งานวิจัยและนวัตกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล
ปีก่อนหน้าปี 2000 , ปี 2000 , ปี 2001 , ปี 2002 , ปี 2003 , ปี 2004 , ปี 2005 , ปี 2006 , ปี 2007 , ปี 2008 , ปี 2009 ,
ปี 2010 , ปี 2011 , ปี 2012 , ปี 2013 , ปี 2014 , ปี 2015 , ปี 2016 , ปี 2017 , ปี 2018 , ปี 2019 ,
ปี 2020 , ปี 2021 , ปี 2022 , ปี 2023 , ปี 2024
  ผลงานตีพิมพ์ปี 2018
  วารสารระดับนานาชาติ
 1. Kamonwat Nakason(กมลวัฒน์ นาคะสรรค์) , Bunyarit Panyapinyopol(บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล) , Vorapot Kanokkantapong(วรพจน์ กนกกันฑพงษ์) , Nawin Viriya-empikul, Wasawat Kraithong, Prasert Pavasant

  Characteristics of hydrochar and liquid fraction from hydrothermal carbonization of cassava rhizome

  Journal : Journal of the Energy Institute 2018;91(2):184-193.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว  
  Key Words : Waste utilization; Chemical platform; Agricultural waste; Lignicellulosic material; Biomass 2. Kamonwat Nakason(กมลวัฒน์ นาคะสรรค์) , Bunyarit Panyapinyopol(บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล) , Vorapot Kanokkantapong, Nawin Viriya-empikul, Wasawat Kraithong, Prasert Pavasant

  Hydrothermal carbonization of unwanted biomass materials: Effect of process temperature and retention time on hydrochar and liquid fraction

  Journal : Journal of the Energy Institute 2018;91(5):786-796.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Solid Fuel; Lignocellulosic material; Energy; Intermediate chemical; Process variables 3. Chaleelak Thongprasert, Carol Hutchinson(Carol Hutchinson) , Warapone Satheannoppakao(วราภรณ์ เสถียรนพเก้า) , Mathuros Thipayamongkolkul(มธุรส ทิพยมงคลกุล)

  Dietary iron intake and availability are related to maternal education level in overweight/obese adolescents

  Journal : European Journal of Nutrition 2018;57(6):2249-2260.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Iron; Enhancer; Inhibitor; Adolescent; Overweight/obese; Parental education 4. Kamonwat Nakason(กมลวัฒน์ นาคะสรรค์) , Bunyarit Panyapinyopol(บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล) , Vorapot Kanokkantapong, Nawin Viriya-empikul, Wasawat Kraithong, Prasert Pavasant

  Characteristics of hydrochar and hydrothermal liquid products from hydrothermal carbonization of corncob

  Journal : Biomass Conversion and Biorefinery 2018;8(1):199-210.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Hydrothermal treatment; Energy yield; Lignocellulosic biomass; Platform chemicals; Process variables 5. Sara Arporn(สรา อาภรณ์) , Tomohiro Ishimaru, Kunio Hara, Suwisa Mahasandana(สุวิสา มหาสันทนะ)

  Considering the effects of ambient particulate matter on the lung function of motorcycle taxi drivers in Bangkok, Thailand

  Journal : Journal of the Air and Waste Management Association 2018;68(2):139-145.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Bangkok; Motorcycle taxi driver; Occupational health; Particulate matter; Respiratory dysfunction 6. Nipapun Kungskulniti(นิภาพรรณ กังสกุลนิติ) , Naowarut Charoenca(เนาวรัตน์ เจริญค้า) , Jeremiah Mock, Stephen Lorin Hamann

  Secondhand smoke point-source exposures assessed by particulate matter at two popular public beaches in Thailand

  Journal : Journal of Public Health (Oxford) 2018;40(3):527-532.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Children; public health; smoking 7. Warunee Thienkrua, Frits van Griensven, Philip A. Mock, Eileen F. Dunne, Boonyos Raengsakulrach, Wipas Wimonsate, Nopporn Howteerakul(นพพร โหวธีระกุล) , Chaiwat Ungsedhapand, Anupong Chiwarakorn, Timothy H. Holtz

  Young Men Who Have Sex with Men at High Risk for HIV, Bangkok MSM Cohort Study, Thailand 2006?2014

  Journal : AIDS and Behavior 2018;22(7):2137-2146.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : HIV incidence; Men who have sex with men; Thailand; Young population; Adolescent 8. Pantitcha Outapa, Sarawut Thepanondh(สราวุธ เทพานนท์) , Akira Kondo, Natchanok Pala-En

  Development of air pollutant emission factors under real-world truck driving cycle

  Journal : International Journal of Sustainable Transportation 2018;12(6):432-440.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Driving cycle, Emission factor, IVE, Thailand, Truck 9. Duanpen Sirithian, Sarawut Thepanondh(สราวุธ เทพานนท์) , Melanie L. Sattler, Wanna Laowagul

  Emissions of volatile organic compounds from maize residue open burning in the northern region of Thailand

  Journal : Atmospheric Environment 2018;176:179-187.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : VOC; Open burning; Maize residues; Emission factors; Combustion chamber; Thailand 10. Pichet Ruenchit, Onrapak Reamtong, Kanokrat Siripanichgon(กนกรัตน์ ศิริพานิชกร) , Wanpen Chaicumpa, Pornphan Diraphat(พรพรรณ ดีระพัฒน์)

  New facet of non-O1/non-O139 Vibrio cholerae hemolysin A: a competitive factor in the ecological niche

  Journal : FEMS Microbiology Ecology 2018;94(1) ARTICLE No. fix113.
  Department :   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   ภาควิชาจุลชีววิทยา  
  Key Words : Bacterial competition; Hemolysin A; Growth suppressive factor; Ecological niche; non-01/non-0139 Vibrio cholerae; 01/0139 Vibrio cholerae 11. Suwanna Chaorattanakawee(สุวรรณา เชาวน์รัตนกวี) , Pornlada Nuchnoi, Hathairad Hananantachai, Uranan Tumkosit, David Saunders, Izumi Naka, Jun Ohashi, Jintana Patarapotikul

  Sequence variation in Plasmodium falciparum merozoite surface protein-2 is associated with virulence causing severe and cerebral malaria

  Journal : PLoS ONE 2018;13(1) ARTICLE No. e0190418.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Key Words : ข้อมูลยังไม่ครบ 12. Anchalee Warapornmongkholkul, Nopporn Howteerakul(นพพร โหวธีระกุล) , Nawarat Suwannapong(นวรัตน์ สุวรรณผ่อง) , Nopadol Soparattanapaisarn

  Self-efficacy, social support, and quality of life among primary family-member caregivers of patients with cancer in Thailand

  Journal : Journal of Health Research 2018;32(2):111-122.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Self-efficacy; Social support; Quality of life; Primary family-member caregiver; Cancer patient 13. Pornpimol Kongtip(พรพิมล กองทิพย์) , Noppanun Nankongnab(นพนันท์ นานคงแนบ) , Redeerat Mahaboonpeeti, Sasivimol Bootsikeaw, Kiattisak Batsungnoen, Chalalai Hanchenlaksh, Mathuros Thipayamongkolkul(มธุรส ทิพยมงคลกุล) , Susan Woskie

  Differences among Thai Agricultural Workers' Health, Working Conditions, and Pesticide Use by Farm Type

  Journal : Annals of Work Exposures and Health 2018;62(2):167-181.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Agricultural workers; Flower farmers; Musculoskeletal disorders; Pesticides; Rice farmers; Safety; Vegetable farmers 14. Duangta Kitkeaw(ดวงตา กิจแก้ว) , Athit Phetrak, Sumate Ampawong, Rachaneekorn Mingkhwan, Doungkamon Phihusut, Kamolnetr Okanurak, Chongrak Polprasert

  Fast and Efficient Removal of Hexavalent Chromium from Water by Iron Oxide Particles

  Journal : Environment and Natural Resources Journal 2018;16(1):91-100.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Hexavalent chromium; Iron oxide particles; Adsorption; Pseudo-second order model 15. Piyawan Krisanangkura, Supathra Lilitchan(สุภัทรา ลิลิตชาญ) , Suriya Phankosol, Kornkanok Aryusuk, Kanit Krisnangkura

  Gibbs energy additivity approaches to QSPR in modelling of isentropic compressibility of biodiesel

  Journal : Journal of Molecular Liquids 2018;249:126-131.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Compressibility; Fatty acid methyl ester; Gibbs energy; QSRR 16. Yuvadee Mahakunkijcharoen, Chakrit Hirunpetcharat(จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์) , Sunisa Malijunbua, Watcharamat Muangkaew, Suporn Paksanont

  Effective Aeromonas specific monoclonal antibody for immunodiagnosis

  Journal : Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine 2018;8(1):7-13.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา  
  Key Words : Aeromonas; Monoclonal antibody; Immunodiagnosis; Gastrointestinal tract 17. Arpaporn Powwattana(อาภาพร เผ่าวัฒนา) , Pimrat Thammaraksa, Sroy Manora

  Culturally-grounded mother-daughter communication-focused intervention for Thai female adolescents

  Journal : Nursing and Health Sciences 2018;20(2):214-223.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Congested area; Female adolescent; Mixed-method design; Risky sexual behaviors; Sexual communication 18. Onanong Kritpetcharat, Lertchai Charerntanyarak, Usa Lek-Uthai(อุษา เล็กอุทัย) , Peerapol Sukon, Suttiphan Kitcharoen, Panutas Kritpetcharat

  Chromosome Abnormalities and Absolute Telomere Lengths of Leukocytes from Silk Weavers with Emphasis on Potential Genotoxicity and Mutagenicity of Silk Dyes

  Journal : Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 2018;19(2):541-548.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Key Words : Silk dye-; Genotoxicity-; Chromosome-; Telomere-qRT-PCR 19. Feng-Jen Tsai, Kwanjai Amnatsatsue(ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ)

  [Letter to the Editor] Rising Awareness of Palliative Care in the Asia-Pacific Region

  Journal : Asia-Pacific journal of Public Health 2018;30(1):85-86.
  Department :   ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ   20. Napaphen Jantacumma, Arpaporn Powwattana(อาภาพร เผ่าวัฒนา) , Sunee Lagampan(สุนีย์ ละกำปั่น) , Natkamol Chansatitporn(ณัฐกมล ชาญสาธิตพร)

  Predictive Model of Quality of Life among Thai Pregnant Teenagers
  แบบจำลองการทำนายคุณภาพชีวิตของแม่วัยรุ่นไทย

  Journal : Pacific rim International Journal of Nursing Research 2018;22(1):30-42.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Depression; Domestic violence; Health Literacy; Pregnancy; Quality of life; Social support;
  คำสำคัญ : ภาวะซึมเศร้า; ความรุนแรงในครอบครัว; ความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพ; วัยรุ่นตั้งครรภ์; คุณภาพชีวิต; แรงสนับสนุนทางสังคม; เหตุการณ์ความเครียดในชีวิต 21. Thassanee Soontorn, Yajai Sitthimongkol, Orapan Thosingha, Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม)

  Factors Influencing the Accuracy of Triage by Registered Nurses in Trauma Patients
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความแม่นยำในการคัดแยกผู้ป่วยบาดเจ็บของพยาบาลวิชาชีพ

  Journal : Pacific rim International Journal of Nursing Research 2018;22(2):120-130.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Accuracy Trigae; Emergency Care; Patients with Trauma; Registered Nurses; Thailand
  คำสำคัญ : ความแม่นยำ; การคัดแยก; ผู้ป่วยบาดเจ็บ; การดูแลในภาวะฉุกเฉิน; พยาบาลวิชาชีพ 22. Pratoom Supachaipanichpong, Poranee Vatanasomboon(ภรณี วัฒนสมบูรณ์) , Supreya Tansakul(สุปรียา ตันสกุล) , Phisan Chumchuen

  An Education Intervention for Medication Adherence in Uncontrolled Diabetes in Thailand
  โปรแกรมสุขศึกษาเพื่อการใช้ยาอย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในประเทศไทย

  Journal : Pacific rim International Journal of Nursing Research 2018;22(2):144-155.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Diabetes; HbA1cp; Medication adhereance; Medication beliefs; Medication education; Medication knowledge; Type 2 diabetes; Thailand
  คำสำคัญ : เบาหวาน HbA1c การใช้ยาอย่างต่อเนื่อง; ความเชื่อเกี่ยวกับยา; โปรแกรมสุขศึกษาเรื่องยา; ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยา; เบาหวานชนิดที่ 2 23. P. Linn Aung, Tassanee Silawan(ทัศนีย์ ศิลาวรรณ) , Tassanee Rawiworrakul(ทัศนีย์ รวิวรกุล) , Myo Min

  Perceived Role and its Enhancing Factors among the Village Health Volunteers Regarding Malaria Control in Rural Myanmar

  Journal : Indian Journal of Public Health 2018;62(1):10-14.
  Department :   ภาควิชาอนามัยชุมชน   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Malaria control; Myanmar; Roles; Village health volunteer 24. Nanae Fukai, Ko Hiraoka, Shigeyuki Kajik, Yuichi Kobayashi, Chatchai Thanachokswang, Sara Arporn(สรา อาภรณ์) , Msamichi Uehara, Shigemoto Nakanishi, Koji Mori

  The system and human resources for occupational health in Thailand - For Japanese enterprises to manage proper occupational health activities at overseas workplaces

  Journal : Journal of UOEH 2018;40(1):33-44.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Thailand; Occupational safety and health management system; Regulations; Human resources; Global 25. Touchchapol Mataradchakul, Chairat Uthaipibull, Joel Vega-Rodriguez, Marcelo Jacobs-Lorena, Usa Lek-Uthai(อุษา เล็กอุทัย)

  Investigation of Plasmodium vivax Rhomboid-like Protease 1 Compared to Plasmodium falciparum Rhomboid Protease 1 in Erythrocytic Cycle

  Journal : Chiang Mai Journal of Science 2018;45(6):2256-2266.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Key Words : Plasmodium vivax ROM1-like; Erythrocytic cycle; Mae Sot; Tak Thailand 26. Wasana Silangam, Witaya Yoosook(วิทยา อยู่สุข) , Pornpimol Kongtip(พรพิมล กองทิพย์) , Amarin Kongtawelert(อัมรินทร์ คงทวีเลิศ) , Keson Theppeang

  EXPOSURE TO EXTREMELY LOW FREQUENCY ELECTROMAGNETIC FIELDS DURING LESSONS IN SECONDARY SCHOOLS

  Journal : Radiation Protection Dosimetry 2018;179(3):248-252.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   27. Prayoon Fongsatitkul(ประยูร ฟองสถิตย์กุล) , Pinlakha Khongkhaem, Panagiotis Elefsiniotis(Panagiotis Elefsiniotis) , Supawadee Polprasert(สุภาวดี ผลประเสริฐ)

  Use of Immobilized S. cerevisiae in Beads Made from Polyvinyl Alcohol and Palm Oil Fuel Ash to Enhance Ethanol Production from a Distillery Wastewater

  Journal : EnvironmentAsia 2018;11(1):61-79.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Distillery wastewater; Ethanol production; Yeast immobilization; Polyvinyl alcohol; Palm oil fuel ash 28. Wissawa Malakan, Jutarat Keawboonchu, Sarawut Thepanondh(สราวุธ เทพานนท์)

  Comparison of AERMOD Performance using Observed and Prognostic Meteorological Data

  Journal : EnvironmentAsia 2018;11(2):38-52.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : AERMOD; Maptaphut industrial area; Prognostic meteorological simulations; SO2 29. Sirilak Dusitsittipon(สิริลักษณ์ ดุสิตสิทธิพร) , Charles D. Criscione, Serge Morand, Chalit Komalamisra, Urusa Thaenkham

  Hurdles in the evolutionary epidemiology of Angiostrongylus cantonensis: Pseudogenes, incongruence between taxonomy and DNA sequence variants, and cryptic lineages

  Journal : Evolutionary Applications 2018;11(8):1257-1269.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Key Words : Angiostrongylus cantonensis; Angiostrongylus mackerrasae; Angiostrongylus malaysiensis; cryptic lineages; cytochrome b(CYTB) gene; cytochrome c oxidase 1 (CO1) gene; pseudogene; species complex 30. Ratchadaporn Kaprasob, Orapin Kerdchoechuen, Natta Laohakunjit, Promluck Sanporkha(พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า)

  B vitamins and prebiotic fructooligosaccharides of cashew apple fermented with probiotic strains lactobacillus spp., Leuconostoc mesenteroides and Bifidobacterium longum

  Journal : Process Biochemistry 2018;70:9-19.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Lactic acid bacteria; Fructooligosaccharides; Viatmin B; Fruit juice fermentation; Sugar compositions 31. Worayuth Nak-ai, Uthaithip Jiawiwatkul, Lukkhana Termsirikulchai(ลักขณา เติมศิริกุลชัย) , Kitipat Nontapattamadul

  Community public policy process for solving cadmium contamination problems in the environment: A case study of Mae Sod district, Tak province

  Journal : Kasetsart Journal of Social Sciences 2018;39(1):59-66.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : cadmium contamination; environmental impact; policy process; public policy 32. C. Namyota, Chutima Sirikulchayanonta(ชุติมา ศิริกุลชยานนท์)

  Promoting local vegetable and fruit consumption among pre-school children at a child development daycare centre

  Journal : International Food Research Journal 2018;25(2):472-480.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Vegetable and fruit; consumption; Pre-school children; Nutritional program 33. Orawan Kaewboonchoo(อรวรรณ แก้วบุญชู) , Grace Sembajwe, Jian Li

  Associations between Job Strain and Arterial Stiffness: A Large Survey among Enterprise Employees from Thailand

  Journal : International Journal of Environmental Research and Public Health 2018;15(4) ARTICLE No. 659.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : job strain; cardiovascular risk; employees; gender; Thailand 34. Nipapun Kungskulniti(นิภาพรรณ กังสกุลนิติ) , Naowarut Charoenca(เนาวรัตน์ เจริญค้า) , Stephen L. Hamann, Siriwan Pitayarangsarit, Jeremiah Mock

  Cigarette Waste in Popular Beaches in Thailand: High Densities that Demand Environmental Action

  Journal : International Journal of Environmental Research and Public Health 2018;15(4) ARTICLE No. 630.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Tobacco product waste; Cigarettes; butts; Tobacco; Water pollution; Marine environment; Beach; Sustainable Development Goals (SDGs); Thailand; Low- and middle-income countries; (LMICs); Association of Southeast Asian Nations (ASEAN); Policymaking 35. Karunee Kwanbunjan, Pornpimol Panprathip, Chanchira Phosat(จันทร์จิรา โพธิ์สัตย์) , Noppanath Chumpathat, Naruemon Wechjakwen, Somchai Puduang, Ratchada Auyyuenyong, Ina Henkel, Florian J. Schweigert

  Association of retinol binding protein 4 and transthyretin with triglyceride levels and insulin resistance in rural thais with high type 2 diabetes risk

  Journal : BMC Endocrine Disorders 2018;18(1) ARTICLE No. 26.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : RBP4, TTR, HOMA-IR, Hypertriglyceridemia, Type 2 diabetes 36. Tomohiro Ishimaru, Wada, K., Sara Arporn(สรา อาภรณ์) , Smith, Derek R.

