนาม)

  Production of Antioxidant Bioactive Compounds during Mycelium Growth of Schizophyllum commune on Different Cereal Media

  Journal : Chiang Mai University Journal of Natural Sciences 2021;20(2) ARTICLE No. e2021032.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Antioxidant activity; Bioactive compound; Cereal; Schizophyllum commune; Split gill mushroom 51. Kultida Rungrot, Chatrapa Hudthagosol(ฉัตรภา หัตถโกศล) , Promluck Sanporkha(พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า)

  Effect of Sacha Inchi Pressed-Cake (Plukenetia volubilis L.) on the Physical, Chemical and Sensory Properties of Tuiles

  Journal : Chiang Mai University Journal of Natural Sciences 2021;20(2) ARTICLE No. e2021044.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Elderly; Pressed Cake; Sacha Inchi; Substituting; Tuiles 52. Sopa Chinwetkitvanich(โสภา ชินเวชกิจวานิชย์) , Thawat Ngamsritrakul, Sirima Panyametheekul

  New Normal Role in PM2.5 Reduction in Bangkok

  Journal : International Journal of Environmental Science and Development 2021;12(4):100-106.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Air quality monitoring; COVID-19; Sustainable cities and communities; traffic index 53. Ross D. Booton, Aronrag Cooper Meeyai(อรุณรักษ์ คูเปอร์ มีใย) , Nour Alhusein, Henry Buller, Edward Feil, Helen Lambert, Skorn Mongkolsuk, Emma Pitchforth, Kristen K. Reyher, Walasinee Sakcamduang, Jutamaad Satayavivad, Andrew C. Singer, Luechai Sringernyuang, Visanu Thamlikitkul, Lucy Vass, Matthew B. Avison, Boonrat Chantong, Nisanart Charoenlap, Natacha Couto, Punyawee Dulyayangkul, Marjorie J.Gibbon, Virginia C.Gould, Varapon Montrivade, Kornrawan Phoonsawad, Nuchanart Rangkadilok, Parntep Ratanakorn, Kwanrawee Sirikanchana, Tawit Suriyo, Sarin Suwanpakdee, Katherine M. E. Turner, Kantima Wichuwaranan, Anuwat Wiratsudakul

  One Health drivers of antibacterial resistance: Quantifying the relative impacts of human, animal and environmental use and transmission

  Journal : One Health 2021;12 ARTICLE No. 100220.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Antibacterial resistance; Mathematical model; One health; Transmission; Antibacterial usage; Thailand 54. Thammarat Koottatep, Achara Taweesan, Thongchai Kanabkaew(ธงชัย ขนาบแก้ว) , Chongrak Polprasert

  Factors Affecting the Prevalence of Fecal Pathogen Infections: Approaches for Health Risk Protection

  Journal : Environment and Natural Resources Journal 2021;19(3):239-245.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Diarrhea infections; Fecal sludge management; Liver fluke infections; Pathogen infections; Parasitic infections 55. Shirley Yi Fen Hii, Sarunporn Tandhavanant, Rungnapa Phunpang, Peeraya Ekchariyawat(พีรยา เอกจริยาวัฒน์) , Natnaree Saiprom, Claire Chewapreecha, Rathanin Seng, Ekkachai Thiansukhon, Chumpol Morakot, Narongchai Sangsa, Sunee Chayangsu, Somchai Chuananont, Kittisak Tanwisaid, Wirayut Silakun, Noppol Buasi, Seksan Chaisuksant, Tanin Hompleum, Ploenchan Chetchotisakd, Nicholas P. J. Day, Wasun Chantratita, Ganjana Lertmemongkolchai, T. Eoin West, Narisara Chantratitaa

  Antibiotic Susceptibility of Clinical Burkholderia pseudomallei Isolates in Northeast Thailand from 2015 to 2018 and the Genomic Characterization of β-Lactam-Resistant Isolates

  Journal : Antimicrobial Agents and Chemotherapy 2021;65(5) ARTICLE No. e02230-20.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา  
  Key Words : b-lactam resistance; penA; Melioidosis; Genome; Burkholderia pseudomallei; Ceftazidime, Thailand 56. Rattananuch Chunpen, Duangrat Inthorn(ดวงรัตน์ อินทร) , Patana Thavipoke

  Development of a new microbial toxicity test based on inhibition of alpha-amylase production and its sensitivity against metal contaminants

  Journal : Agriculture and Natural Resources 2021;55(1):113-118.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Alpha-amylase production inhibition; Heavy metal toxicity; Test procedure optimization 57. Pichitra Lekdamrongkul, Kanaungnit Pongthavornkamol, Alex Molassiotis, Aurawamon Sriyuktasuth, Noppadol Siritanaratkul, Natkamol Chansatitporn(ณัฐกมล ชาญสาธิตพร)

  Exploring health-related quality of life among non-Hodgkin’s lymphoma survivors after completion of primary treatment: a cross-sectional study in Thailand

  Journal : Supportive Care in Cancer 2021;29(11):6511–6522.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : HR-QoL; Non-Hodgkin lymphoma survivors; Symptom distress; Unmet supportive care needs; Adaptation 58. Supawadee Polprasert(สุภาวดี ผลประเสริฐ) , Ornjira Choopakar, Panagiotis Elefsiniotis(Panagiotis Elefsiniotis)

  Bioethanol production from pretreated palm empty fruit bunch (PEFB) using sequential enzymatic hydrolysis and yeast fermentation

  Journal : Biomass and Bioenergy 2021;149 ARTICLE No. 106088.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว  
  Key Words : Palm empty fruit bunch (PEFB) pretreatment; Waste glycerol; Enzyme hydrolysis; Yeast fermentation; Bioethanol 59. Mai Nguyen Thi Xuan, Winai Kaewlamun, Tawee Saiwichai(ทวี สายวิชัย) , Suchansa Thanee, Juthathip Poofery, Sonthaya Tiawsirisup, Manun Channumsin, Morakot Kaewthamasorn

  Development and application of a novel multiplex PCR assay for the differentiation of four haemosporidian parasites in the chicken Gallus gallus domesticus

  Journal : Veterinary Parasitology 2021;293 ARTICLE No. 109431.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Key Words : Chicken; Detection; Differentiation; Haemosporidian; Plasmodium; Leucocytozoon 60. Gittisak Phachwisoot, Kamonwat Nakason(กมลวัฒน์ นาคะสรรค์) , Chalathorn Chanthad, Pongtanawat Khemthong, Wasawat Kraithong, Saran Youngjan, Bunyarit Panyapinyopol(บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล)

  Sequential Production of Levulinic Acid and Supercapacitor Electrode Materials from Cassava Rhizome through an Integrated Biorefinery Process

  Journal : ACS Sustainable Chemistry and Engineering 2021;9(23):7824-7836.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Building block chemical, Hydrochar, Activated carbon, Energy-storage device, Lignocellulosic biomass, Agricultural waste, Hydrothermal process 61. Sawitri Pianchaiyaphum, Suphaphat Kwonpongsagoon(สุพพัต ควรพงษากุล) , Premrudee Kanchanapiya, Chakrapan Tuakta

  Recycling of Non-metallic Residue from Waste Printed Circuit Boards to Produce Interlocking Concrete Blocks

  Journal : International Journal of Environmental Science and Development 2021;12(6):169-174.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Terms-Interlocking concrete block, Non-metallic fraction residue; Recycling; Waste printed circuit board 62. Wilaporn Teppasom, Kanittha Chamroonsawasdi(กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์) , Sutham Nanthamongkolchai(สุธรรม นันทมงคลชัย) , Wirin Kittipichai(วิริณธิ์ กิตติพิชัย) , Punyarat Lapvongwatana(ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา)

  Challenges and obstacles of mother-daughter sexual communication among Thai rural communities: An exploratory study

  Journal : Journal of Public Health and Development 2021;19(2):28-46.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Sexual knowledge; Sexual communication; Attitudes toward sexual communication; Mother-daughter relationship; Family climate 63. Rakchya Amatya, Mathuros Thipayamongkolkul(มธุรส ทิพยมงคลกุล) , Nawarat Suwannapong(นวรัตน์ สุวรรณผ่อง) , Siriwan Tangjitgamol, Siriwan Tangjitgamol

  Factors influencing inequitable access to maternal health services in Morang district, Nepal

  Journal : Journal of Public Health and Development 2021;19(2):1-13.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Accessibility; Aternal health services; Nepal 64. Ny Net, Sukhontha Kongsin(สุคนธา คงศีล) , Sukhum Jiamton

  The impact of pulmonary tuberculosis morbidity on household production, consumption, investment and community participation in Prey Veng province, Cambodia

  Journal : Journal of Public Health and Development 2021;19(2):14-27.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Pulmonary tuberculosis; Impact; Household production; Case-control survey; Cambodia 65. Jantra Keawpugdee, Pimpan Silpasuwan(พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ) , Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม) , Plernpit Boonyamalik(เพลินพิศ บุญยมาลิก) , Kwanjai Amnatsatsue(ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ)

  Hospital Readmission Risks Screening for Older Adult with Stroke: Tools Development and Validation of a Prediction

  Journal : Inquiry (United States) 2021;58.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาชีวสถิติ   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Prediction of readmission; Asian’ Stroke elderly; Risk screening; Tool quality; Tool development 66. Arisara Yuroong, Usavadee Asdornwised, Wanpen Pinyopasakul, Wanchai Wongkornrat, Natkamol Chansatitporn(ณัฐกมล ชาญสาธิตพร)

  The Effectiveness of the Transitional Care Program Among People Awaiting Coronary Artery Bypass Graft Surgery: A Randomized Control Trial

  Journal : Journal of Nursing Scholarship 2021;53(5):585-594.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Awaiting surgery, Cardiac self-efficacy; Coronary artery bypass graft; Telephone follow-up; Transitional care 67. Korravarn Yodmai(กรวรรณ ยอดไม้) , Ratana Somrongthong, Sutham Nanthamongkolchai(สุธรรม นันทมงคลชัย) , Wanich Suksatan

  Effects of the Older Family Network Program on Improving Quality of Life Among Older Adults in Thailand

  Journal : Journal of Multidisciplinary Healthcare 2021;14:1373-1383.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Family role; Quality of life; Older adult; Rural community 68. Nachomkamon Saengsuk, Natta Laohakunjit, Promluck Sanporkha(พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า) , Nattapon Kaisangsri, Orrapun Selamassakul, Khanok Ratanakhanokchai, Apiradee Uthairatanakijd

  Physicochemical characteristics and textural parameters of restructured pork steaks hydrolysed with bromelain

  Journal : Food Chemistry 2021;361 ARTICLE No. 130073.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Restructured pork steak; Bromelain; Tenderness; Protein solubility; Soluble collagen 69. Petcharatana Bhuanantanondh, Bryan Buchholz, Sara Arporn(สรา อาภรณ์) , Pornpimol Kongtip(พรพิมล กองทิพย์) , Susan Woskie

  The Prevalence of and Risk Factors Associated with Musculoskeletal Disorders in Thai Oil Palm Harvesting Workers: A Cross-Sectional Study

  Journal : International Journal of Environmental Research and Public Health 2021;18(10) ARTICLE No. 5474.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Musculoskeletal disorders; Oil palm workers; Harvester; Ergonomics 70. Peeraya Suteerangkul, Sunee Lagampan(สุนีย์ ละกำปั่น) , Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร) , Naruemon Auemaneekul(นฤมล เอื้อมณีกูล)

  The effects of community participation program on smokefree homes in a suburban community of Thailand

  Journal : Tobacco Induced Diseases 2021;19 ARTICLE No. 35.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Community participation; Smoke-free home; Negotiation skills; Smoking ban; Emotional support 71. Huynh Luu Cam Tu, Yudhi RatnaNugraheni, Sonthaya Tiawsirisup, Tawee Saiwichai(ทวี สายวิชัย) , Anyarat Thiptara, Morakot Kaewthamasorn

  Development of a novel multiplex PCR assay for the detection and differentiation of Plasmodium caprae from Theileria luwenshuni and Babesia spp. in goats

  Journal : Acta Tropica 2021;220 ARTICLE No. 105957.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Key Words : Babesia spp.; Diagnosis; Goat; Theileria spp.; Plasmodium caprae 72. Biraj Shrestha, Zalak Shah, Andrew P. Morgan, Piyaporn Saingam, Chaiyaporn Chaisatit, Suwanna Chaorattanakawee(สุวรรณา เชาวน์รัตนกวี) , Chantida Praditpol, Nonlawat Boonyalai, Paphavee Lertsethtakarn, Mariusz Wojnarski, Molly Deutsch-Feldman, Matthew Adams, Darapiseth Sea, Soklyda Chann, Stuart D. Tyner, Charlotte A. Lanteri, Michele D. Spring, David L. Saunders, Philip L. Smith, Chanthap Lon, Panita Gosi, Somethy Sok, Prom Satharath, Huy Rekol, Dysoley Lek, Brian A. Vesely, Jessica T. Lin, Norman C. Waters, Shannon Takala-Harrison

  Distribution and Temporal Dynamics of Plasmodium falciparum Chloroquine Resistance Transporter Mutations Associated With Piperaquine Resistance in Northern Cambodia

  Journal : Journal of Infectious Diseases 2021;224(6):1077-1085.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Key Words : Plasmodium falciparum; Malaria; Piperaquine resistance; Chloroquine resistance transporter; Cambodia 73. Piraporn Sombutsuwan, Apiwat Jirattisakul, Akkaradech Nakornsadet, Saengchai Akepratumchai, Salisa Chumsantea, Siriluck Pojjanapornpun, Supathra Lilitchan(สุภัทรา ลิลิตชาญ) , Kanit Krisnangkura, Kornkanok Aryusuk

  A Simple and Efficient Method for Synthesis and Extraction of Ethyl Ferulate from γ-Oryzanol

  Journal : Journal of Oleo Science 2021;70(6):757-767.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Antisolvent crystallization; Central composite design; Ethyl ferulate; γ-oryzanol; Transethylation 74. Thammanitchpol Denpetkul, Arthit Phosri(อาทิตย์ โพธิ์ศรี)

  Daily ambient temperature and mortality in Thailand: Estimated effects, attributable risks, and effect modifications by greenness

  Journal : Science of the Total Environment 2021;791 ARTICLE No. 148373.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Ambient temperature; Mortality; Burden of mortality; Attributable fraction; Greenness 75. Khanut Thongphunchung, Arthit Phosri(อาทิตย์ โพธิ์ศรี) , Tanasri Sihabut(ธนาศรี สีหะบุตร) , Withida Patthanaissaranukool(วิธิดา พัฒนอิสรานุกูล)

  Short-term effects of particulate matter on outpatient department visits for respiratory diseases among children in Bangkok Metropolitan Region: a case-crossover study

  Journal : Air Quality, Atmosphere & Health 2021;14(11):1785-1795.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Particulate matter; Respiratory disease; Outpatient department visit; Children; Bangkok 76. Sirada Sungsinchai, Chalida Niamnuy, Anusorn Seubsai, Paweena Prapainainar, Pattra Wattanapan, Wasina Thakhiew(วศินา ทาเขียว) , Vijaya Raghavan, Sakamon Devahastin

  Comparative evaluation of the effect of microfluidisation on physicochemical properties and usability as food thickener and Pickering emulsifier of autoclaved and TEMPO-oxidised nanofibrillated cellulose

  Journal : International Journal of Food Science and Technology 2021;56(9):4298-4315.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Crystallinity; Dysphagia diets; Emulsion stability; Molecular structure; Viscoelasticity; Viscosity 77. Dian Mardhiyah, Wan Nedra Komaruddin, Fasli Nedra Jalal, Sri Wuryanti, Syukrini Bahri, Qomariah Qomariah, Insan Sosiawan, Himmi Marsiati, Legiono Legiono, Harliansyah Hanif, Susan Woskie, Pornpimol Kongtip(พรพิมล กองทิพย์)

