:: คู่มือนักวิจัย เพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 

 


บทที่ 1


ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ Click to Download

 

บทที่ 2

 

เอกสารประกอบเพื่อเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรม การวิจัยในมนุษย์ และคำแนะนำในการเขียน Click to Download

 

บทที่ 3

 

การเสนอขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ Click to Download