  Willingness to care for blood-borne virus-infected patients in Thailand

  Journal : Occupational Medicine 2018;68(3):192-198.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Attitude; Hepatitis C virus; Human immunodeficiency virus, Nurses 37. Akkarach Bumrungpert(เอกราช บำรุงพืชน์) , Supathra Lilitchan(สุภัทรา ลิลิตชาญ) , Siriporn Tuntipopipat, Nednapis Tirawanchai, Surat Komindr

  Ferulic Acid Supplementation Improves Lipid Profiles, Oxidative Stress, and Inflammatory Status in Hyperlipidemic Subjects: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Clinical Trial

  Journal : Nutrients 2018;10(6) ARTICLE No. 173.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Anti-inflammation; Anti-oxidant; Ferulic acid; Lipid profiles; Phenolic compound 38. Pajaree Konthonbut(ปาจรีย์ กุณฑลบุตร) , Pornpimol Kongtip(พรพิมล กองทิพย์) , Noppanun Nankongnab(นพนันท์ นานคงแนบ) , Mathuros Thipayamongkolkul(มธุรส ทิพยมงคลกุล) , Witaya Yoosook(วิทยา อยู่สุข) , Susan Woskie

  Paraquat Exposure of Pregnant Women and Neonates in Agricultural Areas in Thailand

  Journal : International Journal of Environmental Research and Public Health 2018;15(6) ARTICLE No. 1163.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   ภาควิชาระบาดวิทยา   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว  
  Key Words : Agriculture; Paraquat; Pregnant women; Meconium; Thailand; Herbicide; Prenatal exposure 39. Kritpaphat Tantiamornkul, Tepanata Pumpaibool, Jittima Piriyapongsad, Richard Culleton, Usa Lek-Uthai(อุษา เล็กอุทัย)

  The prevalence of molecular markers of drug resistance in Plasmodium vivax from the border regions of Thailand in 2008 and 2014

  Journal : International Journal for Parasitology: Drugs and Drug Resistance 2018;8(2):229-237.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Key Words : Plasmodium vivax; Antimalarial drugs; Drug-resistant mutations; Genetic diversity 40. Suyamud, B., Paitip Thiravetyan, Bunyarit Panyapinyopol(บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล) , Duangrat Inthorn(ดวงรัตน์ อินทร)

  Dracaena sanderiana endophytic bacteria interactions: Effect of endophyte inoculation on bisphenol A removal

  Journal : Ecotoxicology and Environmental Safety 2018;157:318-326.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Bisphenol A; Dracaena sanderiana; Endophytic bacteria; Bacillus thuringiensis; Pantoea dispersa 41. Nuchnapa Prathumchai, Chongchin Polprasert(จงจินต์ ผลประเสริฐ) , Andrew J. Englande Jr.

  Phosphorus distribution and loss in the livestock sector - The case of Thailand

  Journal : Resources, Conservation and Recycling 2018;136:257-266.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Livestock sector; Manure; Phosphorus flow; P utilization efficiency; Thailand 42. Morakot Kaewthamasorn, Mika Takeda, Tawee Saiwichai(ทวี สายวิชัย) , Jesse N. Gitaka, Sonthaya Tiawsirisup, Yuhei Imasato, Ehab Mossaad, Ali Sarani, Winai Kaewlamun, Manun Channumsin, Suchart Chaiworakul, Wichit Katepongpun, Surapong Teeveerapunya, Jarus Panthong, Dominic K. Mureithi, Saw Bawm, Lat Lat Htun, Mar Mar Win, Ahmed Ali Ismail, Abdalla Mohamed Ibrahim, Keisuke Suganuma, Hassan Hakimi, Ryo Nakao, Ken Katakura, Masahito Asada, Osamu Kaneko

  Genetic homogeneity of goat malaria parasites in Asia and Africa suggests their expansion with domestic goat host

  Journal : Scientific Reports 2018;8(1) ARTICLE No. 5827.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา   43. Nipaporn Butsing, Barbara Mawn, Nawarat Suwannapong(นวรัตน์ สุวรรณผ่อง) , Mathuros Thipayamongkolkul(มธุรส ทิพยมงคลกุล)

  LONG-TERM SURVIVAL OF ISCHEMIC AND HEMORRHAGIC STROKE PATIENTS: AN ANALYSIS OF NATIONAL THAI DATA

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2018;49(2):322-330.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Survival of stroke; Epidemiology; Kaplan-Meier method; Regional disparities, Thailand 44. Ratchakorn Kaewpramkusol, Kate Senior, Richard Chenhall, Sutham Nanthamongkolchai(สุธรรม นันทมงคลชัย) , Surasak Chaiyasong

  A Qualitative exploration of Thai alcohol policy in regulating availability and access

  Journal : International Journal of Drug Policy 2018;58:1-8.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Qualitative; Semi-structured interview; Availability; Access; Policy; Enforcement; Alcohol; Thailand 45. Nithikoon Aksorn, Sittiruk Roytrakul, Suthathip Kittisenachai, Kawin Leelawat, Pithi Chanvorachote, Supachai Topanurak, Shinjiro Hamano, Usa Lek-Uthai(อุษา เล็กอุทัย)

  Novel Potential Biomarkers for Opisthorchis viverrini Infection and Associated Cholangiocarcinoma

  Journal : in vivo 2018;32(4):871-878.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Key Words : Opisthorchis viverrini; cholangiocarcinoma; proteomics; bile; biomarkers 46. Hataya Petcharoen, Nawarat Suwannapong(นวรัตน์ สุวรรณผ่อง) , Nopporn Howteerakul(นพพร โหวธีระกุล) , Mathuros Thipayamongkolkul(มธุรส ทิพยมงคลกุล) , Rohit Ramaswamy

  Participatory capacity building for improving quality of childcare centers in Thailand

  Journal : Rural and remote health [electronic resource] 2018;18(2) ARTICLE No. 4570.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Capacity building; Child-care center; Local administrative organization; Participatory; Quality standards; Thailand 47. Weerakorn Thichumpa, Nopporn Howteerakul(นพพร โหวธีระกุล) , Nawarat Suwannapong(นวรัตน์ สุวรรณผ่อง) , Visasiri Tantrakul

  Sleep quality and associated factors among the elderly living in rural Chiang Rai, northern Thailand

  Journal : Epidemiology and Health 2018;40 ARTICLE No. e2018018.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Sleep Quality; Rural elderly; Prevalence; Depression; Family relations 48. Sukanya Changraksa, Densak Yogyorn(เด่นศักดิ์ ยกยอน) , Vorakamol Boonyayothin(วรกมล บุณยโยธิน) , Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์)

  Discovering the influencing factors of safety culture in the stae-owned enterprise in thailand

  Journal : International Journal on Occupational Health & Safety, Fire & Environment – Allied Science 2018;1(1) ARTICLE No. 1.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Safty climate; Cafety Culture 49. Quynh, Huynh Ho Ngoc, Chanuantong Tanasugarn(ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์) , Mondha Kengganpanich(มณฑา เก่งการพานิช) , Punyarat Lapvongwatana(ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา)

  The Vietnamese Holistic Mental Well-Being Program in Medical School: Strategies of Social Support, Express Emotion and Problem Avoidance

  Journal : Global Journal of Pharmacy & Pharmaceutical Sciences 2018;5(2):1-11.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Mental well-being; Vietnamese medical students; Intervention program; Vanderbilt model; Coping strategies inventory 50. Akkarach Bumrungpert(เอกราช บำรุงพืชน์) , Patcharanee Pavadhgul(พัชราณี ภวัตกุล) , Pornpimon Nunthanawanich, Anchalee Sirikanchanarod, Araya Adulbhan

  Whey Protein Supplementation Improves Nutritional Status, Glutathione Levels, and Immune Function in Cancer Patients: A Randomized, Double-Blind Controlled Trial

  Journal : Journal of Medicinal Food 2018;21(6):612-616.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Albumin; Cancer; Glutathione; Immunity; Whey protein 51. Nipapun Kungskulniti(นิภาพรรณ กังสกุลนิติ) , Siriwan Pitayarangsarit, Stephen L. Hamann

  Stakeholder's Assessment of the Awareness and Effectiveness of Smoke-free Law in Thailand

  Journal : International Journal of Health Policy and Management 2018;7(10):919-922.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : WHO; FCTC; Article 8; Stakeholders; Thailand 52. Suntorn Pimnon(สุนทร พิมพ์นนท์) , Adisak Bhumiratana(อดิศักดิ์ ภูมิรัตน์)

  Adaptation of anopheles vectors to anthropogenic malaria-associated rubber plantations and indoor residual spraying: Establishing population dynamics and insecticide susceptibility

  Journal : Canadian Journal of Infectious Diseases and Medical Microbiology 2018;2018 ARTICLE No. 9853409.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   53. Nam, V. X., Nhung, Nguyen Viet, Hoa, Nguyen Binh, Thuy, Hoang Thi Thanh, Phuong, Nguyen Thi Mai, Anh, Nguyen Thi Ngoc, Ngoc Anh, L. T., Trung, V. Q., Ha, T. V., Aronrag Cooper Meeyai(อรุณรักษ์ คูเปอร์ มีใย) , Montarat Thavorncharoensap, Usa Chaikledkaew

  Economic burden of multidrug-resistant tuberculosis: a multicenter study across Vietnamese regions

  Journal : International Journal of Tuberculosis and Lung Disease 2018;22(8):912-917.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : MDR-TB; Viet Nam; Cost of illness; Multidrug-resistant tuberculosis; Treatment 54. Thanasorn Wimolrattanasil, Sarawut Thepanondh(สราวุธ เทพานนท์) , Melanie L. Sattler, Wanna Laowagul

  Quantitative evaluation of cleaner production and environmental policy toward the co-benefit of greenhouse gas and odor reduction: case study of Tapioca starch industry

  Journal : Clean Technologies and Environmental Policy 2018;20(20):2333–2343.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Tapioca industry; Volatile organic compounds; AERMOD; Wastewater treatment plants; Co-benefit; CDM 55. Muhammed Ashraful Alam, Kanittha Chamroonsawasdi(กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์) , Natkamol Chansatitporn(ณัฐกมล ชาญสาธิตพร) , Chokchai Munsawaengsub(โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์) , Md Shafiqul Islam

  Regional Variations of Fertility Control Behavior among Rural Reproductive Women in Bangladesh: A Hierarchical Analysis

  Journal : Behavioral Sciences 2018;8(8):1-12.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   ภาควิชาชีวสถิติ   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Regional variation; Fertility control; Hierarchical analysis; Bangladesh 56. Wisit Chaveepojnkamjorn(วิศิษฎ์ ฉวีพจน์กำจร) , W Boonrasri, Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม) , Sukhontha Siri(สุคนธา ศิริ) , W Kriengkaisakda

  Relationship between hypercholesterolemia and acute ischemic stroke among patients with type-2 diabetes: A case control study

  Journal : Diabetes Update 2018;1(2):1-5.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาชีวสถิติ   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : hypercholesterolemia; acute ischemic stroke; patients with Type-2 diabetes 57. Phagapun Boontem, Sunee Lagampan(สุนีย์ ละกำปั่น) , Panan Pichayapinyo(ปาหนัน พิชยภิญโญ)

  Validity of stress scale for predicting depression in pregnant adolescents, Thailand

  Journal : International Medical Journal 2018;25(5):286-289.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Depression; Predicing; Pregnancy in adolescence 58. Supaporn Mala, Sroisiri Thaweboon, Pipat Luksamijarulkul(พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล) , Boonyanit Thaweboon, Chayaporn Saranpuetti(ชญาภรณ์ ศรัณพฤฒิ) , Rattiporn Kaypetch

  Effect of Kaempferia parviflora on streptococcus mutans biofilm formation and its cytotoxicity

  Journal : Key Engineering Materials 2018;773:328-332.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา  
  Key Words : Cytotoxicity; Kaempferia parviflora; Streptococcus mutans 59. Sadiporn Phuthomdee, Pichitpong Soontornpipit(พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ) , Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม) , Jutatip Sillabutra(จุฑาธิป ศีลบุตร)

  Dengue Forecasting Model using SARIMA model to predict the Incidence of Dengue in Thailand

  Journal : Current Applied Science and Technology 2018;18(2):58-65.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Dengue incidence; SARIMA; Forecasting model 60. Pitchada Sutipan, Ungsinun Intarakamhang, Wirin Kittipichai(วิริณธิ์ กิตติพิชัย) , Ann Macaskill

  Effects of Self-management Program on Healthy Lifestyle Behaviors among Elderly with Hypertension

  Journal : The Journal of Behavioral Science 2018;13(2):38-50.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Elderly, Healthy lifestyle behavior, Health outcome, Hypertension, Self-management program 61. Prasak Santiparp(ประศักดิ์ สันติภาพ)

  Influencing Factors of Social Media Use: A Study of Hypertensive And Diabetes Mellitus Patients in Primary Care Units

  Journal : Middle East journal of scientific research 2018;26(4):449-454.
  Department :   ภาควิชาอนามัยชุมชน  
  Key Words : Social media; Hypertension; Diabetes mellitus; Primary care 62. S. Kamolsiri, P. Sarawanarngkoon, Prasak Santiparp(ประศักดิ์ สันติภาพ)

  Predictive Factors of Quality of Life among Chronic Obstructive Pulmonary Disease PatientsinCommunity Hospitals, Thailand

  Journal : Middle East journal of scientific research 2018;26(4):444-448.
  Department :   ภาควิชาอนามัยชุมชน  
  Key Words : Quality of life; Chronic Obstructive Pulmonary Disease; Community hospital 63. Akihiro Nishi, Phathai Singkham, Yohsuke Takasaki, Masao Ichikawa, Witaya Chadbunchachai, Kenji Shibuya, Chanuantong Tanasugarn(ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์)

  [Editorials] Motorcycle helmet use to reduce road traffic deaths in Thailand

  Journal : Bulletin of the World Health Organization 2018;96(8):514-514A.
  Department :   ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ   64. Redeerat Mahaboonpeeti, Pornpimol Kongtip(พรพิมล กองทิพย์) , Noppanun Nankongnab(นพนันท์ นานคงแนบ) , Mathuros Thipayamongkolkul(มธุรส ทิพยมงคลกุล) , Ariya Bunngamchairat(อริยะ บุญงามชัยรัตน์) , Witaya Yoosook(วิทยา อยู่สุข) , Susan Woskie

  Evaluation of Dermal Exposure to the Herbicide Alachlor Among Vegetable Farmers in Thailand

  Journal : Annals of Work Exposures and Health 2018;62(9):1147-1158.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว  
  Key Words : Alachlor; agriculture; battery pump backpack sprayers; motorized backpack sprayers; personal protective equipment; pesticide; vegetable farmers 65. Suyamud, B., Duangrat Inthorn(ดวงรัตน์ อินทร) , Bunyarit Panyapinyopol(บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล) , Paitip Thiravetyan