  Comparison of Thyroid Hormone Levels between Women Farmers and Non-Farmers in Banten Indonesia

  Journal : International Journal of Environmental Research and Public Health 2021;18(12) ARTICLE No. 6618.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Thyroid hormone; Pesticides; Occupational health; Agricultural health; Female farmers; Endocrine disrupters; Agricultural worker 78. Kanawat Paoin, Kayo Ueda, Prin Vathesatogkit, Thammasin Ingviya, Suhaimee Buya, Arthit Phosri(อาทิตย์ โพธิ์ศรี) , Xerxes Tesoro Seposo, Nisakron Thongmung, Teerapat Yingchoncharoen, Akiko Honda, Hirohisa Takano, Piyamitr Sritara

  Effects of long-term air pollution exposure on ankle-brachial index and cardio-ankle vascular index: A longitudinal cohort study using data from the Electricity Generating Authority of Thailand study

  Journal : International Journal of Hygiene and Environmental Health 2021;236 ARTICLE No. 113790.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Air pollution; Ankle-brachial index; Cardio-ankle vascular index; Atherosclerosis; Cardiovascular 79. Kanawat Paoin, Kayo Ueda, Prin Vathesatogkit, Thammasin Ingviya, Suhaimee Buya, Arthit Phosri(อาทิตย์ โพธิ์ศรี) , Xerxes Tesoro Seposo, Nisakron Thongmung, Teerapat Yingchoncharoen, Akiko Honda, Hirohisa Takano, Piyamitr Sritara

  Long-term air pollution exposure and serum lipids and blood sugar: A longitudinal cohort study from the electricity generating authority of Thailand study

  Journal : Atmospheric Environment 2021;259 ARTICLE No. 118515.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Long-term exposure; Air pollution; Longitudinal study; Serum lipids; Blood sugar 80. Moe Thida, Usavadee Asdornwised, Orapan Thosingha, Chatkanok Dumavibhat, Natkamol Chansatitporn(ณัฐกมล ชาญสาธิตพร)

  Symptom Experience, Symptom Management Strategies, and Health Related Quality of Life among People with Heart Failure
  ประสบการณ์อาการ กลยุทธ์การจัดการกับอาการ และคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของผู้ที่มีภวะวหัวใจล้มเหลว

  Journal : Pacific rim International Journal of Nursing Research 2021;25(3):359-374.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Heart failure; Health-related quality of life; Symptom experience; Symptom management; Strategies
  คำสำคัญ : หัวใจล้มเหลว; คุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ; ประสบการณ์อาการ; กลยุทธ์การจัดการอาการ 81. Ninsen P., Panan Pichayapinyo(ปาหนัน พิชยภิญโญ) , Sunee Lagampan(สุนีย์ ละกำปั่น) , Danchaivijitr P.

  Cluster Symptoms Reduction via Telephone-Based Intervention in Thai Breast Cancer Patients Undergoing 4-Cycle Adjuvant Chemotherapy: A Randomized-Controlled Trial

  Journal : Journal of The Medical Association of Thailand 2021;104(6):887-894.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Cancer; Energy conservation; Fatigue; Pain; Sleep; Telephone 82. Pattaranan Hanma, Sarawut Thepanondh(สราวุธ เทพานนท์) , Chutarat Chompunth, Suphaphat Kwonpongsagoon(สุพพัต ควรพงษากุล) , Lalidaporn Panya, Nuttakit Sukjit

  EXTENT AND MAGNITUDE OF INDUSTRIAL STACK EMISSIONS ON AMBIENT PARTICULATE CONCENTRATIONS

  Journal : International Journal of GEOMATE 2021;21(84):202-209.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : AERMOD; CBPF; Maptaphut; PM2.5; PM10 83. Manatee Jitanan, Kwanjai Amnatsatsue(ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ) , Patcharaporn Kerdmongkol(พัชราพร เกิดมงคล) , Farizah Mohd Hairi, Pimpan Silpasuwan(พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ) , Nithat Sirichotiratana(นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์)

  Prevalence and social determinants of Tobacco use among health profession students in Southeast Asia

  Journal : Kasetsart Journal of Social Sciences 2021;42(2):421-426.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Health profession students; Prevalence; Social determinants; Southeast Asia; Tobacco use 84. Chittamon Sritong‑aon, Jiraporn Thomya, Chitchanok Kertpromphan, Arthit Phosri(อาทิตย์ โพธิ์ศรี)

  Estimated effects of meteorological factors and fire hotspots on ambient particulate matter in the northern region of Thailand

  Journal : Air Quality, Atmosphere & Health 2021;14(11):1857-1868.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Particulate matter; Air pollution; Meteorological variable; Distributed lag non-linear model 85. Juan Carlos Calderón López, Harin Sachdev, Sarawut Thepanondh(สราวุธ เทพานนท์) , Yolanda Alexia Quintanilla Herrera

  Morphological and physico-chemical characterization of fruit of Melicoccus bijugatus Jacq.

  Journal : Bangladesh Journal of Botany 2021;50(2):387-394.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Melicoccus bijugatus; Maturity index; Thickness; Percentage of acidity 86. Nonlawat Boonyalai, ChatchadapornThamnurak, Piyaporn Sai‑ngam, WinitaTa‑aksorn, Montri Arsanok, Nichapat Uthaimongkol, Siratchana Sundrakes, Sorayut Chattrakarn, Chaiyaporn Chaisatit, Chantida Praditpol, Watcharintorn Fagnark, Kirakarn Kirativanich, Suwanna Chaorattanakawee(สุวรรณา เชาวน์รัตนกวี) , Pattaraporn Vanachayangkul, Paphavee Lertsethtakarn, Panita Gosi, Darunee Utainnam, Wuttikon Rodkvamtook, Worachet Kuntawunginn, Brian A. Vesely, Michele D. Spring, Mark M. Fukuda, Charlotte Lanteri, Douglas Walsh, David L. Saunders, Philip L. Smith, Mariusz Wojnarski, Narongrid Sirisopana, Norman C. Waters, Krisada Jongsakul, Jariyanart Gaywee

  Plasmodium falciparum phenotypic and genotypic resistance profile during the emergence of Piperaquine resistance in Northeastern Thailand

  Journal : Scientific Reports 2021;11(1):13419.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา   87. Chaiyavat Chaiyasut, Bhagavathi Sundaram Sivamaruthi, Periyanaina Kesika, Suchanat Khongtan, Nanticha Khampithum, Subramanian Thangaleela, Sartjin Peerajan, Akkarach Bumrungpert(เอกราช บำรุงพืชน์) , Khontaros Chaiyasut, Sasithorn Sirilun, Phakkharawat Sittiprapaporn

  Synbiotic Supplementation Improves Obesity Index and Metabolic Biomarkers in Thai Obese Adults: A Randomized Clinical Trial

  Journal : foods 2021;10(7) ARTICLE No. 1580.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Obesity; synbiotics; Lactobacillus; Bifidobacterium; Inulin; Fructooligosaccharide 88. Tongchai Sriwiriyarat, Siriprapha Jangkorn, Jittima Charoenpanich, Sopa Chinwetkitvanich(โสภา ชินเวชกิจวานิชย์) , Prayoon Fongsatitkul(ประยูร ฟองสถิตย์กุล)

  Occurrence of aerobic denitrifying bacteria in integrated fixed film activated sludge system

  Journal : Chemosphere 2021;285 ARTICLE No. 131504.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Simultaneous nitrification denitrification(SND); Aerobic denitrification; Anoxic media; IFAS; Intracellular storage products 89. Mathuros Thipayamongkolkul(มธุรส ทิพยมงคลกุล) , Pornpimol Kongtip(พรพิมล กองทิพย์) , Susan Woskie

  Association between occupations and selected noncommunicable diseases: A matched case-control among Thai informal workers

  Journal : Journal of Occupational Health 2021;63(1) ARTICLE No. e12249.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Health inequality, Informal worker, Noncommunicable diseases, Occupational classification, Thailand 90. Naowarut Charoenca(เนาวรัตน์ เจริญค้า) , Nan Khin Thet Chaw, Nipapun Kungskulniti(นิภาพรรณ กังสกุลนิติ) , Stephen L. Hamann

  Case Study of Tobacco Use among Myanmar Migrant Factory Workers in the Seafood Industry in Thailand

  Journal : International Journal of Environmental Research and Public Health 2021;18(16) ARTICLE No. 8659.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Smoking; Myanmar; Migrants; Psychosocial factors; Non-communicable disease burden 91. Thanakrit Neamhom(ธนกฤต เนียมหอม) , Withida Patthanaissaranukool(วิธิดา พัฒนอิสรานุกูล) , Yada Pinatha, Budsakorn Chommueang

  Health risk and predictive equation for PM2.5 using TSP and PM10 variables in office buildings

  Journal : Songklanakarin Journal of Science and Technology 2021;43(3):834-839.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : PM2.5, PM10, TSP, Health risk assessment, Multiple linear regression 92. Najjapak Sooksawat, Somtop Santibenchakul, Maleeya Kruatrachue, Duangrat Inthorn(ดวงรัตน์ อินทร)

  Recycling rice husk for removal of phosphate and nitrate from synthetic and swine wastewater: Adsorption study and nutrient analysis of modified rice husk

  Journal : Journal of Environmental Sciences 2021;56(10):1080-1092.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Adsorption; Phosphate; Nitrate; Nutrient analysis; Rice husk; Swine wastewater 93. Benoit Malleret, Abbas El Sahili, Matthew Zirui Tay, Guillaume Carissimo, Alice Soh Meoy Ong, Wisna Novera, Jianqing Lin , Rossarin Suwanarusk, Varakorn Kosaisavee(วรากร โกศัยเสวี) , Trang T. T. Chu, Ameya Sinha, Shanshan Wu Howland, Yiping Fan, Jakub Gruszczyk, Wai-Hong Tham, Yves Colin, Sebastian Maurer-Stroh, Georges Snounou, Lisa F. P. Ng, Jerry Kok Yen Chan, Ann-Marie Chacko, Julien Lescar, Rajesh Chandramohanadas, Francois Nosten, Bruce Russell, Laurent Renia

  [LETTER] Plasmodium vivax binds host CD98hc (SLC3A2) to enter immature red blood cells

  Journal : Nature Microbiology 2021;6(8):991-999.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา   94. Tomohiro Ishimaru, Odgerel Chimed-Ochir, Sara Arporn(สรา อาภรณ์) , Yoshihisa Fujino

  [Review Article] Effectiveness of fitness for work interventions for workers with low back pain: A systematic review

  Journal : Journal of Occupational Health 2021;63(1) ARTICLE No. e12261.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Fitness for work; Low back pain; Return to work; Sick leave; Workplace 95. Sara Arporn(สรา อาภรณ์) , Aniruth Manothum, Kotchakorn Santiwung, Kanograt Pangunta, Kunio Hara, Tomohiro Ishimaru

  Working conditions and urinalysis dipstick testing among female rice farmers: A preliminary cross-sectional study

  Journal : International Journal of Environmental Research and Public Health 2021;18(17) ARTICLE No. 8942.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Female workers; Renal function; Rice farmers; Urinalysis; Working conditions 96. Jintana Sirivarasai, Suwanee Chanprasertyothin, Pornpimol Kongtip(พรพิมล กองทิพย์) , Susan Woskie

  Genetic polymorphisms of pesticide-metabolizing enzymes and transporters in agricultural workers and thyroid hormone levels

  Journal : Risk Management and Healthcare Policy 2021;14:3435-3451.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Occupational pesticide exposure; Enzyme phase I and II; Transporters; Genotype; Thyroid-stimulating hormone 97. Yossie Susanti Eka Putri, Yajai Sitthimongkol, Virapun Wirojratana, Natkamol Chansatitporn(ณัฐกมล ชาญสาธิตพร)

  Predictors of Depressive Symptoms among Family Caregivers of Patients with Dementia in Java, Indonesia

  Journal : Siriraj Medical Journal 2021;73(8):549-558.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Depressive symptoms; Dementia; Caregiver; Burden; Social support 98. Boworn Klongnoi, Vanvisa Sresumatchai(วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย) , Siribang-on Piboonniyom Khovidhunkit, Pornpoj Fuangtharnthi, Rachatawan Leelarungsun, Binit Shrestha

  Pilot Model for Community Based Oral Cancer Screening Program: Outcome from 4 Northeastern Provinces in Thailand

  Journal : International Journal of Environmental Research and Public Health 2021;18(7) ARTICLE No. 9390:1-12.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Community screening; Oral cancer; Oral potentially malignant disorders; Village health volunteers; Cancer screening 99. Sirikarn Thongmai, Thanakrit Neamhom(ธนกฤต เนียมหอม) , Withida Patthanaissaranukool(วิธิดา พัฒนอิสรานุกูล) , Supawadee Polprasert(สุภาวดี ผลประเสริฐ)

  Energy Use and Consumption Patterns of Maize Cultivation - A Case Study in Thailand

  Journal : Environment and Natural Resources Journal 2021;19(6):435-448.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Energy analysis; Net energy value; Energy transfer efficiency; Maize cultivation; Thailand 100. Wisit Chaveepojnkamjorn(วิศิษฎ์ ฉวีพจน์กำจร) , Jutiporn Srikaew, Pratana Satitvipawee(ปรารถนา สถิตย์วิภาวี) , Supachai Pitikultang(ศุภชัย ปิติกุลตัง) , Soontaree Khampeng

  Association between media use and poor sleep quality among senior high school students: a cross-sectional study

  Journal : F1000Research 2021;10 ARTICLE No. 1116.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาชีวสถิติ   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Media use, Poor sleep quality, Senior high school students 101. Saisunee Lertkratoke, Kwanjai Amnatsatsue(ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ) , Patcharaporn Kerdmongkol(พัชราพร เกิดมงคล) , Sutham Nanthamongkolchai(สุธรรม นันทมงคลชัย)

  Effectiveness of Thai Integrated Care Program for Older Adults with Dementia in the Community: A Quasi-experimental Study
  ผลของโปรแกรมการดูแลแบบบูรณาการสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมในชุมชน:การศึกษากึ่งทดลอง

  Journal : Pacific rim International Journal of Nursing Research 2021;25(4):510-524.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Caregiver; Community; Dementia; Integrated care program; Older adults
  คำสำคัญ : ผู้ดูแล; ชุมชน; สมองเสื่อม; โปรแกรมการดูแลแบบบูรณาการ; ผู้สูงอายุ 102. Le Thi Thanh Tuyen, Rutja Phuphaibul, Sermsri Santati, Natkamol Chansatitporn(ณัฐกมล ชาญสาธิตพร)

  A Model of Factors Influencing Asthma Control among Preschool Children as Perceived by Family Caregivers
  โมเดลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการควบคุมอาการหอบหืดของเด็กวัยก่อนเรียนตามการรับรู้ของผู้ดูแลในครอบครัว

  Journal : Pacific rim International Journal of Nursing Research 2021;25(4):539-552.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Asthma control; Family caregivers; Healthcare access; Preschool children; Social support; Vietnam
  คำสำคัญ : การควบคุมโรคหอบหืด; ผู้ดูแลในครอบครัว; การเข้าถึงบริการสุขภาพ; การจัดการครอบครัว; เด็กวัยก่อนเรียน; การสนับสนุนทางสังคม เวียดนาม 103. Bootsakon Seaharattanapatum, Nittaya Sinsuksai, Srisamorn Phumonsakul, Natkamol Chansatitporn(ณัฐกมล ชาญสาธิตพร)