  Biodegradation of Bisphenol A by a Newly Isolated Bacillus megaterium Strain ISO-2 from a Polycarbonate Industrial Wastewater

  Journal : Water, Air, and Soil Pollution 2018;229(11) ARTICLE No. 348.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Bisphenol A; Bacillus megaterium; Biodegradation; Polycarbonate industrial wastewater 66. Akihiro Sakamoto, Charnchudhi Chanyasanha(ชาญชุติ จรรยาสัณห์) , Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์) , Nobuhiro Matsumoto, Masamitsu Nakazato

  Factors associated with pneumococcal vaccination in elderly people: a cross-sectional study among elderly club members in Miyakonojo City, Japan

  Journal : BMC Public Health 2018;18(1) ARTICLE No. 1172.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Pneumococcal vaccination; Elderly people; Recommendation; Perception of pneumonia Vaccination rate 67. Suchart Chanama, Suphansa Janphen, Chanwit Suriyachadkun, Manee Chanama(มณี ชะนะมา)

  Pseudonocardia mangrovi sp. Nov., isolated from soil

  Journal : International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 2018;68(9) ARTICLE No. 002927:2949-2955.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา  
  Key Words : Pseudonocardia; Pseudonocardiaceae; Taxonomy; Actinomycete 68. Korravarn Yodmai(กรวรรณ ยอดไม้) , Ratana Somrongthong, Ramesh Kumar

  Determinants of quality of life among rural elderly population in Khonkean province of Thailand

  Journal : Journal of the Liaquat University of Medical and Health Sciences 2018;17(3):180-184.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Quality of Life; Elderly Population 69. Panita Krongyuth, Pimpan Silpasuwan(พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ) , Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม) , Cathy Campbell

  Needs of patient with advanced stages of cancer in a Thai community: Mixed method approach

  Journal : Journal of Health Research 2018;32(5):342-351.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Palliative care; Cancer patients 70. Akkarach Bumrungpert(เอกราช บำรุงพืชน์) , Promluck Sanporkha(พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า) , Patcharanee Pavadhgul(พัชราณี ภวัตกุล) , Siriporn Thaninthranon

  Effects of Fenugreek, Ginger, and Turmeric Supplementation on Human Milk Volume and Nutrient Content in Breastfeeding Mothers: A Randomized Double-Blind Controlled Trial

  Journal : Breastfeeding Medicine 2018;13(10):645-650.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Fenugreek; Ginger; Turmeric; Milk volume; Exclusive breastfeeding 71. Aree Jampaklay, Kerry Richter, Kanchana Tangchonlatip, Sutham Nanthamongkolchai(สุธรรม นันทมงคลชัย)

  The impact of parental absence on early childhood development in the context of Thailand

  Journal : Asian and Pacific Migration Journal 2018;27(2):209-230.
  Department :   ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ  
  Key Words : Parental absence; Parental migration; Early childhood development; Thailand 72. Orawan Kaewboonchoo(อรวรรณ แก้วบุญชู) , Akkarawat Awatsadarak, Woraluk Jonglertmontree, Adchara Dejkun

  Influence of Work-Related Factors on Work Ability Among Young Cambodian Migrant Workers in Thailand

  Journal : Asia-Pacific journal of Public Health 2018;30(5):437-446.
  Department :   ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ  
  Key Words : Cambodia; migrant; Thailand; work ability; work environment; young worker 73. Roscharin Siriwoen, Rewadee Chongsuwat(เรวดี จงสุวัฒน์) , Supreya Tansakul(สุปรียา ตันสกุล) , Sukhontha Siri(สุคนธา ศิริ)

  Effectiveness of a Weight Management Program Applying Mobile Health Technology as a Supporting Tool for Overweight and Obese Working Women

  Journal : Asia-Pacific journal of Public Health 2018;30(6):572-581.
  Department :   ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ  
  Key Words : Weight management; mHealth; Overweight; Obese; Working women 74. Kausar Iqbal, Carol Hutchinson(Carol Hutchinson) , Chanuantong Tanasugarn(ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์)

  A Social Ecological Approach to Develop a Nutrition Education Program for Preventing Iron Deficiency Anemia in Young Children in Rural Pakistan

  Journal : Ecology of Food and Nutrition 2018;57(6):473-488.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Complementary feeding; social ecological approach; nutrition education messages; iron deficiency anemia; barriers and facilitating factors 75. Pimsiri Bhusiri, Rutja Phuphaibul, Nantawon Suwonnaroop, Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม)

  Effects of Parenting Skills Training Program for Aggressive Behavior Reduction among School-aged Children: A Quasi-Experimental Study
  ผลของการอบรมทักษะของพ่อ แม่ ต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก้าวร้าวของบุตรที่อยู่ในวัยเรียน

  Journal : Pacific rim International Journal of Nursing Research 2018;22(4):332-346.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Aggressive behaviour; Aggression; Children; Parenting skills training; School children; Theory of Planned Behavior; Parenting skills training program
  คำสำคัญ : การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก้าวร้าว; การอบรมทักษะพ่อ แม่; เด็กวัยเรียน; ทฤษฎีพฤฒิกรรมตามแผน 76. Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม) , Khanokporn Donjdee, Tantanut Poodphraw

  Profile Likelihood Tests for Common Risk Ratios in Meta-Analysis Studies

  Journal : Open Journal of Statistics 2018;8(6):915-930.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Profile Likelihood Test; Cochran Q Test; Meta-Analysis; Heterogeneity; Risk Ratios 77. Autchariya Poungkaew, Siriorn Sindhu, Wanpen Pinyopasakul, Damras Tresukosol, Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม)

  EVALUATION OF A HEALTH SERVICE SYSTEM FOR HEART FAILURE MANAGEMENT IN THAILAND

  Journal : Suranaree Journal of Science and Technology 2018;25(3):295-306.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Heart failure; functional capacity; six-minute walk test; health service system 78. Darawan Nonsaithong, Supit Yotmek, Somsri Yotmek, Hathai Nochote, Sirichit Wongkamchai, Sittiruk Roytrakul, Usa Lek-Uthai(อุษา เล็กอุทัย)

  High resolution melting real-time PCR detect and identify filarial parasites in domestic cats

  Journal : Asian Pacific Journal of Tropical Medicine 2018;11(12):645-692.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Key Words : High resolution melting analysis; Dried blood spot; Brugia malayi; Brugia pahangi; Dirofilaria immitis 79. Rian Adi Pamungkas, Kanittha Chamroonsawasdi(กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์) , Poranee Vatanasomboon(ภรณี วัฒนสมบูรณ์)

  Family functioning integrated with diabetes self-management: a concept analysis

  Journal : Frontiers of Nursing 2018;5(3):199-206.
  Department :   ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ  
  Key Words : Family functioning; Concept analysis; Diabetes; Self-management 80. Pornpimol Kongtip(พรพิมล กองทิพย์) , Noppanun Nankongnab(นพนันท์ นานคงแนบ) , Mathuros Thipayamongkolkul(มธุรส ทิพยมงคลกุล) , Ariya Bunngamchairat(อริยะ บุญงามชัยรัตน์) , Jutharak Yimsabai, Aranya Pataitiemthong, Susan Woskie

  A Cross-Sectional Investigation of Cardiovascular and Metabolic Biomarkers among Conventional and Organic Farmers in Thailand

  Journal : International Journal of Environmental Research and Public Health 2018;15(11) ARTICLE No. 2590.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Cardiovascular biomarker; Metabolic biomarkers; Pesticide-using farmers; Organic farmers 81. Jessica T. Lin, Jaymin C. Patel, Lauren Levitz, Mariusz Wojnarski, Suwanna Chaorattanakawee(สุวรรณา เชาวน์รัตนกวี) , Panita Gosi, Nillawan Buathong, Soklyda Chann, Rekol Huy, Khengheng Thay, Darapiseth Sea, Nou Samon, Shannon Takala-Harrison, Mark Fukuda, Philip Smith, Michele Spring, David Saunders, Chanthap Lon

  Gametocyte Carriage, Antimalarial Use, and Drug Resistance in Cambodia, 2008-2014

  Journal : American Journal of Tropical Medicine and Hygiene 2018;99(5):1145-1149.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา   82. Wissanupong Kliengchuay, Aronrag Cooper Meeyai(อรุณรักษ์ คูเปอร์ มีใย) , Suwalee Worakhunpiset, Kraichat Tantrakarnapa(ไกรชาติ ตันตระการอาภา)

  Relationships between Meteorological Parameters and Particulate Matter in Mae Hong Son Province, Thailand

  Journal : International Journal of Environmental Research and Public Health 2018;15(12) ARTICLE No. 2801.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว  
  Key Words : Particulate matter; Meteorological parameters; Mae Hong Son Province 83. Satomi Fujimori, Suchinda Jarupat Maruo, Noppawan Piaseu, Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร) , Siriporn Sasimonthonkul, Keisuke Nakade, Toshiaki Watanabe, Yuki Murata, Fumihito Sasamori, Saiki Terasawa, Masao Okuhara, Hisaaki Tabuchi, Koji Terasawa

  The effectiveness of a Japanese style health program: comparison between Minowa, Japan and Rayong, Thailand

  Journal : Heliyon 2018;4(11) ARTICLE No. e00961.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Health profession 84. Thanasorn Wimolrattanasil, Sarawut Thepanondh(สราวุธ เทพานนท์) , Melanie L. Sattler, Wanna Laowagul

  Health Risk Assessment of Volatile Organic Compounds Emitted from Wastewater Treatment Plants in Tapioca Industry

  Journal : ASM Science Journal 2018;11 ARTICLE No. Special Issue 2:140-148.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Health risk assessment, Wastewater treatment plants, Volatile organic compounds, Carcinogenic, Tapioca industry 85. Duanpen Sitithian, Sarawut Thepanondh(สราวุธ เทพานนท์) , Melanie L Sattler, Wanna Laowagul

  Modeling of Volatile Organic Compounds Dispersion from Open Crop Residue Burning

  Journal : ASM Science Journal 2018;11 ARTICLE No. Special Issue 2:181-188.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : CALPUFF; Dispersion modeling; Open crop residue burning; Thailand; VOCs 86. Nopphanath Chumpathat, Chanchira Phosat(จันทร์จิรา โพธิ์สัตย์) , Chavit Uttamachai, Pornpimol Panprathip, Karunee Kwanbunjan

  Association between waist circumference at two measurement sites and indicators of metabolic syndrome and cardiovascular disease among Thai adults

  Journal : Malaysian Journal of Nutrition 2018;24(3):371-380.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Waist circumference; anthropometry; metabolic syndrome; cardiovascular disease; self-monitoring 87. Pattaraporn Charoenbut, Jeeranun Klaewkla(จีรนันท์ แกล้วกล้า) , Suwat Srisorrachatr(สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร์) , Sara Arporn(สรา อาภรณ์) , Somtawin Wijitwanna

  Workplace and individual factors influence eating practices of Thai factory workers

  Journal : Malaysian Journal of Nutrition 2018;24(3):417-426.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Eating practice; Workplace; Nutrition environment; Multilevel analysis 88. Warunsicha Supprasert, David Hughes, Phiyathida Khajornchaikul(ปิยะธิดา ขจรชัยกุล)

  Roles and capacities of Thai family development centres

  Journal : Journal of Children's Services 2018;13(3-4):110-121.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Thailand, Parenting, Surveillance, Early childhood language development, Family development centres, Roles and capacities 89. Nanthicha Bubparenu, Nikhom Laemsak, Ratchapak Chitaree, Tanasri Sihabut(ธนาศรี สีหะบุตร)

  Effect of density and surface finishing on sound absorption of oil palm frond

  Journal : Asia-Pacific Journal of Science and Technology 2018;23(4) ARTICLE No. APST-23-04-02.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Oil palm frond, Sound absorption, Natural fibers, Noise, fiberboard 90. Sumate Kunching, Werner Kurotschka, Thamthiwat Nararatwanchai, Eakrat Onnom, Tawee Saiwichai(ทวี สายวิชัย)

  The effects of continuous aerobic training versus weight training with high-intensity intermittent exercise on physical performance, hormonal responses, and psychological fitness in Thai military

  Journal : Songklanakarin Journal of Science and Technology 2018;40(5):1144-1151.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Key Words : Weight training with high-intensity intermittent exercise, Physical performance, Hormonal responses, Psychological fitness 91. Koichi Wakimoto, Toshifumi Dakeshita, Junichi Wakimoto, Toshiaki Watanabe, Saiki Terasawa, Masao Okuhara, Yuki Murata, Naoya Taki, Ryoji Uchiyama, Kazuki Ashida, Suchinda Jarupat Maruo(สุจินดา จารุพัฒน์ มารุโอ) , Koji Terasawa

  Effects of triple-treatment trunk stretching on physical fitness and curvature of the spine

  Journal : Heliyon 2018;4(12) ARTICLE No. e00985.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Rehabilitation 92. Naowarut Charoenca(เนาวรัตน์ เจริญค้า) , Nipapun Kungskulniti(นิภาพรรณ กังสกุลนิติ) , Duangkamon Sritabutra, Siriwan Pitayarangsarit

  Using Assessment Tool to Further Tobacco Control Accomplishment in Thailand

  Journal : Tobacco Use Insights 2018;11:1-5.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : WHO FCTC; Thailand; assessment; policy; stakeholder 93. Pichitpong Soontornpipit(พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ)

  (Conference Paper) Flexible Graphene Waffle-Typed Antenna for Skin-Typed Medical Applications

  Journal : iEECON 2018 - 6th International Electrical Engineering Congress 2018;0 ARTICLE No. 8712123.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Bending antenna; Graphene waffle-type; antennaSkin-typed medical applications; Specific absorption rate 94. Pichitpong Soontornpipit(พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ) , Pratana Satitvipawee(ปรารถนา สถิตย์วิภาวี)

  (Conference Paper) Design and Development of a Dual-Band PIFA Antenna for Wireless Biotelemetry Applications

  Journal : iEECON 2018 - 6th International Electrical Engineering Congress 2018;0 ARTICLE No. 8712165.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : A dual-band PIFA antenna; Implanted medical devices; Wireless biotelemetry applications 95. Krisana Boonphan, Pichitpong Soontornpipit(พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ) , Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม) , Jutatip Sillabutra(จุฑาธิป ศีลบุตร) , Pratana Satitvipawee(ปรารถนา สถิตย์วิภาวี) , Pattarakun Pramnoi

  (Conference Paper) Health Monitoring Application of Obese Children in Perspective for Guardian in Thailand

  Journal : iEECON 2018 - 6th International Electrical Engineering Congress 2018;0 ARTICLE No. 8712186.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Health Monitoring Application; Obese Children; web application 96. Suchitra Auefuea, Adisak Nartthanarung, Parichart Pronsawatchai, Pichitpong Soontornpipit(พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ)

  (Conference Paper) Comparing a Conceptual Model of the Electronic Record System Applying in Home Health Care Unit

  Journal : iEECON 2018 - 6th International Electrical Engineering Congress 2018;0 ARTICLE No. 8712190.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Data analysis; Electronic record system; Paper based system 97. Anantapon Nitidejvisit, Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม) , Jutatip Sillabutra(จุฑาธิป ศีลบุตร) , Pichitpong Soontornpipit(พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ) , Pratana Satitvipawee(ปรารถนา สถิตย์วิภาวี)

  (Conference Paper) Bayesian Approach with Different Heterogeneity Variance Priors in Disease Mapping of HIV/AIDS in Thailand

  Journal : iEECON 2018 - 6th International Electrical Engineering Congress 2018;0 ARTICLE No. 8712198.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Bayesian approach; Disease mapping; Heterogeneity variance prior; HIVIAIDS; Standardized morbidity ratio 98. Jutatip Sillabutra(จุฑาธิป ศีลบุตร) , Pichitpong Soontornpipit(พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ) , Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม) , Pratana Satitvipawee(ปรารถนา สถิตย์วิภาวี) , Sadiporn Phuthomdee

  (Conference Paper) Forecasting Model for Dengue Morbidity Rate in Thailand

  Journal : iEECON 2018 - 6th International Electrical Engineering Congress 2018;0 ARTICLE No. 8712202.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : ARIMA; dengue; forcasting model; morbidity rate 99. Chatchai Tritham, Lertsak Lekawat, Autthasith Arrayangkool, Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม) , Pratana Satitvipawee(ปรารถนา สถิตย์วิภาวี) , Pichitpong Soontornpipit(พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ)

  (Conference Paper) A Comparison between Correlation and Grey Relational for Big Data and Analytics

  Journal : iEECON 2018 - 6th International Electrical Engineering Congress 2018;0 ARTICLE No. 8712236.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Big data and analytics; correlation; correlation coefficient; Grey relational analysis; internet of things 100. Chaitawat Wantaka, Prasong Kitidamrongsuk(ประสงค์ กิติดำรงสุข) , Pichitpong Soontornpipit(พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ) , Jutatip Sillabutra(จุฑาธิป ศีลบุตร)

  (Conference Paper) Design and Development of Data Model for Stroke FAST Track System

  Journal : iEECON 2018 - 6th International Electrical Engineering Congress 2018;0 ARTICLE No. 8712241.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Acute ischemic stroke; Clinical practice guideline; Data sets; Stroke FAST track 101. Siam Sae-Tang, Siranee Sreesai(ศิราณี ศรีใส) , Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม) , Pichitpong Soontornpipit(พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ) , Chatchai Tritham

  (Conference Paper) Spatial Mapping of Influenza Infection by Bayesian Approach

  Journal : iEECON 2018 - 6th International Electrical Engineering Congress 2018;0 ARTICLE No. 8712246.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Bayesian Approach; Geographical Mapping; Influenza Infection; Standardized Infection Ratio 102. Suchitra Auefuea, Adisak Nartthanarung, Parichart Pronsawatchai, Pichitpong Soontornpipit(พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ)

  (Conference Paper) The Perspective of Users after the Trial of the Electronic Record System in Home Health Care Unit

  Journal : iEECON 2018 - 6th International Electrical Engineering Congress 2018;0 ARTICLE No. 8712252.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Electronic record system; Perspective; Satisfaction 103. Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม)

  (Conference Paper) EM Algorithm for Normal Mixture Likelihoods

  Journal : iEECON 2018 - 6th International Electrical Engineering Congress 2018;0 ARTICLE No. 8712275.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : EM algorithm; Geographical mapping; HIV/AIDS; Normal mixture model; Standardized morbidity/mortality ratio 104. Parichart Pronsawatchai, Suchitra Auefuea, Adisak Nartthanarung, Pichitpong Soontornpipit(พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ)

  (Conference Paper) Promoting the New Role of Nursing Informatics Professional in Thailand

  Journal : iEECON 2018 - 6th International Electrical Engineering Congress 2018;0 ARTICLE No. 8712282.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : nurse role; Nursing informatics; Nursing information system 105. Pathumwadee Mecchok, Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม) , Pratana Satitvipawee(ปรารถนา สถิตย์วิภาวี) , Jutatip Sillabutra(จุฑาธิป ศีลบุตร) , Ramidha Srihera

  (Conference Paper) Bayesian Modelling and Mapping of HIV Infection Rate in Thailand

  Journal : iEECON 2018 - 6th International Electrical Engineering Congress 2018;0 ARTICLE No. 8712289.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Bayesian hierarchical model; Disease mapping; HIV; Interaction effect model; Mixed effect model 106. Arpakorn Tipprom, Pichitpong Soontornpipit(พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ) , Jutatip Sillabutra(จุฑาธิป ศีลบุตร) , Pratana Satitvipawee(ปรารถนา สถิตย์วิภาวี) , Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม)

  (Conference Paper) Development of a Rehabilitation Monitoring System on Web-Based Application for Patients with Knee Pain

  Journal : iEECON 2018 - 6th International Electrical Engineering Congress 2018;0 ARTICLE No. 8712291.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Knee Pain; Rehabilitation Monitoring; Web-Based Application 107. Parichart Pronsawatchai, Suchitra Auefuea, Adisak Nartthanarung, Pichitpong Soontornpipit(พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ)

  (Conference Paper) Design of the Electronic Consultation System: Rama Health Electronic Consulting

  Journal : iEECON 2018 - 6th International Electrical Engineering Congress 2018;0 ARTICLE No. 8712302.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : consulting online; Electronic; Hospital 108. Sansanee Pudpong, Pichitpong Soontornpipit(พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ) , Jutatip Sillabutra(จุฑาธิป ศีลบุตร) , Pratana Satitvipawee(ปรารถนา สถิตย์วิภาวี)

  (Conference Paper) Design Data Model and Develop Web Application for Road Traffic Injury in Thailand

  Journal : iEECON 2018 - 6th International Electrical Engineering Congress 2018;0 ARTICLE No. 8712311.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Data analysis; Electronic record system; Paper based system; Road traffic injury 109. Apinya Surawit, Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม) , Pichitpong Soontornpipit(พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ) , Prasong Kitidamrongsuk(ประสงค์ กิติดำรงสุข) , Piangchan Rojanavipart(เพียงจันทร์ โรจนวิภาต) , Sutthi Jareinpituk(สุทธิ เจริญพิทักษ์)

  (Conference Paper) Empirical Bayes Estimators under Nonparametric Priors for Disease Mapping of HIV/AIDS

  Journal : iEECON 2018 - 6th International Electrical Engineering Congress 2018;0 ARTICLE No. 8712325.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Disease mapping; Empirical Bayes; HIVIAIDS; Nonparametric prior; Standardized morbidity ratio; 110. Manas Ranjan Behera, Chardsumon Prutipinyo(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ) , Nithat Sirichotiratana(นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์) , Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม)

  Living conditions, work environment, and intention to stay among doctors working in rural areas of Odisha state, India

  Journal : Annals of Tropical Medicine and Public Health 2018;17(Special Issue) ARTICLE No. S809.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Doctors; India; Intention to stay; Living condition; Odisha; Rural areas; Work environme 111. Piraporn Sombutsuwan, Akkaradech Nakornsadet, Kornkanok Aryusuk, Saengchai Akepratumchai, Narumon Jeyashoke, Supathra Lilitchan(สุภัทรา ลิลิตชาญ) , Kanit Krisnangkura

  Recovery of γ-Oryzanol from Rice Bran Acid Oil by an Acid-base Extraction Method with the Assistance of Response Surface Methodology

  Journal : Journal of Oleo Science 2018;67(11):1405-1415.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Acid-base extraction; Antioxidant; Biodiesel; γ-oryzanol; Rice bran oil 112. Suwannee Sroisong, Somporn Kandradusadi Triamchaisri(สมพร กันทรดุษฎี-เตรียมชัยศรี) , Ronnachai Kongsakon, Trude Bennett, Ratchneewan Ross

  The experiences of survivors of intimate partner violence in Thai women

  Journal : Journal of Health Research 2018;32(2):132-141.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Intimate partner violence; Survivor; Phenomenological method 113. Kitwadee Rupprom, Porntip Chavalitshewinkoon-Petmitr, Pornphan Diraphat(พรพรรณ ดีระพัฒน์) , Jan Vinje, Leera Kittigul(ลีรา กิตติกูล)

  Development of one-step taqman quantitative RT-PCR assay for detection of norovirus genogroups I and II in oyster

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2018;49(6):1017-1028.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา  
  Key Words : Norovirus; Genogroup; Oyster; Quantitative RT-PCR 114. Benchaporn Sukprasert, Siriorn Sindhu, Rungnapa Panitrat, Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม)

  ECOLOGICAL FACTORS INFLUENCING OVERWEIGHT STATUS AMONG PRIMARY SCHOOL CHILDREN LIVING IN BANGKOK

  Journal : Suranaree Journal of Science and Technology 2018;25(4):431-444.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Ecological factors; Overweight status; Primary school children; Healthy eating; Physical activity  วารสารระดับชาติ
 1. Rungmanee Pukpaijit, Suthee U-sathaporn(สุธี อยู่สถาพร) , Chardsumon Prutipinyo(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ) , Nithat Sirichotiratana(นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์)

  Decision Making on Refuse Medical Intervention in Living Will among Veteran Patients
  การตัดสินใจใช้สิทธิทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตของผู้ป่วยทหารผ่านศึก

  Journal : Public Heath and Health Laws Journal 2018;4(1):1-14.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Decision making; Exercising of right; Refusal of medical intervention in living wills; Final stage of life
  คำสำคัญ : การตัดสินใจ; การใช้สิทธิ; ทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข; วาระสุดท้ายของชีวิต 2. Wejchasard Rungsopit, Chardsumon Prutipinyo(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ) , Nithat Sirichotiratana(นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์) , Phiyathida Khajornchaikul(ปิยะธิดา ขจรชัยกุล)

  STAFF'S EFFECTIVENESS ACCORDING TO THE HEALTH GUIDELINES CLAIMS OF A LIFE INSURANCE COMPANY IN BANGKOK
  ประสิทธิผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเรียกร้องสินไหมทดแทนสุขภาพของเจ้าหน้าที่บริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร

  Journal : Public Heath and Health Laws Journal 2018;4(1):15-31.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Effectiveness; The health guidelines claims; Life Insurrence Company
  คำสำคัญ : ประสิทธิผลการปฏิบัติ; หลักเกณฑ์การเรียกร้องสินไหมทดแทนสุขภาพ; บริษัทประกันชีวิต 3. Methee Chumsiri, Pajaree Sumranchit, Phatthararat Tettanom, Chardsumon Prutipinyo(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ)

  The problem of issuing administrative orders of local officials: The case for revocation of the order under the Public Health Act B.E. 2535
  ปัญหาการออกคำสั่งทางปกครองของเจ้าพนักงานท้องถิ่น กรณีเพิกถอนคำสั่งตามพราราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

  Journal : Public Heath and Health Laws Journal 2018;4(1):32-48.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Administrative order; Local official; Revocation of the order; The Public Health Act
  คำสำคัญ : การออกคำสั่งทางปกครอง; เจ้าพนักงานท้องถิ่น; การเพิกถอนคำสั่ง; พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 4. Kwanmuang Kaeo-dum-koeng(ขวัญเมือง แก้วดำเกิง) , Jumnian Junhasobhaga

  Kirkpatrick's Evaluation Model of the Happy Workplace Program Learning and Training in the Thai Garment Industry
  การประเมินผลการเรียนรู้และการจัดกระบวนการสร้างเสริมสุขภาวะในสถานประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย ตามโมเดล Kirkpatrick

  Journal : Journal of Public Health 2018;48(1):5-18.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Kirkpatrick's evaluation; Happy workplace program; Thai garment industry
  คำสำคัญ : การประเมิน Kirkpatrick; กระบวนการเสริมสุขภาวะ; กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย 5. Netchanok Kamlangmak, Chatchawal Singhakant(ชัชวาล สิงหกันต์) , Vajira Singhakajen(วชิระ สิงหะคเชนทร์) , Tawach Prechthai(ธวัช เพชรไทย)

  Bacteria Contamination at Location of Waste Bins in Canteens
  การปนเปื้อนของแบคทีเรียบริเวณที่ตั้งถังขยะในโรงอาหาร

  Journal : Journal of Public Health 2018;48(1):19-32.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Waste bins; Total bacteria; Sanitary Characteristics; Canteen
  คำสำคัญ : ถังขยะ; แบคทีเรียทั้งหมด; ลักษณะสุขาภิบาล; โรงอาหาร 6. Poranee Vatanasomboon(ภรณี วัฒนสมบูรณ์) , Alongkorn Pekalee(อลงกรณ์ เปกาลี) , Arpaporn Powwattana(อาภาพร เผ่าวัฒนา) , Lukkhana Termsirikulchai(ลักขณา เติมศิริกุลชัย)

  Evaluating Adoption of a Life-Skill Instructional Cartoon by the Opportunity Expansion Schools Network with the Thai Health Promotion Foundation
  การประเมินผลการรับสื่อการ์ตูนการสอนทักษะชีวิตไปใช้ ของโรงเรียนขยายโอกาสที่ทำงานร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

  Journal : Journal of Public Health 2018;48(1):57-70.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Life skills; Instructional cartoon; Grade 1-3 students
  คำสำคัญ : ทักษะชีวิต; สื่อการ์ตูนการสอน; นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 7. P. Choichuedee, U. Suttidansanee, Chatrapa Hudthagosol(ฉัตรภา หัตถโกศล) , Promluck Sanporkha(พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า)

  Mango Puree for Elderly with Dysphagia
  มะม่วงเพียวเร่สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะกลืนลำบาก

  Journal : Agricultural Science Journal 2018;49(2) ARTICLE No. Suppl.:33-36.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Mango puree; Sugar content; Elderly; Dysphagia
  คำสำคัญ : มะม่วงเพียวเร่; ปริมาณน้ำตาล; ผู้สูงอายุ; ภาวะกลืนลำบาก 8. Duangjai Malai(ดวงใจ มาลัย) , Y. Taweesuwannakai, K. Klikklai, N. Phonsatta

  The Development of Daifuku Product Made from Thai Purple Glutinous Rice
  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไดฟุกุจากข้าวเหนียวดำของไทย

  Journal : Agricultural Science Journal 2018;49(2):73-76.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Daifuku; Purple glutinous rice; White glutinous rice; Phytochemicals
  คำสำคัญ : ไดฟุกุ; ข้าวเหนียวดำ; ข้าวเหนียวขาว; สารพฤกษเคมี 9. Ornjira Choopakar, Chongchin Polprasert(จงจินต์ ผลประเสริฐ) , Panagiotis Elefsiniotis(Panagiotis Elefsiniotis) , Supawadee Polprasert(สุภาวดี ผลประเสริฐ)

  The Effect of Steam and Glycerol Pretreatment on Chemical Contents of Oil Palm Empty Fruit Bunch (EFB)

  Journal : Applied Environmental Research 2018;40(2):61-67.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Palm empty fruit bunch; Steam pretreatment; Waste glycerol; Alkaline and acidic pretreatment 10. Paponson Klanruangsang, Malinee Sombhopcharoen(มลินี สมภพเจริญ) , Natnaree Aimyong(ณัฐนารี เอมยงค์)

  Decision Making About Skin Whitening Products Among Undergraduate Student in Bangkok
  การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มความขาวใสของผิวพรรณในกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร

  Journal : KKU Research Journal (Graduate Studies) 2018;18(1):13-23.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Skin whitening products; Media literacy; Teenage
  คำสำคัญ : ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มความขาวใสของผิวพรรณ; การรู้เท่าทันสื่อ; วัยรุ่น 11. Waratthakarn Aussawapronwiput, Chardsumon Prutipinyo(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ) , Surachart Nanongkine(สุรชาติ ณ หนองคาย) , Suthee U-sathaporn(สุธี อยู่สถาพร)

  The Perception of Service Quality: Issuing Licenses for Foods Operators according to Public Health act, 2535 B.E., in Muang municipality, Supanburi province
  การรับรู้คุณภาพการให้บริการ : การอนุญาตประกอบกิจการจาหน่าย และ สะสมอาหาร ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

  Journal : Public Heath and Health Laws Journal 2018;4(2):153-162.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : the perception of service quality; food operator license issuing
  คำสำคัญ : การรับรู้คุณภาพการบริการ; การออกใบอนุญาตประกอบกิจการจาหน่ายและสะสมอาหาร 12. Thanida Intajak, Chardsumon Prutipinyo(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ) , Nithat Sirichotiratana(นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์) , Phiyathida Khajornchaikul(ปิยะธิดา ขจรชัยกุล)

  Senior Citizens' Opinion on Declaration of Intention to Refuse Public Health Service at Patients' Terminal Stage of Life in Lampang Province
  ความคิดเห็นต่อการแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการทางสาธารณสุข ในวาระสุดท้ายของชีวิตในผู้สูงอายุ จ.ลำปาง

  Journal : Public Heath and Health Laws Journal 2018;4(2):163-177.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Opinion on Declaration of intention to refuse public health service at patients' terminal stage life; Terminal stage patients
  คำสำคัญ : การแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการทางสาธารณสุขในวาระสุดท้าย; ผู้ป่วยระยะสุดท้าย 13. Kanokwan Siewsirithaworn, Suthee U-sathaporn(สุธี อยู่สถาพร) , Chardsumon Prutipinyo(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ) , Nithat Sirichotiratana(นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์)

  Factors Related to Participation and Performance of The Stagg in Surveillance and Rapid Response Team in Bnagkok
  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว ในกรุงเทพมหานคร

  Journal : Public Heath and Health Laws Journal 2018;4(2):195-207.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Performance Participation; Surveillance and Rapid Response Team; Communicable Disease Control and Investigation
  คำสำคัญ : การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน; ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว; การสอบสวนควบคุมโรคติดต่อ 14. Chardsumon Prutipinyo(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ)

  Smoke-Free Prison: Legal Considerations
  เรือนจำปลอดบุหรี่: ข้อเสนอทางกฎหมาย

  Journal : Public Heath and Health Laws Journal 2018;4(2):209-222.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Smoke-free correctional facility; Prison; Legal Considerations
  คำสำคัญ : เรือนจำ; เขตสูบบุหรี่; เขตปลอดบุหรี่ 15. Chatchawal Singhakant(ชัชวาล สิงหกันต์)

  [บทความวิชาการ] Hazards from Contaminated Ice, Related Laws, and Sanitation
  [บทความวิชาการ] อันตรายที่มากับน้ำแข็งปนเปื้อน กฎหมายที่เกี่ยวข้องและการสุขาภิบาล

  Journal : Public Heath and Health Laws Journal 2018;4(2):279-293.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Edible ice; contamination; pathogens; laws; sanitation
  คำสำคัญ : น้ำแข็งสำหรับบริโภค; การปนเปื้อน; เชื้อก่อโรค; กฎหมาย; การสุขาภิบาล; 16. Paradorn Yingyoud, Arpaporn Powwattana(อาภาพร เผ่าวัฒนา) , Naruemon Auemaneekul(นฤมล เอื้อมณีกูล)