  Effectiveness of Balanced Diet-Iron Supplement Program among Pregnant Women with Anemia: A Quasi-Experimental Study
  ผลของโปรแกรมอาหารสมดุล–ยาบำรุงธาตุเหล็กในสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง: การวิจัยกึ่งทดลอง

  Journal : Pacific rim International Journal of Nursing Research 2021;25(4):653-665.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Anemia; Balanced diet; Dietary program; Iron supplement; Pregnancy; Women
  คำสำคัญ : ภาวะโลหิตจาง; อาหารสมดุล; โปรแกรมอาหาร; ยาบำรุงธาตุเหล็ก; การตั้งครรภ์; สตรีตั้งครรภ์ 104. Truong Hoang Viet, Sutham Nanthamongkolchai(สุธรรม นันทมงคลชัย) , Chokchai Munsawaengsub(โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์) , Supachai Pitikultang(ศุภชัย ปิติกุลตัง)

  INFLUENCES OF MATERNAL KNOWLEDGE AND SOCIO-ECONOMIC FACTORS ON DEVELOPMENT OF CHILDREN AGED 1-3 YEARS IN NHA TRANG CITY, VIETNAM

  Journal : Malaysian Journal of Public Health Medicine 2021;21(2):475-481.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : child development; maternal knowledge; Ages and Stages Questionnaire (ASQ-3); Nha Trang; Vietnam 105. Thae Thae Han Htwe, Sarawut Thepanondh(สราวุธ เทพานนท์) , Suphaphat Kwonpongsagoon(สุพพัต ควรพงษากุล) , Chutarat Chompunth, Kanisorn Jindamanee

  Social Restriction Effects on Air Pollution: How the PM2.5 Concentration Changed with Lockdown Management of COVID-19 Pandemic Control in Bangkok Thailand

  Journal : EnvironmentAsia 2021;14(3):80-90.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : PM2.5; CBPF; COVID-19; Bangkok Metropolitan Region (BMR); Thailand 106. Parinvadee Chukaew, Kamonwat Nakason(กมลวัฒน์ นาคะสรรค์) , Sanchai Kuboon, Wasawat Kraithong, Bunyarit Panyapinyopol(บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล) , Vorapot Kanokkantapong

  Conversion of Cassava Rhizome to Biocrude Oil via Hydrothermal Liquefaction

  Journal : International Energy Journal 2021;21(3):269-280.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Agricultural waste; Biocrude oil; Biomass utilization; Hydrothermal liquefaction; Renewable energy 107. Zaw Myo Myint, Punyarat Lapvongwatana(ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา) , Natkamol Chansatitporn(ณัฐกมล ชาญสาธิตพร) , Withida Patthanaissaranukool(วิธิดา พัฒนอิสรานุกูล)

  [Short Report] Involvement in practicing family planning among married men in Kyaukpadaung Township, Mandalay Region, Myanmar

  Journal : Journal of Public Health and Development 2021;19(2):240-251.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาชีวสถิติ   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Attitude toward family planning; Subjective norm; Intention; Married male involvement 108. Saowanee Norkaew, Wantanee Phanprasit(วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์) , Mark Gregory Robson, Susan Woskie, Brian T. Buckley

  Estimating Occupational Exposure to VOCs, SVOCs, Particles and Participant Survey Reported Symptoms in Central Thailand Rice Farmers Using Multiple Sampling Techniques

  Journal : International Journal of Environmental Research and Public Health 2021;18(17) ARTICLE No. 9288.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Rice farmer; Passive air sampling; Hazard exposure 109. Chanapong Rojanaworarit(ชนพงษ์ โรจนวรฤทธิ์) , Luz Claudio, Nopporn Howteerakul(นพพร โหวธีระกุล) , Auamduan Siramahamongkol, Pattraravith Ngernthong, Pornpimol Kongtip(พรพิมล กองทิพย์) , Susan Woskie

  Hydrogeogenic fluoride in groundwater and dental fluorosis in Thai agrarian communities: a prevalence survey and case–control study

  Journal : BMC Oral Health 2021;21 ARTICLE No. 545.
  Department :   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Dental fluorosis; Groundwater; Oral health; Environmental health; Epidemiology 110. Korravarn Yodmai(กรวรรณ ยอดไม้) , Krirada Pechrapa, Wirin Kittipichai(วิริณธิ์ กิตติพิชัย) , Phitaya Charupoonphol(พิทยา จารุพูนผล) , Wanich Suksatan

  Factors Associated with Good COVID-19 Preventive Behaviors Among Older Adults in Urban Communities in Thailand

  Journal : Journal of primary care & community health 2021;21:1-9.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : COVID-19; Health literacy; Health behavior; Social support; Access to health services; Urban communities 111. Nuttakit Sukjit, Sarawut Thepanondh(สราวุธ เทพานนท์) , Suphaphat Kwonpongsagoon(สุพพัต ควรพงษากุล) , Wanida Jinsart, Lalidaporn Punya, Pattaranan Hanma

  Source contribution of 1,3 butadiene in the vicinity of petrochemical industrial area

  Journal : Applied Environmental Research 2021;43(4):29-38.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : AERMOD; 1,3 Butadiene; Map Ta Phut; Source contribution; Synthetic rubber industry 112. Miller Derek, Feng-Jen Tsai, Jiwon Kim, Mila Tejamaya, Vilandi Putri, Go Muto, Alex Reginald, Wantanee Phanprasit(วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์) , Nelia Granadillos, Marina Bt Zainal Farid, Carmela Q. Capule, Yu-Wen Lin, Jihoon Park, Ruey-Yu Chen, Kyong Hui Lee, Jeongim Park, Haruo Hashimoto, Chungsik Yoon, Chantana Padungtod, Dong-Uk Park

  Overview of Legal Measures for Managing Workplace COVID-19 Infection Risk in Several Asia-Pacific Countries

  Journal : Safety and Health at Work 2021;12(4):530-535.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : COVID-19; Infectious disease risk; Personal protective equipment; ANOH(Asian Network of Occupational Hygiene) 113. Yuichi Temma, Nopporn Howteerakul(นพพร โหวธีระกุล) , Nawarat Suwannapong(นวรัตน์ สุวรรณผ่อง) , Petch Rawdaree

  Glycemic Control and Associated Factors among Elderly Patients with Type 2 Diabetes in a Tertiary Hospital in Saku, Japan

  Journal : International Journal of Gerontology 2021;15(4):372-376.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Glycemic control; Japan; Prevalence; Self-management; Social support 114. Kentaro Koide, Lai Lai San, Ruttana Pachanon, Jong-Hoon Park, Yuki Ouchi, Siriporn Kongsoi, Fuangfa Utrarachkij(เฟื่องฟ้า อุตรารัชต์กิจ) , Chie Nakajima, Yasuhiko Suzuki

  Amino Acid Substitution Ser83Ile in GyrA of DNA Gyrases Confers High-Level Quinolone Resistance to Nontyphoidal Salmonella without Loss of Supercoiling Activity

  Journal : Microbial Drug Resistance 2021;27(10):1397-1404.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา  
  Key Words : Antimicrobial resistance; Nontyphoidal Salmonella; Quinolone; DNA gyrase 115. Ruttana Pachanon, Kentaro Koide, Siriporn Kongsoi, Nami Ajima, Thoko Flav Kapalamula, Chie Nakajima, Orasa Suthienkul(อรษา สุตเธียรกุล) , Yasuhiko Suzuki

  Effectiveness of Fluoroquinolones with Difluoropyridine Derivatives as R1 Groups on the Salmonella DNA Gyrase in the Presence and Absence of Plasmid-Encoded Quinolone Resistance Protein QnrB19

  Journal : Microbial Drug Resistance 2021;27(10):1412–1419.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา  
  Key Words : Difluoropyridine; QnrB19; Salmonella; DNA gyrase 116. Suwimon Kanchanasuta(สุวิมล กาญจนสุธา) , Sirapong Sooktawee, Natthaya Bunplod, Aduldech Patpai, Nirun Piemyai, Ratchatawan Ketwang

  Analysis of short-term air quality monitoring data in a coastal area

  Journal : AIMS Environmental Science 2021;8(6):517-531.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Particulate matter; PM2.5; Ozone; O3; Air quality; Bivariate polar plot; Potential source area; Coastal area; Thailand 117. Kamonwat Nakason(กมลวัฒน์ นาคะสรรค์) , Pongtanawat Khemthong, Wasawat Kraithong, Suwisa Mahasandana(สุวิสา มหาสันทนะ) , Bunyarit Panyapinyopol(บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล)

  Effect of Alkaline Pretreatment on the Properties of Cassava Rhizome

  Journal : Chiang Mai Journal of Science 2021;48(6):1511-1523.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Alkaline pretreatment; Cassava rhizome; Delignification process; Hot compress water; Lignocellulosic biomass 118. Artharee Rungrojn, Kittipong Chaisiri, Yossapong Paladsing, Serge Morand, Jiraphan Junjhon(จิรพันธุ์ จันทร์จร) , Stuart D. Blacksell, Peeraya Ekchariyawat(พีรยา เอกจริยาวัฒน์)

  Prevalence and Molecular Characterization of Rickettsia spp. from Wild Small Mammals in Public Parks and Urban Areas of Bangkok Metropolitan, Thailand

  Journal : Tropical Medicine and Infectious Disease 2021;6(4) ARTICLE No. 199.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา  
  Key Words : Rickettsia typhi; Rickettsia felis; small mammals; rodents; public parks; urban; Bangkok 119. Masoud Mohammadnezhad, Mondha Kengganpanich(มณฑา เก่งการพานิช)

  Factors affecting smoking initiation and cessation among adult smokers in Fiji: A qualitative study

  Journal : Tobacco Induced Diseases 2021;19 ARTICLE No. 92.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Determinants, Smoking initiation, Smoking cessation, Qualitative study, Fiji 120. Juan Carlos Calderon Lopez, Sarawut Thepanondh(สราวุธ เทพานนท์) , Harin Sachdev, Alma Maria Palencia Avelar, Marlene Cruz del Carmen Leon

  Sustainability and economic feasibility through the production of oyster mushroom (Pleurotus ostreatus (jacq.) p. kumm.) derived from the waste of coffee-industry: A case study in the western area of san salvador, el salvador

  Journal : Polish Journal of Environmental Studies 2021;30(6):5617–5628.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Economic viability, Coffee grounds waste, Coffee pulp, Pollution reduction, Sustainable agriculture 121. Ratree Takhampunya, Jira Sakolvaree, Nitima Chanarat, Nittayaphon Youngdech, Kritsawan Phonjatturas, Sommai Promsathaporn, Bousaraporn Tippayachai, Wirunya Tachavarong, Kanchit Srinoppawan, Betty K. Poole-Smith, P. Wesley McCardle, Suwanna Chaorattanakawee(สุวรรณา เชาวน์รัตนกวี)

  The Bacterial Community in Questing Ticks From Khao Yai National Park in Thailand

  Journal : Frontiers in Veterinary Science 2021;8 ARTICLE No. 764763.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Key Words : Co-infection; Metagenomics in ticks; Amblyomma spp.; Haemaphysalis spp.; Dermacentor spp.; Questing ticks in Thailand 122. Thanawan Modepeng, Patcharanee Pavadhgul(พัชราณี ภวัตกุล) , Akkarach Bumrungpert(เอกราช บำรุงพืชน์) , Wirin Kittipichai(วิริณธิ์ กิตติพิชัย)

  The Effects of Date Fruit Consumption on Breast Milk Quantity and Nutritional Status of Infants

  Journal : Breastfeeding Medicine 2021;16(11):909-914.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Date fruit; Breast milk quantity; Nutritional status of infant 123. Naowarut Charoenca(เนาวรัตน์ เจริญค้า) , Nipapun Kungskulniti(นิภาพรรณ กังสกุลนิติ) , Vasin Pipattanachat, Stephen Hamann, Siriwan Pitayarangsarit, Jeremiah Mock

  The Implementation Activist: How One Determined Person with a Camera Has Achieved Enforcement of Smoke-Free Laws throughout Thailand

  Journal : Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 2021;22(S2):19-34.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Activism- implementation- smoke-free- laws- tobacco control- secondhand smoke- qualitative- Thailand 124. Sara Arporn(สรา อาภรณ์) , Teepapipat Lertvarayut, Kanpitcha Kiatkitroj, Chalermsiri Theppitak, Aniruth Manothum, Kunio Hara, Tomohiro Ishimaru

  Association between physical capacity and occupational falls among middle-aged and older farmers in Thailand: Using the self-check risk assessment tool in Japan

  Journal : Journal of Occupational Health 2021;63(1) ARTICLE No. e12287.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Aging; Agriculture; Fall; Farmer; Occupational safety 125. Pornpimol Kongtip(พรพิมล กองทิพย์) , Noppanun Nankongnab(นพนันท์ นานคงแนบ) , Nichcha Kallayanatham, Jutamanee Chungcharoen, Chanapa Bumrungchai, Sumate Pengpumkiat(สุเมธ เพ้งภูมิเกียรติ) , Susan Woskie

  Urinary Organophosphate Metabolites and Metabolic Biomarkers of Conventional and Organic Farmers in Thailand

  Journal : Toxics 2021;9(12) ARTICLE No. 335.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Organophosphate metabolites; Metabolic biomarkers; Conventional farmers; Organic farmers 126. Wantanee Phanprasit(วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์) , Pajaree Konthonbut(ปาจรีย์ กุณฑลบุตร) , Wisanti Laohaudomchok(วิสันติ เลาหอุดมโชค) , Chaiyanun Tangtong(ไชยนันต์ แท่งทอง) , Tiina M. Ikaheimo, Jouni J. K. Jaakkola, Simo Nayha

  Workplace Cold and Perceived Work Ability: Paradoxically Greater Disadvantage for More vs. Less-Educated Poultry Industry Workers in Thailand

  Journal : Frontiers in Public Health 2021;9 ARTICLE No. 762533.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Occupational, Cold exposure, Work ability, Education, Poultry industry, Thailand 127. Supanisara Wanwong, Suphaphat Kwonpongsagoon(สุพพัต ควรพงษากุล) , Kanokwan Kingphadung

  EVALUATING RESOURCE EFFICIENCY FOR PRINTED CIRCUIT BOARD WASTE SORTING AND TRANSFER PLANT USING MATERIAL FLOW COST ACCOUNTING

  Journal : International Journal of GEOMATE 2021;21(88):105-112.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : MFCA; PCB waste; Sorting and transfer; Resource; Efficiency 128. Warunsicha Supprasert, Phiyathida Khajornchaikul(ปิยะธิดา ขจรชัยกุล)

  Capacity Enhancement of Family Development Centre Staff in Early Childhood Language Learning

  Journal : Asian Social Science 2021;17(8):23-29.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Future search conference; Capacity; Language development; Early childhood 129. Warunsicha Supprasert, Phiyathida Khajornchaikul(ปิยะธิดา ขจรชัยกุล)

  The RP3 Program to Promote Language for Early Childhood

  Journal : The Journal of Social Sciences Research 2021;7(4):187-192.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Program; Family; Early Childhood; Language; Self-efficacy 130. Vanvisa Sresumatchai(วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย) , Boworn Klongnoi, Dechavudh Nityasuddhi(เดชาวุธ นิตยสุทธิ) , Jeeranun Klaewkla(จีรนันท์ แกล้วกล้า) , Mongkol Akko(มงคล อักโข)

  The Development of Dental Informatics of Oral Cancer Screening for Prevention in Community Level: A Prototype Study in Thailand

  Journal : Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 2021;22(12):3865-3873.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   ภาควิชาโภชนวิทยา   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Dental informatics; Dental information; Oral cancer screen; Design and implementation; Web based application 131. Kaknokrat Chonsin, Ruchirada Changkwanyeun, Achiraya Siriphap, Apiradee Intarapuk, Watsawan Prapasawat, Kanjana Changkaew, Chaiwat Pulsrikarn, Norikazu Isoda, Chie Nakajima, Yasuhiko Suzuki, Orasa Suthienkul(อรษา สุตเธียรกุล)

  Prevalence and Multidrug Resistance of Salmonella in Swine Production Chain in a Central Province, Thailand

  Journal : Journal of Food Protection 2021;84(12):2174-2184.
  Department :   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   132. Naowarut Charoenca(เนาวรัตน์ เจริญค้า) , Nipapun Kungskulniti(นิภาพรรณ กังสกุลนิติ) , Stephen Hamann, Jeremiah Mock

  Uncovering Philip Morris International’s Fundamental Strategies for Product Placement in Thailand: Spotlighting Industry Penetration to Advance the Endgame

  Journal : Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 2021;22(12):3789-3801.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Placement; Tobacco industry; LMIC; Endgame; Thailand 133. Kamonkraingkrai S., Wonpen Kaewpan(วันเพ็ญ แก้วปาน) , Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร) , Jutatip Sillabutra(จุฑาธิป ศีลบุตร) , Rungruanghiranya S.