  The effects of emotional intelligence development program on aggressive behavior among boys in home for boys
  ผลของโปรแกรมการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กชาย

  Journal : Journal of Health Science Research 2018;12(1):10-20.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : The emotional intelligence development program; Aggressive behavior; Home for boys; Boys
  คำสำคัญ : โปรแกรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์; พฤติกรรมก้าวร้าว; สถานสงเคราะห์ เด็กชาย 17. Natnaree Aimyong(ณัฐนารี เอมยงค์)

  [Articles] Exact Logistic Regression for Small Sample Size Research: An Example by R Language
  [Articles] การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์แบบเอ็กแซ็ก สำหรับงานวิจัยที่มีตัวอย่างขนาดเล็ก : ตัวอย่างการวิเคราะห์ด้วยภาษาอาร์

  Journal : Journal of Health Education 2018;41(1):16-24.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Logistic regression; Small sample size; R language
  คำสำคัญ : การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก; ตัวอย่างขนาดเล็ก; ภาษาอาร์ 18. Kanda Sriudom, Tharadol Kengganpanich(ธราดล เก่งการพานิช) , Mondha Kengganpanich(มณฑา เก่งการพานิช) , Sarunya Benjakul(ศรัณญา เบญจกุล)

  Behavioral Modification Program for Continuous Peritoneal Dialysis of Patients with End-Stage Renal Disease
  โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการล้างไจทางช่องท้องผู้ป่วย โรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย

  Journal : Journal of Health Education 2018;41(1):49-61.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Continuous Peritoneal Dialysis; Perceived Self-Efficacy; End-Stage Renal Disease
  คำสำคัญ : การล้างไตทางข่องท้องด้วยตัวเอง; การรับรู้ความสามารถของตนเอง; ผู้ป่วยโรคไตวารเรื้อรังระยะสุดท้าย 19. Achari Maenpuen, Manirat Therawiwat(มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์) , Supreya Tansakul(สุปรียา ตันสกุล) , Nirat Imamee(นิรัตน์ อิมามี)

  Effects of Eat Smart Program to Promote Nutritional Diet of Grade Four Students, Nonthaburi Province, Thailand
  ผลของโปรแกรมฉลาดบริโภคเพื่อส่งเสริมการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จังหวัดนนทบุรี

  Journal : Journal of Health Education 2018;41(1):126-137.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว  
  Key Words : Nutritious food Consumption; Social Cognitive theory; Grade four students
  คำสำคัญ : การบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการ; ทฤษฎีปัญญาสังคม; นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 20. Tiraporn Thongtee, Suwat Srisorrachatr(สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร์) , Tassanee Rawiworrakul(ทัศนีย์ รวิวรกุล)

  Factors Related to Eating Patterns among Stunning Children Aged 10-12 Years
  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับแบบแผนการบริโภคอาหารของเด็กเตี้ยอายุระหว่าง 10-12 ปี

  Journal : Journal of Health Education 2018;41(1):138-153.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Eating Pattern; Stunting; Disposing Factors; Enabling Factors; Reinforcing Factors
  คำสำคัญ : แบบแผนการบริโภคอาหาร; เด็กเตี้ย; ปัจจัยนำ; ปัจจัยเอื้อ; ปัจจัยเสริม 21. Goontalee Bangkadanara, Chatchai Thanachoksawang(ชัชชัย ธนโชคสว่าง) , Akaphol Kaladee

  Factors Related to Safety Working behavior among the Farmers in Tha Muang District, Kanchanaburi Province
  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการทำงานที่ปลอดภัยของเกษตรกร อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

  Journal : Srinagarind Medical Journal 2018;33(2):145-152.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Safety working behavior; Occupational Health; Farmers in Tha Muang District
  คำสำคัญ : พฤติกรรมการทำงานที่ปลอดภัย; อาชีวอนามัย; เกษตรกร 22. Sukanya Puangniyom, Wonpen Kaewpan(วันเพ็ญ แก้วปาน)

  Factors Related to Repeated Pregnancy in Adolescents, Phetchaburi Province
  ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งครรภ์ซ้ำในแม่วัยรุ่น จังหวัดเพชรบุรี

  Journal : Journal of Health Science (Thai) 2018;27(1):30-41.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Repeated pregnancies; Adolescent mothers
  คำสำคัญ : การตั้งครรภ์ซ้ำ; แม่วัยรุ่น 23. Supawinee Saengruen, Bhusita Intaraprasong(ภูษิตา อินทรประสงค์) , Youwanuch Sattayasomboon(ยุวนุช สัตยสมบูรณ์) , Jutatip Sillabutra(จุฑาธิป ศีลบุตร)

  Job Satisfaction of Core Staff at the Department of Health Service Support, Ministry of Public Health of Thailand
  ความพึงพอใจในงานของบุคลากรสายงานหลัก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

  Journal : Journal of Health Science (Thai) 2018;27(3):531-539.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Job satisfaction; Job characteristics; Organizational climate; Core function staff; Department of Health Service Support
  คำสำคัญ : ความพึงพอใจในงาน; คุณลักษณะงาน; บรรยากาศองค์กร; บุคลากรสายงานหลัก; กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ; 24. Pitsanee Wichantuk, Pornphan Diraphat(พรพรรณ ดีระพัฒน์) , Fuangfa Utrarachkij(เฟื่องฟ้า อุตรารัชต์กิจ) , Marut Tangwattanachuleeporn, Chakrit Hirunpetcharat(จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์)

  Antibacterial activity of Rafflesia kerrii Meijer extracts against hospital isolates of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA)

  Journal : Journal of Thai Interdisciplinary Research 2018;13(1):40-45.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา  
  Key Words : Rafflesia kerrii Meijer; Antibacterial activity; S. aureus ATCC 25923, Methicillin-resistant 25. Vorakamol Boonyayothin(วรกมล บุณยโยธิน) , Wantanee Phanprasit(วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์) , Tadpong Tantipanjaporn

  Cancer Risk Assessment of Formaldehyde Exposure via Inhalation among Autopsy Staffs
  การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งจากการรับสัมผัสฟอร์มัลดีไฮด์ทางการหายใจของเจ้าหน้าที่ผ่าและรักษาศพ

  Journal : Royal Thai Army Medical Journal 2018;71(1):39-49.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Cancer risk assessment; Formaldehyde; Autopsy staff
  คำสำคัญ : การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง; ฟอร์มัลดีไฮด์; เจ้าหน้าที่ผ่าและรักษาศพ 26. Vorakamol Boonyayothin(วรกมล บุณยโยธิน) , Teerayut Luengsrisakul

  [Subject Reveiw] Ventilation System for Control the Hospital Indoor Air Quality
  [บทความฟื้นวิชา] ระบบระบายอากาศสำหรับควบคุมคุณภาพอากาศในโรงพยาบาล

  Journal : Royal Thai Army Medical Journal 2018;71(1):51-61.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Ventilation system; Indoor air quality; Hospital
  คำสำคัญ : ระบบระบายอากาศ; คุณภาพอากาศภายในอาคาร; โรงพยาบาล 27. Arpaporn Powwattana(อาภาพร เผ่าวัฒนา) , Pimrat Thammaraksa

  THE EFFECT OF LEARNING MEDIAS TO PROMOTE SEXUAL COMMUNICATION AMONG MOTHERS WITH EARLY ADOLESCENT DAUGHTERS
  ประสิทธิผลของสื่อการเรียนรู้ในการพัฒนาการสื่อสารเรื่องเพศของมารดาที่มีบุตรวัยรุ่นหญิง

  Journal : Journal of Boromarajonani College of nursing, Bangkok 2018;34(1):58-70.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Sexual communication; Sexual communication handbook; Comprehensive instructional program; Early female adolescent
  คำสำคัญ : การสื่อสารเรื่องเพศ; คู่มือการสื่อสารเรื่องเพศ; แบบเรียนรู้สำเร็จรูป; วัยรุ่นหญิงตอนต้น; งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน 28. Panisa Sridaromont, Bhusita Intaraprasong(ภูษิตา อินทรประสงค์) , Jutatip Sillabutra(จุฑาธิป ศีลบุตร) , Youwanuch Sattayasomboon(ยุวนุช สัตยสมบูรณ์)

  Leadership skills, Leadership Style, Organization Climate that Affect Organizational Effectiveness of Department of Health, Ministry of Public Health
  ทักษะการบริหาร สไตล์ผู้นำ และบรรยากาศองค์กร ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์กรของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

  Journal : Thailand Journal of Health Promotion and Environmental Health 2018;41(1):43-55.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาชีวสถิติ   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Organzational effectiveness; Leadership skills; Leadership style; Organizational climate
  คำสำคัญ : ประสิทธิผลองค์กร; ทักษะการบริหาร; สไตล์ผู้นำ; บรรยากาศองค์กร 29. Mingkamon Pibanwong, Bhusita Intaraprasong(ภูษิตา อินทรประสงค์) , Jutatip Sillabutra(จุฑาธิป ศีลบุตร) , Youwanuch Sattayasomboon(ยุวนุช สัตยสมบูรณ์)

  Professional Nurses' Intention to Resign From Regional Hospitals Under Ministry of Public Health
  ความตั้งใจลาออกของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศูนย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

  Journal : Journal of Nursing Division 2018;45(1):25-44.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาชีวสถิติ   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Intention to Resign; Quality of Work life; Professional Commitment; Professional Nurses
  คำสำคัญ : ความตั้งใจลาออก; คุณภาพชีวิตการทำงาน; ความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพ; พยาบาลวิชาชีพ 30. Sakunporn Songtalae, Ann Jirapongsuwan(แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ) , Sukhontha Siri(สุคนธา ศิริ) , Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร)

  Lung Function and Respiratory Symptoms of Bangkok Firefighters
  สมรรถภาพปอดและปัญหาระบบทางเดินหายใจของพนักงานดับเพลิงกรุงเทพมหานคร

  Journal : Journal of public health nursing 2018;32(1):46-58.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Respiratory symptoms; Pulmonary function; Firefighter
  คำสำคัญ : อาการระบบทางเดินหายใจ; สมรรถภาพปอด; พนักงานดับเพลิง 31. Kancharee Pattana, Ann Jirapongsuwan(แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ) , Arpaporn Powwattana(อาภาพร เผ่าวัฒนา) , Mathuros Thipayamongkolkul(มธุรส ทิพยมงคลกุล) , Rewadee Chongsuwat(เรวดี จงสุวัฒน์)

  The Effects of a Self-regulation Program for Weight Reduction of Obese Hypertensive Outpatients in Ranong Province
  ประสิทธิผลของโปรแกรมการกำกับตนเองในการลดน้ำหนักของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะอ้วนของผู้ป่วยนอกที่มารับบริการ จังหวัดระนอง

  Journal : Journal of public health nursing 2018;32(1):117-135.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Self-regulation; Weight reduction; Hypertension; Obesity
  คำสำคัญ : การกำกับตนเอง; การลดน้ำหนัก; โรคความดันโลหิตสูง; ภาวะอ้วน 32. Usasun Kortawat, Pimpan Silpasuwan(พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ) , Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์) , Noppanun Nankongnab(นพนันท์ นานคงแนบ)

  Perception of Older Adults about the Safety and Convenience of Living at Home
  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ความปลอดภัยและสะดวกสบายในการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชน

  Journal : Journal of public health nursing 2018;32(1):77-96.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Perceived safety; Convenience in housing; Home Environment; Aging
  คำสำคัญ : การรับรู้ความปลอดภัย; ความสะดวกสบายในการอยู่อาศัย; สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย; ผู้สูงอายุ 33. Nipaporn Rungsoongnoen, Plernpit Boonyamalik(เพลินพิศ บุญยมาลิก) , Orawan Kaewboonchoo(อรวรรณ แก้วบุญชู) , Arpaporn Powwattana(อาภาพร เผ่าวัฒนา)

  Effects of Perceived Self-Efficacy Program on Personal Protective Equipment Use among Street Sweepers in Mueang Sisaket District
  ผลของโปรแกรมการรับรู้ความสามารถตนเองต่อการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ในพนักงานกวาดถนน เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

  Journal : Journal of public health nursing 2018;32(1):173-188.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Perceived self-efficacy; Street sweeper; Personal protective equipment
  คำสำคัญ : การรับรู้ความสามารถแห่งตนในการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล; พนักงานกวาดถนน; อุปกรณ์ปัองกันอันตรายส่วนบุคคล 34. Paradee Hodcharin, Udorn Youngchuay, Sopa Chinwetkitvanich(โสภา ชินเวชกิจวานิชย์)

  Natural Radioactivity in Groundwater in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province

  Journal : Applied Environmental Research 2018;40(3):11-18.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Natural radioactivity; Groundwater; Phra Nakhon Si Ayutthaya Province 35. Boonruang Khaonuan, Nonglak Pagaiya, Prayoon Fongsatitkul(ประยูร ฟองสถิตย์กุล) , Sathirakorn Pongpanich, Witaya Yoosook(วิทยา อยู่สุข) , Kwanjai Amnatsatsue(ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ) , Tassanee Silawan(ทัศนีย์ ศิลาวรรณ)

  Public Health Professions Health Workforce Requirements in Thailand 2026
  ความต้องการกำลังคนวิชาชีพสาธารณสุขของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2569

  Journal : Journal of Health Systems Research 2018;12(2):245-253.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาอนามัยชุมชน  
  Key Words : Human resources demand projection; Public health professions; Demand projection; Supply projection
  คำสำคัญ : การคาดการณ์ความต้องการกำลังคน; วิชาชีพสาธารณสุข; การคาดการณ์ความต้องการ; การคาดการณ์อุปทานกำลังคน 36. Tawat Boonnuam, Chokchai Munsawaengsub(โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์) , Sutham Nanthamongkolchai(สุธรรม นันทมงคลชัย) , Dittakarn Boriboonhirunsarn

  Influenza Vaccine Acceptance among Pregnant Women Attending the Antenatal Care Clinic at Siriraj Hospital
  การยอมรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ของหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการในคลินิกฝากครรภ์ โรงพยาบาลศิริราช

  Journal : Journal of Public Health 2018;48(2):127-136.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Knowledge of influenza; Benefits of influenza vaccine
  คำสำคัญ : ความรู้เรื่องโรคไข้หวัดใหญ่; ประโยชน์ของวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 37. Lapatrada Siridamrongchai, Sutham Nanthamongkolchai(สุธรรม นันทมงคลชัย) , Chokchai Munsawaengsub(โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์) , Pimsurang Taechaboonsermsak(พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์) , Korravarn Yodmai(กรวรรณ ยอดไม้)

  Health Promotion Program to Elderly with Hypertention by Family Participation
  โปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว

  Journal : Journal of Public Health 2018;48(2):161-173.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Elderly; Hypertension; Family participation, Health promotion program
  คำสำคัญ : ผู้สูงอายุ; โรคความดันโลหิตสูง; การมีส่วนร่วมของครอบครัว; โปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพ 38. Ubon Yeeheng, Tassanee Rawiworrakul(ทัศนีย์ รวิวรกุล)

  Bystander Cardio-Pulmonary Resuscitation Practice among Out- of- Hospital Cardiac Arrest: Rajavithi Hospital's Narenthorn Emergency Medical Service Center, Thailand
  การนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้น โดยผู้ประสบเหตุนอกโรงพยาบาล: ศูนย์กู้ชีพ "นเรนทร" โรงพยาบาลราชวิถี

  Journal : Journal of Public Health 2018;48(2):256-269.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Bystander Cardiopulmonary Resuscitation; Out-of-hospital cardiac arrest, Rajavithi Hospital's Narenthorn Emergency Medical Service Center
  คำสำคัญ : การนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพโดยผู้ประสบเหตุ; ภาวะหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาล; ศูนย์กู้ชีพ "นเรนทร" โรงพยาบาลราชวิถี 39. Sirinapa Jaiyaban, Suthee U-sathaporn(สุธี อยู่สถาพร) , Chardsumon Prutipinyo(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ) , Youwanuch Sattayasomboon(ยุวนุช สัตยสมบูรณ์)

  PROTECTION FOR SERVICE-FEE COLLECTION BY HEALTH CARE PROVIDERS IN HEALTH SERVICE UNITS ACCORDING TO THE NATIONAL HEALTH SECURITY ACT OF B.E.2545
  การคุ้มครองการเรียกเก็บค่าบริการของผู้รับบริการในหน่วยบริการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ในกรุงเทพมหานคร

  Journal : Public Heath and Health Laws Journal 2018;4(3):321-334.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : NATIONAL HEALTH SECURITY FUND; UNIVERSAL HEALTH COVERAGE; RIGHT PROTECTION; HEALTH CARE UNIT
  คำสำคัญ : กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ; บัตรทอง; คุ้มครองสิทธิ; หน่วยบริการ 40. Vanvisa Sresumatchai(วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย) , Malinee Sombhopcharoen(มลินี สมภพเจริญ)

  The synthesis of proposals for benchmarks development of Nuad Thai toward World Health Organization's standard
  การสังเคราะห์ข้อเสนอเพื่อพัฒนาการนวดไทย มุ่งสู่มาตรฐานองค์การอนามัยโลก