  Effectiveness of Nicotine Withdrawal Symptoms Management Program Using LINE Application to Increase Self-Efficacy for Industrial Workers

  Journal : Journal of The Medical Association of Thailand 2021;104(12):1920-9.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Smoking cessation; Nicotine withdrawal symptoms; LINE application; Industrial workers 134. Yossarun Boonthatui, Wasina Thakhiew(วศินา ทาเขียว) , Somchoke Kittisakulnam(สมโชค กิตติสกุลนาม)

  Quantitative changes of phenolics, flavonoids, β-glucans and antioxidant activities during the first and second harvests of split-gill mushroom (Schizophyllum commune)

  Journal : Agriculture and Natural Resources 2021;55(6):995-1004.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Antioxidant activity; Bioactive compound; Maturity stage; Mushroom harvest; Split-gill mushroom 135. Jarunee Intharit, Khanogwan Kittiwattanagul, Wisit Chaveepojnkamjorn(วิศิษฎ์ ฉวีพจน์กำจร) , Kukiat Tudpor

  Perception of Patients and Caregivers towards Protective and Risk Factors for Relapse in First-Episode Schizophrenia

  Journal : Clinical Schizophrenia and Related Psychoses 2021;15(Special Issue 1):1-8.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : First-episode schizophrenia; Drug adherence; Substance abuse; Care givers 136. Rian Adi Pamungkas, Kanittha Chamroonsawasdi(กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์) , Andi Mayasari Usman

  Unmet basic needs and family functions gaps in diabetes management practice among Indonesian communities with uncontrolled type 2 diabetes: A qualitative study

  Journal : Malaysian Family Physician 2021;16(3):23-35.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Unmet need of family function; diabetes mellitus; self-management; Indonesian communities 137. Tadsaneewan Gantagad, Siriorn Sindhu, Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม) , Ketsarin Utriyaprasit

  FACTORS PREDICTING THE PROGRESSION OF CHRONIC KIDNEY DISEASE IN THE NORTHERN REGION OF THAILAND

  Journal : Suranaree Journal of Science and Technology 2021;28(1) ARTICLE No. 070013.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Chronic kidney disease; self-management support; kidney disease progression; self-management ability 138. Kirada Pechrapa, Korravarn Yodmai(กรวรรณ ยอดไม้) , Wirin Kittipichai(วิริณธิ์ กิตติพิชัย) , Phitaya Charupoonphol(พิทยา จารุพูนผล) , Wanich Suksatan

  Health Literacy among Older Adults during COVID-19 Pandemic: A Cross-Sectional Study in an Urban Community in Thailand

  Journal : Annals of Geriatric Medicine and Research 2021;25(4):309-317.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Health literacy; COVID-19; Frail eldery; Health promotion 139. Jarunee Intharit, Khanogwan Kittiwattanagul, Wisit Chaveepojnkamjorn(วิศิษฎ์ ฉวีพจน์กำจร) , Kukiat Tudpor

  Risk and protective factors of relapse in patients with first-episode schizophrenia from perspectives of health professionals: a qualitative study in northeastern Thailand

  Journal : F1000Research 2021;10 ARTICLE No. 499.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : First-episode schizophrenia; Qualitative research; Relapse; Substance abuse; Caregivers 140. Wisit Chaveepojnkamjorn(วิศิษฎ์ ฉวีพจน์กำจร) , Sureeporn Songroop, Pratana Satitvipawee(ปรารถนา สถิตย์วิภาวี) , Supachai Pitikultang(ศุภชัย ปิติกุลตัง) , Suruchsawadee Thiengwiboonwong

  Association between Breastfeeding and Child Stunting among Adolescent Mothers

  Journal : Universal Journal of Public Health 2021;9(6):484-491.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาชีวสถิติ   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Breastfeeding; Child Stunting; Adolescent Mothers; Teenage Mother  วารสารระดับชาติ
 1. Janjira Inthajit, Chardsumon Prutipinyo(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ)

  Public Health Center’s Elderly Services: a case study of care manager and care giver of dependent elderly in a Municipality, Thailand
  การดำเนินงานผู้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุข กรณีศึกษาผู้จัดการระบบและผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตเทศบาลนครแห่งหนึ่งของประเทศไทย

  Journal : Public Health Policy and Laws Journal 2021;7(1):103-120.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Public health care managers; Care givers for dependent elderly
  คำสำคัญ : ผู้จัดการระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข; ผู้ข่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 2. Unchan Jantarapas, Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร) , Wilairat Rujiratanapong, Ann Jirapongsuwan(แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ)

  Effectiveness of a workplace smoking cessation program in Nakhon Pathom Province
  ประสิทธิผลของโปรแกรมช่วยเลิกบุหรี่ในพนักงานสถานประกอบการ จังหวัดนครปฐม

  Journal : Thai Journal of Nursing 2021;70(1):21-27.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Smoking Cessation Program; Workplace; Nicotine Dependence
  คำสำคัญ : โปรแกรมช่วยเลิกบุหรี่; สถานประกอบการ; การติดนิโคติน 3. Khanut Thongphunchung, Arthit Phosri(อาทิตย์ โพธิ์ศรี) , Tanasri Sihabut(ธนาศรี สีหะบุตร) , Withida Patthanaissaranukool(วิธิดา พัฒนอิสรานุกูล)

  The association between exposure to PM10 and outpatient department visits for respiratory diseases among children aged 0-14 years in Samut Prakan province
  ความสัมพันธ์ระหว่างการรับสัมผัสฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอนและการเข้ารับการรักษาพยาบาลในแผนกผู้ป่วยนอก ด้วยโรคระบบทางเดินหายใจในเด็กอายุ 0-14 ปี ที่อาศัยในจังหวัดสมุทรปราการ

  Journal : DISEASE CONTROL JOURNAL 2021;47(1):13-24.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : PM10; Respiratory diseases; Children; Outpatient department visits; Time-series analysis
  คำสำคัญ : ฝุ่นละออกขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน; โรคระบบทางเดินหายใจ; เด็ก; การเข้ารับบริการในแผนกผู้ป่วยนอก; อนุกรมเวลา 4. Thareerat Ruktrakulvitaya, Tassanee Silawan(ทัศนีย์ ศิลาวรรณ) , Suwanna Chaorattanakawee(สุวรรณา เชาวน์รัตนกวี) , Tuan Tongkeo, Prasak Santiparp(ประศักดิ์ สันติภาพ)

  The Prevalence of Refractive Errors and Corrected Refractive Errors of Secondary School Students in Muang District, Pathumthani Province
  ความชุกของค่าสายตาผิดปกติและค่าสายตาผิดปกติที่ได้รับการแก้ไขถูกต้องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

  Journal : Academic Journal of Community Public Health 2021;7(1):60-73.
  Department :   ภาควิชาอนามัยชุมชน   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว  
  Key Words : Refractive errors; Corrected refractive errors; Secondary school students
  คำสำคัญ : ค่าสายตาผิดปกติ; ค่าสายตาผิดปกติที่ได้รับการแก้ไขถูกต้อง; นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 5. Chanuantong Tanasugarn(ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์)

  [Editorial] Knowledge and Health Literacy

  Journal : Thai Journal of Public Health 2021;51(1):1-6.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Health education; Health literacy; Health literacy model; Knowledge and health literacy; Public health literacy 6. Chanyut Vihokto, Angsana Boonthum(อังสนา บุญธรรม) , Ajchara Vararuk(อัจฉรา วรารักษ์) , Supawan Manosoontorn

  The Service Link to The Community for NCD Quality Clinic with Performance above Benchmark of Ministry of Public Health in Singburi Province: A Case Study of Diabetes Mellitus
  การจัดบริการเชื่อมโยงกับชุมชนของการดำเนินงานคลินิก NCD คุณภาพที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดสิงห์บุรี กรณีศึกษาโรคเบาหวาน

  Journal : Journal of The Royal Thai Army Nurses 2021;22(1):138-145.
  Department :   ภาควิชาอนามัยชุมชน  
  Key Words : NCD; Quality; Clinic
  คำสำคัญ : คลินิก; NCD; คุณภาพ 7. Suchada Pangam, Usanarat Anurathapan, Somchart Torugsa(สมชาติ โตรักษา)

  Development of Childhood Cancer Inpatient Services at Somdech Phra Debaratana Medical Center of Ramathibodi Hospital
  การพัฒนางานบริการผู้ป่วยในเด็กโรคมะเร็ง ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

  Journal : Journal of The Royal Thai Army Nurses 2021;22(1):205-215.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Model development; Pediatric oncology inpatient services; R2R; Experimental development research; Working indicators
  คำสำคัญ : การพัฒนารูปแบบ; งานให้บริการผู้ป่วยในเด็กโรคมะเร็ง; การพัฒนางานตามภาระกิจหลักสู่งานวิจัย; วิจัยพัฒนาเชิงทดลอง; ดัชนีวัดผลการดำเนินงาน 8. Supranee Promsukhan, Sutham Nanthamongkolchai(สุธรรม นันทมงคลชัย) , Korravarn Yodmai(กรวรรณ ยอดไม้) , Chokchai Munsawaengsub(โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์) , Pimsurang Taechaboonsermsak(พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์)

  The Effect of The Family-supported Stroke Prevention Program among High Risk Stroke Elderly in Community
  ผลของโปรแกรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมองโดยการสนับสนุนของครอบครัวในผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงในชุมชน

  Journal : Journal of Health and Nursing Research : JHNR 2021;37(1):77-87.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : High risk stroke order persons; Family support; Stroke prevention
  คำสำคัญ : กลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง; การสนับสนุนของครอบครัว; การป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง 9. Rosaya Yuwapornpanit, Weena Thiangtham(วีณา เที่ยงธรรม) , Arpaporn Powwattana(อาภาพร เผ่าวัฒนา)

  The Effects of the Skill Development Program for Physical Rehabilitation in Health Volunteer for Stroke Survivors in the Urban Community of Bangkok Metropolitan
  ผลของโปรแกรมพัฒนาความสามารถอาสาสมัครสาธารณสุขต่อทักษะในการฟื้นฟูสภาวะทางกายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนเขตเมือง กรุงเทพมหานคร

  Journal : Journal of Health and Nursing Research : JHNR 2021;37(1):88-98.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Skill development; Health volunteer; Stroke survivors
  คำสำคัญ : ทักษะในการฟื้นฟู; อาสาสมัครสาธารณสุข; ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 10. Pimrat Thammaraksa, Arpaporn Powwattana(อาภาพร เผ่าวัฒนา) , Yutthana Meeklinhom, Surapon Boonlue

  Experiences of Multiple Risk Behaviors through Female Secondary School Student’s Perception: A Qualitative Descriptive Study
  ประสบการณ์การทำพหุพฤติกรรมเสี่ยงผ่านการรับรู้ของนักเรียนมัธยมศึกษาหญิง: การวิจัยเชิงคุณภาพแบบพรรณนา

  Journal : Journal of Health and Nursing Research : JHNR 2021;37(1):112-127.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Female secondary school students; Multiple risk behaviors; Experiences; Qualitative descriptive study
  คำสำคัญ : นักเรียนมัธยมศึกษาหญิง; พหุพฤติกรรมเสี่ยง; ประสบการณ์; การวิจัยเชิงคุณภาพแบบพรรณนา 11. Rattanaporn Chatmongkol, Vallerut Pobkeeree(วัลลีรัตน์ พบคีรี) , Chardsumon Prutipinyo(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ)

  Tobacco control law compliance: A case study of service staff at southern route bus terminal, Thailand
  การปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบของพนักงานบริการสถานีขนส่งสายใต้

  Journal : Public Health Policy and Laws Journal 2021;7(2):229-242.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Smoke-free bus station; Smoke-free bus station policy
  คำสำคัญ : สถานีขนส่งสายใต้ปลอดบุหรี่; นโยบายสถานีขนส่งปลอดบุหรี่ 12. Thawatchai Sattayasomboon, Youwanuch Sattayasomboon(ยุวนุช สัตยสมบูรณ์)

  The students' decision to study at Faculty of Public Health and Allied Health Sciences Praboromarajchanok Institute, Ministry of Public Health
  การตัดสินใจของนักศึกษาในการเข้าศึกษาในคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

  Journal : Journal of Nursing and Health Research 2021;22(1):28-39.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Decision; Faculty of Public Health; Health Sciences
  คำสำคัญ : การตัดสินใจ; คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์; สถาบันพระบรมราชชนก 13. Nattakan Nin-on, Promluck Sanporkha(พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า) , Suwimol Sapwarobol, Chatrapa Hudthagosol(ฉัตรภา หัตถโกศล)

  Effect of Synbiotic Supplementation on Defecation among Adults with Gastrointestinal Disorder
  ผลของผลิตภัณฑ์ซินไบโอติกต่อการขับถ่ายอุจจาระในผู้ใหญ่ที่มีปัญหาระบบทางเดินอาหาร

  Journal : Journal of Nutrition Association of Thailand 2021;56(1):26-36.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Synbiotic; Defecation; Gastrointestinal disorder
  คำสำคัญ : ซินไบโอติก; การขับถ่าย; ความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร 14. Praweekorn Nithiprapawat, Manirat Therawiwat(มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์) , Poranee Vatanasomboon(ภรณี วัฒนสมบูรณ์) , Nirat Imamee(นิรัตน์ อิมามี)

  The Promotion Program for Food Consumption to Control Blood Sugar Levels Emphasizing Thai Herbal Food in Patients with Type 2 Diabetes
  โปรแกรมส่งเสริมการบริโภคอาหารเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดโดยเน้นอาหารสมุนไพรไทย ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2

  Journal : Journal of Thai Traditional & Alternative Medicine 2021;19(1):49-64.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว  
  Key Words : Type 2 Diabetic patients; Thai herbal food; Self-efficacy
  คำสำคัญ : ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2; อาหารสมุนไพรไทย; การรับรู้ความสามารถตนเอง 15. Warapun Kraekray, Malinee Sombhopcharoen(มลินี สมภพเจริญ)

  Factors associated with self-care behaviors among hepatocellular carcinoma patients in a hospital in Bangkok
  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคมะเร็งตับในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร

  Journal : Journal of Nursing and Health Research 2021;22(1):125-137.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Hepatocellular carcinoma; Non-invasive cancer; Self-care behavior
  คำสำคัญ : มะเร็งตับ; ระยะไม่ลุกลาม; พฤติกรรมการดูแลตนเอง 16. Kaknokrat Chonsin, Achiraya Siriphap, Kanjana Changkaew, Pirom Noisumdaeng, Orasa Suthienkul(อรษา สุตเธียรกุล)

  Virulence genes of Vibrio parahaemolyticus isolated from acute hepatopancreatic necrosis disease associated with shrimp and grow-out pond water
  ยีนก่อโรคของ วิบริโอ พาราฮีโมไลติคัส ที่แยกได้จากกุ้งและน้ำบ่อเลี้ยงกุ้งที่สัมพันธ์กับกลุ่มอาการตับและตับอ่อนตายเฉียบพลัน

  Journal : Journal of Medicine and Health Sciences 2021;28(1):17-27.
  Department :   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
  Key Words : Vibrio parahaemolyticus; acute hepatopancreatic necrosis disease; tdh; trh; pirA; pirB; virulence gene
  คำสำคัญ : วิบริโอ พาราฮีโมไลติคัส; กลุ่มอาการตับและตับอ่อนตายเฉียบพลัน; ยีน tdh; ยีน trh; ยีน pirA; ยีน pirB; ยีนก่อความรุนแรง 17. Prapapen Suwan, Manirat Therawiwat(มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์)

  [Academic Article] From “Active Ageing” to “Healthy Ageing”
  [Academic Article] จาก “พฤฒพลัง” สู่ “พฤฒสุขภาวะ”

  Journal : Thai Journal of Health Education 2021;44(1):12-29.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Active Ageing; Millennium Development Goals—MDGs; Sustainable Development Goals—SDGs; Healthy AgeingCorresponding
  คำสำคัญ : พฤฒพลัง; เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ; เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก; การสูงวัยอย่างมีสุขภาวะ 18. Alongkorn Pekalee(อลงกรณ์ เปกาลี) , Poranee Vatanasomboon(ภรณี วัฒนสมบูรณ์)

  The Limited Activities of Daily Living (ADLs) among Thai Older Adults: The Evidence from the 2017 National Survey of Older Persons in Thailand
  การปฏิบัติกิจวัตรประจำวันที่จำกัดของผู้สูงอายุไทย: ข้อมูลจากการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2560

  Journal : Thai Journal of Health Education 2021;44(1):49-59.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Older adults; Activities of daily living; National survey
  คำสำคัญ : ผู้สูงอายุ; การปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน; การสารวจระดับชาติ 19. Suwanna Mukem(สุวรรณา มูเก็ม) , Sarunya Benjakul(ศรัณญา เบญจกุล)

  Documentary Research on Health Education and Health Promotion: Lesson Learned from original research articles and master thesis during 2011 to 2017
  การทบทวนงานวิจัยด้านสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ: บทเรียนจากบทความวิจัยต้นฉบับและวิทยานิพนธ์ระหว่างปี พ.ศ. 2554-2560

  Journal : Thai Journal of Health Education 2021;44(1):60-74.
  Department :   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Health education; Health promotion; Behavior; Concept and Theory
  คำสำคัญ : สุขศึกษา; ส่งเสริมสุขภาพ; พฤติกรรม; แนวคิดและทฤษฎี 20. Sittanon Jamhom, Tassanee Silawan(ทัศนีย์ ศิลาวรรณ) , Sunee Lagampan(สุนีย์ ละกำปั่น) , Jutatip Sillabutra(จุฑาธิป ศีลบุตร)

  Health Literacy of Diabetic Patients with Uncontrolled Blood Sugar Levels in Primary Care Units, Muang District, Singburi Province
  ความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ ในหน่วยบริการปฐมภูมิ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

  Journal : Thai Journal of Health Education 2021;44(1):75-86.
  Department :   ภาควิชาอนามัยชุมชน   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Health Literacy; Blood Sugar Level; Diabetic Patients; Primary Care
  คำสำคัญ : ความรอบรู้ด้านสุขภาพ; ระดับน้ำตาลในเลือด; ผู้ป่วยโรคเบาหวาน; บริการปฐมภูมิ 21. Kanit Chanchai, Manirat Therawiwat(มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์) , Poranee Vatanasomboon(ภรณี วัฒนสมบูรณ์) , Nirat Imamee(นิรัตน์ อิมามี)

  The Effects of Self-Efficacy Enhancement with Social Support on Medication Adherence of Hypertensive Patients
  ผลของการพัฒนาการรับรู้ความสามารถตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการรับประทานยาที่ถูกต้องของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

  Journal : Thai Journal of Health Education 2021;44(1):87-101.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว  
  Key Words : Perceived self-efficacy; Appropriate Medication Taking; Hypertensive patients
  คำสำคัญ : การรับรู้ความสามารถตนเอง; การรับประทานยาที่ถูกต้อง; ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 22. Ruedeeporn Khotsongkharm, Poranee Vatanasomboon(ภรณี วัฒนสมบูรณ์) , Manirat Therawiwat(มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์)

  Factors Associated with the Use of Skin Whitening Products among Senior High School Students, Chanthabburi Province
  ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อผิวขาวในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดจันทบุรี

  Journal : Thai Journal of Health Education 2021;44(1):115-128.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Use; Skin Whitening Products; High School Students
  คำสำคัญ : พฤติกรรมการใช้; ผลิตภัณฑ์เพื่อผิวขาว; นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 23. Nuannapha Suaysod, Sutham Nanthamongkolchai(สุธรรม นันทมงคลชัย) , Chokchai Munsawaengsub(โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์) , Supachai Pitikultang(ศุภชัย ปิติกุลตัง)

  Family Functioning Practice and Family Strength of Elderly in Phrae Province
  การทำหน้าที่ของครอบครัว และความเข้มแข็งของครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ จังหวัดแพร่

  Journal : Thai Journal of Health Education 2021;44(1):129-139.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Family Functioning; Family Strength; Elderly
  คำสำคัญ : การทำหน้าที่ของครอบครัว; ความเข้มแข็งของครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ; ผู้สูงอายุ 24. Suganya Laokae, Wantanee Phanprasit(วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์) , Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์) , Poranee Vatanasomboon(ภรณี วัฒนสมบูรณ์)

  The Effectiveness of a Behavioral Promoting Program of Using Hearing Protection Devices among Battery Factory Workers
  ประสิทธิผลโครงการส่งเสริมพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ปกป้องการได้ยินในคนงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแบตเตอรี่

  Journal : Thai Journal of Health Education 2021;44(1):140-151.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Health promotion; Hearing protection devices; Health belief model; Hearing loss
  คำสำคัญ : การส่งเสริมพฤติกรรม; อุปกรณ์ปกป้องการได้ยิน; แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ; การสูญเสียการได้ยิน 25. Phudis Raktrakul, Petcharatana Bhuanantanondh, Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์) , Chalermchai Chaikittiporn(เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์) , Amarin Kongtawelert(อัมรินทร์ คงทวีเลิศ)

  Related Factors of Musculoskeletal Disorders among Large-Scale Manufacturing Ceramic Workers in Lampang Province
  ความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในพนักงานผลิตเซรามิกของโรงงานขนาดใหญ่ จังหวัดลำปาง

  Journal : Thai Journal of Health Education 2021;44(1):152-161.
  Department :   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Ergonomic; Prevalence; Musculoskeletal disorders; Manufacturing Ceramic workers
  คำสำคัญ : การยศาสตร์; ความชุก; ความปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่าง; พนักงานผลิตเซรามิก 26. Chardsumon Prutipinyo(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ)

  [บทความปริทัศน์] COVID-19 Field hospital: Alternative State Quarantine Hospital and Hospitel
  โรงพยาบาลสนาม กรณีผู้ป่วยโรคโควิด-19: สถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก และหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ

  Journal : Public Health Policy and Laws Journal 2021;7(1):195-213.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Field hospital; COVID-19; Alternative State Quarantine Hospital; Hospitel
  คำสำคัญ : โรงพยาบาลสนาม; ผู้ป่วยโควิด-19; สถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก; หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ 27. Chardsumon Prutipinyo(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ)

  [บทความปริทัศน์] Legal measures in Thailand and international laws related to Illegal trade in tobacco products
  [บทความปริทัศน์] มาตรการทางกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมาย

  Journal : Public Health Policy and Laws Journal 2021;7(2):373-396.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Protocol on Elimination of Illicit Tobacco Products Trade; Control of tobacco products supply chain, illegal cigarette
  คำสำคัญ : พิธีสารว่าด้วยการขจัดการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมาย; การควบคุมห่วงโซ่อุปทานยาสูบ 28. Atawit nurnchut, Nitchaphat Khansakorn(ณิชชาภัทร ขันสาคร) , Tassanee Silawan(ทัศนีย์ ศิลาวรรณ) , Sara Arporn(สรา อาภรณ์)

  Comparison of Pesticide Exposure and Health Impact between Normal and Safe Group with Risk and Unsafe Group among Sugarcane Farmers in Namon Sub-District, Namon District, Kalasin Province
  การศึกษาเปรียบเทียบการรับสัมผัสและผลกระทบสุขภาพจากการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช ระหว่างกลุ่มปกติและปลอดภัย กับกลุ่มเสี่ยงและไม่ปลอดภัยในเกษตรกร-ไร่อ้อย ตำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

  Journal : Journal of Health Science (Thai) 2021;30(1):14-25.
  Department :   ภาควิชาอนามัยชุมชน   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Exposure; Health impact; Pesticides; Sugarcane farmers
  คำสำคัญ : การรับสัมผัส; ผลกระทบทางสุขภาพ; สารเคมีกำจัดศัตรูพืช; เกษตรกรไร่อ้อย 29. Kornwika Kotin, Poranee Vatanasomboon(ภรณี วัฒนสมบูรณ์) , Malinee Sombhopcharoen(มลินี สมภพเจริญ)

  Factors Associate with Exposure to Sexual Content on Social Media among Senior High School Students, Nonthaburi Province
  ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ที่มีเนื้อหาเรื่องเพศในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดนนทบุรี

  Journal : Journal of Health Science (Thai) 2021;30(2):211-222.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Media exposure; Social media; Sexual content
  คำสำคัญ : การเปิดรับสื่อ; สื่อสังคมออนไลน์; เนื้อหาเรื่องเพศ 30. Salinrat Nitaramorn, Nawarat Suwannapong(นวรัตน์ สุวรรณผ่อง) , Mathuros Thipayamongkolkul(มธุรส ทิพยมงคลกุล) , Tanasri Sihabut(ธนาศรี สีหะบุตร)

  Health Status of Waste Management Workers in Municipality of Nonthaburi Province
  ภาวะสุขภาพของพนักงานเก็บและคัดแยกขยะ สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี

  Journal : Journal of Health Science (Thai) 2021;30(2):232-241.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : health status; sf-36; waste management workers; municipality
  คำสำคัญ : ภาวะสุขภาพ; แบบสอบถามภาวะสุขภาพ SF-36; พนักงานเก็บและคัดแยกขยะ; เทศบาล 31. Pajaree Niemjunt, Angsana Boonthum(อังสนา บุญธรรม) , Chanin Chareonkul(ชนินทร์ เจริญกุล) , Ajchara Vararuk(อัจฉรา วรารักษ์)

  Reponsiveness to the Elderly Health Care Services of the Local Fund in the National Health Security Scheme, Phothalae District, Phichit Province
  การตอบสนองการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ของอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

  Journal : Journal of Health Science (Thai) 2021;30(2):251-261.
  Department :   ภาควิชาอนามัยชุมชน   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   ภาควิชาอนามัยชุมชน  
  Key Words : Program plan; Elderly health care services; The local fund in the national health security scheme
  คำสำคัญ : แผนงานโครงการ; การจัดบริการสุขภาพของสูงอายุ; กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น 32. Nuntida Juntawong, Plernpit Boonyamalik(เพลินพิศ บุญยมาลิก) , Sunee Lagampan(สุนีย์ ละกำปั่น)

  The Effects of Knowledge and Skill Promotion Program on Accident Pervention Behaviors in Preschool Children
  ผลของโปรแกมส่งเสริมความรู้และทักษะต่อพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุในเด็กวัยก่อนเรียน

  Journal : Journal of public health nursing 2021;35(1):21-36.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Preschool Children; Knowledge of Accident Prevention; Skills of Accident Prevention; Accident Prevention Behaviors
  คำสำคัญ : เด็กวัยก่อนเรียน; ความรู้เรื่องการป้องกันอุบัติเหตุ; ทักษะการป้องกันอุบัติเหตุ; พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุ 33. Jutharat Inthaphan, Orawan Kaewboonchoo(อรวรรณ แก้วบุญชู) , Plernpit Boonyamalik(เพลินพิศ บุญยมาลิก) , Charnchudhi Chanyasanha(ชาญชุติ จรรยาสัณห์)

  Factors Related to Respiratory Symptoms among Workers of A Highway District in Eastern Region
  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอาการระบบทางเดินหายใจในพนักงานแขวงทางหลวงแห่งหนึ่งในเขตภาคตะวันออก

  Journal : Journal of public health nursing 2021;35(1):53-68.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาจุลชีววิทยา  
  Key Words : Asphalt; Respiratory Symptoms; PAH exposure; Road Paving Worker
  คำสำคัญ : แอสฟัลต์; อาการระบบทางเดินหายใจ; สารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน; พนักงานก่อสร้างถนน 34. Thiwaporn Witee, Weena Thiangtham(วีณา เที่ยงธรรม) , Plernpit Boonyamalik(เพลินพิศ บุญยมาลิก)

  The Recurrent Stroke Prevention Behavior Program in Post Stroke Patients
  โปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมป้องกันการกลับเป็นซ้ำของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

  Journal : Kuakarun Journal of Nursing 2021;28(1):7-19.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Prevention behavior; Recurrent stroke; Post stroke patients
  คำสำคัญ : พฤติกรรมป้องกัน การกลับเป็นซ้้า ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 35. Vichet Cherdsuntia, Panan Pichayapinyo(ปาหนัน พิชยภิญโญ) , Sunee Lagampan(สุนีย์ ละกำปั่น)

  Capacity Building for Family Volunteers in Caring for the Dependency
  การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประจำครอบครัวในการดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง

  Journal : Kuakarun Journal of Nursing 2021;28(1):33-44.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Dependency care; Family volunteers; Self-efficacy
  คำสำคัญ : ภาวะพึ่งพิง; อาสาสมัครประจำครอบครัว; การรับรู้ความสามารถของตนเอง 36. Jiranuch Ngamyingyod, Patcharaporn Kerdmongkol(พัชราพร เกิดมงคล) , Kwanjai Amnatsatsue(ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ) , Tassanee Rawiworrakul(ทัศนีย์ รวิวรกุล) , Plernpit Boonyamalik(เพลินพิศ บุญยมาลิก)

  Predicting Factors of Health Behavior among Primary Teacher
  ปัจจัยทำนายพฤติกรรมสุขภาพของครูโรงเรียนประถมศึกษา

  Journal : Kuakarun Journal of Nursing 2021;28(1):45-55.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Health literacy, Health behaviors, PRECEDE-PROCEED, Teachers
  คำสำคัญ : ความรอบรู้ด้านสุขภาพ; พฤติกรรมสุขภาพ; พรีซีด-โพรซีด; ครู 37. Jaruwan Lothaisong, Tassanee Silawan(ทัศนีย์ ศิลาวรรณ) , Natkamol Chansatitporn(ณัฐกมล ชาญสาธิตพร) , Kraichat Tantrakarnapa(ไกรชาติ ตันตระการอาภา)