  Journal : Public Heath and Health Laws Journal 2018;4(3):459-471.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Nuad Thai for health; Nuad Thai therapy; Benchmarks for training in Nuad Thai
  คำสำคัญ : นวดไทยเพื่อการรักษา; นวดไทยเพื่อสุขภาพ; มาตรฐานการอบรมนวดไทย 41. Minta Thareejit, Tanasri Sihabut(ธนาศรี สีหะบุตร) , Withida Patthanaissaranukool(วิธิดา พัฒนอิสรานุกูล)

  Traffic Noise Mapping for Phra Nakhon Si Ayutthaya Municipality, Ayutthaya Province
  การจัดทำแผนที่ระดับเสียงจากการจราจรสำหรับเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  Journal : KKU Research Journal (Graduate Studies) 2018;18(3):84-91.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Traffic noise; Grographic information system; Phra Nakhon Si Ayutthaya
  คำสำคัญ : เสียงจากจราจร; ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์; พระนครศรีอยุธยา 42. Tawin Sakunwanwong, Phubet Saengsawang(ภูเบศร์ แสงสว่าง)

  Meal consumption by parental care and nutrition of school age at Ngao district, Lampang Province
  การดูแลการบริโภคอาหารโดยผู้ปกครองกับภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียนในอำเภองาว จังหวัดลำปาง

  Journal : Thammasat University Hospital Journal Online 2018;3(2):29-38.
  Department :   ภาควิชาอนามัยชุมชน  
  Key Words : Meal consumption; Parent; Nutrition status
  คำสำคัญ : การดูแลการบริโภคอาหาร; ผู้ปกครอง; ภาวะโภชนาการ 43. Malinee Sombhopcharoen(มลินี สมภพเจริญ) , Vanvisa Sresumatchai(วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย) ,

  Mental health communication channels and mental health promotion messages for depression knowledge of working-age group in bangkok
  ช่องทางการสื่อสารสุขภาพจิต และข้อความส่งเสริมสุขภาพจิตกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าของกลุ่มวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร

  Journal : Journal of Public Relations and Advertising 2018;11(2):149-166.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Depression; Mental health communication; Mental health of working-age group
  คำสำคัญ : โรคซึมเศร้า; การสื่อสารสุขภาพจิต; สุขภาพจิตวัยทำงาน 44. Nithikoon Aksorn, Sittiruk Roytrakul, Kawin Leelawat, Shinjiro Hamano, Sundusit Pengsa, Namthip Munponsri, Usa Lek-Uthai(อุษา เล็กอุทัย)

  The Detection of Opisthorchis viverrini DNA in Bile Samples from Obstructive Jaundice Patients by Real-time PCR
  การตรวจหาดีเอ็นเอของพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini ในน้ำดีจากผู้ป่วยที่มีภาวะท่อน้ำดีอุดตันด้วยวิธี real-time PCR

  Journal : Vajira Medical Journal 2018;62(3):159-168.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Key Words : Bile, Opisthorchis viverrini; Obstructive jaundice; Real-time PCR; Conventional PCR
  คำสำคัญ : วิธี real-time PCR เหมาะสมสำหรับการตรวจหาดีเอ็นเอของ O. viverrini ในน้ำดีจากผู้ป่วยมีภาวะท่อน้ำดีอุดตัน 45. Suthat Chottanapund, Kanittha Chamroonsawasdi(กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์) , Oranuch Numpaisan

  Management of a large scale multisite study: A lesson learned from a research to assess risk factors of non-communicable diseases (NCDs) in the Thai population by region
  การบริหารจัดการโครงการวิจัยขนาดใหญ่ที่เก็บข้อมูลหลายพื้นที่ : บทเรียนจากโครงการประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของประชากรไทยในแต่ละภูมิภาค

  Journal : Kanchanaburi Medical Journal 2018;6(16):5-21.
  Department :   ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ  
  Key Words : Project management; Large scale study; multisite study
  คำสำคัญ : การบริหารจัดการโครงการโครงการวิจัยขนาดใหญ่; โครงการวิจัยหลายพื้นที่ 46. Sirijunya Junyatham, Nawarat Suwannapong(นวรัตน์ สุวรรณผ่อง) , Mathuros Thipayamongkolkul(มธุรส ทิพยมงคลกุล) , Natnaree Aimyong(ณัฐนารี เอมยงค์)

  Quality of Work Life of Professional Nurses in One Public University Hospital
  คุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่ง

  Journal : Royal Thai Navy Medical Journal 2018;45(1):52-65.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Quality of work life; Work motivation; Social support; Professional nurses
  คำสำคัญ : คุณภาพชีวิตการทำงาน; แรงจูงใจในการทำงาน; การสนับสนุนทางสังคม; พยาบาลวิชาชีพ 47. Pakathip Satjaman, Charuwan tadadej(จารุวรรณ ธาดาเดช) , Wirin Kittipichai(วิริณธิ์ กิตติพิชัย) , Suwannee Sangmahachai

  Organizational Commitment Among General Support Staff in the Generation Y of Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital
  ความผูกพันธ์ต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนทั่วไปใน Generation Y ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

  Journal : Ramathibodi Medical Journal 2018;41(3):62-72.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Organizational commitment; Job characteristics; Organizational characteristics; Job experiences
  คำสำคัญ : ความผูกพันต่อองค์การ; ลักษณะงาน; ลักษณะขององค์การ; ประสบการณ์ในการทำงาน 48. Nitchaphat Khansakorn(ณิชชาภัทร ขันสาคร)

  [Review Article] Prioritizing Community Health Problems
  [Review Article] การจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสุขภาพชุมชน

  Journal : Journal of Health Education 2018;41(2):1-17.
  Department :   ภาควิชาอนามัยชุมชน  
  Key Words : Problem Prioritization; Community health problems
  คำสำคัญ : การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา; ปัญหาสุขภาพชุมชน 49. Phurithat Ponsen(ภูริทัต พลเสน) , ธีระ ศิริสมุด, Porntip Wachiradilok

  The Situation of Using Emergency Medical Services at the Emergency Department of Emergency Patients in Thailand
  สถานการณ์การใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินของผู้ป่วยฉุกเฉินที่เข้ารับบริการแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินในประเทศไทย

  Journal : Journal of Health Education 2018;41(2):51-63.
  Department :   ภาควิชาอนามัยชุมชน  
  Key Words : Emergency medicine; Emergency patient; Emergency Medical Service
  คำสำคัญ : การแพทย์ฉุกเฉิน; ผู้ป่วยฉุกเฉิน; แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน 50. Anyarin Sarobol Na Ayutthaya, Kwanmuang Kaeo-dum-koeng(ขวัญเมือง แก้วดำเกิง) , Tharadol Kengganpanich(ธราดล เก่งการพานิช) , Mondha Kengganpanich(มณฑา เก่งการพานิช)

  Effects of Promoting Fruit and Vegetable Consumption Behavior Program in Grade 6 Students, Lopburi Province
  ผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดลพบุรี

  Journal : Journal of Health Education 2018;41(2):64-78.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Self-efficacy; Fruit and vegetable consumption; Promotion fruit and vegetable consumption behavior program
  คำสำคัญ : การรับรู้ความสามารถตนเอง; พฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้; โปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ 51. Suthisa Boonrat, Sarunya Benjakul(ศรัณญา เบญจกุล) , Mondha Kengganpanich(มณฑา เก่งการพานิช) , Tharadol Kengganpanich(ธราดล เก่งการพานิช)

  Effect of Promoting Program which Applies a Health Belief Model and Social Support on Cervical Cancer Screening at Bungborn Sub-district Health Promotion Hospital, Nongsua District, Patumthani Province
  ผลของโปรแกรมส่งเสริมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

  Journal : Journal of Health Education 2018;41(2):90-101.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Promotion Program on Cervical Cancer Screening; Health belief Model; Social Support
  คำสำคัญ : โปรแกรมส่งเสริมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก; ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ; แรงสนับสนุนทางสังคม 52. PornChai Sawangwong, Supreya Tansakul(สุปรียา ตันสกุล) , Manirat Therawiwat(มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์)

  The Effect of Self-Efficacy Program on Self-Care Behaviors Using Thai Traditional Medicine in Patients with Upper Back Pain at Thai Traditional and Integrated Medicine Hospital
  ผลของโปรแกรมการรับรู้ความสามารถของตนเองต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองด้วยการแพทย์แผนไทย ในกลุ่มผู้ป่วยโรคปวดหลังส่วนบน โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

  Journal : Journal of Health Education 2018;41(2):102-113.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Self-Efficacy; Self-Care Behaviors Using TTM; Upper Back Pain
  คำสำคัญ : การรับรู้ความสามารถของตนเอง; การดูแลตนเองด้วยการแพทย์แผนไทย; โรคปวดหลังส่วนบน 53. Vanvisa Sresumatchai(วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย) , Surasak Taneepanichskul, Suporn Apinantavech(สุพร อภินันทเวช)

  The Effectiveness of Healing Touch Massage on The Head of Autistic Children
  ประสิทธิผลของการนวดสัมผัสบนศรีษะของเด็กออทิสติก

  Journal : Journal of Health Education 2018;41(2):141-156.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว  
  Key Words : Effectiveness; Parent training; Healing touch Massage; Autistic
  คำสำคัญ : ประสิทธิผล; การฝึกผู้ปกครอง; นวดสัมผัส; ออทิสติก 54. Kwannchat Piwatphungkul, Manirat Therawiwat(มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์)

  An Application of Social Cognitive Theory to Promote Healthy Food Consumption of Fifth Grade Students in One Elementary School in Rayong Province
  การประยุกต์ทฤษฎีปัญญาสังคม เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง

  Journal : Journal of Health Education 2018;41(2):168-180.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Social cognitive theory; Food cousumption behaviors; Primary School Students
  คำสำคัญ : ทฤษฎีปัญญาสังคม; พฤติกรรมการบริโภคอาหาร; นักเรียนชั้นประถมศึกษา 55. Onnuch Moudkoon, Manirat Therawiwat(มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์) , Kwanmuang Kaeo-dum-koeng(ขวัญเมือง แก้วดำเกิง) , Nirat Imamee(นิรัตน์ อิมามี)

  Effectiveness of Sexuality Education and Pregnancy Prevention Program for Secondary School Students in Suphanburi Province
  ประสิทธิผลของโปรแกรมเพศศึกษาและการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตัน จังหวัดสุพรรณบุรี

  Journal : Journal of Health Education 2018;41(2):181-192.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว  
  Key Words : Sex education program; Information motivation and behavioral skills model; Teenage pregnancy prevention
  คำสำคัญ : โปรแกรมเพศศึกษา; แบบจำลองการให้ข้อมูลข่าวสาร แรงจูงใจ และทักษะพฤติกรรม; การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน 56. Siriwan Pratum, Wirin Kittipichai(วิริณธิ์ กิตติพิชัย)

  Family Patterns in Families with Liver-Transplanted Children
  แบบแผนของครอบครัวที่มีบุตรปลูกถ่ายตับ

  Journal : Journal of Health Education 2018;41(2):193-204.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Family pattern; Liver-Transplanted children
  คำสำคัญ : แบบแผนครอบครัว; บุตรปลูกถ่ายตับ 57. Budsakorn Chommueang, Tanasri Sihabut(ธนาศรี สีหะบุตร) , Withida Patthanaissaranukool(วิธิดา พัฒนอิสรานุกูล)

  Housing Sanitation Conditions Influencing Rat Infestation in Ho Krai Subdistrict, Phichit Province, Thailand
  ลักษณะการสุขาภิบาลที่พักอาศัยมีอิทธิพลต่อการเพาะพันธุ์หนูในตำบลหอไกร จังหวัดพิจิตร ประเทศไทย

  Journal : KKU Research Journal (Graduate Studies) 2018;18(1):72-80.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Housing sanitation; Rat sign; Rat infestation
  คำสำคัญ : การสุขาภิบาลที่อยู่อาศัย; ร่องรอยหนู; การเพาะพันธุ์ของหนู 58. Pratumporn Chowchalard, Sarunya Benjakul(ศรัณญา เบญจกุล) , Mondha Kengganpanich(มณฑา เก่งการพานิช) , Tharadol Kengganpanich(ธราดล เก่งการพานิช)

  Effects of an Alcohol Use Prevention Program Applying Self-Efficacy Theory among 7th Grade Students in Nakhon Pathom Province
  ผลของโปรแกรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเองในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จังหวัดนครปฐม

  Journal : Ramathibodi Nursing Journal 2018;24(2):210-224.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Alcohol prevention; Self-efficacy; Alcohol; Adolescents
  คำสำคัญ : การป้องกันเครื่องดื่มแอลกอฮอล์; การรับรู้ความสามารถของตนเอง; แอลกอฮอล์; วัยรุ่น 59. Wisit Chaveepojnkamjorn(วิศิษฎ์ ฉวีพจน์กำจร) , Natchaporn Pichainarong, Rungsinoppadol Thotong, Pratana Satitvipawee(ปรารถนา สถิตย์วิภาวี) , Supachai Pitikultang(ศุภชัย ปิติกุลตัง)

  Relationship between family history and breast cancer among Thai premenopausal women
  ความสัมพันธ์ระหว่างประวัติครอบครัวและมะเร็งเต้านมในสตรีไทยก่อนหมดประจำเดือน

  Journal : Journal of Science and Technology Mahasarakham University 2018;37(4):460-469.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาชีวสถิติ   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Family history; Breast cancer; Thai premenopausal women
  คำสำคัญ : ประวัติครอบครัว; มะเร็งเต้านม; สตรีไทยก่อนหมดประจำเดือน 60. Umalee Thonsri, Patcharanee Pavadhgul(พัชราณี ภวัตกุล) , Manirat Therawiwat(มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์) , กานดาวสี มาลีวงษ์

  Nutrition Promotion Program: Reducing Sugar, Fat, and Salt Intake Applying Self-Regulation and Family Support among Patients with Type 2 Diabetes
  โปรแกรมส่งเสริมโภชนาการ: ลดหวาน มัน เค็ม ประยุกต์การกำกับตนเอง และแรงสนับสนุนจากครอบครัวในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2

  Journal : Journal of Public Health 2018;48(3):284-295.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Type 2 diabetes; Self-regulation; Family support
  คำสำคัญ : ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2; การกำกับตนเอง; แรงสนับสนุนจากครอบครัว 61. Pinyo Utthiya, Kwanjai Amnatsatsue(ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ) , Patcharaporn Kerdmongkol(พัชราพร เกิดมงคล) , Phichai Chansriwong

  Effects of Case Management Program for Older Adults with End Stage Cancer in the Community
  ผลของโปรแกรมการจัดการรายกรณีผู้ป่วยสูงอายุโรคมะเร็งระยะสุดท้ายในชุมชน

  Journal : Journal of Public Health 2018;48(3):371-384.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Older adults; Ed of life cancer; Case management
  คำสำคัญ : ผู้สูงอายุ; โรคมะเร็งระยะสุดท้าย; การจัดการรายกรณี 62. Korawan Pubanjong, Supachai Pitikultang(ศุภชัย ปิติกุลตัง) , Sutham Nanthamongkolchai(สุธรรม นันทมงคลชัย) , Chokchai Munsawaengsub(โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์) , Pimsurang Taechaboonsermsak(พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์)

  Predicting Factors for Twelve Core Values Practice among Senior High School Students, Chumphon Province
  ปัจจัยทำนายพฤติกรรมค่านิยมหลัก 12 ประการในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดชุมพร

  Journal : Journal of Public Health 2018;48(3):319-331.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Twelve core values; senior high school students
  คำสำคัญ : พฤติกรรมค่านิยมหลัก 12 ประการ; นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 63. Natchaya Chaichana, Sunee Lagampan(สุนีย์ ละกำปั่น) , Tassanee Rawiworrakul(ทัศนีย์ รวิวรกุล)

  Effect of Protection Motivation and Peer Support Program on Knee Osteoarthritis Prevention Behaviors Among Overweight Women
  ผลของโปรแกรมสร้างแรงจูงใจร่วมกับการเสริมแรงจากเพื่อนต่อพฤติกรรมการป้องกันข้อเข่าเสื่อมในผู้หญิงที่มีน้ำหนักเกิน

  Journal : Journal of Public Health 2018;48(3):271-283.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Prevention; Knee osteoarthritis; Protection motivation program; Peer support; Overweight women
  คำสำคัญ : การป้องกัน; ข้อเข่าเสื่อม; โปรแกรมสร้างแรงจูงใจ; เสริมแรงจากเพื่อน; น้ำหนักเกิน 64. Kornganog Unjit, Bhusita Intaraprasong(ภูษิตา อินทรประสงค์) , Jutatip Sillabutra(จุฑาธิป ศีลบุตร) , Youwanuch Sattayasomboon(ยุวนุช สัตยสมบูรณ์)

  Intention to Stay in an Organization among Core Function Staff in the Department of Thai Traditional and Alternative Medicine, Ministry of Public Health
  ความตั้งใจคงอยู่ในองค์การของบุคลากรสายงานหลักกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุข

  Journal : Journal of Public Health 2018;48(3):308-318.
  Department :   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   ภาควิชาชีวสถิติ   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Intention to stay in the organization; Job satisfaction; Core function staff; Department of Thai Traditional and Alternative Medicine
  คำสำคัญ : ความตั้งใจคงอยู่ในองค์การ; ความพึงพอใจในงาน; บุคลากรสายงานหลัก; กรมการแพทย์แผนไทยและการเลือก 65. Apirom Thadoungsorn, Pimpan Silpasuwan(พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ) , Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์)

  Effects of a Fear of Falling Reduction Program for Older Adults Undergoing Hip Surgery
  ผลของโปรแกรมลดความกลัวการหกล้มในผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกสะโพก

  Journal : Journal of public health nursing 2018;32(2):81-93.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา   66. Nutthinee Suaetoo, Ann Jirapongsuwan(แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ) , Tassanee Silawan(ทัศนีย์ ศิลาวรรณ) , Mathuros Thipayamongkolkul(มธุรส ทิพยมงคลกุล)

  The Effect of a Program to Promote Blood Pressure Control among 35 to 59 Years-old Patients with Uncontrolled Hypertension
  ผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการควบคุมความดันโลหิต ในกลุ่มอายุ 35-59 ปี ที่ควบคุมความดันโลหิตสูงไม่ได้

  Journal : Journal of public health nursing 2018;32(2):95-115.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาอนามัยชุมชน   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Hypertension control; Knowledge; Motivation; Self-efficacy; Behavior change
  คำสำคัญ : ความรู้; แรงจูงใจ; การรับรู้; พฤติกรรมควบคุมความดันโลหิต; ระดับความดันโลหิต 67. Rujapa Chirapradispol, Panan Pichayapinyo(ปาหนัน พิชยภิญโญ) , Sunee Lagampan(สุนีย์ ละกำปั่น) , Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์)

  Prevalence and Factors Associated with New Students Drinker in Bangkok Metropolitan High Schools
  ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของนักดื่มหน้าใหม่ ในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรุงเทพมหานคร

  Journal : Journal of public health nursing 2018;32(2):155-171.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : New alcohol consumption; Theory of Planned Behavior; High school students
  คำสำคัญ : การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์; ทฤษฎีพฤตกรรมตามแผน; นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 68. Krittaya Jaikhan, Youwanuch Sattayasomboon(ยุวนุช สัตยสมบูรณ์) , Jutatip Sillabutra(จุฑาธิป ศีลบุตร) , Bhusita Intaraprasong(ภูษิตา อินทรประสงค์)

  The Relationship between Happiness and Perceptions of Empowerment with Intention to Stay Working as a Registered Nurse in a University Hospital
  ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขและการรับรู้การเสริมสร้างพลังอำนาจในงาน กับความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

  Journal : Journal of public health nursing 2018;32(2):185-201.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาชีวสถิติ   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว  
  Key Words : Intention to stay; Empowerment; Happiness; Registered Nurses
  คำสำคัญ : ความตั้งใจคงอยู่ในงาน; การเสริมสร้างพลังอำนาจในงาน; ความสุข; พยาบาลวิชาชีพ;; 69. Raslapas Jaiyasit, Punyarat Lapvongwatana(ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา) , Natkamol Chansatitporn(ณัฐกมล ชาญสาธิตพร)

  Application of The Information Motivation and Behavioral Skills Model for Pregnancy Prevention in Female Secondary Students.
  การประยุกต์รูปแบบการให้ข้อมูล การสร้างแรงจูงใจ และการฝึกทักษะในการป้องกันการตั้งครรภ์ในนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

  Journal : Journal of public health nursing 2018;32(3):1-17.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Female Secondary School Students; Information Motivation and Behavioral Skills Model; Pregnancy Prevention
  คำสำคัญ : นักเรียนหญิงมัธยมตอนต้น; รูปแบบการให้ข้อมูลข่าวสาร การสร้างแรงจูงใจ และการฝึกทักษะ; การป้องกันการตั้งครรภ์ 70. Natthanan Chanpanit, Sunee Lagampan(สุนีย์ ละกำปั่น) , Panan Pichayapinyo(ปาหนัน พิชยภิญโญ)

  Factors Related to Coronary Artery Disease Prevention Behaviors among Men with Andropause in Bangkok
  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจของชายวัยทอง กรุงเทพมหานคร

  Journal : Journal of public health nursing 2018;32(3):101-114.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Andropause; Coronary Artery Disease; Health Belief Model
  คำสำคัญ : ชายวัยทอง; โรคหลอดเลือดหัวใจ; แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ 71. Wassanan Namthep, Pimpan Silpasuwan(พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ) , Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์)

  Factors Influencing Occupational Health Literacy among International Migrant Workers in Rayong Province
  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความรอบรู้เรื่องสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานของแรงงานข้ามชาติที่ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง

  Journal : Journal of public health nursing 2018;32(3):115-132.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Occupational health literacy; International migrant workers; Industry
  คำสำคัญ : ความรอบรู้เรื่องสุขภาพและความปลอดภัย; แรงงานข้ามชาติ; โรงงานอุตสาหกรรม 72. Pharinee Suksai, Sutham Nanthamongkolchai(สุธรรม นันทมงคลชัย) , Supachai Pitikultang(ศุภชัย ปิติกุลตัง) , Chokchai Munsawaengsub(โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์) , Pimsurang Taechaboonsermsak(พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์)

  Factors Influencing Mental Health of the Elderly in Urban Area, Ratchaburi Province
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในเขตเมืองจังหวัดราชบุรี

  Journal : Journal of Health Science (Thai) 2018;27(5):809-818.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Elderly; Mental health; Urban area
  คำสำคัญ : ผู้สูงอายุ; สุขภาพจิต; เขตเมือง 73. Kantakarn Nilsum, Youwanuch Sattayasomboon(ยุวนุช สัตยสมบูรณ์) , Wirin Kittipichai(วิริณธิ์ กิตติพิชัย)

  Acceptability of Using HIV Self-Testing among Men Who Have Sex with Men in Bangkok, Thailand
  การยอมรับการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเองของกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชายในกรุงเทพมหานคร

  Journal : Journal of Health Science (Thai) 2018;27(5):819-829.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Acceptability; HIV; AIDS; self-testing; men who have sex with men
  คำสำคัญ : การยอมรับ; เอชไอวี; เอดส์; การตรวจด้วยตัวเอง; ชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย 74. Dutchanee Thuankham, Youwanuch Sattayasomboon(ยุวนุช สัตยสมบูรณ์) , Wirin Kittipichai(วิริณธิ์ กิตติพิชัย)

  Feasibility of Counseling for HIV Testing by Pharmacist in Quality Drug Stroes, Bangkok Metropolitan, Thailand
  ความเป็นไปได้ในการให้การปรึกษาเพื่อตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวีโดยเภสัชกรในร้านยาคุณภาพ กรุงเทพมหานคร

  Journal : Journal of Health Science (Thai) 2018;27(5):830-839.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : AIDS; Counselling; Pharmacist; Feasibility study
  คำสำคัญ : เอดส์; การให้การปรึกษา; เภสัชกร; การศึกษาความเป็นไปได้ 75. Saowapa Chownna, Sukhontha Kongsin(สุคนธา คงศีล) , Sukhum Jiamton, Yosapon Leaungsomnapa

  Hospital Care Cost Analysis of Normal Delivery of Migrant Workers, Fiscal Year 2015: a Case Study of Ko Chang Hospital, Trat Province
  การวิเคราะห์ต้นทุนการคลอดปกติของแรงงานต่างด้าวผู้ประกันตน ปีงบประมาณ 2558 กรณีศึกษาโรงพยาบาลเกาะช้าง จังหวัดตราด

  Journal : Journal of Health Science (Thai) 2018;27(5):927-935.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Hospital care cost; Normal delivery; Migrant workers; Ko Chang Hospital
  คำสำคัญ : ต้นทุน; การคลอด; แรงงานต่างด้าวผู้ประกันตน; โรงพยาบาลเกาะช้าง 76. Sukhontha Kongsin(สุคนธา คงศีล) , Sukhum Jiamton, Ramonpawee Boonyai, Nathamon Prom-on

  Using Cost-Effectiveness Analysis Prevention and Alleviation in Youth and Other Most at Risk Population by Participatory Learning for Health Development
  การประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์ด้วยวิธีวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผล โครงการในกลุ่มเยาวชนภายใต้โครงการวิจัย การควบคุม กำกับ และประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ในกลุ่มเยาวชน และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

  Journal : Journal of Health Science (Thai) 2018;27(6):1098-1106.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Cost-effectiveness; Intervention; Youth; HIV cases prevented
  คำสำคัญ : ต้นทุน-ประสิทธิผล; เอดส์; เยาวชน 77. Suebsit Krongchuen, Nawarat Suwannapong(นวรัตน์ สุวรรณผ่อง) , Mathuros Thipayamongkolkul(มธุรส ทิพยมงคลกุล) , Vallerut Pobkeeree(วัลลีรัตน์ พบคีรี)

  Professional Values, Social Support, and Quality of Work Life of Professional Nurses in Public Health Centers, Bangkok Metropolitan Administration
  ค่านิยมวิชาชีพ การสนับสนุนทางสังคม กับคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร

  Journal : Journal of Health Science (Thai) 2018;27(6):1107-1116.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Quality of work life; Professional values; Social support; Professional nurses; Bangkok Metropolitan Administration
  คำสำคัญ : คุณภาพชีวิตการทำงาน; ค่านิยมวิชาชีพ; การสนับสนุนทางสังคม; พยาบาลวิชาชีพ; กรุงเทพมหานคร 78. ศุจินทรา ชูเจริญพิพัฒน์, Bhusita Intaraprasong(ภูษิตา อินทรประสงค์) , Jutatip Sillabutra(จุฑาธิป ศีลบุตร) , Youwanuch Sattayasomboon(ยุวนุช สัตยสมบูรณ์)

  Organizational Commitments of Grovernment Officers in Department of Health Service Support, Ministry of Public Health, Thailand
  ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

  Journal : Journal of Health Science (Thai) 2018;27(6):1117-1129.
  Department :   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   ภาควิชาชีวสถิติ   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Organizational commitment; Organizational climate
  คำสำคัญ : ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ; บรรยากาศองค์การ 79. Vallerut Pobkeeree(วัลลีรัตน์ พบคีรี) , Pimnaphat Thapthim

  Health Impact Evaluation of Health Camp by Utilizing Buddhism Alternative Medicine
  การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในการดำเนินงานค่ายสุขภาพตามแนวแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม

  Journal : Journal of The Royal Thai Army Nurses 2018;18 ARTICLE No. Supplement:137-146.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Evaluation; Thai traditional medicine; Alternative medicine; Health Camp; Buddhist alternative medicine
  คำสำคัญ : การประเมินผล; การแพทย์แผนไทย; การแพทย์ทางเลือก; ค่ายสุขภาพ; แพทย์ทางเลือกวิถีธรรม 80. Chanunporn Tupthai, Orawan Kaewboonchoo(อรวรรณ แก้วบุญชู) , Plernpit Boonyamalik(เพลินพิศ บุญยมาลิก)

  The Relationship Between Engine Exhaust Exposure And Risk of Cardiovascular Diseases Among Workers In Expressway Authority of Thailand
  ความสัมพันธ์ระหว่างการรับสัมผัสสารเคมีไอเสียรถยนต์ กับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

  Journal : Journal of The Royal Thai Army Nurses 2018;19 ARTICLE No. Supplement:50-58.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Expressway Staff; Peripheral Blood Flow; Chemicals; Car Exhaust; Risk of Cardiovascular Diseases
  คำสำคัญ : พนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย; การไหลเวียนเลือดส่วนปลาย; สารเคมี; ไอเสียรถยนต์; ความเสี่ยงการต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด 81. Siriporn Ngamkham, Nawarat Suwannapong(นวรัตน์ สุวรรณผ่อง) , Mathuros Thipayamongkolkul(มธุรส ทิพยมงคลกุล) , Jaruwan Manmee

  Access to Health Care Services of the Elderly, Thawiwatthana District, Bangkok
  การเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้สูงอายุเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

  Journal : Kuakarun Journal of Nursing 2018;25(2):91-104.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Access to health care services; Elderly; Social support; Health services provision; Service quality
  คำสำคัญ : การเข้าถึงบริการสุขภาพ; ผู้สูงอายุ; การสนับสนุนทางสังคม; ลักษณะการจัดบริการสุขภาพ; คุณภาพบริการ 82. Supichakorn Thananuwong, Chardsumon Prutipinyo(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ) , Nithat Sirichotiratana(นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์) , Youwanuch Sattayasomboon(ยุวนุช สัตยสมบูรณ์)

  Organizational Commitment: a case study of Medical Service Department personals at Bangkok Metropolitan Administration
  ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ : กรณีศึกษา สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

  Journal : ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY 2018;7(2):110-123.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Organization Commitment; Job Characteristic; Organizational Climate; Organizational Justice; Medical Service Department
  คำสำคัญ : ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ; คุณลักษณะงาน; บรรยากาศองค์การ; การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ; สำนักการแพทย์ 83. Phiyathida Khajornchaikul(ปิยะธิดา ขจรชัยกุล)

  Factor Promotion of Moral and Virtue of Early childhood in Family, Phra Nakhon Si Ayuthaya and Samut Sakhon Province
  ปัจจัยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กปฐมวัยของครอบครัวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดสมุทรสาคร

  Journal : Mahachula Academic Journal 2018;5(2):261-274.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Promotion; Moral and Virtue; Early Childhood; Parents
  คำสำคัญ : การส่งเสริม; คุณธรรมจริยธรรม; เด็กปฐมวัย; ครอบครัว 84. , , Phiyathida Khajornchaikul(ปิยะธิดา ขจรชัยกุล)

  The study of influence of food consumption behavior on multiple intelligences of disadvantaged early childhood aged 5-6 years old in Surin province
  การศึกษาอิทธิพลของพฤติกรรมการบริโภคอาหารต่อความสามารถทางพหุปัญญา ในเด็กปฐมวัยอายุ 5-6 ปี ที่เป็นเด็กด้อยโอกาสจังหวัดสุรินทร์

  Journal : Research and Development Journal Loei Rajabhat University 2018;13(45):44-45.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Multiple intelligences; Food behavior consumption; Early childhood; Disadvantaged children
  คำสำคัญ : พหุปัญญา; พฤติกรรมการบริโภคอาหาร; เด็กปฐมวัย; เด็กด้อยโอกาส 85. Kornkanok Nakhruea, Wonpen Kaewpan(วันเพ็ญ แก้วปาน) , Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร) , Jutatip Sillabutra(จุฑาธิป ศีลบุตร)

  Role Performance Factors of Occupational Health Nurses in Industrial Estates of Thailand
  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทพยาบาลอาชีวอนามัยของพยาบาลในสถานประกอบการเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

  Journal : Journal of public health nursing 2018;32(1):97-116.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : performance; role; occupational health nurses
  คำสำคัญ : การปฏิบัติงาน; บทบาท; พยาบาลอาชีวอนามัย 86. Kanlaya Sanothong, Ann Jirapongsuwan(แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ) , Arpaporn Powwattana(อาภาพร เผ่าวัฒนา) , Sukhontha Siri(สุคนธา ศิริ)

  The Effects of Reduced Alcohol Consumption Behavior Program in Adulthood
  ผลของโปรแกรมการลดพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัยผู้ใหญ่

  Journal : Journal of Phrapokklao Nursing College 2018;29(1):78-91.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Acohol consumption behavior; Knowledge; Motivation; Skill to refuse alcohol
  คำสำคัญ : พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์; ความรู้; แรงจูงใจ; ทักษะการปฏิเสธการดื่ม 87. Patcharanee Pavadhgul(พัชราณี ภวัตกุล) , Ganokwan Buntuchaร, Wirin Kittipichai(วิริณธิ์ กิตติพิชัย)

  Infants' breast milk intake and maternal energy and nutrient consumptions
  ปริมาณน้ำนมที่ทารกได้รับกับพลังงานและสารอาหารที่มารดาบริโภค

  Journal : Journal of Nutrition Association of Thailand 2018;53(1):42-54.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Breast milk intake, Energy, Protein
  คำสำคัญ : ปริมาณน้ำนมที่ทารกได้รับ; พลังงาน; โปรตีน 88. Pimrat Thammaraksa, Arpaporn Powwattana(อาภาพร เผ่าวัฒนา)

  WHETHER OR NOT MULTIPLE RISK BEHAVIORS IN THAI ADOLESCENTS IS PREVENTABLE ?
  การป้องกันพหุพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นไทยทำได้จริงหรือ?