  Multi-level Factors Affecting Household Hazardous waste Management in Phutthaisong district Buriram province
  ปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อการจัดการขยะอันตรายของครัวเรือน ในอำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

  Journal : Thailand Journal of Health Promotion and Environmental Health 2021;44(1):26-34.
  Department :   ภาควิชาอนามัยชุมชน   ภาควิชาชีวสถิติ   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว  
  Key Words : Hazardous waste; Hazardous waste management; Multi-level
  คำสำคัญ : ขยะอันตราย; การจัดการขยะอันตราย; พหุระดับ 38. Jitjearanai Suchairat, Angsana Boonthum(อังสนา บุญธรรม) , Tassanee Rawiworrakul(ทัศนีย์ รวิวรกุล) , Natnaree Aimyong(ณัฐนารี เอมยงค์)

  Multi-level factors affecting the readiness for being active aging among the pre-aging population
  ปัจจัยพหุระดับที่มีความสัมพันธ์กับความพร้อมในการเป็นผู้สูงอายุคุณภาพของประชากรก่อนสูงวัย

  Journal : Journal of Nursing and Health Research 2021;22(2):1-14.
  Department :   ภาควิชาอนามัยชุมชน   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Readiness; Active aging; Pre-aging population; Health literacy
  คำสำคัญ : ความพร้อม, ผู้สูงอายุคุณภาพ, ประชากรก่อนสูงวัย, ความรอบรู้ทางสุขภาพ 39. Pantip Kul-ak, Arpaporn Powwattana(อาภาพร เผ่าวัฒนา) , Sunee Lagampan(สุนีย์ ละกำปั่น) , Naruemon Auemaneekul(นฤมล เอื้อมณีกูล)

  Factors Predicting Health Literacy among Students with Multiple Risk Behaviors in Non-Formal Education
  ปัจจัยทำนายความรอบรู้สุขภาพของนักเรียนที่มีพหุพฤติกรรมเสี่ยงในระบบการศึกษานอกโรงเรียน

  Journal : Journal of Health and Nursing Research : JHNR 2021;37(2):86-99.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Health literacy, Multiple risk behaviors, Non-formal education system
  คำสำคัญ : ความรอบรู้สุขภาพ, พหุพฤติกรรมเสี่ยง, ระบบการศึกษานอกโรงเรียน 40. Sangrawee Maneewan, Arpaporn Powwattana(อาภาพร เผ่าวัฒนา) , Weena Thiangtham(วีณา เที่ยงธรรม) , Yongchai Nilanon

  An Application of King’s Theory of Goal Attainment for Family Caregivers to Prevent Complications among New Case of Stroke
  การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการบรรลุเป้าหมายของคิงสำหรับผู้ดูแลเพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ที่บ้าน

  Journal : Journal of Health and Nursing Research : JHNR 2021;37(2):131-144.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Stroke; Caregivers of stroke patients; Stroke complications
  คำสำคัญ : โรคหลอดเลือดสมอง; ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง; ภาวะแทรกซ้อนจากโรคหลอดเลือดสมอง 41. Angdiya Srinark, Malinee Sombhopcharoen(มลินี สมภพเจริญ) , Natnaree Aimyong(ณัฐนารี เอมยงค์) , Manirat Therawiwat(มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์)

  Effects of Health Promotion Program for Healthy Eating Behavior of Grade 4 Students in Nonthaburi Province
  ผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จังหวัดนนทบุรี

  Journal : Journal of Health and Nursing Research : JHNR 2021;37(2):237-250.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Healthy eating behavior; Social cognitive theory (SCT); Primary school students
  คำสำคัญ : พฤติกรรมการบริโภคอาหาร; ทฤษฎีปัญญาสังคม; นักเรียนชั้นประถมศึกษา 42. Chanwut Sawangsri, Poranee Vatanasomboon(ภรณี วัฒนสมบูรณ์) , Arpaporn Powwattana(อาภาพร เผ่าวัฒนา)

  Using a Mobile Health Intervention for Promoting Intention to Avoid Sexually-Provocative Media Exposure: A Pilot Study

  Journal : Thai Journal of Public Health 2021;51(2):110-120.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : mHealth; Sexuality-provocative media; Intention 43. Rapeepun Jommaroeng(ระพีพันธ์ จอมมะเริง) , Warangkana Chankong

  Community-Led Comprehensive HIV Facility for Men who have Sex with Men and Transgender Women: A Case Study of Rainbow Sky Association of Thailand

  Journal : Thai Journal of Public Health 2021;51(2):159-169.
  Department :   ภาควิชาอนามัยชุมชน  
  Key Words : HIV; Qualitative study; Comprehensive service; Men who have Sex with Men; Transgender women 44. Thanawat Thongchom, Navee On-si, Chinnasak Puongphan, Thanathorn Chumprasittichok, Thanakrit Neamhom(ธนกฤต เนียมหอม)

  Health Risks from Indoor PM10 and Effects of Sick Building Syndrome in Office Workers

  Journal : Thai Journal of Public Health 2021;51(2):170-180.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Health risk assessment; Hazard quotient; Indoor PM10; Sick building syndrome; Office workers 45. Kittithorn Panthes, Chardsumon Prutipinyo(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ) , Natnaree Aimyong(ณัฐนารี เอมยงค์)

  Factor related with utilizing of Thai traditional medicines knowledge in primary health care service, Chachoengsao province
  ปัจจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการนำองค์ความรู้การแพทย์แผนไทยมาให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ จังหวัดฉะเชิงเทรา

  Journal : Public Health Policy and Laws Journal 2021;7(3):397-409.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Thai traditional knowledge; Herbal medicines
  คำสำคัญ : องค์ความรู้การแพทย์แผนไทย; ยาสมุนไพร 46. Patcharaphon Nonthasawadsri, Chardsumon Prutipinyo(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ) , Natnaree Aimyong(ณัฐนารี เอมยงค์)

  Factors affecting surgeon’s demand feasibility in the implementation of Thailand’s medical device registry of breast implant patients
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเป็นไปได้ด้านความต้องการของศัลยแพทย์ในการนำมาใช้ของระบบทะเบียนผู้ป่วยที่ใช้เครื่องมือแพทย์เต้านมเทียมซิลิโคนใช้ฝังในร่างกายของประเทศไทย

  Journal : Public Health Policy and Laws Journal 2021;7(3):411-428.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Demand Feasibility; Implanted silicone breast prosthesis; The breast implant patient registry; Surgeons
  คำสำคัญ : ความเป็นไปได้ด้านความต้องการ; เครื่องมือแพทย์เต้านมเทียมซิลิโคนใช้ฝังในร่างกาย; ระบบทะเบียนผู้ป่วย; ศัลยแพทย์ 47. Chattip Butnampetch, Chardsumon Prutipinyo(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ) , Vallerut Pobkeeree(วัลลีรัตน์ พบคีรี) , Noppadon Kannika

  Health security perception of social security members:a case study of a government hospital
  การรับรู้ความมั่นคงทางสุขภาพของผู้ใช้บริการหลักประกันสังคม:กรณีศึกษาโรงพยาบาลของรัฐแห่งหนึ่ง

  Journal : Public Health Policy and Laws Journal 2021;7(3):429-444.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Health security perception; social security
  คำสำคัญ : การรับรู้ความมั่นคงทางสุขภาพ; หลักประกันสังคม 48. Jadetdaw Saraban, Chardsumon Prutipinyo(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ) , Wirin Kittipichai(วิริณธิ์ กิตติพิชัย) , Vallerut Pobkeeree(วัลลีรัตน์ พบคีรี) , Noppadon Kannika

  Health Service system and Prisoners’ Quality of life in a Medical Correctional Institution
  ระบบบริการสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังในทัณฑสถาน โรงพยาบาลราชทัณฑ์

  Journal : Public Health Policy and Laws Journal 2021;7(3):445-459.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Health Service System; Quality of Life; Sick Prisoner
  คำสำคัญ : ระบบบริการสุขภาพ; คุณภาพชีวิต; ผู้ต้องขังป่วย 49. Nuntarat Chantapreda, Chardsumon Prutipinyo(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ) , Wirin Kittipichai(วิริณธิ์ กิตติพิชัย) , Vallerut Pobkeeree(วัลลีรัตน์ พบคีรี) , Noppadon Kannika

  Work Life Quality of Registered Nurses at a Private Hospital In Bangkok Metropolis
  คุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร

  Journal : Public Health Policy and Laws Journal 2021;7(3):461-473.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Work life quality; Registered nurse; Job characteristic; Organization atmosphere
  คำสำคัญ : คุณภาพชีวิตการทำงาน; พยาบาลวิชาชีพ; ลักษณะงาน; บรรยากาศองค์การ 50. Patjarin Hongsa, Youwanuch Sattayasomboon(ยุวนุช สัตยสมบูรณ์) , Charuwan tadadej(จารุวรรณ ธาดาเดช) , Jutatip Sillabutra(จุฑาธิป ศีลบุตร)

  The Relationship between Personal Characteristics and Intentionto Stay among the Professional Nurses in Private Hemodialysis Unit, Bangkok Metropolitan
  ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคลกับความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพในหน่วยไตเทียมภาคเอกชน กรุงเทพมหานคร

  Journal : Public Health Policy and Laws Journal 2021;7(3):475-489.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Intention to stay; Professional nurse; Hemodialysis unit
  คำสำคัญ : ความตั้งใจคงอยู่ในงาน; การบำบัดทดแทนไต; พยาบาลวิชาชีพ 51. Dusadee Benjachat, Chardsumon Prutipinyo(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ) , Phiyathida Khajornchaikul(ปิยะธิดา ขจรชัยกุล)

  Nursing Professional Leadership in Mahidol University Hospitals
  ภาวะผู้นำของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล

  Journal : Public Health Policy and Laws Journal 2021;7(3):505-519.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Nursing professional leadership; Work characteristics perception; Organizational climate perception
  คำสำคัญ : ภาวะผู้นำพยาบาลวิชาชีพ; การรับรู้คุณลักษณะงาน; การรับรู้บรรยากาศองค์กร 52. Chardsumon Prutipinyo(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ)

  [Perspectives] Advertising and marketing communication problems with the enforcement of alcohol control laws
  [Perspectives] ปัญหาการโฆษณาและการสื่อสารการตลาดกับการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

  Journal : Public Health Policy and Laws Journal 2021;7(3):555-571.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Advertising and marketing communication; enforcement; alcohol control laws
  คำสำคัญ : การโฆษณาและการสื่อสารการตลาด; การบังคับใช้กฎหมาย; กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 53. Kanokwan Kingphadung, Suphaphat Kwonpongsagoon(สุพพัต ควรพงษากุล)

  Application of material flow cost accounting for waste reduction in dried mango production
  การประยุกต์ใช้บัญชีต้นทุนการไหลวัสดุเพื่อลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตมะม่วงอบแห้ง

  Journal : UBU Engineering Journal 2021;14(2):74-86.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Dried mango; Material flow cost accounting; Waste; Cost reduction
  คำสำคัญ : มะม่วงอบแห้ง; บัญชีต้นทุนการไหลวัสดุ; ความสูญเสีย; ลดต้นทุน 54. Junsuda Suebpan, Plernpit Boonyamalik(เพลินพิศ บุญยมาลิก) , Patcharaporn Kerdmongkol(พัชราพร เกิดมงคล)

  Effects of a Health Literacy Promotion Program on Health Behaviors in Older Adults with Uncontrolled Type 2 Diabetes
  ผลของโปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้

  Journal : Thai Red Cross Nursing Journal 2021;14(1):109-124.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Health literacy; Elderly; Type 2 diabetes; Health behaviors in control blood sugar
  คำสำคัญ : ความรอบรู้ด้านสุขภาพ; ผู้สูงอายุ; โรคเบาหวานชนิดที่ 2; พฤติกรรมสุขภาพในการควบคุมระดับน้ําาตาลในเลือด 55. Suppaporn jamsai, Patcharaporn Kerdmongkol(พัชราพร เกิดมงคล) , Kwanjai Amnatsatsue(ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ) , Arpaporn Powwattana(อาภาพร เผ่าวัฒนา) , Tassanee Rawiworrakul(ทัศนีย์ รวิวรกุล)

  Effects of The Transtheoretical Model Application for Eating Behaviors in Non-Commissioned Officers with Metabolic Syndrome
  ผลการประยุกต์ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารในกำลังพลทหารบกชั้นประทวนที่มีภาวะเมตาบอลิกซินโดรม

  Journal : Journal of The Royal Thai Army Nurses 2021;22(2):204-211.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Dietary behaviours; Transtheoretical model; Metabolic syndrome
  คำสำคัญ : พฤติกรรมการรับประทานอาหาร; ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม; เมตาบอลิกซินโดรม 56. Janjira Inthajit, Nithat Sirichotiratana(นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์) , Chardsumon Prutipinyo(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ)

  The Effectiveness of Services to The Elderly in Public Health Center at Nakhon Sawan Municipality, Muang Nakhon Sawan District, Nakhon Sawan Province
  ประสิทธิผลการดำเนินงานผู้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

  Journal : Journal of The Royal Thai Army Nurses 2021;22(2):383-392.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Service Effectiveness; Long term Public Health Care; System Manager; Caregiver of Dependent/Elders; Village Health Volunteers
  คำสำคัญ : ประสิทธิผลการดำเนินงาน, ผู้จัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข, ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 57. Siratchaya Maraksa, Nitchaphat Khansakorn(ณิชชาภัทร ขันสาคร) , Ajchara Vararuk(อัจฉรา วรารักษ์) , Nareemarn Nelapaichit

  Associations of Health Literacy and Social Support with Self – Care Behaviors in Breast Cancer Patients Receiving Chemotherapy
  ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพ และการสนับสนุนทางสังคม กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่รักษาด้วยเคมีบำบัด

  Journal : Journal of The Royal Thai Army Nurses 2021;22(2):435-442.
  Department :   ภาควิชาอนามัยชุมชน  
  Key Words : Health literacy; Social support; Self-care behaviors; Breast cancer; Chemotherapy
  คำสำคัญ : ความรอบรู้ด้านสุขภาพ; การสนับสนุนทางสังคม; พฤติกรรมการดูแลตนเอง; มะเร็งเต้านม; เคมีบำบัด 58. Chuanpit Jakkujantr, Kwanmuang Kaeo-dum-koeng(ขวัญเมือง แก้วดำเกิง) , Tharadol Kengganpanich(ธราดล เก่งการพานิช)

  Effects of the health literacy promotion program on dengue hemorrhagic fever prevention by applying IMB model for grade 5 students, Bangkok Metropolitan Administration schools
  ผลของโปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านการป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยประยุกต์แบบจำลองข้อมูลข่าวสาร แรงจูงใจ และทักษะทางพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

  Journal : DISEASE CONTROL JOURNAL 2021;47(3):479-489.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Health literacy; Dengue hemorrhagic fever prevention; IMB model; Primary school
  คำสำคัญ : ความรอบรู้ด้านสุขภาพ; การป้องกันโรคไข้เลือดออก; แบบจำลองข้อมูลข่าวสารแรงจูงใจและทักษะทางพฤติกรรม; นักเรียนชั้นประถมศึกษา 59. Sawitri Prakiantong, Tharadol Kengganpanich(ธราดล เก่งการพานิช) , Mondha Kengganpanich(มณฑา เก่งการพานิช)

  Factors predicting health literacy to prevent dengue haemorrhagic fever among health volunteers in Taling Chan district, Bangkok
  ปัจจัยทำนายความรอบรู้สุขภาพด้านการป้องกันโรคไข้เลือดออก ของอาสาสมัครสาธารณสุข เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