  Journal : Journal of Boromarajonani College of nursing, Bangkok 2018;34(2):173-188.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Multiple risk behaviors; Adolescents
  คำสำคัญ : พหุพฤติกรรมเสี่ยง; วัยรุ่น 89. Butsayamas Numklun, Sukhontha Kongsin(สุคนธา คงศีล) , Sukhum Jiamton, Walaiorn Pratchayapruit

  Prevalence and Factors Associated with Bacterial Infection in Hospitalized Patients with Pemphigus Vulgaris at the Institute of Dermatology from 2011-2015
  ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อแบคทีเรียในการนอนโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรคตุ่มน้ำพองใส (Pemphigus Vulgaris) สุาบันโรคผิวหนัง ปี พ.ศ.2554-2558

  Journal : Journal of the department of medical services 2018;43(2):51-55.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   90. , , Sunee Lagampan(สุนีย์ ละกำปั่น) , Prasak Santiparp(ประศักดิ์ สันติภาพ) , Nitchaphat Khansakorn(ณิชชาภัทร ขันสาคร)

  Predicting Factors of Quality of Life Among Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease in Chachoengsao Community Hospital
  ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา

  Journal : HCU Journal 2018;22(43-44):27-42.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาอนามัยชุมชน  
  Key Words : Quality of life; Chronic obstructive pulmonary disease; Community hospital
  คำสำคัญ : คุณภาพชีวิต; โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง; โรงพยาบาลชุมชน 91. Teera Sirisamutr, Phurithat Ponsen(ภูริทัต พลเสน) , Porntip Wachiradilok

  Knowledge, Perspective, and Reasons of Not-Calling Emergency Medical Services in Thailand
  ความรู้ ทัศนคติ และเหตุผลที่ไม่เรียกใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินของผู้ป่วยฉุกเฉินในประเทศไทย

  Journal : Journal of Health Systems Research 2018;12(4):668-680.
  Department :   ภาควิชาอนามัยชุมชน  
  Key Words : Knowledge and perspective of emergency medical service; EMS utilization, Emergency
  คำสำคัญ : ความรู้; ทัศนคติการใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน; การใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน; การเจ็บป่วยฉุกเฉิน 92. Siriporn Piyayothai, Manirat Therawiwat(มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์) , Nirat Imamee(นิรัตน์ อิมามี)

  The effects of promotion program for HIV prevention behaviors of grade 8 students in Bangkok
  ผลของโปรแกรมสร้างเสริมพฤติกรรมป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 กรุงเทพมหานคร

  Journal : DISEASE CONTROL JOURNAL 2018;44(2):145-158.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว  
  Key Words : AIDS and HIV infection; HIV prevention behaviors; Junior high school students
  คำสำคัญ : เอดส์และการติดเชื้อเอชไอวี; พฤติกรรมป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี; นักเรียนมัธยมศึกษา 93. Arees Ploysub, Wonpen Kaewpan(วันเพ็ญ แก้วปาน) , Panan Pichayapinyo(ปาหนัน พิชยภิญโญ) , Jutatip Sillabutra(จุฑาธิป ศีลบุตร)

  Factors affecting cardiovascular disease prevention behaviors among a high risk group in Samutprakarn province
  ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูง จังหวัดสมุทรปราการ

  Journal : Journal of Health Science Research 2018;12(2):49-58.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Cardiovascular disease; Protection motivation theory; High-risk patient
  คำสำคัญ : โรคหัวใจและหลอดเลือด; แรงจูงใจเพื่อการป้องกนโรค; ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูง 94. Kannikar Rittaprom, Wantanee Phanprasit(วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์) , Vorakamol Boonyayothin(วรกมล บุณยโยธิน) , Aronrag Cooper Meeyai(อรุณรักษ์ คูเปอร์ มีใย)

  Outdoor Construction work and Occupational Heat Exposure standard of The Ministry of Labour
  ประสิทธิภาพการกรองฝุ่นไม้ด้วยชั้นกรองชนิดตัวกลางฝุ่นไม้

  Journal : Thailand Journal of Health Promotion and Environmental Health 2018;41(2):66-78.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : WBGT; Core body temperature; Outdoor work; Construction worker
  คำสำคัญ : WBGT; อุณหภูมิแกน; งานกลางแจ้ง; คนงานก่อสร้าง 95. Viparut Worahan, Chanapong Rojanaworarit(ชนพงษ์ โรจนวรฤทธิ์)

  Oral Health Status among Thai Male Homelessat the Public Homeless Shelter in Thanyaburi, Pathum Thani
  สภาวะสุขภาพช่องปากของกลุ่มคนไร้ที่พึ่ง ในสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

  Journal : Region 4-5 Medical Journal 2018;37(3):210-225.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Oral helath status; homeless
  คำสำคัญ : สภาวะสุขภาพช่องปาก; คนไร้ที่พึ่ง 96. Voraches Vechmongcolkorn, Suthee U-sathaporn(สุธี อยู่สถาพร) , Piyathida Tridech(ปิยธิดา ตรีเดช) , Sukhontha Siri(สุคนธา ศิริ)

  Organizational Commitment of Staff in Bangnamprieo Hospital, Chachoengsao Province, Ministry of Public Health
  ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา กระทรวงสาธารณสุข

  Journal : Journal of Phrapokklao Nursing College 2018;29(2):101-111.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Organizational commitment; Job satisfaction; Motivative factor; Maintenance factor
  คำสำคัญ : ความผูกพันต่อองค์การ; ความพึงพอใจในการทำงาน; ปัจจัยจูงใจ; ปัจจัยค้ำจุน 97. Patcharin Pumchart, Chanapong Rojanaworarit(ชนพงษ์ โรจนวรฤทธิ์)

  Diagnostic Ability Analysis of Electrical Pulp Test in Determining Pulp Vitality of Teeth Referred for Endodontic Treatment
  การวิเคราะห์ความสามารถเชิงวินิจฉัยของเครื่องมือ Electrical Pulp Test ในการระบุความมีชีวิตของฟันที่ถูกส่งต่อเพื่อรักษาคลองรากฟัน

  Journal : Region 4-5 Medical Journal 2018;37(4):318-327.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Electrical pulp test; Pulp vitality; Likelihood ratio of positive
  คำสำคัญ : การทดสอบโดยเครื่องมือ electrical pulp test; ความมีชีวิตของฟัน; ความน่าจะเป็นของผลการทดสอบให้ผลบวก 98. Ittipol Tientaworn, Chanapong Rojanaworarit(ชนพงษ์ โรจนวรฤทธิ์)

  Oral Decoration and Complications: A Study in Juvenile Vocational Tranining Centers, Nakhon Pathom
  การประดับในช่องปากและผลข้างเคียง: การศึกษาในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม

  Journal : Region 4-5 Medical Journal 2018;37(2):202-209.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Oral Decoration
  คำสำคัญ : การประดับในช่องปาก 99. Chumphon P., Pimpan Silpasuwan(พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ) , Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์) , Sittisarankul P.

  Organizational Safety Culture, Nursing Practices under Safety Standards and Registered Nurses’ Perception Affecting Incidence and Report of Adverse Events and Near Miss
  วัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กรกับการปฏิบัติงานพยาบาลตามมาตรฐานความปลอดภัยตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพที่มีต่อการเกิดและการรายงานอุบัติการณ์เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และเหตุการณ์เกือบพลาด

  Journal : Journal of the department of medical services 2018;43(5):142-147.
  Department :   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Organizational safety culture; Nursing practices safety standards; Incidence reporting
  คำสำคัญ : วัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร; การปฏิบัติงานพยาบาลตามมาตรฐานความปลอดภัย; การรายงานอุบัติการณ์ 100. Dawan Phangpho, Punyarat Lapvongwatana(ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา) , Natkamol Chansatitporn(ณัฐกมล ชาญสาธิตพร)

  The Empowerment of Primigravida Mothers for Six Months Exclusive Breastfeeding
  การเสริมสร้างพลังอำนาจของมารดาครรภ์แรกในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน

  Journal : Thai Red Cross Nursing Journal 2018;11(2):57-77.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Empowerment; Primigravida mothers; Exclusive breastfeeding
  คำสำคัญ : พลังอําานาจ มารดาครรภ์แรก การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 101. Supranee Noitung, Punyarat Lapvongwatana(ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา) , Natkamol Chansatitporn(ณัฐกมล ชาญสาธิตพร)

  Effects of the Health Belief Model Program for Breast Cancer Prevention among Female High School Students in the Bangkok Metropolitan Area
  ผลของโปรแกรมแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันมะเร็งเต้านมของนักเรียนหญิงมัธยมปลายในเขตกรุงเทพมหานคร

  Journal : Thai Red Cross Nursing Journal 2018;11(2):78-99.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Breast cancer prevention; Health belief model program; Female high school students
  คำสำคัญ : การป้องกันมะเร็งเต้านม; แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ; นักเรียนหญิงมัธยมปลาย 102. Tanawat Ruamsook, Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร) , Tassanee Rawiworrakul(ทัศนีย์ รวิวรกุล)

  The effect of smoking cessation program by applying the Protection Motivation Theory in patients with hypertension
  ผลของโปรแกรมเลิกบุหรี่โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

  Journal : Thai Journal of Nursing 2018;67(1):1-10.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Smoking Cessation; Protection Motivation Theory; Hypertension
  คำสำคัญ : การเลิกบุหรี่; แรงจูงใจเพื่อป้องกันโรค; ความดันโลหิตสูง 103. Siriporn Somboon, Tassanee Rawiworrakul(ทัศนีย์ รวิวรกุล) , Yuwadee Wittayapun, Sipapa Phummarak

  The relationships between personal factor, Health Belief Model, pesticide poisoning prevent behaviors from pesticide toxicity
  ความสัมพันธ์ระหว่างแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ

  Journal : Journal of Medicine and Health Sciences 2018;25(3):1-13.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Health Belief Model; Pesticide poisoning prevention behaviors; Gardeners; Pesticide
  คำสำคัญ : แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ; พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ; สารเคมีกำจัดศัตรูพืช; 104. Ploychanokporn Kulwattanapun, Nawarat Suwannapong(นวรัตน์ สุวรรณผ่อง) , Nopporn Howteerakul(นพพร โหวธีระกุล) , Mathuros Thipayamongkolkul(มธุรส ทิพยมงคลกุล)

  Job-related Stress among Perioperative Nurses in a Super-tertiary Hospital in Bangkok
  ความเครียดจากการทำงานของพยาบาลห้องผ่าตัด ณ โรงพยาบาลตติยภูมิขั้นสูงแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร

  Journal : Journal of Phrapokklao Nursing College 2018;29(2):1-12.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Job-related stress; Job characteristics; Organizational climate; Stress management; Perioperative nurse
  คำสำคัญ : ความเครียดจากการทำงาน; คุณลักษณะงาน; บรรยากาศองค์กร; การจัดการความเครียด; พยาบาลห้องผ่าตัด 105. Jintana Suktat, Naruemon Auemaneekul(นฤมล เอื้อมณีกูล) , Arpaporn Powwattana(อาภาพร เผ่าวัฒนา) , Noppanun Nankongnab(นพนันท์ นานคงแนบ)

  Factors related to fall injury prevention behaviors among school children in Pathumthani Province
  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้มในโรงเรียนของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี

  Journal : Thai Journal of Nursing 2018;67(3):28-37.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Injury Prevention Behavior; School; Primary School Children
  คำสำคัญ : พฤติกรรมการป้องกันการบาดเจ็บ; โรงเรียน; เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา 106. Wonpen Kaewpan(วันเพ็ญ แก้วปาน) , Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร) , Panan Pichayapinyo(ปาหนัน พิชยภิญโญ)

  Factors related to alcohol consumption behavior among teenage pregnancy in Bangkok Metropolitan
  ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร

  Journal : Journal of the Office of DPC 7 Khon Kaen 2018;25(3):56-66.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Alcohol drinking behavoir; Pregnant adolescent
  คำสำคัญ : พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์; หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น 107. Khwathai S., Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร) , Jutatip Sillabutra(จุฑาธิป ศีลบุตร)

  Factors Related to Self-Care Behaviors of Workers with Herniated Lumbar Disc
  ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของคนทำงานที่ป่วยด้วยโรคกระดูกสันหลังเคลื่อนกดทับเส้นประสาท

  Journal : Journal of the department of medical services 2018;43(6):74-78.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Self-Care Behaviors; Worker with herniated lumber disc
  คำสำคัญ : พฤติกรรมการดูแลตนเอง; คนทำงานที่ป่วยด้วยโรคกระดูกสันหลังเคลื่อกดทับเส้นประสาท 108. Pattavalai Muangthong, Chuanruedee Kongsaktrakul, Ananit Visudtibhan, Natkamol Chansatitporn(ณัฐกมล ชาญสาธิตพร)

  Predicting Factors of Quality of Life among Secondary and High School Students with Migrine Symptoms
  ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่มีอาการปวดศรีษะไมเกรนในเขตกรุงเทพมหานคร

  Journal : Journal of Nursing and Health Care 2018;36(1):145-153.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Quality of life, Secondary and high school students, Predicting factors, migraine
  คำสำคัญ : คุณภาพชีวิต; นักเรียนชั้นมัธยม; ปัจจัยทำนาย; ปวดศีรษะไมเกรน 109. Jintarha Boonmatham, Somchart Torugsa(สมชาติ โตรักษา)

  A Development of Discharge Planing in Congestive Hearth Failure Patients at Vibhavadi Hospital
  การพัฒนางานจำหน่ายผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว แผนกผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ โรงพยาบาลวิภาวดี

  Journal : Journal of Phrapokklao Nursing College 2018;29(2):123-135.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Discharge planning; Congestive heart failure; Model development; Intensive care
  คำสำคัญ : การวางแผนจำหน่าย; ภาวะหัวใจล้มเหลว; การพัฒนารูปแบบ; การดูแลผู้ป่วยวิกฤต 110. Sopa Chinwetkitvanich(โสภา ชินเวชกิจวานิชย์) , Worrawan Prachakaseam, Apaporn Ruchiraset

  Green Hotels: Governmental Initiatives for Environmentally Friendly Hotels
  โรงแรมสีเขียว: การริเริ่มของภาครัฐเพื่อโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  Journal : Thai Environmental Engineering Journal 2018;32(2):61-70.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Green hotels; Environmentally friendly hotels; Tourism; Hospitality industry; Recycling
  คำสำคัญ : โรงแรมสีเขียว; โรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม; การท่องเที่ยว; อุตสาหกรรรมที่เกี่ยวกับงานบริการ; การรีไซเคิล 111. Kantika Kittipongpattana, Suwimon Kanchanasuta(สุวิมล กาญจนสุธา) , Supawadee Polprasert(สุภาวดี ผลประเสริฐ)

  ENHANCEMENT OF UTILIZATION OF DECANTER CAKE AND CRUDE GLYCEROL IN BIOGAS CO-FERMENTATION
  การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์กากตะกอนดีแคนเตอร์และกลีเซอรอลดิบในกระบวนการหมักร่วมก๊าซชีวภาพ

  Journal : Phranakhon Rajabhat Research Journal : Science and Technology 2018;13(2):16-33.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Biogas; Crude glycerol; Decanter cake; Co-digestion; Pre-treatment
  คำสำคัญ : ก๊าซชีวภาพ; กลีเซอรอลดิบ; กากตะกอนดีแคนเตอร์; การหมักร่วม; การปรับสภาพเบื้องต้น 112. Vorakamol Boonyayothin(วรกมล บุณยโยธิน) , Sriwan Promkan(ศรีวรรณ พรมกัณฑ์) , Panitnart Jakpet(พนิตนาฏ จักรเพชร)

  DIFFERENT GROUNDS FORADMISSION: ITSEFFECT ONLEARNING ACHIEVEMENT OF OCCUPATIONALHEALTH ANDSAFETYSTUDENTS, FACULTY OF PUBLIC HEALTH, MAHIDOL UNIVERSITY
  ความแตกต่างของระบบการรับเข้าศึกษาต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  Journal : Journal of Thonburi University 2018;12(29) ARTICLE No. Suppl.:138-149.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Learning achievement; Admission system; Occupational Health and Safety Program
  คำสำคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระบบการรับเข้าศึกษา; หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 113. Sarunya Jansorn, Mondha Kengganpanich(มณฑา เก่งการพานิช) , Tharadol Kengganpanich(ธราดล เก่งการพานิช)

  Effects of Tai Chi Exercise Promotion Program for Knee Pain Relief among Elderly with Osteoarthritis in Thai Traditional and Integrated Medicine Hospital, Bangkok
  ผลของโปรแกรมส่งเสริมการออกกำลังกายแบบไทชิเพื่อลดอาหารปวดข้อเข่าของผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม ในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน กรุงเทพมหานคร

  Journal : Journal of Thai Traditional & Alternative Medicine 2018;16(1):44-56.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Tai Chi exercise; Elderly person with osteoarthritis; Pain relief
  คำสำคัญ : การออกกำลังกายแบบไทชิ; ผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม; การลดอาการปวด 

หมายเหตุ : [co] - Correspondence

 

ค้นค่า Impact Factor ได้ที่

 

- ดัชนี IMPACT FACTORS ของ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

 

- ค่า Thai Journal Impact Factors ของ Thai-Journal Citation Index Centre