  Journal : DISEASE CONTROL JOURNAL 2021;47(Suppl.1):724-733.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Health literacy; Dengue haemorrhagicfever; Health volunteers; Bangkok metropolis
  คำสำคัญ : ความรอบรู้ด้านสุขภาพ; ไข้เลือดออก; อาสาสมัครสาธารณสุข; กรุงเทพมหานคร 60. Ketsuda Sijuk, Phubet Saengsawang(ภูเบศร์ แสงสว่าง)

  Factors Related to Prevention and Control of Hand Foot and Mouth Disease of Responsible Person in Private Kindergartens, Bangkok
  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า และปาก ของผู้รับผิดชอบงานในโรงเรียนอนุบาลเอกชนฯ

  Journal : Journal of Health Science (Thai) 2021;30(4):597-604.
  Department :   ภาควิชาอนามัยชุมชน  
  Key Words : Hand foot and mouth disease; Private kindergartens; Bangkok
  คำสำคัญ : โรคมือ เท้า ปาก; โรงเรียนอนุบาลเอกชน; กรุงเทพมหานคร 61. , Tassanee Rawiworrakul(ทัศนีย์ รวิวรกุล) , Patcharaporn Kerdmongkol(พัชราพร เกิดมงคล) ,

  The Effect of a Supportive-educative Nursing Program on the Family Caregivers of the Older Adults ongoing Outpatient Chemotherapy
  ผลของโปรแกรมการพยาบาลสนับสนุนและให้ความรู้ สำหรับญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ได้รับเคมีบำบัดแบบผู้ป่วยนอก

  Journal : Journal of Nursing and Education 2021;14(2).
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  คำสำคัญ : โปรแกรมการพยาบาลสนับสนุนและให้ความรู้; ญาติผู้ดูแล; ความสามารถในการดูแล; ผู้สูงอายุที่ได้รับเคมีบำบัดแบบผู้ป่วยนอก 62. Warisara Sikiwat, Wipada Thonghom, Supisara Kwangsopa, Thanakrit Neamhom(ธนกฤต เนียมหอม) , Withida Patthanaissaranukool(วิธิดา พัฒนอิสรานุกูล)

  Carbon Footprint of Faculty of Public Health, Mahidol University, Phayathai Campus
  คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของคณะสาธารสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท

  Journal : Thai Science and Technology Journal 2021;29(4):604-617.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Carbon footprint fororganization (CFO); Greenhouse gas; Faculty of Public Health; Mahidol University 63. Burassakon Trisakun, Mathuros Thipayamongkolkul(มธุรส ทิพยมงคลกุล) , Natnaree Aimyong(ณัฐนารี เอมยงค์) , Penpaktr Uthis

  Perceived Stigma, Social Support, and Quality of Life among People Living with HIV/AIDs in Lopburi Province
  การตีตรา แรงสนับสนุนทางสังคม คุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ในจังหวัดลพบุรี

  Journal : Thai Journal of Public Health and Health Sciences 2021;4(3):18-32.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Quality of Life; Perceive Stigma; Social Support; People Living with HIV and AIDS
  คำสำคัญ : คุณภาพชีวิต; การรับรู้การตีตรา; การสนับสนุนทางสังคม; ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์ 64. Jeeranunt Sangrit, Sukhontha Kongsin(สุคนธา คงศีล) , Sukhum Jiamton, Sahaphume Srisuma, Phusit Prakongsai

  Cost and Unit Cost of the Top 5 Most Common Diseases Hospitalized to the Queen Sirikit Medical Center, Ramathibodi Hospital in Fiscal Year 2016
  ต้นทุนและต้นทุนต่อหน่วยโรคที่พบมาก 5 อันดับแรกหอผู้ป่วยพิเศษศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ปีงบประมาณ 2559

  Journal : Journal of Health Science Research 2021;15(3):355-369.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Cost; Unit Cost; Hospital admission; Queen Sirikit Medical Center; Ramathibodi Hospital
  คำสำคัญ : ต้นทุน; ต้นทุนต่อหน่วย; ผู้ป่วยใน; หอผู้ป่วยพิเศษศูนย์การแพทย์สิริกิติ์; โรงพยาบาลรามาธิบดี 65. Natshiwat Chumfang, Tassanee Rawiworrakul(ทัศนีย์ รวิวรกุล) , Patcharaporn Kerdmongkol(พัชราพร เกิดมงคล) , Sutham Nanthamongkolchai(สุธรรม นันทมงคลชัย)

  Effects of Dementia Prevention Program for Older Adults at Risk
  ผลของโปรแกรมป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง

  Journal : Kuakarun Journal of Nursing 2021;28(2):7-21.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Protection Motivation Theory; Dementia; Olderadults at risk
  คำสำคัญ : ทฤษฎีแรงจูงใจในการป้องกันโรค; ภาวะสมองเสื่อม; ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง 66. Kanjana Phadsuwandesh, Chardsumon Prutipinyo(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ) , Nithat Sirichotiratana(นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์) , Manirat Therawiwat(มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์)

  Factors Relating to Registered Nurses' Quality of Work-Life in a Private Hospital
  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทำงาน ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง

  Journal : Kuakarun Journal of Nursing 2021;28(2):93-104.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Working environment; Quality of work-life; Registered nurse
  คำสำคัญ : สภาพแวดล้อมการทำงาน; คุณภาพชีวิตการทำงาน; พยาบาลวิชาชีพ 67. Benchamat Poolsawat, Sarunya Benjakul(ศรัณญา เบญจกุล) , Mondha Kengganpanich(มณฑา เก่งการพานิช) , Tharadol Kengganpanich(ธราดล เก่งการพานิช)

  EFFECTS OF A PROGRAM TO REDUCE SUGAR CONSUMPTION BY APPLYING THE SELF-EFFICACY THEORY WITHSOCIAL SUPPORT IN OVERWEIGHT WOMEN
  ผลของโปรแกรมลดการบริโภคอาหารที่มีน้ำตาลโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในสตรีที่มีภาวะน้ำหนักเกิน

  Journal : Journal of The Police Nurses 2021;13(2):277-289.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Program to reduce sugar consumption; Self-efficacy theory; Social support; Overweight women
  คำสำคัญ : โปรแกรมลดการบริโภคอาหารที่มีน้ำตาล; ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเอง; แรงสนับสนุนทางสังคม; สตรีที่มีภาวะน้ำหนักเกิน 68. Sorawich Laodarun, Sutteeporn Moolsart, Wonpen Kaewpan(วันเพ็ญ แก้วปาน)

  Effects of a Hypertension Prevention Program on Hypertension Preventive Behaviors of Risk Group of Rubber-tapping Career in Nam Khun District, Ubon Ratchathani Province
  ผลของโปรแกรมป้องกันโรคความดันโลหิตสูงต่อพฤติกรรมป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของกลุ่มเสี่ยงที่ประกอบอาชีพกรีดยางในอำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

  Journal : Journal of Health and Nursing Research : JHNR 2021;37(3):205-217.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Risk group; Hypertension Preventive behaviors; Rubber-tapping career
  คำสำคัญ : กลุ่มเสี่ยง; โรคความดันโลหิตสูง; พฤติกรรมป้องกันโรค; อาชีพกรีดยางพารา 69. Janyaporn Boonsuwanno, Orawan Kaewboonchoo(อรวรรณ แก้วบุญชู) , Plernpit Boonyamalik(เพลินพิศ บุญยมาลิก)

  Effect of Behavirol Modification Program for Weight Loss in Overweight Primary School Children Using The Transtheoretical Model of Behavior Change
  ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดน้ำหนักในเด็กวัยเรียนที่มีน้ำหนักเกินโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

  Journal : Royal Thai Navy Medical Journal 2021;48(3):534-555.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Overweight school age child; Transtheoretical model of behavioral change; Execise behavior; Dietary behavior
  คำสำคัญ : เด็กวัยเรียนน้ำหนักเกิน; ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม; พฤติกรรมการออกกำลังกาย; พฤติกรรมการบริโภคอาหาร;; 70. Nunthiya Chakrabath, Naruemon Auemaneekul(นฤมล เอื้อมณีกูล) , Arpaporn Powwattana(อาภาพร เผ่าวัฒนา)

  Predicting Factors for Pre-exposure Prophylaxis(PrEP) Taking-behaviors among Men Who Have Sex with Men (MSM) in Bangkok Metropolis
  ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการใช้ยาต้านไวรัสป้องกันก่อนสัมผัสเชื้อเอชไอวี (เพร็พ) ของกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายในกรุงเทพมหานคร

  Journal : Royal Thai Navy Medical Journal 2021;48(3):611-630.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : HIV prevention; PrEP taking-behaviors; MSM; PRECEDE-PROCEED model; Rainbow Sky Association of Thailand
  คำสำคัญ : การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี; พฤติกรรมการใช้เพร็พ; ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย; แบบจำลอง PRECEDE-PROCEED; สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย 71. Phirada Ardwichai, Supot Kamsa-ard, Chalongpon Santong, Ongart Somintara, Pratana Satitvipawee(ปรารถนา สถิตย์วิภาวี)

  Breast Cancer Patients' Survival Rates after Diagnosis in Srinagarind Hospital, Faculty of Medicine, Khon Kaen University
  อัตรารอดชีพของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมหลังการวินิจฉัย และได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  Journal : Srinagarind Medical Journal 2021;36(6):664-670.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Breast cancer; Survival rate; Cancer registry
  คำสำคัญ : มะเร็งเต้านม; อัตรารอดชีพ; ทะเบียนมะเร็ง 72. Ann Jirapongsuwan(แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ) , Vanlada Laohakul, Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร)

  The development of nurse-led smoking cessation model in the small enterprise
  การพัฒนารูปแบบการช่วยเลิกบุหรี่โดยพยาบาลในสถานประกอบการขนาดเล็ก

  Journal : Journal of public health nursing 2021;35(3):34-47.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Nurse-led smoking cessation model; Small enterprise
  คำสำคัญ : รูปแบบการช่วยเลิกบุหรี่โดยพยาบาล; สถานประกอบการขนาดเล็ก 73. Nichunant Prasanphan, Plernpit Boonyamalik(เพลินพิศ บุญยมาลิก) , Orawan Kaewboonchoo(อรวรรณ แก้วบุญชู)

  Burnout and its related factors among workers in a private hospital, Bangkok
  ภาวะหมดไฟในการทำงานและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของบุคลากรในโรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร

  Journal : Journal of public health nursing 2021;35(3):48-63.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Burnout; Work-related stress; Medical staff; Support staff; Private hospital
  คำสำคัญ : ภาวะหมดไฟในการทำงาน; ความเครียดจากการทำงาน; บุคลากรสุขภาพ; บุคลากรสายสนับสนุน; โรงพยาบาลเอกชน 74. Sutisar Detchasiva, Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร) , Jutatip Sillabutra(จุฑาธิป ศีลบุตร)

  Work ability of workers with hypertention
  ความสามารถในการทำงานของคนทำงานที่เจ็บป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง

  Journal : Journal of public health nursing 2021;35(3):64-76.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Work ability; Workers; Hypertension
  คำสำคัญ : ความสามารถในการทำงาน; คนทำงาน; โรคความดันโลหิตสูง 75. Nattapon Chailangka, Arpaporn Powwattana(อาภาพร เผ่าวัฒนา) , Naruemon Auemaneekul(นฤมล เอื้อมณีกูล)

  factors Related to Yellow Fever Prevention Behaviors of Thai Travelers Travelling from Yellow Fever Infected Areas
  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันโรคไข้เหลืองในผู้เดินทางชาวไทยที่เดินทางกลับจากเขตติดโรคไข้เหลือง

  Journal : Journal of public health nursing 2021;35(3):77-90.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Yellow Fever; Precede Framework; Thai Travelers; Preventive behaviors
  คำสำคัญ : โรคไข้เหลือง; กรอบแนวคิดแบบจำลองการวางแผนส่งเสริมสุขภาพ; ผู้เดินทางชาวไทย; พฤติกรรมการป้องกัน 76. Patarakorn Tawonkasiwattanakun, Varakorn Kosaisavee(วรากร โกศัยเสวี) , Nawarat Suwannapong(นวรัตน์ สุวรรณผ่อง) , Mathuros Thipayamongkolkul(มธุรส ทิพยมงคลกุล)

  Symptomatic Dry Eye Prevalence and Related Factors in an Open University, Bangkok, Thailand

  Journal : Thai Journal of Public Health 2021;51(3):195-203.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Productive-age group; Symptomatic dry eye; Prevalence; Related factors; Open university Thailand 77. Tanawat Ruamsook, Araya Tipwong, Ponpun Vorasiha, Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร)

  Effect of a Program to Enhance Health Literacy and Self-Efficacy in Assisting Smoking Cessation among Village Health Volunteers in Samut Songkhram Province, Thailand
  ผลของโปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้ทางสุขภาพและสมรรถนะแห่งตนต่อการช่วยเลิกบุหรี่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดสมุทรสงคราม

  Journal : Thai Journal of Public Health 2021;51(3):214-222.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Village Health Volunteers (VHVs); Health literacy; Self-efficacy; Smoking cessation
  คำสำคัญ : อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.); ความรอบรู้ทางสุขภาพ; การรับรู้สมรรถนะแห่งตน; ช่วยเลิกบุหรี่ 78. Tharadol Kengganpanich(ธราดล เก่งการพานิช) , Mondha Kengganpanich(มณฑา เก่งการพานิช) , Thanut Dolampornpisuth, Somsri Pothprasith, Sunee Kavowlai

  Successful Smoking Cessation after Foot Reflexology
  การเลิกบุหรี่ได้สำเร็จด้วยการนวดกดจุดเท้า

  Journal : Thai Journal of Public Health 2021;51(3):223-233.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Foot reflexology; Predictability; Successful smoking cessation
  คำสำคัญ : การนวดกดจุดเท้า; ความสามารถทํานาย; การเลิกสูบบุหรี่ได้สําเร็จ 79. Chanadda Tanasinpiboon, Patcharanee Pavadhgul(พัชราณี ภวัตกุล) , Akkarach Bumrungpert(เอกราช บำรุงพืชน์)

  Consumption of Palm Date Herbal Beverage: Effect on Maternal and Infant Nutritional Status

  Journal : Thai Journal of Public Health 2021;51(3):234-242.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว  
  Key Words : Palm date; Galactagogue; Maternal nutritional status; Infant nutritional status 80. Ruthailak Chonwiriyakul, Mathuros Thipayamongkolkul(มธุรส ทิพยมงคลกุล) , Aongart Mahittikorn, Varakorn Kosaisavee(วรากร โกศัยเสวี)

  A Survey of Cryptosporidium Species and Giardia duodenalis in Natural Water Sources in Khung Bang Kachao, Samut Prakan Province, Thailand
  การสำรวจเชื้อ Cryptosporidium spp. และ Giardia duodenalis ในแหล่งน้ำธรรมชาติบริเวณพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย

  Journal : Thai Journal of Public Health 2021;51(3):265-275.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Key Words : Protozoa; Cryptosporidium spp.; Giardia duodenalis; Khung Bang Kachao; Natural water
  คำสำคัญ : โปรโตซัว; คริปโตสปอริเดียม; ไกอาร์เดีย ดูโอดินอลิส; คุ้งบางกะเจ้า; แหล่งน้ำธรรมชาติ 81. Jariya Sripanompong, Mathuros Thipayamongkolkul(มธุรส ทิพยมงคลกุล) , Aongart Mahittikron, Varakorn Kosaisavee(วรากร โกศัยเสวี)

  Giardia duodenalis Contamination of Fresh Vegetables in a Wholesale Market
  การปนเปื้อน Giardia duodenalis ในผักสดจากตลาดค้าส่งแห่งหนึ่ง

  Journal : Thai Journal of Public Health 2021;51(3):276-283.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Key Words : Giardia duodenalis; Giardiasis; Fresh vegetables; Contamination; Nested PCR
  คำสำคัญ : ไกอาร์เดีย; ไกอาร์เดียซิส; ผักสด; การปนเปื้อน; Nested PCR 82. Hatairat Nilprasert, Kanittha Chamroonsawasdi(กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์) , Phitaya Charupoonphol(พิทยา จารุพูนผล) , Phiyathida Khajornchaikul(ปิยะธิดา ขจรชัยกุล)

  Predictive factors on family planning practice to prevent repeated pregnancy among teenage mothers in Prachuab Khiri Khan Province
  ปัจจัยทำนายการคุมกำเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำของมารดาวัยรุ่น ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  Journal : Thai Journal of Health Education 2021;44(2):47-63.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Pevention of Repeated Pregnancy; Family Planning; Teenage Mothers
  คำสำคัญ : การป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำ; การคุมกำเนิด; มารดาวัยรุ่น 83. Rampai Royviangkam, Manirat Therawiwat(มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์) , Nirat Imamee(นิรัตน์ อิมามี)

  Factors Related to Tuberculosis Prevention Behaviors among Secondary School Students in Bangkok Metropolitan Schools
  ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันวัณโรคของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

  Journal : Thai Journal of Health Education 2021;44(2):64-81.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว  
  Key Words : Tuberculosis; Tuberculosis Prevention Behaviors; Secondary School
  คำสำคัญ : วัณโรค; พฤติกรรมป้องกันวัณโรค; นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 84. Porntipa Suwatpinyo, Mondha Kengganpanich(มณฑา เก่งการพานิช) , Tharadol Kengganpanich(ธราดล เก่งการพานิช)

  Factors Related to E-Cigarette Smoking among Senior High School Students in Bangkok Metropolitan Area
  ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ไฟฟ้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร

  Journal : Thai Journal of Health Education 2021;44(2):88-101.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : e-cigarette smoking behavior; PRECEDE framework model; Health belief model
  คำสำคัญ : พฤติกรรมการสูบบุหรี่ไฟฟ้า; แบบจําลอง PRECEDE Framework; แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ 85. Youngyut Sansiri, Poranee Vatanasomboon(ภรณี วัฒนสมบูรณ์) , Manirat Therawiwat(มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์) , Supreya Tansakul(สุปรียา ตันสกุล)

  Effects of Handwashing Behavior Promoting Program among Primary School Children
  ผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการล้างมือ ในเด็กประถมศึกษาตอนต้น

  Journal : Thai Journal of Health Education 2021;44(2):102-112.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Social Cognitive Theory; Reinforcement Theory; Handwashing Behavior; Grade 1 Student
  คำสำคัญ : ทฤษฎีปัญญาสังคม; ทฤษฎีการเสริมแรง; พฤติกรรมการล้างมือ; นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 86. Buppha Saisin, Tharadol Kengganpanich(ธราดล เก่งการพานิช) , Mondha Kengganpanich(มณฑา เก่งการพานิช) , Thamarath Chantadansuwan

  Health Literacy and Self-Care Behaviors Among Patients with Ischemic Heart Disease at Central Chest Institute of Thailand
  ความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด ณ สถาบันโรคทรวงอก

  Journal : Thai Journal of Health Education 2021;44(2):113-125.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Health Literacy; Ischemic Heart Disease; Self-Care Behavior
  คำสำคัญ : ความรอบรู้ด้านสุขภาพ; โรคหัวใจขาดเลือด; พฤติกรรมการดูแลตนเอง 87. Kriangkrai Thongsitiprapa, Rewadee Chongsuwat(เรวดี จงสุวัฒน์) , Patcharanee Pavadhgul(พัชราณี ภวัตกุล)

  Effectiveness of Video Media in Preparing Blenderized Diet for Caregivers
  ประสิทธิผลของสื่อวิดิทัศน์ เรื่อง การเตรียมอาหารทางสายให้อาหารในกลุ่มดูแลผู้ป่วย

  Journal : Thai Journal of Health Education 2021;44(2):126-140.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Video Media; Blenderized Diet; Caregivers
  คำสำคัญ : สื่อวีดิทัศน์; อาหารทางสายให้อาหาร; ผู้ดูแลผู้ป่วย 88. Onusa Khantharaksa, Manirat Therawiwat(มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์) , Nirat Imamee(นิรัตน์ อิมามี)

  Association between Social Support, Self-Efficacy, and Blood Sugar Control Behaviors of Type II Diabetic Patients
  ความสัมพันธ์ระหว่างแรงสนับสนุนทางสังคม การรับรู้ความสามารถตนเองกับพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2

  Journal : Thai Journal of Health Education 2021;44(2):156-170.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว  
  Key Words : Social Support; Self-Efficacy; Blood Sugar Control Behaviors; Type II Diabetic Patients
  คำสำคัญ : แรงสนับสนุนทางสังคม; การรับรู้ความสามารถตนเอง; พฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด; ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 89. Kwanmuang Kaeo-dum-koeng(ขวัญเมือง แก้วดำเกิง) , Niranta Chaiyaparn, Sujittra Boonkla

  A Program Development of Promoting Health Literacy on Disease Prevention and Control in Public Health Officers
  การพัฒนาโปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคกลุ่มบุคลากรสาธารณสุข

  Journal : Thai Journal of Health Education 2021;44(2):187-201.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Program Development; Health Literacy on Disease Prevention and Control; Public Health Officers
  คำสำคัญ : การพัฒนาโปรแกรม; ความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรค; บุคลากรสาธารณสุข 90. Wasan Unanan, Kwanmuang Kaeo-dum-koeng(ขวัญเมือง แก้วดำเกิง) , Manirat Therawiwat(มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์) , Poranee Vatanasomboon(ภรณี วัฒนสมบูรณ์)

  Physical Literacy and Physical Activity Behavior among Junior High School Students in Office of the Basic Education Commission
  ความรอบรู้ด้านกิจกรรมทางกาย และพฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  Journal : Thai Journal of Health Education 2021;44(2):255-270.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Physical activity literacy; Physical Activity Behavior; Junior High School Students
  คำสำคัญ : ความรอบรู้ด้านกิจกรรมทางกาย; พฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกาย; นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 91. Phitchaporn Boonsoong, Amarin Kongtawelert(อัมรินทร์ คงทวีเลิศ) , Prasong Kitidamrongsuk(ประสงค์ กิติดำรงสุข) , Petcharatana Bhuanantanondh

  Ergonomic Assesment of Garment Factory Workers in Ubon Ratchathani Province
  การประเมินด้านการยศาสตร์ในคนงานโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าแห่งหนึ่ง จังหวัดอุบลราชธานี

  Journal : Thai Journal of Health Education 2021;44(2):271-281.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Ergonomic; Musculoskeletal Disorders; Garment Factory Workers
  คำสำคัญ : การยศาสตร์; ความผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่าง; คนงานโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า 92. Patsupa Teeragaroonwong, Promluck Sanporkha(พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า) , Chatrapa Hudthagosol(ฉัตรภา หัตถโกศล) , Natta Laohakunjit

  Effect of flavourzyme concentration & hydrolysis time on physicochemical properties of sacha inchi pressed cake protein hydrolysate
  ผลของความเข้มข้นเอนไซม์ฟลาโวไซม์และเวลาย่อยสลายต่อสมบัติทางเคมี-กายภาพของโปรตีน ไฮโดรไลเซทจากกากถั่วดาวอินคา

  Journal : Prawarun Agricultural Journal 2021;18(2):69-79.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Sacha inchi pressed cake; Protein hydrolysate; Flavourzyme
  คำสำคัญ : กากถั่วดาวอินคา; โปรตีนไฮโดรไลเซท; ฟลาโวไซม์ 93. Patcharakorn Suksamran, Kanittha Chamroonsawasdi(กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์) , Phitaya Charupoonphol(พิทยา จารุพูนผล) , Wirin Kittipichai(วิริณธิ์ กิตติพิชัย)

  Situation and Factors Related to Receiving of Social Welfare Services among Teenage Mothers: A Case Study of Nakhon Nayok Province
  สถานการณ์และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการได้รับสวัสดิการสังคมของมารดาวัยรุ่น : กรณีศึกษาจังหวัดนครนายก

  Journal : Thailand Journal of Health Promotion and Environmental Health 2021;44(3):23-34.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Social Welfare; Social Services; Teenage mothers
  คำสำคัญ : สวัสดิการสังคม; บริการทางสังคม; มารดาวัยรุ่น 94. Orapan Sa-ringkan, Angsana Boonthum(อังสนา บุญธรรม) , Sukhontha Kongsin(สุคนธา คงศีล) , Sukhum Jiamton, Phusit Prakongsai

  Cost per Admission Day of Intermediate Care among Patients Diagnosed with Cerebrovascular Diseases in a Tertiary Hospital
  ต้นทุนต่อวันนอนในการให้บริการการดูแลระยะกลางในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่ง

  Journal : Journal of Health Systems Research 2021;15(4):407-421.
  Department :   ภาควิชาอนามัยชุมชน   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Cost; Intermediate care; Cerebrovascular diseases; Tertiary hospital
  คำสำคัญ : ต้นทุน; การดูแลระยะกลาง; โรคหลอดเลือดสมอง; โรงพยาบาลตติยภูมิ 95. Petchuma Theeraphairoj, Budsakorn Chommueang, Thanakrit Neamhom(ธนกฤต เนียมหอม)

  Sanitation practice on dengue fever prevention and its related factors in urban community of Phitsanulok province
  พฤติกรรมการจัดการสุขาภิบาลเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในชุมชนเมือง ในจังหวัดพิษณุโลก

  Journal : DISEASE CONTROL JOURNAL 2021;47(Suppl.2):1319-1329.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Sanitation practice; Dengue fever; Urban community; behaviors
  คำสำคัญ : การจัดการสุขภิบาล; โรคไข้เลือดออก; ชุมชนเมือง; พฤติกรรม 96. Powaree Ukkapin, Sarunya Benjakul(ศรัณญา เบญจกุล) , Jutatip Sillabutra(จุฑาธิป ศีลบุตร)

  The effect of pictorial health warning labels on intention to not smoke among the upper secondary school students, Sakon Nakhon province
  ผลของคำเตือนบนซองบุหรี่ต่อความตั้งใจไม่สูบบุหรี่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสกลนคร

  Journal : DISEASE CONTROL JOURNAL 2021;47(Suppl.2):1215-1227.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Pictorial health warning labels on cigarette packaging; Plain cigarette packaging; Branded cigarette packaging; Intention to not smoke
  คำสำคัญ : ฉลากคำเตือนบนซองบุหรี่; ซองบุหรี่แบบเรียบ; ซองบุหรี่แบบทั่วไป; ความตั้งใจไม่สูบบุหรี่ 97. Jakkrit Maneerat, Plernpit Boonyamalik(เพลินพิศ บุญยมาลิก) , Orawan Kaewboonchoo(อรวรรณ แก้วบุญชู)

  Factors associated with respiratory symptoms and lung functions among temple workers exposed to incense smoke in Bangkok
  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่ออาการทางระบบทางเดินหายใจและสมรรถภาพของปอดของเจ้าหน้าที่ศาสนสถานที่สัมผัสควันธูป ในเขตกรุงเทพมหานคร

  Journal : DISEASE CONTROL JOURNAL 2021;47(Suppl.2):1203-1214.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Incense smoke; Respiratory symptoms; Lung function; Temple workers
  คำสำคัญ : ควันธูป; อาการทางระบบทางเดินหายใจ; ควันธูป; อาการทางระบบทางเดินหายใจ 98. Prapaporn Thumkaew, Chayaporn Saranpuetti(ชญาภรณ์ ศรัณพฤฒิ) , Vallerut Pobkeeree(วัลลีรัตน์ พบคีรี)

  Bacteremia and Antimicrobial Susceptibility of Clinical Isolated from Patients in Pathumthani Hospital: 2013-2018
  การศึกษาการติดเชื้อในกระแสเลือดและความไวต่อยาต้านจุลชีพของแบคทีเรียซึ่งแยกจากผู้ป่วยในโรงพยาบาลปทุมธานี ปี พ.ศ. 2556-2561

  Journal : Journal of Bamrasnaradura infectious diseases institute 2021;15(3):139-149.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Bacterial infection; Hemoculture; Antimicrobial susceptibility test
  คำสำคัญ : การติดเชื้อแบคทีเรีย; การเพาะเชื้อในกระแสเลือด; การทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพ 99. Sasithorn Deeclay, Somchart Torugsa(สมชาติ โตรักษา) , Vallerut Pobkeeree(วัลลีรัตน์ พบคีรี)

  The Development of the Routine-to-Reserach Model of Nursing Department at Chulabhorn Hospital
  การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัยของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

  Journal : Journal of Bamrasnaradura infectious diseases institute 2021;15(3):162-171.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Model development; R2R; CHULABHORN HOSPITAL
  คำสำคัญ : การพัฒนารูปแบบ; การพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัย; โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 100. Chanida Lertpitakpong(ชนิดา เลิศพิทักษ์พงศ์)

  [Perspectives] Strengthening health information system on hypertention: 43 folders
  [Perspectives] การสร้างความเข้มแข็งของระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพของภาวะความดันโลหิตสูง: ข้อมูล 43 แฟ้ม

  Journal : Public Health Policy and Laws Journal 2021;7(3):573-582.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Health information system; Hypertension; Non-communicable disease
  คำสำคัญ : ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ; ภาวะความดันโลหิตสูง; โรคไม่ติดต่อ 101. Yupawadee Chaekulchat, Vallerut Pobkeeree(วัลลีรัตน์ พบคีรี)

  Quality development of medical record services for emergency patients at a dental hospital
  การพัฒนาคุณภาพการให้บริการแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยฉุกเฉินโรงพยาบาลทันตกรรม

  Journal : Thai Dental Nurse Journal 2021;32(1):28-37.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Quality improvement; Service quality; Emergency patient
  คำสำคัญ : การพัฒนาคุณภาพ; คุณภาพการให้บริการ; ผู้ป่วยฉุกเฉิน 102. KATHAREEYA KARAM, Angsana Boonthum(อังสนา บุญธรรม) , SUPAPORN SONGPRACHA, LUECHAI SRI-NGERNVUANG

  2016 PUBLIC POLICY DRIVING MODEL FOR PARTICIPATORY HEALTH AT THE AREA LEVEL TO IMPLEMENTATION OF NONTHABURI PROVINCE
  รูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติจังหวัดนนทบุรี ปี 2559

  Journal : Interdisciplinary Studies Journal 2021;21(2):144-161.
  Department :   ภาควิชาอนามัยชุมชน  
  Key Words : MODEL OF MOVING PARTICIPATORY HEALTHY PUBLIC POLICIES TO ACTION; MECHANISM OR TEAM AND PROCESS
  คำสำคัญ : รูปแบบการผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมสู่การปฏิบัติ; กลไก กระบวนการ 

หมายเหตุ : [co] - Correspondence

 

ค้นค่า Impact Factor ได้ที่

 

- ดัชนี IMPACT FACTORS ของ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

 

- ค่า Thai Journal Impact Factors ของ Thai-Journal Citation Index Centre